sivuid: 341

Opiskelijakysely Oamkin palveluista ja toiminnoista on käynnissä!

Julkaistu: 11.2.2020 klo 10:20 Opettajakorkeakoulu tiedottaa

Oamkin vuosittainen opiskelijakysely on avattu! Kysely kestää 10.2.–21.2. Kyselyssä opiskelijat pääsevät antamaan palautetta palveluista ja toiminnoista. Mitkä asiat toimivat hyvin, mitkä taas kaipaavat kehittämistä? Kysely koostuu osiosta, joissa käsitellään mm. ICT-palveluita, kirjastoa, kansainvälisyyttä, ohjausta, korkeakoululiikuntaa, opiskelijapalveluita ja turvallisuutta. Opiskelijat voivat itse valita, mistä palveluista haluavat antaa palautetta. Kyselyyn vastaaminen kestää noin 5-10 minuuttia.

Opiskelijoiden palaute on arvokasta, joten kannustathan omia opiskelijoitasi vastaamaan kyselyyn! Kyselyn tuloksia käytetään palveluiden parantamiseen ja toimintojen kehittämiseen. Kyselyyn pääsee vastaamaan opiskelijaintra Oivan / Tuudon kautta. Kysely löytyy myös: www.oamk.fi/opiskelijakysely Vastaajien kesken arvotaan palkintoja