Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Tietoa koulutuksesta

Opintojaksokuvaus


1E00BD26 Verkostot erityisopettajan työssä (2 op)
Esitietovaatimukset -
Osaamistavoitteet -Tiedät oman koulutuksen järjestäjän/korkeakoulun verkostot ja opiskeluhuollon toiminnan
-Tiedät, mitkä koulun ulkopuoliset tahot ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita
-Olet tietoinen erityisopetukseen liittyvistä kansallisista ja kansainvälisistä verkostoista
-Tiedostat yhteistyön merkityksen opiskelijan huoltajien kanssa
Sisältö Osaamisperusteisuuden mukaisesti opintojakson sisältö määräytyy osaamistavoitteiden pohjalta ja toteutustapa sovitaan opiskelijan henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan.
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat -
Toteutustavat -
Oppimateriaalit -
Kurssikirjallisuus -
Arviointikriteerit -
Arviointikehikot -
Lisätietoja opiskelijoille -
Linkit -

Toteutukset


Ei toteutuksia.

Tiedot haettu 22.7.2018 18:29:47