Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Tietoa koulutuksesta

Opintojaksokuvaus


1E00BD29 Opiskelijan osaamisen tunnistaminen ja hojks (3 op)
Esitietovaatimukset -
Osaamistavoitteet -Tiedät koulutuksen järjestäjän/ korkeakoulun toimintaa ohjaavan arvopohjan
-Ohjaat opiskelijaa tunnistamaan omaa osaamistaan
-Tunnistat opiskelijan osaamisen ja tuen tarpeet yhdessä opiskelijan kanssa
-Laadit hojksin yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa
-Osaat ohjata hojks -prosessia
Sisältö Osaamisperusteisuuden mukaisesti opintojakson sisältö määräytyy osaamistavoitteiden pohjalta ja toteutustapa sovitaan opiskelijan henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan.
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat -
Toteutustavat -
Oppimateriaalit -
Kurssikirjallisuus -
Arviointikriteerit -
Arviointikehikot -
Lisätietoja opiskelijoille -
Linkit -

Toteutukset


Ei toteutuksia.

Tiedot haettu 19.6.2018 18:32:08