Opiskelu erityisopettajaksi

Pikalinkit

Erkkakoulutus-2017-2018.jpg

Osaamisperusteinen opetussuunnitelma

  • Osaamisalueet ja osaamistavoitteet ovat opetuksen suunnittelun lähtökohtina.
  • Keskiössä on osaaminen ja sen kehittyminen henkilökohtaisten osaamistavoitteiden mukaisesti.
  • Osaamistavoitteita ohjaavat työelämän osaamisvaatimukset ja -tarpeet.

Opiskelijoidemme aikaisemmin hankittu, koulutuksen osaamistavoitteita vastaava osaaminen pyritään saamaan näkyväksi ja hyödyntämään kaikkien opiskelijoiden osaamisen kehittymisessä. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen ovat osa opiskelu- ja oppimisprosessia.

Ammatillisessa erityisopettajankoulutuksessamme opiskelevan ryhmän osaamisen kehittyminen rakentuu vuorovaikutukselle ja asiantuntijuuden jakamiselle. Osaamisesi lisääntyy parhaiten, kun olet valmis jakamaan omaa osaamistasi sekä oppimaan toisilta.    

Osallistava pedagogiikka

Erityisopettajankoulutuksen toteutuksessa pyrimme yhteistoiminnallisuuteen, positiiviseen keskinäiseen tukemiseen oppijoiden kesken sekä tiedon ja osaamisen yhteiseen rakentumiseen.

Voimavara- ja ratkaisusuuntautunut työote

Tunnistamme opiskelijamme voimavarat ja vahvuudet ja ohjaamme opiskelua osaamisen ja vahvuuksien kautta. Oman toimijuutesi vahvistaminen ja vastuun ottaminen omista opinnoistasi ovat koulutuksen toteutuksen keskiössä.

Työelämälähtöisyys

Opetuksen suunnittelu pohjautuu opiskelijamme tuntemusta korostavaan lähestymistapaan ja selkeään näkemykseen ammatillisen erityisopettajan osaamisvaatimuksista. Suunnittelemme ja kehitämme ammatillista erityisopettajan-koulutusta yhdessä työelämän ja erityisopetuksen verkostojen kanssa.