Ammatillisen erityisopettajan haku- ja valintaperusteet

Voit hakea ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen, kun sinulla on ammatillisen koulutuksen ammatillisten tai yhteisten tutkinnon osien opettajan kelpoisuus ja vähintään 5 kuukauden päätoiminen opetus- tai ohjauskokemus ammatillisesta oppilaitoksesta tai ammattikorkeakoulusta.

Ammatillisten opintojen opettajalla tulee olla vähintään kolmen vuoden (joissakin tapauksissa viiden vuoden) työkokemus opetustehtävää vastaavalta alalta. Tarvittaessa tarkistamme työkokemuksesi pyytämällä työtodistukset haun aikana. 

Lisäksi edellytetään vähintään 5 kuukauden päätoiminen opetus- tai ohjauskokemus ammatillisesta oppilaitoksesta tai ammattikorkeakoulusta, koska koulutus on tarkoitettu pääasiassa ammatillisen koulutuksen parissa työskenteleville opettajille. Sivutoiminen opetus- tai ohjauskokemus hyväksytään laskennallisesti päätoimiseksi. 

Lisätietoa kelpoisuudesta: A 986/1998 § 13, § 13 a - c ja § 14.

Valintaperusteet 2020

Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen valittiin 20 uutta opiskelijaa hakupisteiden mukaisessa järjestyksessä. Opiskelijavalinnassa ei käytetty valintakoetta.

Opiskelijavalinta perustui valtakunnalliseen hakupisteytykseen, joka koostui 2020 seuraavista osa-alueista:

  • erityisopetuksen kokemus oppilaitoksesta
  • erityisopetuksen kokemus ammatillisesta koulutuksesta 1.1.2018 jälkeen
  • ohjauskokemus erityistä tukea tarvitsevien parissa
  • erityispedagogiikan perusopinnot 
  • erityisopetuksen koulutus 

»  Katso tästä vuoden 2020 valintaperusteet lyhyesti

Löydät laajat ohjeet opiskelijavalinnan perusteista Opintopolku.fi -palvelusta.  

Hakeminen

Vuoden 2020 haussa koulutukseen haki 78 hakijaa, joista valittiin 20 uutta opiskelijaa. Seuraava haku Oamkin ammatillisen erityisopettajankoulutukseen järjestetään vuonna 2022.

Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen haku toteutetaan vuosittain ammatillisten opettajakorkeakoulun yhteisenä hakuna. Koulutukseen haetaan Opintopolku.fi -palvelussa, jossa hakija täyttää sähköisen hakemuksen hakuaikana. 

 » Löydät lisätietoa koulutuksesta ja hakemisesta Opintopolusta

 Löydät koulutuksemme Opintopolusta myös hakusanalla ammatillinen erityisopettajankoulutus ja valitsemalla Ammatillinen erityisopettajankoulutus, Oulu.  

Erityisopettajankoulutusta järjestetään Oulussa joka toinen vuosi. Osa ammatillisista opettajakorkeakouluista järjestää koulutusta joka vuosi.