Ammatillisen erityisopettajan haku- ja valintaperusteet

Voit hakea ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen, kun sinulla on ammatillisen koulutuksen ammatillisten tai yhteisten tutkinnon osien opettajan kelpoisuus ja vähintään 5 kuukauden päätoiminen opetus- tai ohjauskokemus ammatillisesta oppilaitoksesta tai ammattikorkeakoulusta.

Ammatillisten opintojen opettajalla tulee olla vähintään kolmen vuoden (joissakin tapauksissa viiden vuoden) työkokemus opetustehtävää vastaavalta alalta. Tarvittaessa tarkistamme työkokemuksesi pyytämällä työtodistukset haun aikana. 

Lisäksi edellytetään vähintään 5 kuukauden päätoiminen opetus- tai ohjauskokemus ammatillisesta oppilaitoksesta tai ammattikorkeakoulusta, koska koulutus on tarkoitettu pääasiassa ammatillisen koulutuksen parissa työskenteleville opettajille. Sivutoiminen opetus- tai ohjauskokemus hyväksytään laskennallisesti päätoimiseksi. 

Lisätietoa kelpoisuudesta: A 986/1998 § 13, § 13 a - c ja § 14.

Valintaperusteet 2022

Ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen valitaan 20 uutta opiskelijaa hakupisteiden mukaisessa järjestyksessä. Opiskelijavalinnassa ei käytetty valintakoetta.

Ammatillisten opettajakorkeakoulujen kevään 2022 haun pisteytysperusteet ovat seuraavat:

  • erityisopetuksen kokemus oppilaitoksesta
  • erityisopetuksen kokemus ammatillisesta koulutuksesta 1.1.2020 jälkeen
  • ohjauskokemus erityistä tukea tarvitsevien parissa
  • erityispedagogiikan perusopinnot 
  • erityisopetuksen koulutus 1.1.2013 jälkeen

»  Katso tästä vuoden 2022 valintaperusteet lyhyesti

Opiskelijavalinnan tarkemmat ohjeet löydät Opintopolusta (ks. Ammatillinen erityisopettajankoulutus, Oamk ja Hakeminen välilehti). 

Hakeminen

  • Hakuaika 4. - 20.1.2022 Opintopolku.fi/wp -palvelussa
  • Hakemuksen liitteet on oltava tallennettuna hakulomakkeelle 27.1. klo 15 mennessä
  • Opiskelijavalintojen tulokset julkaistaan aikaisintaan 22.3.2022
  • Opiskelupaikan vastaanottaminen 31.3.2022 klo 15 mennessä 

Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen haku toteutetaan vuosittain ammatillisten opettajakorkeakoulun yhteisenä hakuna. Oamkissa ammatillista erityisopettajankoulutusta järjestetään joka toinen vuosi. Edellisellä kerralla vuonna 2020 koulutukseen haki 78 hakijaa.