Ammatillinen opettajankoulutus, opiskelumuodot

Koulutuksesta saat valmiudet toimia opettajana nykyaikaisessa, osaamisperusteisessa koulutuksessa. Opintojen alussa arvioit jo hankittua osaamistasi ja laadit henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPSin). Etenet opinnoissasi HOPSin mukaan arvioiden, kehittäen ja osoittaen osaamista monipuolisissa oppimisympäristöissä. 

Opiskeluaika on joustava: jos sinulla on jo hankittua osaamista, opintosi etenevät nopeasti. Opiskelu on mahdollista ympärivuotisesti ja opiskeluaikaa on kolme vuotta.

Opiskelumuodot vuonna 2018:

Henkilökohtaistettu opiskelu alueryhmissä (HOPE Oulu, Rovaniemi)
 • Alueryhmät toteutuvat Oulussa ja Rovaniemellä. Ryhmien toteutuminen edellyttää riittävää määrää opiskelijoita.

 • Opinnot alkavat Oulun tai Rovaniemen opintoryhmässä orientaatio- ja arviointijaksolla. Sen pohjalta opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) tuutoreiden ohjauksessa.

 • Opinnoissa hyödynnetään monipuolisia oppimisympäristöjä sekä työtapoja: lähiopiskelu, tiimityöskentely, pienryhmä- ja verkko-opiskelu, opetusharjoittelu oppilaitoksessa, itsenäinen opiskelu sekä digitaaliset oppimisratkaisut.

 • Rovaniemen opintoryhmässä noin puolet kontaktiopetuksesta toteutuu verkko-opiskeluna.

 • Opiskelu HOPE-ryhmässä edellyttää sitoutumista opiskelijatiimin toimintaan sekä aktiivista työskentelyä. 

Monimuoto-opiskelu (m-HOPE Kajaani ja m-HOPE Oulu)
 • Monimuoto-opintoryhmiä on kaksi, joista toinen toteutetaan Kajaanissa ja toinen Oulussa. Ryhmien toteutuminen edellyttää riittävää määrää opiskelijoita.

 • Opinnot alkavat lähiopetuksena Kajaanissa tai Oulussa orientaatio- ja arviointijaksolla. Sen pohjalta opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) tuutoreiden ohjauksessa. 

 • Monimuoto-opiskelusta noin puolet toteutetaan lähiopetuksena ja noin puolet verkossa.

 • Kajaanissa lähiopetus toteutetaan päiväopetuksena (klo 9-16) arkipäivisin ja webinaari-työskentely arki-iltaisin klo 16.30 alkaen. 

 • Oulussa lähiopetus toteutetaan viikonloppuisin (pe-la) ja webinaarityöskentely arki-iltaisin klo 16.30 alkaen.

 • Opiskelijat opettavat eri opettajakoulutuksen teemoja toisilleen monipuolisilla verkko-opetusmenetelmillä tiimityöskentelynä. Verkko-opiskelu edellyttää sitoutumista tiimin toimintaan sekä aktiivista työskentelyä.

 • Verkko-opiskelu edellyttää tieto- ja viestintätekniikan perustaitoja ja kykyä aktiiviseen vuorovaikutukseen erilaisissa oppimisympäristöissä.

 • Opinnoissa tarvitaan USB-kuulokemikrofonia, web-kameraa ja hyvin toimiva internetyhteys. Opiskelijalla täytyy olla ohjelmistojen asennusoikeus tietokoneelleen.

Henkilökohtaistettu verkko-opiskelu (e-HOPE)
 • Verkko-opintoryhmien opinnot alkavat lähiopetuksena Oulussa orientaatio- ja arviointijaksolla. Sen pohjalta opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) tuutoreiden ohjauksessa.

 • Opiskelijat opettavat eri opettajakoulutuksen teemoja toisilleen monipuolisilla verkko-opetusmenetelmillä tiimityöskentelynä. Verkko-opiskelu edellyttää sitoutumista tiimin toimintaan sekä aktiivista työskentelyä.

 • Opiskelu e-HOPE-ryhmässä edellyttää tieto- ja viestintätekniikan perustaitoja ja kykyä aktiiviseen vuorovaikutukseen erilaisissa oppimisympäristöissä.

 • Verkko-opiskelussa hyödynnetään monipuolisesti verkko-opetusmenetelmiä, digitaalisia oppimisratkaisuja ja sosiaalista mediaa.

 • Opinnoissa tarvitaan USB-kuulokemikrofonia, web-kameraa ja hyvin toimiva internetyhteys. Opiskelijalla täytyy olla ohjelmistojen asennusoikeus tietokoneelleen.

Länsi-Lappi/Koillismaa, henkilökohtaistettu opiskelu (erillisvalintaryhmä)
 • Opiskelijat valitaan vain tähän opiskelumuotoon hakeneista. Hakijan koulutusala ei vaikuta valintaan.

 • Opinnot alkavat lähiopetuksena Länsi-Lapin/Koillismaan alueella orientaatio- ja arviointijaksolla. Sen pohjalta opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) tuutoreiden ohjauksessa.

 • Opettajakoulutuksen teemoja opiskellaan yhteistoiminnallisesti ja monipuolisesti eri verkko-opetusmenetelmiä hyödyntäen. Verkko-opiskelu edellyttää sitoutumista ryhmän toimintaan sekä aktiivista työskentelyä.

 • Verkko-opiskelussa hyödynnetään monipuolisesti digitaalisia oppimisratkaisuja ja sosiaalista mediaa.

 • Opiskelu edellyttää verkko-opiskeluun soveltuvia laitteita ja ohjelmistoja.

Englanninkielinen opiskelu (erillisvalintaryhmä)
 • Opiskelijat valitaan vain tähän ryhmään hakeneista. Hakijan koulutusala ei vaikuta valintaan. 

 • Opetus on englanniksi, joten edellytyksenä on hyvä englannin suullinen ja kirjallinen kielitaito. 

 • Opiskelussa yhdistyvät erilaiset oppimisympäristöt sekä monimuotoiset työtavat: lähiopiskelu Oulussa, pienryhmä- ja verkko-opiskelu, opetusharjoittelu oppilaitoksessa, itsenäinen opiskelu sekä digitaaliset oppimisratkaisut. 

 • Opinnot alkavat lähiopetuksena Oulussa orientaatio- ja arviointijaksolla. Sen pohjalta laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) tuutoreiden ohjauksessa. Opiskelija etenee henkilökohtaisen opintosuunnitelma mukaisesti opinnoissaan.

 • Monimuoto-opetuksessa yhdistyy yhteisöllinen työskentely verkossa ja lähiopetus Oulussa. Pienryhmät suunnittelevat opetuksen ennakkoon opetuspäivien välisinä aikoina. 

 • Verkko-opiskelu edellyttää sitoutumista ja vastuunottoa opintoryhmän aktiivisesta toiminnasta. Opiskelu vaatii hyviä tieto- ja viestintätekniikan perustaitoja ja kykyä aktiiviseen vuorovaikutukseen erilaisissa oppimisympäristöissä. 

 • Opiskelu edellyttää verkko-opiskeluun soveltuvia laitteita ja ohjelmistoja.

 • Opinnot on suunniteltu lukuvuoden mittaisiksi, mutta opinnot voi myös suorittaa henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan 1 – 3 vuodessa.  


Opintoryhmien 2018 aikataulut

Tästä löydät opintoryhmiemme aikataulut vuodelle 2018-2019:

Vuoden 2018 opintoryhmien aikataulut