kuvakorkeus: 800

Ammatillinen opettajankoulutus

Tunnetko paloa opettamiseen? Järjestämme ammatillista opettajankoulutusta Oulussa, Kajaanissa, Rovaniemellä, Länsi-Lapin alueella sekä etäopintoina verkossa. Seuraava haku ammatilliseen opettajankoulutukseen järjestetään 4.1.-20.1.2022 Opintopolku -palvelussa.  

Osaamisperusteiset opinnot

Ammatillinen opettajankoulutus on 60 opintopisteen kokonaisuus, joka on suunnattu ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen opettajille ja opettajaksi aikoville. Koulutuksesta saat valmiudet toimia osaamisperusteisesti oman alasi opettajana.

Meillä voit kouluttautua opettajaksi opiskelemalla pää- tai sivutoimisesti ja oman työsi ohessa. Opiskeluaika on yksilöllinen. Voit opiskella omaan tahtiisi 1-3 vuodessa tai nopeammin. Opiskeluoikeutta on kolme vuotta. Kesä-, syys- ja kevätlukukaudet mahdollistavat opiskelun läpi vuoden.

Opinnot alkavat opintoryhmäkohtaisesti. Tutustu lukuvuoden 2021-2022 opintoryhmien aikatauluihin (pdf-tiedosto). 

Koulutus on osaamisperusteista, eli aiemmin hankittu osaamisesi huomioidaan. Opintojen aikana arvioit, kehität ja osoitat osaamistasi erilaisissa oppimisympäristöissä ja tilanteissa sekä opiskelet uutta henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi mukaan. Jos toimit jo opettajan tehtävissä, voit osoittaa ja kehittää osaamista työssäsi.

Voit hakea koulutukseen, kun sinulla on ammattikorkeakoulun tai ammatillisen koulutuksen opettajan virkoihin vaadittava koulutus ja työkokemus. Perussääntö on, että sinulla on soveltuva korkeakoulututkinto ja ammattialasi työkokemusta vähintään kolme vuotta. Poikkeuksena on sosiaali- ja terveysala, jossa edellytyksenä on ylempi korkeakoulututkinto ja kolmen vuoden työkokemus tai soveltuva ammattikorkeakoulututkinto ja viiden vuoden työkokemus. 

Opiskelumuodot vuonna 2022 

Opiskelu Oulun ammatillisessa opettajakorkeakoulussa 

Opinnot toteutuvat lähi- ja etäopiskeluna, itsenäisesti ja tiimissä työskennellen. Opintoryhmien aikataulutettu lähi- ja etäopiskelu ajoittuu yhdelle lukuvuodelle, jolloin opinnot painottuvat erityisesti ammattipedagogisen osaamisen kehittämiseen. Opiskeluun sisältyy lisäksi myös tiimityöskentelyä oman pienryhmän sopimina ajankohtina. Opiskelu on aktiivista ja osallistavaa. Opintoryhmien aikataulut julkaistaan haun alkaessa.

Opintoihin kuuluu myös kasvatustieteellisiä perusopintoja, valinnaisia opintoja ja opetusharjoittelua, jolloin perehdyt ammatillisen opettajan toimintaympäristöön ja työskentelet opettajana. Nämä opinnot ajoitat opintoihin oman henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPSin) mukaisesti opiskeluoikeutesi aikana.

Opiskelu on osaamisperusteista. Etenet opinnoissasi ohjauskeskustelun pohjalta laadittavan HOPSin mukaan – arvioiden, kehittäen ja osoittaen osaamistasi erilaisissa oppimisympäristöissä ja tilanteissa.  Opinnoissa hyödynnetään erilaisia oppimisympäristöjä ja -välineitä sekä monipuolisia työtapoja. Opiskelu edellyttää verkkotyöskentelyvalmiutta ja tähän soveltuvia välineitä (tietokone, hyvin toimiva internetyhteys, kuulokemikrofoni ja web-kamera).

Opiskeluoikeus alkaa kaikilla opiskelijoilla 1.6.2022. Jos valitset syksyllä alkavan opintoryhmän, sinulla on mahdollisuus opiskella jo kesällä. Lisätietoja saat ennen opintojen alkua. 

Monimuoto-opiskelu

 • Osa opintoryhmille aikataulutetuista opiskelupäivistä toteutetaan lähiopiskeluna ja osa etäopiskeluna. Etäopiskelussa opiskelijat kokoontuvat työskentelemään verkkoympäristössä. 

 • Työskentelytavat verkossa ovat monipuolisia: opiskelijat osallistuvat aktiivisesti verkkotyöskentelyn suunnitteluun, pitävät opetustuokioita tiiminsä kanssa, hankkivat ja osoittavat pedagogista osaamistaan vaihtelevin tavoin.


  Monimuoto-opintoryhmät
  • Rovaniemen opintoryhmä alkaa kesällä.  
  • Kajaanin opintoryhmä alkaa syksyllä.
  • Oulussa monimuoto-opintoryhmät alkavat sekä kesällä että syksyllä.  
     

   Huom. Opintoryhmien aikataulut julkaistaan ennen haun 2022 alkamista. 

Verkko-opiskelu

 • Verkko-opintoryhmien opinnot alkavat lähiopiskeluna. Opinnot jatkuvat etäopiskeluna, jolloin opiskelijat kokoontuvat työskentelemään verkkoympäristössä. 
 • Opiskelu edellyttää sitoutumista myös pienryhmien toimintaan ja sovittuihin aikatauluihin.  
 • Työskentelytavat verkossa ovat monipuolisia: opiskelijat osallistuvat aktiivisesti verkkotyöskentelyn suunnitteluun, pitävät opetustuokioita tiiminsä kanssa, hankkivat ja osoittavat pedagogista osaamistaan vaihtelevin tavoin.  

  Verkko-opintoryhmät:
  • Kesällä alkava opintoryhmä
  • Syksyllä alkava opintoryhmä
  • Syksyllä alkava Länsi-Lapin erillisvalintaryhmä: Opiskelijat valitaan vain tähän erillisvalintaryhmään hakeneista. Hakijan koulutusala ei vaikuta valintaan. Ryhmään valitaan 20 opiskelijaa hakupisteiden mukaisessa järjestyksessä. Opinnot alkavat lähiopiskeluna Torniossa. 

   Huom. Opintoryhmien aikataulut julkaistaan ennen haun 2022 alkamista. 

Englanninkielinen opiskelu

 • Opinnot alkavat lähiopiskeluna. Opinnot jatkuvat etäopiskeluna, jolloin opiskelijat kokoontuvat työskentelemään verkkoympäristössä.  
 • Opiskelu edellyttää sitoutumista myös pienempien tiimien toimintaan ja tiimeissä sovittuihin aikatauluihin.  
 • Työskentelytavat verkossa ovat monipuolisia: opiskelijat osallistuvat aktiivisesti verkkotyöskentelyn suunnitteluun, pitävät opetustuokioita tiiminsä kanssa, hankkivat ja osoittavat pedagogista osaamistaan vaihtelevin tavoin.   
 • Opiskelijat valitaan vain tähän ryhmään hakeneista. Hakijan koulutusala ei vaikuta valintaan. Ryhmään valitaan 20 opiskelijaa hakupisteiden mukaisessa järjestyksessä.  
 • Opetus on englanniksi, joten edellytyksenä on hyvä englannin suullinen ja kirjallinen kielitaito. Hakijalta voidaan pyytää kielitodistus ja/tai hakija voidaan haastatella kielitaidon toteamiseksi. 
 • Etäopiskeluna toteutuva koulutus ei välttämättä oikeuta opiskeluun perustuvaan oleskelulupaan eikä viisumiin. 
 • Lue lisää englanninkielisestä opettajankoulutuksesta 

Opintoryhmien aikataulut 2021-2022

» Katso tästä lukuvuoden 2021-2022 opintoryhmien aikataulut (pdf-tiedosto) 

Lukuvuoden 2022-2023 opintoryhmien aikataulut julkaistaan ennen haun 2022 alkamista. 

Hakijamäärät ammatillisiin opettajankoulutuksiin kasvoivat vuonna 2021

Vuoden 2021 Oulun ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajakorkeakoulun osalta haussa olivat ammatillinen opettajankoulutus ja ammatillinen opinto-ohjaajankoulutus. Ammatillisen opettajankoulutuksen 240 aloituspaikkaa tavoitteli yhteensä 866 hakijaa, joista 658 oli ensisijaisia hakijoita. Ammatillisen opinto-ohjaajankoulutuksen 20 aloituspaikkaa kohti oli yhteensä 179 hakijaa, joista 143 oli ensisijaisia hakijoita. Valtakunnallinen opettajankoulutuksen hakijamäärä kasvoi vuodesta 2020 5 % ja Oulussa hakijamäärä oli 7,3 % suurempi kuin edellisenä vuonna.

» Lue lisää tilastoista ja tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin

Ammatillinen opettajuus opettajien kertomana

Ammatillisessa koulutuksessa opettajilta vaaditaan yhä enemmän kohtaamisosaamista

Video OPEKE-hanke, kuvaus ja editointi Petri Hänninen, lisäkuvaus Tommi Karjalainen

 

Ammatillinen koulutus on henkilökohtaistettua ja osaamisperustaista 


Video OPEKE-hanke, kuvaus ja editointi Petri Hänninen, haastattelukuvaus Tommi Karjalainen, kuvituskuvaus Emma Forsel

Lue opettajaopiskelijoiden kokemuksia

 

 • Ammatillisen opettajan opinnoista uusia oivalluksia ja näkökulmia työhön

  Ammatillisen opettajan opinnoista uusia oivalluksia ja näkökulmia työhön Jenni Suominen opiskelee ammatilliseksi opettajaksi Oulun ammattikorkeakoulussa. Hän aikoo viedä koulutuksesta saamansa opit tutkimus- ja kehittämistyön opinnollistamiseen. Kuva: Jenni...

 • Ammatillisen opettajan opintoja ja työelämäyhteistyötä

  Ammatillisen opettajan opintoja ja työelämäyhteistyötä Lokakuussa ammatilliseksi opettajaksi valmistunut Sini Sirén kokee työelämäläheisyyden tärkeäksi osaksi opintoja. Hän on tehnyt paljon yhteistyötä työelämän toimijoiden kanssa, jotta koulutus...

 • Opettajan opinnoista työkaluja ohjaustyöhön ja urahaaveiden toteuttamiseen

  Opettajan opinnoista työkaluja ohjaustyöhön ja urahaaveiden toteuttamiseen Jani Huotari lähti hakemaan ammatillisesta opettajankoulutuksesta eväitä sekä nykyiseen työhönsä että toteuttaakseen pitkäaikaisen haaveensa opettajan työstä. Kuva: Ronja...

 • Opettajan opintojen kautta jakamaan omia kokemuksia

  Opettajan opintojen kautta jakamaan omia kokemuksia Seija Paasi aloitti ammatillisen opettajan opinnot kesäkuussa 2019. Valmistuttuaan hän haaveilee opettajan työstä ja siitä, että pääsisi jakamaan itselleen kertynyttä kokemusta sekä tietotaitoa...

 • Pitkäaikainen haave opettajan opinnoista toteutui

  Pitkäaikainen haave opettajan opinnoista toteutui Annukka Pitkänen toteutti kesäkuussa pitkäaikaisen unelmansa ja aloitti opettajan opinnot Ammatillisessa opettajankoulutuksessa. Annukka on ollut tyytyväinen opintoihinsa. Annukka on ammatiltaan...

Kiinnostuitko opettajankoulutuksesta?

Jätä yhteystietosi, niin saat tietoa koulutuksesta ja hakemisesta. Voit halutessasi myös kysyä meiltä lisätietoja tai jättää palautetta tällä lomakkeella.

Täytä ainakin tähdellä (*) merkityt kohdat.
Markkinointilupa