Ammatillinen opettajankoulutus

Tunnetko paloa opettamiseen? Järjestämme ammatillista opettajankoulutusta Oulussa, Kajaanissa, Rovaniemellä, Länsi-Lapin alueella sekä etäopintoina verkossa. Vuoden 2020 haku päättyi 23.1.2020.  Seuraava haku koulutukseen on 5. - 21.1.2021. 

Osaamisperusteiset opinnot

Ammatillinen opettajankoulutus on 60 opintopisteen kokonaisuus, joka on suunnattu ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen opettajille ja opettajaksi aikoville. Koulutuksesta saat valmiudet toimia osaamisperusteisesti oman alasi opettajana.

Meillä voit kouluttautua opettajaksi opiskelemalla pää- tai sivutoimisesti ja oman työsi ohessa. Opiskeluaika on yksilöllinen. Voit opiskella omaan tahtiisi 1-3 vuodessa tai nopeammin. Opiskeluoikeutta on kolme vuotta. Kesä-, syys- ja kevätlukukaudet mahdollistavat opiskelun läpi vuoden.

Koulutus on osaamisperusteista, eli aiemmin hankittu osaamisesi huomioidaan. Opintojen aikana arvioit, kehität ja osoitat osaamistasi erilaisissa oppimisympäristöissä ja tilanteissa sekä opiskelet uutta henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi mukaan. Jos toimit jo opettajan tehtävissä, voit osoittaa ja kehittää osaamista työssäsi.

Voit hakea koulutukseen, kun sinulla on ammattikorkeakoulun tai ammatillisen koulutuksen opettajan virkoihin vaadittava koulutus ja työkokemus. Perussääntö on, että sinulla on soveltuva korkeakoulututkinto ja ammattialasi työkokemusta vähintään kolme vuotta. Poikkeuksena on sosiaali- ja terveysala, jossa edellytyksenä on ylempi korkeakoulututkinto ja kolmen vuoden työkokemus tai soveltuva ammattikorkeakoulututkinto ja viiden vuoden työkokemus. 

Opiskelumuodot ja opintoryhmien aikataulut vuonna 2020 

Lähiopetukseen painottuva opiskelu Oulussa

 • Valittavissa on kesällä ja syksyllä alkavia opintoryhmiä. 
 • Työskentely opintoryhmissä painottuu opettajankoulutuksen ammattipedagogisen osaamisen opintoihin. Osan opinnoista, kuten kasvatustieteelliset perusopinnot ja valinnaiset opinnot, opiskelija opiskelee oman HOPSinsa ja aikataulun mukaan. 
 • Opiskelu painottuu lähiopetukseen arkipäivisin (klo 9-16) Oulussa. Lähiopetuspäiviä on keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa peräkkäisinä arkipäivinä.
 • Lähiopetuspäivät toteutuvat korkeakouluympäristössä, jossa mahdollistuu kasvokkain tapahtuva vuorovaikutus, osaamisen jakaminen ja osoittaminen.

 

Monimuoto-opiskelu Rovaniemellä, Kajaanissa ja Oulussa

 • Monimuoto-opintoryhmissä noin puolet opinnoista toteutetaan lähiopetuksena ja noin puolet reaaliaikaisena verkkotyöskentelynä (webinaareina).
 • Työskentely opintoryhmissä painottuu opettajankoulutuksen ammattipedagogisen osaamisen opintoihin. Osan opinnoista, kuten kasvatustieteelliset perusopinnot ja valinnaiset opinnot, opiskelija opiskelee oman HOPSinsa ja aikataulun mukaan.
 • Reaaliaikaisissa webinaareissa opiskelijat opettavat opettajankoulutuksen eri teemoja monipuolisilla verkko-opetusmenetelmillä. Opiskelijat valmistelevat webinaarit etukäteen tiimeissä.
 • Rovaniemellä lähiopetus toteutetaan päiväopetuksena (klo 9-16) arkipäivisin ja reaaliaikainen webinaarityöskentely iltapäivisin klo 14 alkaen.
 • Kajaanissa lähiopetus toteutetaan viikonloppuisin (pe-la) ja reaaliaikainen webinaarityöskentely iltapäivisin klo 14 alkaen.
 • Oulussa lähiopetus toteutetaan viikonloppuisin (pe-la) ja reaaliaikainen webinaarityöskentely arki-iltaisin klo 16.30 alkaen.
 • Monimuoto-opiskelu edellyttää tieto- ja viestintätekniikan perustaitoja ja kykyä aktiiviseen vuorovaikutukseen erilaisissa oppimisympäristöissä.
 • Opinnoissa tarvitaan USB-kuulokemikrofonia, web-kameraa ja hyvin toimiva internetyhteys. Opiskelijalla täytyy olla ohjelmistojen asennusoikeus tietokoneelleen.

Verkko-opiskelu

 • Verkko-opintoryhmiä toteutetaan päivä- tai iltaopetuksena. Valittavissa on kesällä tai syksyllä alkavia opintoryhmiä. 
 • Työskentely opintoryhmissä painottuu opettajankoulutuksen ammattipedagogisen osaamisen opintoihin. Osan opinnoista, kuten kasvatustieteelliset perusopinnot ja valinnaiset opinnot, opiskelija opiskelee oman HOPSinsa ja aikataulun mukaan.
 • Kaikkien verkko-opintoryhmien opinnot alkavat lähiopetuksena Oulussa. Lähiopetus on arkipäivinä (klo 9 – 16). Lähiopetuspäiviä voi edeltää aloituswebinaari.
 • Verkko-opiskelu toteutuu reaaliaikaisina webinaareina, joissa opiskelijat opettavat opettajankoulutuksen eri teemoja monipuolisilla verkko-opetusmenetelmillä.
 • Opiskelijat valmistelevat webinaarit etukäteen tiimeissä. Opiskelu edellyttää sitoutumista tiimin toimintaan. 
 • Opiskelu verkkoryhmissä edellyttää tieto- ja viestintätekniikan perustaitoja ja kykyä aktiiviseen vuorovaikutukseen erilaisissa oppimisympäristöissä.
 • Opinnoissa tarvitaan USB-kuulokemikrofonia, web-kameraa ja hyvin toimiva internetyhteys. Opiskelijalla täytyy olla ohjelmistojen asennusoikeus tietokoneelleen.

Länsi-Lapin erillisvalintaryhmä (verkko-opiskelu, aloitus Torniossa)

 • Opiskelijat valitaan vain tähän opiskelumuotoon hakeneista. Hakijan koulutusala ei vaikuta valintaan. Ryhmään valitaan 15 opiskelijaa hakupisteiden mukaisessa järjestyksessä.
 • Työskentely opintoryhmässä painottuu opettajankoulutuksen ammattipedagogisen osaamisen opintoihin. Osan opinnoista, kuten kasvatustieteelliset perusopinnot ja valinnaiset opinnot, opiskelija opiskelee oman HOPSinsa ja aikataulun mukaan.
 • Opinnot alkavat lähiopetuksena Tornion alueella syksyllä 2020. Lähiopetus on arkipäivinä (klo 9 – 16). Lähiopetuspäiviä voi edeltää aloituswebinaari. 
 • Verkko-opiskelu toteutuu iltapäivisin reaaliaikaisina webinaareina, joissa opiskelijat opettavat opettajankoulutuksen eri teemoja monipuolisilla verkko-opetusmenetelmillä. Opiskelijat valmistelevat webinaarit etukäteen tiimeissä. Opiskelu edellyttää sitoutumista tiimin toimintaan. 
 • Opiskelu verkkoryhmissä edellyttää tieto- ja viestintätekniikan perustaitoja ja kykyä aktiiviseen vuorovaikutukseen erilaisissa oppimisympäristöissä.
 • Opinnoissa tarvitaan USB-kuulokemikrofonia, web-kameraa ja hyvin toimiva internetyhteys. Opiskelijalla täytyy olla ohjelmistojen asennusoikeus tietokoneelleen.

Englanninkielinen opiskelu (erillisvalintaryhmä)

 • Opiskelijat valitaan vain tähän ryhmään hakeneista. Hakijan koulutusala ei vaikuta valintaan. Ryhmään valitaan 15 opiskelijaa hakupisteiden mukaisessa järjestyksessä.
 • Opetus on englanniksi, joten edellytyksenä on hyvä englannin suullinen ja kirjallinen kielitaito. Hakijalta voidaan pyytää kielitodistus ja/tai hakija voidaan haastatella kielitaidon toteamiseksi. 
 • Työskentely opintoryhmässä painottuu opettajankoulutuksen ammattipedagogisen osaamisen opintoihin. Osan opinnoista, kuten kasvatustieteelliset perusopinnot, opetusharjoittelun ja valinnaiset opinnot, opiskelija opiskelee oman HOPSinsa ja aikataulun mukaan.
 • Opintoihin sisältyy lähiopetusta arkipäivisin Oulussa ja reaaliaikaisia webinaareja. Webinaareissa opiskelijat opettavat opettajankoulutuksen eri teemoja monipuolisilla verkko-opetusmenetelmillä. Opiskelijat valmistelevat webinaarit etukäteen tiimeissä. Opiskelu edellyttää sitoutumista tiimin toimintaan. 
 • Opiskelu verkkoryhmissä edellyttää tieto- ja viestintätekniikan perustaitoja ja kykyä aktiiviseen vuorovaikutukseen erilaisissa oppimisympäristöissä.
 • Opinnoissa tarvitaan USB-kuulokemikrofonia, web-kameraa ja hyvin toimiva internetyhteys. Opiskelijalla täytyy olla ohjelmistojen asennusoikeus tietokoneelleen.
 • Opinnot on suunniteltu lukuvuoden mittaisiksi, mutta voit myös opiskella henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan 1–3 vuodessa.
  Lue lisää englanninkielisestä opettajankoulutuksesta 

Opintoryhmien aikataulut 2020

Aiemmin ilmoitetusta poiketen keväällä ja kesällä alkavien opintoryhmien opetus toteutetaan etäopetuksena touko- ja kesäkuussa. Muutokset on merkitty kyseisten opintoryhmien aikatauluihin.  

» Katso tästä lukuvuoden 2020-2021 opintoryhmien aikataulut (pdf-tiedosto) 

Vuonna 2020 ammatilliseen opettajan-koulutukseen oli liki 700 hakijaa

Vuonna 2020 Oulun ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajakorkeakoulun osalta haussa olivat ammatillinen opettajankoulutus ja ammatillinen erityisopettajankoulutus. Ammatilliseen opettajankoulutukseen oli yhteensä 776 hakijaa, joista ensisijaisia hakijoita oli 611. Aloituspaikkoja Oamkin ammatilliseen opettajankoulutukseen on 220 eli yhtä aloituspaikkaa kohden ensisijaisia hakijoita oli 2,8. 

Vuoden 2020 haussa alimmat pistemäärät eri koulutusaloilla ja erillisvalintaryhmissä olivat seuraavat:


Koulutusala Ensisijaiset hakijat Alin hyväksytty pistemäärä
Humanistinen kasvatusala 47 15
Kulttuuriala 29 11
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 71 7,5
Luonnontieteiden ala 17 5
Tekniikan ja liikenteen ala 100 4
Luonnonvara-ja ympäristöala 24 10
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 187 9
Matkailu-, ravitsemis- ja koulutusala 35 5
Muu koulutusala 3 14
Englanninkielinen erillisvalintaryhmä 66 9
Länsi-Lapin erillisvalintaryhmä 32 4,5

Alimpiin pistemääriin vaikuttaa vuosittaiset hakijamäärät ja hakijoiden koulutustaustat.
» Lue lisää tilastoista ja tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin

Lue opettajaopiskelijoiden kokemuksia

 • Opettajan opintojen kautta jakamaan omia kokemuksia

  Opettajan opintojen kautta jakamaan omia kokemuksia Seija Paasi aloitti ammatillisen opettajan opinnot kesäkuussa 2019. Valmistuttuaan hän haaveilee opettajan työstä ja siitä, että pääsisi jakamaan itselleen kertynyttä kokemusta sekä tietotaitoa...

 • Pitkäaikainen haave opettajan opinnoista toteutui

  Pitkäaikainen haave opettajan opinnoista toteutui Annukka Pitkänen toteutti kesäkuussa pitkäaikaisen unelmansa ja aloitti opettajan opinnot Ammatillisessa opettajankoulutuksessa. Annukka on ollut tyytyväinen opintoihinsa. Annukka on ammatiltaan...

 • Opettajan pätevyydestä taitoja tulevaisuuteen

  Opettajan pätevyydestä taitoja tulevaisuuteen Karoliina Hulkko aloitti opettajan opinnot Ammatillisessa opettajankoulutuksessa kesäkuussa 2018. Karoliinan mukaan hyvä opettaja on jatkuvasti ajan hermoilla. Karoliinalla on takanaan puoli vuotta...

Kiinnostuitko opettajankoulutuksesta?

Jätä yhteystietosi, niin saat tietoa koulutuksesta ja hakemisesta. Voit halutessasi myös kysyä meiltä lisätietoja tai jättää palautetta tällä lomakkeella.

Täytä ainakin tähdellä (*) merkityt kohdat.