Ammatillinen opettajankoulutus

Tunnetko paloa opettamiseen? Järjestämme ammatillista opettajankoulutusta Oulussa, Kajaanissa, Rovaniemellä, Länsi-Lapin alueella sekä etäopintoina verkossa. Seuraava haku koulutukseen on 2.–23.1.2020.

Osaamisperusteiset opinnot

Ammatillinen opettajankoulutus on 60 opintopisteen kokonaisuus, joka on suunnattu ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen opettajille ja opettajaksi aikoville. Koulutuksesta saat valmiudet toimia osaamisperusteisesti oman alasi opettajana.

Meillä voit kouluttautua joustavasti opiskelemalla pää- tai sivutoimisesti eli koulutus sopii myös työn ohella tehtäväksi. Opiskeluoikeutta on kolme vuotta, mutta voit opiskella omaan tahtiisi 1-3 vuodessa tai nopeammin. Kesä-, syys- ja kevätlukukaudet mahdollistavat opiskelun läpi vuoden.

Koulutus on osaamisperusteista, eli aiemmin hankittu osaamisesi huomioidaan. Opintojen aikana täydennät, osoitat ja jaat osaamistasi ja opiskelet uutta henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi mukaan. Jos toimit jo opettajan tehtävissä, voit osoittaa ja kehittää osaamista työssäsi.

Voit hakea koulutukseen, kun sinulla on ammattikorkeakoulun tai ammatillisen koulutuksen opettajan virkoihin vaadittava koulutus ja työkokemus. Perussääntö on, että sinulla on soveltuva korkeakoulututkinto ja ammattialasi työkokemusta vähintään kolme vuotta. Poikkeuksena on sosiaali- ja terveysala, jossa edellytyksenä on ylempi korkeakoulututkinto ja kolmen vuoden työkokemus tai soveltuva ammattikorkeakoulututkinto ja viiden vuoden työkokemus. 

Opiskelumuodot vuonna 2019 

Lähiopetukseen painottuva opiskelu Oulussa

 • Valittavissa on kesällä ja syksyllä alkavia opintoryhmiä. Opintoryhmä valitaan opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä.
 • Opintoryhmille aikataulutettuja opiskelupäiviä on 19.
 • Opiskelu painottuu lähiopetukseen arkipäivisin (klo 9-16) Oulussa. Lähiopetuspäiviä on keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa peräkkäisinä arkipäivinä.
 • Lähiopetuspäivät toteutuvat korkeakouluympäristössä, jossa mahdollistuu kasvokkain tapahtuva vuorovaikutus ja osaamisen jakaminen.

 

Monimuoto-opiskelu Rovaniemellä, Kajaanissa ja Oulussa

 • Monimuoto-opintoryhmissä noin puolet opinnoista toteutetaan lähiopetuksena ja noin puolet reaaliaikaisena verkkotyöskentelynä (webinaareina).
 • Opintoryhmille aikataulutettuja opiskelupäiviä on 19.
 • Reaaliaikaisissa webinaareissa opiskelijat opettavat opettajankoulutuksen eri teemoja toisilleen monipuolisilla verkko-opetusmenetelmillä. Opiskelijat suunnittelevat webinaarit itsenäisesti tiimeissä.
 • Rovaniemellä lähiopetus toteutetaan päiväopetuksena (klo 9-16) arkipäivisin ja reaaliaikainen webinaarityöskentely iltapäivisin klo 14 alkaen.
 • Kajaanissa lähiopetus toteutetaan viikonloppuisin (pe-la) ja reaaliaikainen webinaarityöskentely iltapäivisin klo 14 alkaen.
 • Oulussa lähiopetus toteutetaan viikonloppuisin (pe-la) ja reaaliaikainen webinaarityöskentely arki-iltaisin klo 16.30 alkaen.
 • Monimuoto-opiskelu edellyttää tieto- ja viestintätekniikan perustaitoja ja kykyä aktiiviseen vuorovaikutukseen erilaisissa oppimisympäristöissä.
 • Opinnoissa tarvitaan USB-kuulokemikrofonia, web-kameraa ja hyvin toimiva internetyhteys. Opiskelijalla täytyy olla ohjelmistojen asennusoikeus tietokoneelleen.

Verkko-opiskelu

 • Verkko-opintoryhmiä toteutetaan päivä- ja iltaopetuksena. Valittavissa on kesällä tai syksyllä alkavia opintoryhmiä. Opintoryhmä valitaan opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä.
 • Opintoryhmille aikataulutettuja opiskelupäiviä on 19.
 • Kaikkien verkko-opintoryhmien opinnot alkavat lähiopetuksena (3 päivää) Oulussa. Lähiopetus on arkipäivinä (klo 9 – 16).
 • Verkko-opiskelu painottuu reaaliaikaisiin webinaareihin, joissa opiskelijat opettavat opettajankoulutuksen eri teemoja toisilleen monipuolisilla verkko-opetusmenetelmillä.
 • Opiskelijat suunnittelevat webinaarit itsenäisesti tiimeissä.
 • Opiskelu verkkoryhmissä edellyttää tieto- ja viestintätekniikan perustaitoja ja kykyä aktiiviseen vuorovaikutukseen erilaisissa oppimisympäristöissä.
 • Opinnoissa tarvitaan USB-kuulokemikrofonia, web-kameraa ja hyvin toimiva internetyhteys. Opiskelijalla täytyy olla ohjelmistojen asennusoikeus tietokoneelleen.

Länsi-Lapin erillisvalintaryhmä

 • Opiskelijat valitaan vain tähän opiskelumuotoon hakeneista. Hakijan koulutusala ei vaikuta valintaan. Ryhmään valitaan 15 opiskelijaa hakupisteiden mukaisessa järjestyksessä.
 • Opintoryhmälle aikataulutettuja opiskelupäiviä on 19.
 • Opinnot alkavat lähiopetuksena Tornion alueella. Lähiopetus on arkipäivinä (klo 9 – 16).
 • Lähipäivien jälkeen työskentely painottuu reaaliaikaisiin webinaareihin, joissa opiskelijat opettavat opettajankoulutuksen eri teemoja toisilleen monipuolisilla verkko-opetusmenetelmillä. Opiskelijat suunnittelevat webinaarit itsenäisesti tiimeissä.
 • Opiskelu verkkoryhmissä edellyttää tieto- ja viestintätekniikan perustaitoja ja kykyä aktiiviseen vuorovaikutukseen erilaisissa oppimisympäristöissä.
 • Opinnoissa tarvitaan USB-kuulokemikrofonia, web-kameraa ja hyvin toimiva internetyhteys. Opiskelijalla täytyy olla ohjelmistojen asennusoikeus tietokoneelleen.

Pohjoissaamenkielinen erillisvalintaryhmä

 • Opiskelijat valitaan vain tähän ryhmään hakeneista. Hakijan koulutusala ei vaikuta valintaan. Ryhmään valitaan 10 opiskelijaa hakupisteiden mukaisessa järjestyksessä.
 • Opetus on pohjoissaameksi, joten edellytyksenä on hyvä pohjoissaamen suullinen ja kirjallinen kielitaito. Pohjoissaamenkielinen toteutus edellyttää riittävää määrää osallistujia. Valitut ohjataan muihin opintoryhmiin, jos pohjoissaamenkielinen ryhmä ei toteudu.
 • Opintoryhmälle aikataulutettuja opiskelupäiviä on 19.
 • Opinnot alkavat lähiopetuksena Inarissa 6.-7.9.2019. Lähipäivien jälkeen työskentely painottuu reaaliaikaisiin webinaareihin. Webinaarien tarkempi aikataulu sovitaan yhdessä opiskeluryhmän kanssa huomioiden perinteisten elinkeinojen vaatimukset (esim. paikalliset poroerotukset)
 • Webinaareissa opiskelijat opettavat opettajankoulutuksen eri teemoja toisilleen monipuolisilla verkko-opetusmenetelmillä. Opiskelijat valmistelevat webinaarit tiimeissä. Opiskelu edellyttää sitoutumista tiimin toimintaan.
 • Opiskelu verkkoryhmissä edellyttää tieto- ja viestintätekniikan perustaitoja ja kykyä aktiiviseen vuorovaikutukseen erilaisissa oppimisympäristöissä.
 • Opinnoissa tarvitaan USB-kuulokemikrofonia, web-kameraa ja hyvin toimiva internetyhteys. Opiskelijalla täytyy olla ohjelmistojen asennusoikeus tietokoneelleen.
 • Opinnot on suunniteltu lukuvuoden mittaisiksi, mutta opinnot voi myös suorittaa henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan 1–3 vuodessa.
 • Lue lisää

Davvisámegielat sierraválljejun joavku

 • Studeanttat válljejuvvojit beare sin joavkkus, geat leat ohcan dán skuvlejupmái. Ohcci skuvlensuorgi ii váikkut válljemii. Jovkui válljejit 10 studeantta ohcančuoggáid vuođul.
 • Oahpahus lea davvisámegielat ja gáibádussan lea buorre davvisámegielat njálmmálaš ja čálalaš giellamáhttu. Davvisámegielat skuvlejupmi álgá, jos jovkui leat doarvái ohccit. Válljejuvvon studeanttat sirdásit eará joavkkuide, jos davvisámegielat skuvlejupmi ii ollašuvage.
 • Oahppojoavkku várás áigetávvalii lea várrejuvvon 19 oahpahusbeaivvi.
 • Oahput álget lagasoahpahussan Anáris 6.-7.9.2019. Dáid beivviid maŋŋá bargovuohkin leat eanaš reálaáigásaš webinárat. Webináraid dárkilat áigedávval šiehtaduvvo ovttas studeantajoavkkuin ja plánemis mii váldit vuhtii árbevirolaš ealáhusaid áigedávvalat (omd. bigálusat).
 • Webinárain studeanttat oahpahit nuppiideaskka máŋggabealat neahttaoahpahusmetodain oahpaheaddjeskuvlejupmái gullevaš sisdoaluid. Studeanttat plánejit webinárat iehčanassii iežas jovkkožiin.
 • Gáiddusoahpuin gáibiduvvo diehto- ja kommunikašuvdnateknihka vuođđomáhttu ja návccat aktiivvalaš vuorrováikkuhussii iešguđetlágan oahppobirrasiin.
 • Studeanttat dárbbašit USB-bealljehasmikrofovnna, web-kamera ja neahttaoktavuođa, mii doaibmá njuovžilit. Studeanttas ferte leat prográmmaid sajáiduhttinriekti iežas dihtorii.
 • Oahput leat plánejuvvon bistit ovtta lohkanjagi, muhto studeanta sáhttá čađahit oahpuid persovnnalaš oahppoplána vuođul 1-3 jagis.
 • Lassedieđut

Englanninkielinen opiskelu (erillisvalintaryhmä)

 • Opiskelijat valitaan vain tähän ryhmään hakeneista. Hakijan koulutusala ei vaikuta valintaan. Ryhmään valitaan 15 opiskelijaa hakupisteiden mukaisessa järjestyksessä.
 • Opetus on englanniksi, joten edellytyksenä on hyvä englannin suullinen ja kirjallinen kielitaito.
 • Opintoryhmälle aikataulutettuja opiskelupäiviä on 19.
 • Opintoihin sisältyy lähiopetusta arkipäivisin Oulussa ja reaaliaikaisia webinaareja. Webinaareissa opiskelijat opettavat opettajankoulutuksen eri teemoja toisilleen monipuolisilla verkko-opetusmenetelmillä. Opiskelijat suunnittelevat webinaarit itsenäisesti tiimeissä.
 • Opiskelu verkkoryhmissä edellyttää tieto- ja viestintätekniikan perustaitoja ja kykyä aktiiviseen vuorovaikutukseen erilaisissa oppimisympäristöissä.
 • Opinnoissa tarvitaan USB-kuulokemikrofonia, web-kameraa ja hyvin toimiva internetyhteys. Opiskelijalla täytyy olla ohjelmistojen asennusoikeus tietokoneelleen.
 • Opinnot on suunniteltu lukuvuoden mittaisiksi, mutta voit opiskella henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan 1–3 vuodessa.
  Lue lisää englanninkielisestä opettajankoulutuksesta 

Opintoryhmien aikataulut 2019

Tutustu tästä opintoryhmien aikatauluihin (pdf-tiedosto) 

Kiinnostuitko opettajankoulutuksesta?

Jätä yhteystietosi, niin saat tietoa koulutuksesta ja hakemisesta. Voit halutessasi myös kysyä meiltä lisätietoja tai jättää palautetta tällä lomakkeella.

Täytä ainakin tähdellä (*) merkityt kohdat.


Lue opettajaopiskelijoiden kokemuksia

 • Opettajan pätevyydestä taitoja tulevaisuuteen

  Opettajan pätevyydestä taitoja tulevaisuuteen Karoliina Hulkko aloitti opettajan opinnot Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa kesäkuussa 2018. Karoliinan mukaan hyvä opettaja on jatkuvasti ajan hermoilla. Karoliinalla on takanaan puoli vuotta...

 • Pitkäaikainen haave opettajan opinnoista toteutui

  Pitkäaikainen haave opettajan opinnoista toteutui Annukka Pitkänen toteutti kesäkuussa pitkäaikaisen unelmansa ja aloitti opettajan opinnot Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Annukka on ollut tyytyväinen opintoihinsa. Annukka on ammatiltaan...