Kestävä kehitys, digitalisaatio ja kansainvälisyys osana uudistuvaa yrittäjyyskasvatusta

Tulevaisuudessa kestävä kehitys tulee olemaan kriittinen kilpailukykyä määrittävä tekijä. Lisäksi digitalisaatio luo mahdollisuuksia uudelle yrittäjyydelle ja yrittäjyyden uudistumiselle. Toimintaympäristö kansainvälistyy, yritysten tulee toimia eri kulttuureista tulevien yhteistyökumppaneiden kanssa. Nämä trendit haastavat yrittäjyyskasvatusta eri kouluasteilla uudistumaan sekä sisällöllisesti että toteutuksen osalta.Oamk on mukana Pohjois-Pohjanmaalla toteutettavassa ESR-rahoitteisessa VÄKEVÄ-hankkeessa, jossa alueelle laaditaan uudistunut maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia. Väkevä-hankkeessa konkretisoidaan hanketoimijoiden, muiden koulutustoimijoiden ja yhteistyökumppaneiden yhteistyönä kestävän kehityksen, digitalisaation ja kansainvälisyyden sisällöt ja osaamistavoitteet jokaiselle koulutusasteelle osaksi Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjyyskasvatuksen strategiaa. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa tulevaisuuden osaajien osaamista em. teemoissa siten, että ne tukevat yrittäjämäisen toimintakulttuurin vahvistamista ja yrittäjyyttä.

Strategian uudistamiseen osallistuu laaja ja sitoutunut yrittäjyyskasvatuksen verkosto, jonka muodostavat osatoteuttajien organisaatiokohtaiset tiimit, kaikkien kouluasteiden edustajat ja alueelliset seututiimit. Hankkeen aikana järjestetään osallistavia työpajoja, joissa sovitaan kouluastekohtaiset tavoitteet jokaiselle teemalle. Työn pohjana käytetään kouluastekohtaisia opetussuunnitelmia/tutkinnon perusteita. Uusi strategia linjaa tulevien vuosien yrittäjyyskasvatusta ja sen toteuttamista alueellamme.

Ammatillinen opettajakorkeakoulu on vahvasti mukana kehittämässä, sekä opettajankoulutuksen että täydennyskoulutus- ja kehittämispalvelujen kautta, alueen muiden kouluasteiden yrittäjyyskasvatuksen sisältöä ja toteutusta ja henkilöstön osaamista. Kun opetushenkilöstöllä on ajantasainen osaaminen digitalisaatioon, kestävään kehitykseen, kansainvälisyyteen ja yrittäjyyteen sekä taito edistää näitä osaamisia tulevaisuuden osaajien koulutuksissa, voidaan näihin yhteiskunnallisiin haasteisiin ja toimintatapojen muutoksiin vastata paremmin.

Projektin koordinaattorina toimii Oulun yliopisto (KSI). Mukana ovat ammattikorkeakoulut Oamk ja Centria, ammatillisen koulutuksen toteuttajat Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU, Koulutuskeskus Brahe ja OSAO sekä perusopetusta edustamassa Oulun kaupunki. Kaksivuotisen hankkeen kokonaisbudjetti on 563 655 euroa (ESR 75%). Rahoittava viranomainen on Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Hankeaika on 5/2021–4/2023.Kuvituskuva StockSnap/Pixabay

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä hankkeen Oamkin asiantuntijoihin:

Katriina Klemola
+358 40 1801 445
Liiketalous

Ulla Mäntykangas
+358 40 5966 950
Ammatillinen opettajakorkeakoulu,
täydennyskoulutus- ja kehittämispalvelut.