Ammatillisen opettajakorkeakoulun henkilöstön uusimpia julkaisuja 

 

Brauer, S. (2020). Prospect: Turbulent Digital Disruption in Higher Education. Special 15th international online conference DisCo 2020 - Education in the Age of Covid-19. 22.-23.6.2020. University of West Bohemia. Prague, Czech Republic. DOI:10.13140/RG.2.2.13161.31848 Abstrakti

Kuortti, K. (2020) Myydäkö yksin vai tarjotako kimpassa? Teoksessa: Eksymä P., Hokkanen L., Ilvesviita S., Jurkko K., Kananen M., Luukkonen M., Niemi E., Paloniemi M., Ruohomäki E., Suutari S., Viherkari A. (Eds.)., (2020). Koulutusviennin käsikirja. , Oulun ammattikorkeakoulu. 28-29 http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-597-194-4

Susimetsä, M., Tapani, A., Lehtonen, H., Ruhalahti, S. & Brauer, S. (2020). “Loistavaa, kun opittavat asiat piti löytää omasta työstä”. HAMK Unlimited Scientific 5.6.2020. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020060540806

Virkkula, E. (2020) Student teachers’ views of competence goals in vocational teacher education. European Journal of Teacher Education. Taylor & Francis.
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02619768.2020.1806229 Vapaasti luettavissa: https://tinyurl.com/y6dd6fde

Wenström, S. (2020) Positiivinen johtaminen: Johda paremmin opetus- ja kasvatusalalla. Jyväskylä: PS-kustannus. ISBN: 978-952-370-023-9