Opettajankoulutusverkosto

Oulun ammatillisessa opettajakorkeakoulussa toimii opettajankoulutusverkosto. Opettajankoulutusverkoston tehtävänä on edistää ammatillisen koulutuksen, korkeakoulutuksen ja ammatillisen opettajankoulutuksen (perus- ja täydennyskoulutus) kehittämistä erityisesti Pohjois-Suomen alueella.

Opettajankoulutusverkosto kokoontuu pääasiassa sähköisesti 1–2 kertaa vuodessa, mutta myös yhteisiä seminaareja ajankohtaisten aiheiden käsittelyyn järjestetään tarvittaessa.

Opettajankoulutusverkosto toimii avoimena yhteistyöverkostona, johon kutsutaan mm. seuraavia toimijoita:  Pohjois-Suomen kansanedustajat, OKM:n edustaja, elinkeinoelämän edustajia, ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulutuksen edustajia, alumneja sekä muita keskeisiä päätöksentekijöitä. Opintoryhmissä toimivat tuutoriopiskelijat kuuluvat myös opettajankoulutusverkostoon. Verkoston puheenjohtaja on Ammatillisen opettajakorkeakoulun johtaja.

Yhteistyökumppaneilla ja vaikuttajilla on avoimessa verkostossa mahdollisuus vastavuoroiseen tiedon välittämiseen ja hyvien käytäntöjen levittämiseen. Tavoitteena on myös pohjoisen alueen opettajien osaamistarpeiden ennakointi ja osaamisen edistäminen sekä alueen elinvoimaisuuden turvaaminen.

Jäsenet

Opettajakoulutusverkoston toiminta on avointa kaikille ammatillisen koulutuksen toimijoille. Otamme mielellämme mukaan myös uusia toimijoita. Tiedustelut: paivi.karjalainen(at)oamk.fi


Edellinen online tapaaminen pidettiin 19.5.2017. Seuraava tapaaminen järjestetään 15.12.2017.