Kopeyhteisö

Kopeyhteisö on KouKe-verkoston ja Kokko-hankkeen sivusto. Kokko on KouKe-verkoston hanke. 

KouKe-verkosto on korkeakoulupedagogiikan kouluttajien ja kehittäjien verkosto. Verkosto on perustettu 2007 ja vuonna 2019 mukaan liittyivät ammattikorkeakoulujen kouluttajat ja kehittäjät. Verkoston jäseninä on 1-4 yhteyshenkilöä ammattikorkeakouluista ja yliopistoista (Yhteyshenkilötilanne 2022: 14 yliopistosta ja 21 amkista edustus). ​

Verkoston tavoitteena on jakaa tutkimustietoa, käytäntöjä ja kokemuksia korkeakoulupedagogiikasta. Verkosto koordinoi valtakunnallisia vuosittain järjestettäviä Korkeakoulupedagogiikan päiviä (entiset Pedaforum-päivät). Lisäksi tavoitteena on vaikuttaa valtakunnallisesti korkeakoulupedagogiikan kehittämiseen ja asemaan. ​

Verkostoon liittymisestä ja verkoston toiminnasta saa lisätietoa verkoston koordinaattoreilta: Merja Maikkola (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.) ja Hanna Alaniska (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.).

Kokko-hanke

Kokko-hanke on yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen korkeakoulupedagogiikan kouluttajien ja kehittäjien osaamisen kehittämishanke vuosille 2021-23. Kutsumme mukaan kaikki korkeakoulupedagogiikan kouluttajat ja kehittäjät! 

Hankkeen sisältö ja tavoitteet

Tavoitteena on syventää osaamista digitaalisiin ja yhteisöllisiin toimintaympäristöihin seuraavien osatavoitteiden avulla:

  1. Vertaisoppiminen ja sen vakiinnuttaminen
  2. Jatkuvan oppimisen pedagogiikka
  3. Hyvinvoiva ja yhteisöllinen korkeakoulu
  4. Pedagoginen johtamistoiminta

Kaikki osaamistavoitteet perustuvat tutkimukseen, toteutuksessa hyödynnetään tutkivia työmenetelmiä ja käytetään tutkimusperustaisia oppimismenetelmiä.

Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö 

Tavoite 1. Vertaisoppiminen

Tiedotamme tapahtumista tarkemmin KouKe-verkoston sähköpostilistalla (kouke-kaikki(at)lists.oulu.fi).
Liity mukaan kouke-kaikki sähköpostilistalle!

Open space-seminaari:

Konsulttiryhmätyöskentely: 

Cross-expertise-mentorointi: 

Puheenvuoroja:

Julkaisuja:

Murtonen, M., Alaniska, H., Hirsto, L., Ilola, H., Maikkola, M., Nokelainen, P., & Postareff, L. (2022). Yliopisto- ja ammattikorkeakoulupedagogiikasta korkeakoulupedagogiikkaan. Teoksessa K. Mäki ja L. Vanhanen-Nuutinen (toim.) Korkeakoulupedagogiikka – Ajat, paikat ja tulkinnat, 47-62. Haaga-Helian julkaisut 7/2022. 

Hae Vertaisoppijan osaamismerkkiä

Hae Vertaisoppijan osaamismerkkiä täältä. 

 

Lisätietoa tavoitteesta 1. Vertaisoppiminen: 
hanna.alaniska(at)oamk.fi
merja.maikkola(at)oulu.fi

 

Tavoite 2. Jatkuvan oppimisen pedagogiikka

Tiedotamme tapahtumista tarkemmin KouKe-verkoston sähköpostilistalla (kouke-kaikki(at)lists.oulu.fi).
Liity mukaan kouke-kaikki sähköpostilistalle!

Lisätietoa tavoitteesta 2. Jatkuvan oppimisen pedagogiikka ja digipeda: 
hannu.kotila(at)haaga-helia.fi 

Jatkuvan oppimisen periaatteiden benchlearning:

Jatkuvan oppimisen pedagogiikka -webinaari:

Julkaisuja: 

Iloranta, E. & Kotila, H. (2022). Mitä on jatkuvan oppimisen pedagogiikka? Teoksessa K. Mäki ja L. Vanhanen-Nuutinen (toim.) Korkeakoulupedagogiikka – Ajat, paikat ja tulkinnat, 192-199. Haaga-Helian julkaisut 7/2022.

 

Tavoite 3. Hyvinvoiva ja yhteisöllinen korkeakoulu

Tiedotamme tapahtumista tarkemmin KouKe-verkoston sähköpostilistalla (kouke-kaikki(at)lists.oulu.fi).
Liity mukaan kouke-kaikki sähköpostilistalle!

Koulutuksia:

Matka yhteisölliseen hyvinvointiin -koulutus (Thinglink

Opettajan hyvinvoinnin tekijät ja yhteisö pedagogisen hyvinvoinnin rakentajana -webinaari:

Webinaari 7.4.2022. Linkki tallenteeseen

      Polkuavain: avoin

Hyvinvointia korkeakouluopettajalle ja kehittäjälle -webinaari:

Seminaariesityksiä:

Julkaisuja:

Vanhanen-Nuutinen, L. & Penttinen, L. (2022). Korkeakouluopettajan pedagoginen hyvinvointi etätyössä. Teoksessa K. Mäki ja L. Vanhanen-Nuutinen (toim.) Korkeakoulupedagogiikka – Ajat, paikat ja tulkinnat, 246-260. Haaga-Helian julkaisut 7/2022.

Virtanen, H., Murtonen, M., Myllykoski-Laine, S. & Postareff, L. (2022) Suomalaiset korkeakoulupedagogiikan kehittäjät ja kouluttajat – keitä he ovat ja miten he kehittävät omaa osaamistaan? Yliopistopedagogiikka 1/2022.

 

Hae Yhteisöllinen hyvinvointi korkeakoulussa -osaamismerkkejä

Arjen hyvinvointitaidot                 

Opiskeluhyvinvointityö         

                                                                                                                                            

Pedagoginen hyvinvointi             

         

Hyvinvoiva korkeakouluyhteisö                           

Kun olet ansainnut kaikki neljä osaamismerkkiä, saat itsellesi Yhteisöllinen hyvinvointi korkeakoulussa-metamerkin.

Lisätietoa tavoitteesta 3. Hyvinvoiva ja yhteisöllinen korkeakoulu:
leena.penttinen(at)jyu.fi 

Tavoite 4. Pedagoginen johtamistoiminta

Tiedotamme tapahtumista tarkemmin KouKe-verkoston sähköpostilistalla (kouke-kaikki(at)lists.oulu.fi).
Liity mukaan kouke-kaikki sähköpostilistalle!

Blogeja:

Mäki, K. 9.2.2022. Kuplia ja johtamisodotuksia… eSignals/ Pedagogiikka. Haaga-Helia julkaisuja. 

Mäki, K. 7.4.2022. Pedagogisen hyvinvoinnin juuret tarvitsevat koko korkeakouluyhteisön kasvualustakseen. eSignals/ Pedagogiikka. Haaga-Helia julkaisuja.

Kotila, H., Vanhanen-Nuutinen, L. & Mäki, K. 10.6.2022. Pedagoginen hyvinvointi on koko oppivan yhteisön asia. eSignals/ Pedagogiikka. Haaga-Helia julkaisuja

Podcasteja:

Mäki, K. Pedagoginen johtaminen korkeakoulussa. AMK-lehti, UasJournal podcast, jakso 3. Tekstiversio podcastista: https://uasjournal.fi/tektivastine-uas-podcast-jakso-3-pedagoginen-johtaminen-korkeakouluissa/  

Julkaisuja:

Mäki, K. (2022). Pedagoginen johtaminen –  korkeakoulun johtajan työ vai yhteisön tapa toimia? Teoksessa K. Mäki ja L. Vanhanen-Nuutinen (toim.) Korkeakoulupedagogiikka – Ajat, paikat ja tulkinnat, 214-224. Haaga-Helian julkaisut 7/2022.

Niinistö-Sivuranta, S. & Mäki, K. (2023). Ekososiaalista sivistystä edistävä pedagoginen johtaminen: Tapaustutkimus suomalaisten korkeakoulujen strategioiden kestävyysosaamisen tavoitteista. Ammattikasvatuksen Aikakauskirja24(4), 28–45 

 

Lisätietoa tavoitteesta 4. Pedagoginen johtamistoiminta:
kimmo.maki(at)haaga-helia.fi 

Tavoitteiden 1-4 tapahtumat vuosina 2022-2023


Tiedotamme tapahtumista tarkemmin KouKe-verkoston sähköpostilistalla (kouke-kaikki(at)lists.oulu.fi). 
Liity mukaan kouke-kaikki sähköpostilistalle!

Hankkeen toteuttajat

Koordinaattori ja yhteyshenkilö:
Oulun ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Hanna Alaniska
hanna.alaniska(at)oamk.fi,
puh. 040 642 8025

Osatoteuttajat:
Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto ja Jyväskylän yliopisto
Haaga-Helia amk, Hämeen amk, Satakunnan amk ja Tampereen amk

Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö