kuvakorkeus:

Kopeyhteisö

 

Kopeyhteisö on KouKe-verkoston ja Kokko-hankkeen sivusto. KouKe-verkosto on korkeakoulupedagogiikan kouluttajien ja kehittäjien verkosto. Kokko on KouKe-verkoston hanke. 

Kokko-hanke

Kokko-hanke on yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen korkeakoulupedagogiikan kouluttajien ja kehittäjien osaamisen kehittämishanke vuosille 2021-23. Kutsumme mukaan kaikki korkeakoulupedagogiikan kouluttajat ja kehittäjät! 

Hankkeen sisältö ja tavoitteet

Tavoitteena on syventää osaamista digitaalisin ja yhteisöllisiin toimintaympäristöihin seuraavien osatavoitteiden avulla:

  1. Vertaisoppiminen ja sen vakiinnuttaminen
  2. Jatkuvan oppimisen pedagogiikka
  3. Hyvinvoiva ja yhteisöllinen korkeakoulu
  4. Pedagoginen johtamistoiminta

Kaikki osaamistavoitteet perustuvat tutkimukseen, toteutuksessa hyödynnetään tutkivia työmenetelmiä ja käytetään tutkimusperustaisia oppimismenetelmiä.

Tavoite 1. Vertaisoppiminen

Tiedotamme tapahtumista tarkemmin KouKe-verkoston sähköpostilistalla (kouke-kaikki(at)lists.oulu.fi).
Liity mukaan kouke-kaikki sähköpostilistalle!

Lisätietoa tavoitteesta 1. Vertaisoppiminen: 
hanna.alaniska(at)oamk.fi
merja.maikkola(at)oulu.fi

 

Tavoite 2. Jatkuvan oppimisen pedagogiikka

Tiedotamme tapahtumista tarkemmin KouKe-verkoston sähköpostilistalla (kouke-kaikki(at)lists.oulu.fi).
Liity mukaan kouke-kaikki sähköpostilistalle!

Lisätietoa tavoitteesta 2. Jatkuvan oppimisen pedagogiikka ja digipeda: 
hannu.kotila(at)haaga-helia.fi 

Tavoite 3. Hyvinvoiva ja yhteisöllinen korkeakoulu

Tiedotamme tapahtumista tarkemmin KouKe-verkoston sähköpostilistalla (kouke-kaikki(at)lists.oulu.fi).
Liity mukaan kouke-kaikki sähköpostilistalle!

Lisätietoa tavoitteesta 3. Hyvinvoiva ja yhteisöllinen korkeakoulu:
liisa.penttinen(at)jyu.fi 

Tavoite 4. Pedagoginen johtamistoiminta

Tiedotamme tapahtumista tarkemmin KouKe-verkoston sähköpostilistalla (kouke-kaikki(at)lists.oulu.fi).
Liity mukaan kouke-kaikki sähköpostilistalle!

Lisätietoa tavoitteesta 4. Pedagoginen johtamistoiminta:
kimmo.maki(at)haaga-helia.fi 

Tavoitteiden 1-4 tapahtumat vuosina 2022-2023

 


Tiedotamme tapahtumista tarkemmin KouKe-verkoston sähköpostilistalla (kouke-kaikki(at)lists.oulu.fi). 
Liity mukaan kouke-kaikki sähköpostilistalle!

Hankkeen toteuttajat

Koordinaattori ja yhteyshenkilö:
Oulun ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Hanna Alaniska
hanna.alaniska(at)oamk.fi,
puh. 040 642 8025

Osatoteuttajat:
Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto ja Jyväskylän yliopisto
Haaga-Helia amk, Hämeen amk, Satakunnan amk ja Tampereen amk

Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö