Ilmoittaudu koulutuksiin

Tämän yhdistäisin suoraan "osaamisen kehittäminen ja henkilöstökoulutus-sivulle

Tulevat koulutukset

« Takaisin

Kohti reformia

Täydennyskoulutus
Opetusmuoto:Monimuoto-opetus
Laajuus ja kesto:12 op
Koulutusaika:2.3.2018 - 15.12.2018
Hakuaika: 18.12.2017 - 28.2.2018
Hinta:maksuton
Osallistujia enintään:60
Opetuskieli:suomi
Paikkakunta:
Opetustilat:ilmoitetaan myöhemmin

Tavoite

Tavoitteena on tukea koulutuksen järjestäjiä toimintakulttuurin muutoksessa. Tuloksina syntyy henkilökohtaistamisen, osaamisen hankkimisen ja arvioinnin sekä työpaikalla tapahtuvan koulutuksen järjestämiseen liittyviä uusia toimintatapoja.

Kohderyhmä

Ammatillisen koulutuksen opetushenkilöstö, esimiehet, johto ja opinto-ohjaajat, laadun kehittämisestä vastaavat henkilöt

Sisällöt

Uudet oppimisratkaisut erilaisissa oppimisympäristöissä, 3 op
- tuetaan työpaikoilla tapahtuvaa kouluttamista sekä annetaan valmiuksia erilaisten oppimisympäristöjen suunnitteluun, toteutukseen, arviointiin ja kehittämiseen.
- kehitetään uusia ja toimivia tapoja ohjata opiskelijaa erilaisissa työelämälähtöisissä oppimisympäristöissä
- perehdytään koulutussopimukseen ja oppisopimukseen

Yhteisöllisyyden vahvistaminen, 3 op
- kehitetään erilaisia yhteisöllisyyden ja osallistavan toimintakulttuurin toimintamalleja
- tarkastellaan yhteisöllisen ja osallistavan toimintakulttuurin vaikutusta oppimiseen sekä yhteisöllisyyden tukemisen toimintamalleja ja hyviä käytäntöjä

Henkilökohtaistaminen ja yksilölliset oppimispolut, 3 op
- perehdytään henkilökohtaistamisprosessiin ja kehitetään opiskelijalähtöisiä toimintatapoja
- perehdytään henkilökohtaiseen kehittämissuunnitelmaan (HOKS) ja tuetaan HOKS-prosessin toteutusta ja kehittämistä

Osaamisen arviointi, 3 op
- perehdytään osaamisen tunnistamis- ja tunnustamisprosesseihin ja osaamisen arviointiin
- kehitetään yhdessä työelämän toimijoiden kanssa osaamisen arvioinnin käytänteitä (näyttöjä)

Toteutusajat

Sisältö muodostuu neljästä kokonaisuudesta, jotka toteutetaan monimuotoisesti hyödyntäen yhteisiä työskentelypäiviä, verkkotyöskentelyä ja työssä tapahtuvaa oppimista.
Kohti reformia toteutetaan henkilökohtaistamisen periaatteiden mukaisesti. Osallistuja määrittelee ja sopii yhdessä ohjaajan ja verkostonsa kanssa osaamisen osoittamisen tavan ja laajuuden. Osaamisen osoittamisen työn kattavuus, merkittävyys ja vaikeusaste määrittävät kunkin osallistujan opintojen laajuuden.

Koulutuspaikkakunnat ovat Oulu, Raahe ja Inari
Oulu, syksy 2018, päivämäärät ilmoitetaan myöhemmin
Raahe, ryhmä täynnä!
Inari 10.-11.4., 5.-6.6. 27.-28.9. ja 23.-24.10.2018 

Kouluttaja(t)

Lehtori, Ammatillinen opettajakoulutus
050 3609516
Lehtori, Ammatillinen opettajakoulutus
040 1415157
Lehtori, Ammatillinen opettajakoulutus
0400 693681
Tuntiopettaja, Ammatillinen opettajakoulutus
040 5966950


Yhteystiedot

Koulutussihteeri, Ammatillinen opettajakoulutus
050 4320291
Koulutussuunnittelija, Ammatillinen opettajakoulutus
050 3750269

Muuta koulutukseen liittyvää tietoa

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja on osallistujalle maksuton. Matka- ja majoituskustannuksista vastaa osallistuja itse. Ilmoittautuminen on sitova. Perimme 200 euron peruutusmaksun, mikäli peruutusta ei ole tehty kahta viikkoa ennen koulutuksen alkua.

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä: Päivi Kilja, paivi.kilja#oamk.fi (korvaa # -> @), p. 040 141 5157 tai Ulla Mäntykangas, ulla.mantykangas#oamk.fi (korvaa # -> @), p. 040 596 6950
Lisätietoja käytännön järjestelyistä:
Arja Räinä-Räisänen, arja.raina-raisanen#oamk.fi (korvaa # -> @), p. 050 375 0269 tai Marjo Liukkonen, marjo.liukkonen#oamk.fi (korvaa # -> @), p. 050 4320291