Ilmoittaudu koulutuksiin

Tämän yhdistäisin suoraan "osaamisen kehittäminen ja henkilöstökoulutus-sivulle

Tulevat koulutukset

« Takaisin

Osaamisen arviointi: suunnittelusta laadunvarmistamiseen (Parasta osaamista -verkostohanke)

Täydennyskoulutus
Opetusmuoto:Verkko-opetus
Laajuus ja kesto: -
Koulutusaika:29.10.2018 - 18.12.2018
Hakuaika: 11.9.2018 - 22.10.2018
Hinta:maksuton
Opetuskieli:suomi
Paikkakunta:

Yleiskuvaus opinnoista

Osaamisen arviointi: suunnittelusta laadunvarmistamiseen kuuluu Parasta osaamista -verkostohankkeen tarjoamiin koulutuksiin.
Lisätietoja hankkeesta https://blogit.jao.fi/parasta_osaamista/

Tavoite

Osallistuja tietää osaamisen arvioinnin periaatteet sekä arviointiprosessissa mukana olevien toimijoiden tehtävät ja vastuut. Hän toimii koulutuksen järjestäjän tutkinnoittain eriytyvän osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelman mukaisesti. Hän varmistaa omalla toiminnallaan arvioinnin oikeellisuuden ja eettisyyden toteutumisen.

Kohderyhmä

Ammatillisen toisen asteen opetus- ja ohjaushenkilöstö

Sisällöt

Webinaari 1
- orientaatio koulutukseen ja perehdytys verkkoympäristöön
- osallistujien kehittymistavoitteet ja toiveet koulutukselle
Itsenäinen työskentely ja verkkokeskustelu
Webinaari 2
- arviointi näytöissä, caset
Itsenäinen työskentely ja verkkokeskustelu
Webinaari 3
-osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelma opettajan arviointityön
ohjaajana
Itsenäinen työskentely ja verkkokeskustelu
Webinaari 4
- osaamisen arvioinnin suunnittelu osana laadunhallintajärjestelmää
Webinaari 5
- kehittämistöiden tulosten jakaminen

Toteutusajat

Koulutus muodostuu verkossa toteutettavista osioista ja itsenäisestä työskentelystä. Osallistuja toteuttaa tiimissä/verkostossa
henkilökohtaistamiseen liittyvän kehittämistyön, kokeilun tai reflektoi omakohtaisia kokemuksiaan arvioijana.
Koulutuksessa hyödynnetään Adobe Connect -verkkoneuvottelualustaa asiantuntijaesityksissä sekä Microsoft Teams -verkkoympäristöä ohjauksessa, materiaalien ja osaamisen keskinäisessä jakamisessa. Webinaarit tallennetaan
ja jaetaan verkkoympäristössä.
Webinaaripäivät ovat: 29.10., 5.11., 26.11., 12.12. ja 18.12.2018.

Kouluttaja(t)

Lehtori, Ammatillinen opettajakoulutus
040 1415157
Tuntiopettaja, Ammatillinen opettajakoulutus
040 5966950


Yhteystiedot

Koulutussuunnittelija, Ammatillinen opettajakoulutus
050 3750269

Muuta koulutukseen liittyvää tietoa

Lisätietoja: Päivi Kilja puh. 040 1415157, paivi.kilja#oamk.fi (korvaa # -> @) tai
Ulla Mäntykangas, puh. 040 5966950, ulla.mantykangas#oamk.fi (korvaa # -> @)

Lisätietoa

https://blogit.jao.fi/parasta_osaamista/