Hakeminen

Seuraava haku 8.-29.1.2019

Lisätietoja 

opiskelijapalvelut.amok@oamk.fi 
020 611 0220
 

Hakuedellytykset

Koulutus on tarkoitettu sinulle, mikäli olet suorittanut opettajankoulutuksen, toimit opinto-ohjaajana tai aiot hakeutua näihin tehtäviin ja tarvitset jatkokoulutusta. Koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä, ja se antaa sinulle kelpoisuuden toimia opinto-ohjaajana eri koulutusmuodoissa. Sinulla on oltava joko ammatillisten tai yhteisten opintojen opettajan kelpoisuus (A 986/1998).

Valintaperusteet 

Ammatilliset opettajakorkeakoulut noudattavat opiskelijavalinnassa samoja hakukelpoisuusvaatimuksia ja yhteisiä valintaperusteita. Opiskelijavalinnassa ei käytetä valintakoetta.

Opinto-ohjaajankoulutuksen opiskelijavalinnan perusteet julkaistaan alustavasti loka-marraskuussa 2018. 

Hakeminen Opintopolussa 

Seuraava haku Oamkin opinto-ohjaajankoulutukseen on 8. - 29.1.2019. Haku toteutetaan ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteisenä hakuna Opintopolku.fi -palvelussa. 

Sähköinen hakemuslomake aktivoituu Opintopolku.fi -palvelussa hakuaikana. Koulutukseen valitaan 20 uutta opiskelijaa. 

Edellisen kerran, vuonna 2017, koulutukseen haki 146 hakijaa. 

Opinto-ohjaajan kelpoisuus

Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998) määrittelee opinto-ohjaajien kelpoisuusvaatimukset seuraavasti:

3. luku. Perusopetus ja esiopetus

 6 § Oppilaanohjausta on kelpoinen antamaan henkilö:

1) joka on suorittanut kasvatustieteellisen alan tutkinnoista ja opettajankoulutuksesta annetun asetuksen 15 §:n 1 momentin mukaisen koulutuksen; 
2) joka on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon ja 1 kohdassa mainitun asetuksen 15 §:n 2 momentin mukaiset opinto-ohjaajan opinnot; taikka
3) jolla on tämän asetuksen 15 §:n 1 momentissa säädetty kelpoisuus.

4. luku. Lukio 

11 § Opinto-ohjausta on kelpoinen antamaan henkilö:
1) joka on suorittanut kasvatustieteellisen alan tutkinnoista ja opettajankoulutuksesta annetun asetuksen 15 §:n 1 momentin mukaisen koulutuksen;
2) joka on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon ja 1 kohdassa mainitun asetuksen 15 §:n 2 momentin mukaiset opinto-ohjaajan opinnot; taikka
3) jolla on tämän asetuksen 15 §:n 1 momentissa säädetty kelpoisuus.

5. luku. Ammatillinen koulutus 

15 § Opinto-ohjaajan kelpoisuus
Opinto-ohjausta on kelpoinen antamaan henkilö, jolla on asetuksessa (986/1998) säädetty ammatillisten tai yhteisten opintojen opettajan kelpoisuus ja vähintään 35 opintoviikon laajuiset opinto-ohjaajan opinnot taikka 11 §:ssä säädetty kelpoisuus.

Ammatillinen aikuiskoulutus

Laki (631/1998) ja asetus (812/1998) ammatillisesta aikuiskoulutuksesta eivät määrittele opinto-ohjaajan kelpoisuutta.

Ammattikorkeakoulu

Opinto-ohjaajan kelpoisuudesta ei ole erikseen määrätty ammattikorkeakoululaissa (932/2014) tai  -asetuksessa (1129/2014). Ammattikorkeakoulujen tutkintosäännössä voidaan kuitenkin määritellä tarkemmin ohjaushenkilöstön kelpoisuudesta.