kuvakorkeus: 400

Ammattikorkeakoulututkinnot

Ammattikorkeakoulututkinnot ovat käytännönläheisiä korkeakoulututkintoja, joiden laajuus on 210–270 opintopistettä ja kesto 3,5–4,5 vuotta. Ammattikorkeakoulututkintoja on tarjolla sekä päivä- että monimuotototeutuksena. Monimuotototeutus sopii usein työn ohessa opiskeluun, sillä opetusjärjestelyissä hyödynnetään päiväopetuksen lisäksi verkko-, ilta- ja viikonloppuopetusta. 

Syksyn yhteishaun opiskelijavalinnan eteneminen

Syksyn yhteishaun todistusvalinnan tulokset on julkaistu 19.10.2021. Oman opiskelijavalintatilanteen voi tarkistaa kirjautumalla Oma Opintopolkuun

AMK-valintakoe järjestetään 1.–4.11.2021. Hakijan tulee osallistua AMK-valintakokeeseen siinä valintakoetilaisuudessa, jonka hän on hakemuksellaan valinnut. Aikaa tai paikkaa ei voi muuttaa. Jos hakija on tullut hyväksytyksi todistusvalinnassa mieleiseen opiskelupaikkaan, ei hänen tarvitse osallistua valintakokeeseen. Lisätietoa AMK-valintakokeesta Ammattikorkeakouluun.fi-sivustolla.

  Kevään 1. yhteishaussa 5.–19.1.2022 tarjolla olevat koulutukset on merkitty oranssilla.