Bachelor of Business Administration (BBA), International Business, päivätoteutus

Taulukko: Tutkinto-ohjelman kuvaus
Tutkinto Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
Tutkintonimike Bachelor of Business Administration
Laajuus/kesto 210 op / 3,5 vuotta
Tutkinto-ohjelma Degree Programme in International Business
Aloituspaikat 35
Opetusjärjestelyt Luennot ja keskustelut, ryhmätyöt, esitykset, työelämälähtöiset projektit ja case-opinnot, jotka mahdollistavat teorian soveltamisen käytäntöön. Opintojaksoilla osin verkko-opiskelua. Monilla opintojaksoilla voi olla myös vieraileva luennoitsija ulkomaisesta partnerikorkeakoulustamme. Työharjoittelujakson voi suorittaa Suomessa tai ulkomailla.
Kampus Linnanmaan kampus
Yliopistokatu 9, 90570 Oulu
Hakuaika 7.–20.1.2021 klo 15.00

Valintaperusteet

Pohjakoulutusvaatimus 

Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on säädetty ammattikorkeakoululaissa 932/2014. Hakukelpoisuuden ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin antavat: 

  • suomalaisen lukion oppimäärä ja/tai ylioppilastutkinto
  • kansainvälinen ylioppilastutkinto (IB, EB ja RP/DIA)
  • ammatillinen perustutkinto tai sitä vastaava aiempi ammatillinen tutkinto
  • ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto
  • ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa hakukelpoisuuden korkeakouluopintoihin
  • korkeakoulututkinto. 

Mikäli hakijan suorittama pohjakoulutus on vielä kesken hakuvaiheessa, tulee se olla suoritettuna niin, että suoritettu tutkinto on tarkistettavissa tietokannoista tai todistusjäljennöksistä viimeistään 16.7.2021.

Todistusvalinnoissa ovat mukana vain hakijat, joiden ylioppilastutkinto on suoritettu hakuajan päättymiseen mennessä.

Todistusvalinta, ylioppilastutkinnon suorittaneet, 2 aloituspaikkaa

Valinta tehdään ylioppilastutkinnon perusteella saatavien koulumenestyspisteiden perusteella. Tässä todistusvalinnassa huomioidaan suomalainen ja kansainvälinen (EB, IB, Suomessa suoritettu RP) ylioppilastutkinto. Alla olevasta taulukosta näet suomalaisen ylioppilastutkinnon pisteytyksen (enintään 198 pistettä). Kansainvälisten ylioppilastutkintojen pisteytystaulukot löytyvät täältä. Hakijan tulee saada koulumenestyksestä vähintään 124 pistettä voidakseen tulla hyväksytyksi. Kevään abiturientit eivät ole mukana kevään ensimmäisen yhteishaun todistusvalinnassa.

Aine Aine/Taso 
Äidinkieli 1   46 41 34 26 18 10
Matematiikka  Pitkä 46 43 40  35  27  19 
  Lyhyt  40  35  27  19  13 
Vieras/toinen kotimainen kieli  Pitkä 46  41  34  26  18  10 
  Keskipitkä 38  34  26 18  12 
  Lyhyt  30  27  21  15 
Ainereaali tai vieras kieli 2 Fysiikka 30  27  21  15 
  Kemia 30  27  21  15
  Biologia  30  27  21  15 
  Maantiede  30  27  21  15 
  Terveystieto 30  27  21  15 
  Psykologia  30  27  21  15 
  Filosofia  30  27  21  15 
  Historia  30  27  21  15
  Yhteiskuntaoppi  30  27  21  15 
  Uskonto/ET  30  27  21  15 
  Vieras kieli (pitkä/lyhyt)  30  27  21  15 

1) Äidinkielenä huomioidaan suomi, ruotsi, saame, suomi toisena kielenä ja ruotsi toisena kielenä
2) Kaksi parasta pisteitä tuottavaa arvosanaa huomioidaan
3) Vieras kieli (pitkä/keskipitkä/lyhyt), ei toinen kotimainen kieli

Valinta SAT-testin perusteella, 3 aloituspaikkaa

Valinta tehdään hakijan suorittaman SAT-testin pistemäärän perusteella. Ainoastaan uusimuotoinen SAT-testi hyväksytään (maaliskuun 2016 jälkeen suoritettu). 

SAT-testistä huomioidaan seuraavat osiot (alin hyväksyttävä pistemäärä 400 pistettä/osio):

1. Evidence-Based Reading and Writing

2. Math

SAT-testissä jo olleiden tulee erikseen tilata testin järjestäjältä testitulos toimitettavaksi ammattikorkeakouluihin. SAT-testin tulokset tulee toimittaa 10.2.2020 mennessä kaikkiin niihin hakutoiveena oleviin ammattikorkeakouluihin, jotka käyttävät kyseistä valintamenettelyä . Oulun ammattikorkeakoulun SAT-koodi on 7533. Hakijan itse tulostamia tai lähettämiä raportteja ei voida ottaa huomioon.

Valintakoevalinta, Suomessa järjestettävä valintakoe, 16 aloituspaikkaa

COVID-tilanteesta johtuen valintakoetietoja on päivitetty 3.3.2021:

Valintakoe järjestetään online-kokeena ja kaksivaiheisena.

Ensimmäinen vaihe (kirjallinen osuus) on 9.4.2021 klo 12–14. Ensimmäiseen vaiheeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Valintakoekutsut lähetetään sähköpostitse hakijan hakulomakkeessa ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen viimeistään kaksi viikkoa ennen valintakoetta.

Ensimmäinen vaihe koostuu seuraavista osioista:

  • kokeessa annettavaan materiaaliin perustuvat monivalintatehtävät (min 4 p/max 10 p)
  • looginen ajattelu ja matematiikka (min 8 p/max 30 p)
  • kokeessa annettavaan materiaaliin perustuva essee (min 10 p/max 30 p).

Toinen vaihe (ryhmähaastattelu) järjestetään 26.–29.4.2021. Toiseen vaiheeseen kutsutaan hakijat, jotka ovat suorittaneet kaikki ensimmäisen vaiheen osiot hyväksytysti. Haastattelun tarkempi ajankohta ilmoitetaan kutsussa. Haastattelun enimmäispistemäärä on 30 pistettä ja alin hyväksyttävä pistemäärä 10 pistettä.

Esseellä testataan englannin kielen kirjallista osaamista. Suullisella osuudella mitataaan hakijoiden motivaatiota, soveltuvuutta alalle sekä englannin kielen suullista osaamista. Englannin kielen taito arvioidaan esseen ja suullisen osuuden perusteella, erillista kielikoetta ei ole. Loogisen ajattelun ja matematiikan osio sisältää prosentti-, suhteellisuus- ja todennäköisyyslaskuja, loogista ajattelua mittaavia tehtäviä sekä yhtälöiden ratkaisemista. 

Valintakokeen jokainen osio on suoritettava hyväksytysti. Valintakokeesta voi saada yhteensä 100 pistettä ja alin hyväksyttävä pistemäärä on 32 pistettä.

Valintakokeeseen ei ole ennakkomateriaalia. 

Valintakoevalinta, FINNNIPS-valintakokeet, 14 aloituspaikkaa

FINNIPS-verkoston valintakokeet järjestetään online-kokeena helmi-maaliskuussa siten, että kirjallinen osuus järjestetään 9.2.2021 ja ryhmäkeskustelut 1.-15.3.2021. Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakijat. Tarkemmat tiedot FINNIPS-valintakokeesta ja ennakkomateriaali julkaistaan englanninkielisellä sivulla.

Yhteystiedot

Lisätietoa hakemisesta ja valintaperusteista

Hakijapalvelut
puh. 010 192 001
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Yhteyshenkilöt


Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:
Tutkintovastaava, Lehtori, Liiketalous
050 5909670