Bachelor of Health Care, Nursing, päivätoteutus

Taulukko: Tutkinto-ohjelman kuvaus
Tutkinto Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Tutkintonimike Bachelor of Health Care
Laajuus/kesto 210 op / 3,5 vuotta
Tutkinto-ohjelma Degree Programme in Nursing
Aloituspaikat 18
Opetusjärjestelyt Opiskelu sisältää lähi- ja verkko-opiskelua koulussa, kotona, työpaikoilla ja tietoverkkojen välityksellä. Osa opiskelusta on itsenäistä, mutta parityöskentelyä ja opiskelua erilaisissa ryhmissä on paljon. Opiskelu edellyttää läsnäoloa sekä verkkoympäristöissä että lähiopetustilanteissa, erityisesti simulaatio-, toimenpide- ja muilla harjoitustunneilla. Harjoittelua on kaikissa opiskeluvaiheissa. Harjoittelupaikat voivat sijaita eri puolilla Suomea.

Opiskelijalta edellytetään oma-aloitteisuutta, tavoitteellisuutta ja suunnitelmallisuutta sekä kykyä ottaa vastuu omasta opiskelustaan. Tutkinnon voi suorittaa kokopäiväisesti opiskellen 3–3,5 vuodessa. Opiskelija määrittelee opintojensa keston henkilökohtaisella opintosuunnitelmalla ottaen huomioon opetustarjonnan ja elämäntilanteensa.
Kampus Kontinkankaan kampus
Kiviharjuntie 4, 90220 Oulu
Hakuaika 5.–19.1.2022 klo 15.00
Koulutus alkaa Elokuu 2022

Valintaperusteet

Pohjakoulutusvaatimus 

Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on säädetty ammattikorkeakoululaissa 932/2014. Hakukelpoisuuden ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin antavat: 

 • suomalaisen lukion oppimäärä ja/tai ylioppilastutkinto
 • kansainvälinen ylioppilastutkinto (IB, EB ja RP/DIA)
 • ammatillinen perustutkinto tai sitä vastaava aiempi ammatillinen tutkinto
 • ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto
 • ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa hakukelpoisuuden korkeakouluopintoihin
 • korkeakoulututkinto. 

Mikäli hakijan suorittama pohjakoulutus on vielä kesken hakuvaiheessa, tulee se olla suoritettuna niin, että suoritettu tutkinto on tarkistettavissa tietokannoista tai todistusjäljennöksistä viimeistään 15.7.2022.

Valintakoevalinta, International UAS Exam, 18 aloituspaikkaa

Verkossa toteutettava valintakoe on käytössä seuraavilla koulutusaloilla:

 • Humanistinen ala ja kasvatusala
 • Liiketalouden ja tietojenkäsittelyn ala
 • Luonnonvara-ala
 • Matkailu-, ravitsemis- ja talousala
 • Merenkulun ala
 • Sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoala
 • Tekniikan ala

Valintakokeessa arvioidaan valmiuksia ammattikorkeakouluopintoihin. Valintakokeeseen ei liity ennakkomateriaalia tai -tehtäviä.

Valintakoe koostuu kahdesta vaiheesta.

Ensimmäinen vaihe – kirjallinen koe:

Kaikki hakijat kutsutaan ensimmäiseen vaiheeseen. Ensimmäisen vaiheen sisältö ja kesto määräytyvät sen mukaan, mihin hakukohteisiin hakija on hakenut. Hakija suorittaa yhdellä suorituskerralla kaikki ne osiot, jotka
kuuluvat hänen hakukohteisiinsa. Ensimmäisen vaiheen kirjallisessa kokeessa on kaikille hakijoille sekä yhteisiä osioita että eri koulutusalojen omia osioita.

Kaikille koulutusaloille yhteiset osiot:

 • Päätöksentekotaidot
 • Opetuskieli (englanti)

Kaikille aloille yhteisten osioiden lisäksi valintakoe sisältää seuraavat koulutusalakohtaiset osiot:

 • Matemaattiset taidot (käytössä kaikilla aloilla pl. humanistinen ja kasvatusala)
 • Matemaattis-luonnontieteelliset taidot (käytössä tekniikan alalla)
 • Eettiset taidot (käytössä sosiaali- ja terveys, liikunta, kauneudenhoitoja ja humanistisella ja kasvatusalalla)
 • Suomen kielen taidot (käytössä osassa sosiaali- ja terveysalan hakukohteissa, B1-taso)

Matemaattis-luonnontieteelliset taidot osiossa hakijalla on käytettävissä valintakoejärjestelmän funktiolaskin.
Jokaisella osiolla on alin hyväksytty pistemäärä, joka hakijan tulee saavuttaa, jotta kirjallinen koe on hyväksytty.
Tarkemmat ohjeet ja tiedot kirjallisen kokeen ajankohdasta, osioiden kestoista ja pisteytyksestä julkaistaan
syksyllä 2021 osoitteessa www.uasinfo.fi.

Toinen vaihe – ryhmähaastattelu (suullinen osio):

Kaikki hyväksytyn tuloksen kirjallisesta kokeesta saaneet hakukelpoiset hakijat kutsutaan toiseen vaiheeseen.
Toinen vaihe on kaikille aloille yhteinen ja hakija osallistuu vain yhteen ryhmähaastatteluun. Hakijat kutsutaan haastatteluryhmiin koulutusalakohtaisesti. Hakija kutsutaan korkeimman mahdollisen hakutoiveen koulutusalan haastatteluryhmään, jonka kirjallisen kokeen hän on hyväksytysti suorittanut.

Ryhmähaastattelussa painotetaan suullista englannin kielen taitoa. Osassa sosiaali- ja terveysalan hakukohteissa arvioidaan toisen vaiheen ryhmähaastattelun lisäksi suomen kielen suullista taitoa (B1-taso).

Lopullinen opiskelijavalinta tehdään kirjallisen kokeen (60%) ja ryhmähaastattelun (40%) yhteispisteiden perusteella.

Tarkemmat ohjeet ja tiedot ryhmähaastattelun ajankohdasta, kestosta ja pisteytyksestä julkaistaan syksyllä
2021 osoitteessa www.uasinfo.fi.

Vaadittava suomen kielen taito 

Oulun ammattikorkeakoulu edellyttää opiskelijaksi hyväksyttäviltä A2-tason suomen kielen taitoa. Koska taitovaatimus poikkeaa valtakunnallisesta valintakokeesta, järjestetään hakijoille erillinen kielitaitotesti maaliskuussa 2022. Erilliseen kielitaitotestiin kutsutaan kaikki valintakokeen ensimmäisen vaiheen hyväksytysti suorittaneet hakijat, joiden suomen kielen taitoa ei ole voitu vielä todentaa. Kielitaitotesti järjestetään online-kokeena. Tarkempi ajankohta ja toteutustapa ilmoitetaan sähköpostitse lähetettävässä kutsussa. Kutsu kielikokeeseen lähetetään 28.2. mennessä.

 

Yhteystiedot

Lisätietoja hakemisesta ja valintaperusteista

Hakijapalvelut
puh. 029 448 9001
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä ja opetusjärjestelyistä


Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:
Lehtori, Hoitoalat
050 4410437


Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:
Koulutuspäällikkö, Hoitoalat
050 5947881