Bioanalyytikko (AMK)

Tervetuloa opiskelemaan bioanalytiikkaa Oulun ammattikorkeakouluun! Bioanalyytikko työskentelee yleensä laboratoriohoitojana terveydenhuollossa. Työssä yhdistyvät asiakaspalvelu- ja laboratoriotyö. Keskeisiä työtehtäviä ovat näytteenottotoiminta, näytteiden analysointi ja tulosten arviointi. 

Seuraava haku 15.–30.3.2023.

Mitä bioanalyytikko tekee?

Bioanalyytikon ammatti on monipuolinen, sillä voit työskennellä useilla erikoisaloilla,  joita ovat esim. kliininen kemia, hematologia, vierianalytiikka, mikrobiologia, histologia ja sytologia, fysiologia ja neurofysiologia, patologia tai genetiikka. Tällä hetkellä bioanalyytikoiden työtilanne on erittäin hyvä. Voit toimia terveyskeskuksen, sairaalan tai yksityisen lääkäriaseman laboratoriossa. Muita työskentelymahdollisuuksia ovat esimerkiksi lääketeollisuus, lääketieteelliset tutkimusryhmät, eläinlääkäriasemat, laboratorioalan yritysten myynti- ja markkinointitehtävät Suomessa ja ulkomailla.

Bioanalyytikon keskeisiä tehtäviä ovat:

 • näytteenottotoiminta
 • asiakaspalvelu
 • vieritestaus
 • näytteiden analysointi ja tulosten arviointi
 • osallistuminen laboratoriopalvelujen laadunhallintaan

Tutkinnon suoritettuasi sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira laillistaa sinut terveydenhuollon ammattihenkilöksi (laboratoriohoitaja).

Bioanalyytikon opinnot Oulun ammattikorkeakoulussa

Bionanalyytikon opinnoissa yhdistyvät teoria ja käytännön laboratorioharjoitukset. Keskeisiä sisältöalueita ovat ihmisen anatomia sekä biokemialliset ja fysiologiset toiminnot laboratoriotutkimusten perusteena. Opintoihin sisältyy lisäksi solu- ja molekyylibiologiaa, kemiaa, fysiikkaa, mikrobiologiaa, hematologiaa, neurofysiologiaa sekä histo- ja sytologiaa. Myös potilasasiakkaan ohjaus ja neuvonta laboratoriotutkimuksiin kuuluvat ammattiopintoihin. Osa teoriaopinnoista voidaan toteuttaa verkko-opintoina.

Monissa tehtävissä tarvitset teknistä osaamista ja kädentaitoja sekä asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaitoja. Mikroskopointi edellyttää visuaalista hahmottamista sekä värien ja rakenteiden erottamista.

Työelämäharjoittelu ja kansainvälinen vaihto-opiskelu

Työelämäharjoittelua voit suorittaa terveys- ja lääkäriasemien laboratorioissa, sairaaloiden laboratorioissa tai tutkimusryhmissä. Harjoittelupaikat ovat eri puolilla Suomea, myös kansainvälinen harjoittelu on mahdollista. Suosituimpia bioanalytiikan kansainvälisiä vaihtokohteita ovat mm. Italia, Belgia, Hollanti ja Viro. Vaihtoon lähteminen on erinomainen mahdollisuus kartuttaa kansainvälistä kokemusta ja ottaa enemmän irti opiskeluajasta. 

Bioanalyytikon jatko-opiskelumahdollisuudet

Jatkokoulutusmahdollisuuksia bioanalyytikolle ovat ylempi AMK –tutkinto tai opinnot tiedekorkeakouluissa.

Avoin ammattikorkeakoulu

Voit suorittaa alemman ammattikorkeakoulun opintoja myös Avoimessa ammattikorkeakoulussa. Lisätietoja Avoimen ammattikorkeakoulun opinnoista.

Bioanalyytikko-opiskelijoiden arkea

 • Avoimen ammattikorkeakoulun kautta tavoittelemaan lapsuudenaikaisia haaveita

  Avoimen ammattikorkeakoulun kautta tavoittelemaan lapsuudenaikaisia haaveita Sari Hägg opiskeli Oulun ammattikorkeakoulussa bioanalyytikon polkuopinnot, jonka jälkeen hän sai koulutuksesta tutkinto-opiskelijan paikan. Sarin mielestä polkuopinnot...

 • Bioanalyytikon koulutus tarjoaa monia vaihtoehtoja

  Bioanalyytikon koulutus tarjoaa monia vaihtoehtoja Taru Saviranta opiskelee toista vuotta bioanalyytikoksi Oulun ammattikorkeakoulussa. Hänen mielestään bioanalyytikon koulutus sopii kaikille kiinnostuneille, sillä aiemmalla koulutustaustalla ole...