Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka

Tieto- ja viestintätekniikan osaajia tarvitaan ICT-alan yritysten lisäksi muun muassa sairaaloissa, mediassa sekä yritysten ja valtion asiantuntijatehtävissä. Alan insinöörin töihin pääset tutustumaan jo opiskeluaikana projektimuotoisissa opinnoissa. Tervetuloa opiskelemaan tieto- ja viestintätekniikkaa Oulun ammattikorkeakouluun!

Tieto- ja viestintätekniikan opintojen sisältö

Oulun ammattikorkeakoulussa suuntaudut joko laite- tai tuotesuunnitteluun tai ohjelmistokehitykseen. Laite- ja tuotesuunnittelussa opiskelet mikroprosessoriohjattujen laitteiden suunnittelua ja ohjelmointia. Opinnoissasi keskityt elektroniikkaan, tietoliikenteeseen, sulautettuihin järjestelmiin sekä laiteläheiseen ohjelmointiin. Näitä opintoja sovelletaan käytännön IoT-järjestelmien kuten etäohjattavan kodin toteuttamiseen. Tuotekehitysprojekteissa voit hakeutua mukaan esimerkiksi terveysteknologian sovellusten suunnitteluun.

Ohjelmistokehityksessä opiskelet työasemien, mobiilien ja sulautettujen laitteiden ohjelmistojen kehittämistä sekä ohjelmistoprosessien hallintaa. Kohteenasi voivat olla esimerkiksi ohjelmistojen suunnittelu, kehittäminen, verkkokaupat, nettisivustot ja mobiilit käyttöliittymät. Sinulla on mahdollisuus opiskella myös pelien kehittämistä. Olemme esimerkiksi suunnitelleet viestinnän opiskelijoiden kanssa mobiilipelejä yhteisprojektina.

Insinöörinä tarvitset työssäsi teknisen osaamisen lisäksi myös matematiikan ja fysiikan, viestinnän ja vieraiden kielten sekä yritystalouden perusteiden tietoja ja taitoja. Valinnaisissa opinnoissa voit perehtyä esimerkiksi robotiikkaan ja tekoälyyn tai peliohjelmointiin. Koulutuksen aikana tulevat tutuksi myös työelämä sekä projektinhallinnan ja tuotekehityksen menetelmät ja työkalut.

Opiskelusta suuri osa tehdään ryhmissä, mutta menestyminen vaatii sinulta myös omatoimista opiskelua ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn.

Projektiosaamista ja yritysyhteistyötä opintojen aikana

Oamkin tietotekniikan koulutuksen vahvuus on harjaantuminen projektityöskentelyyn ja tuotekehitykseen. Joka toisella periodilla opiskelet ammattialan aineita ja joka toisella vuorossa on käytännönläheinen tuotekehitysprojekti. Heti ensimmäisen syksyn projektissa tulevat tutuiksi esimerkiksi robottialustat, Arduino, sensorit, C-ohjelmointi sekä tiimityö ja viestintä projekteissa.

Kolmantena opiskeluvuotena pääset mukaan alueen yritysten tai hankkeiden tuotekehitysprojekteihin, joiden aiheet hankimme koulun puolesta. Ohjatuissa yritysprojekteissa opiskelet tekemällä esimerkiksi ohjelmistoja, laitteita tai selvityksiä yrityksen tarpeisiin ja perehdyt samalla yritysten vaihteleviin tehtäviin ja osaamistarpeisiin. Yritysprojektien jatkoksi moni tekee samassa yrityksessä vielä opinnäytetyön ja työllistyy ensimmäiseen työpaikkaansa.

Oamkissa tehdään laajasti ICT-alaan liittyviä hankkeita, joissa on tarjolla myös opiskelijoille harjoitustöitä, harjoittelua ja opinnäytetyöaiheita. Päivän sanoja ja nousevia trendejä ovat muun muassa tekoäly, esineiden internet eli IoT, robotit ja pilvipalvelut. Esimerkiksi vasta käynnistyneessä drone-hankkeessa olemme mukana kehittämässä uusia sovelluskohteita. Smart Fish -hankkeessa kehitettiin kalakuljetusten lämpötilan seurantajärjestelmää.

Harjoittelu-, kesätyö- ja projektipaikkoja on hyvin tarjolla Oulun alueen yrityksissä, mutta paikka voi löytyä myös muualta Suomesta tai ulkomailta.

Tietotekniikan insinöörin työtehtävät

Tietotekniikan insinöörinä työsi voi olla sulautettujen järjestelmien, mobiilisovellusten, käyttöliittymien, www-palveluiden, elektroniikan tai mittaus- ja testausjärjestelmien suunnittelua ja toteuttamista. Voit vetää työpaikallasi tiimiä ja ratkoa asiakasprojekteja tai toimia asiantuntijana tuotekehitysprojekteissa.

Työpaikkailmoituksissa tunnistat tietotekniikan insinöörin työpaikat muun muassa näistä nimikkeistä:

 • ohjelmoija
 • koodari
 • ohjelmistosuunnittelija
 • Software Developer
 • Database Engineer
 • testaussuunnittelija, testausinsinööri
 • mobiilikehittäjä
 • Frontend tai Backend Developer
 • Linux-asiantuntija, tietoliikenneasiantuntija, tietoturva-asiantuntija
 • IT-asiantuntija, IT Solutions Manager
 • projektinjohtaja, projektipäällikkö, tiimipäällikkö.

Tieto- ja viestintätekniikan insinöörikoulutus antaa sinulle hyvät valmiudet päivittää ammattitaitoa ja opetella uusia taitoja nopeasti kehittyvällä alalla.

Kansainvälisyys ja vaihto-opiskelu

Opintoihin sisältyy yhden lukukauden verran englanninkielisiä opintojaksoja. Opintoja ja projekteja voit suorittaa myös meille tulevien vaihto-opiskelijoiden ja englanninkielisten tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Osan opinnoista voit suorittaa kansainvälisessä opiskelijavaihdossa. Vaihtojaksoille on valmiita paikkoja etenkin Euroopassa ja Aasiassa. Lyhyempiä opintomatkoja ja yhteistyötä tehdään hollantilaisiin ja belgialaisiin paikallisiin ammattikorkeakouluihin.

Voit myös suorittaa kansainvälisen EDDIT-kaksoistutkinnon Oamkissa ja Irlannin Dublinissa tai Saksan Darmstadtissa tai Neu-Ulmissa.

Päivä- vai monimuoto-opiskelu?

Päivätoteutuksessa pääosa opiskelusta etenee lukujärjestyksen mukaan koululla, mutta mukana on myös verkko-opetusta ja itsenäisiä tehtäviä. Loppuvaiheen yritysprojektit, harjoittelu ja opinnäytetyö tehdään useimmiten yrityksen tiloissa ja työaikana.

Monimuoto-opiskelu sisältää etäluentoja ilta-aikaan ja itsenäistä opiskelua, lähiopiskelupäiviä koululla silloin tällöin, kotona tehtäviä harjoitustöitä ja projekteja. Se sopii myös työn ohessa suoritettavaksi. Päivä- ja monimuototutkinnossa suoritetaan samat opinnot neljän vuoden aikana.

Kevään 2020 yhteishaussa on mukana päivätoteutus ja monimuotototeutukseen voi hakea seuraavan kerran syksyn 2020 yhteishaussa. Tämä puolen vuoden ero aloituksessa mahdollistaa tietotekniikassa myös joustavia opintopolkuja kohti valmistumista.

Insinöörin jatko-opiskelumahdollisuudet

Valmistuttuasi voit jatkaa opintoja suorittamalla insinöörin ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (YAMK). Voit myös jatkaa opintojasi suoraan yliopiston maisteriohjelmiin tai diplomi-insinöörikoulutukseen.

Avoin ammattikorkeakoulu

Voit suorittaa alemman ammattikorkeakoulun opintoja myös Avoimessa ammattikorkeakoulussa. Lisätietoja Avoimen ammattikorkeakoulun opinnoista.

Tieto- ja viestintätekniikan opiskelijatarinoita

 • Yritysyhteistyö valmistaa opiskelijoita työelämään

  Yritysyhteistyö valmistaa opiskelijoita työelämään   Oulun ammattikorkeakoulun insinööriopiskelijat Topi Pasanen, Lasse Kangas ja Aleksi Niemi kokevat saaneensa merkittäviä oppeja Nokialla työskentelystä. Oulun ammattikorkeakoulun tieto- ja...

 • Polarin yritysprojektista hyötyjä työelämään ja kehitystä ammattitaitoon

  Polarin yritysprojektista hyötyjä työelämään ja kehitystä ammattitaitoon Oulun ammattikorkeakoulun tietotekniikan opiskelijat pääsevät jo opintojensa aikana tekemään yhteistyötä eri yritysten kanssa. Polar on yksi vakiintuneista yrityksistä, jossa...

 • Tulevaisuuden taitoja yhdessä opetellen

  Tulevaisuuden taitoja yhdessä opetellen Tietotekniikan opiskelijat tekivät ensimmäistä kertaa yhteisen projektityön. Sen tuloksena syntyi VarastoRobo, joka yhdistää pinnalla olevia teknologioita: droneja ja robotteja. Tero Kemppainen (vas.), Wille...

 • Tietotekniikan insinööriopiskelijat kertovat alastaan

  Tietotekniikan insinööriopiskelijat kertovat alastaan Millaista opiskelu tieto- ja viestintätekniikan koulutuksessa on? Tulevat insinöörit Panu Paakkari, Atte Paitsola ja Toni Saario kertovat omasta alastaan. Insinööreiksi opiskelevat Toni (kuvassa...

 • Avannosta kickstarttia yrityshaaveille

  Avannosta kickstarttia yrityshaaveille Avanto Accelerator osoittautui oamkilaisille tietotekniikan opiskelijoille loistavaksi ponnistuslaudaksi kohti yrittäjyyttä. Avannon sparrauksen ja Kickstart-liikeideakilpailun voiton jälkeen kolmikko on...