Insinööri (AMK), konetekniikka

Konetekniikan insinöörinä osallistut kaikkien ihmisen tekemien esineiden, laitteiden ja koneiden tekemiseen tai suunnitteluun. Olemme rakentaneet Oulun ammattikorkeakoulun konetekniikassa opinnot sellaisiksi, että niiden aikana pääset luomaan suhteita ja näyttämään taitojasi käytännönläheisesti toimialan työnantajille. Tavoitteenamme on, että sinä työllistyt insinöörin työtehtäviin. Se on paljon enemmän kuin se, että opiskelijana valmistut. Tarjoamme mahdollisuuden myös kaksoistutkintoon: voit saada samalla sekä suomalaisen että saksalaisen tai hollantilaisen insinöörin paperit. 

Oulun ammattikorkeakoulussa opiskelet konetekniikkaa nykyaikaisissa laboratorioissa ja muissa oppimisympäristöissä. Meillä opiskellessasi pääset käyttämään muun muassa vasta uusittuja valmistustekniikan ja robotiikan laiteita. Autolaboratoriomme on jo nyt maailmankuulu, ja kalustoa uusitaan palvelemaan myös isojen työkoneiden tuotekehitystä ja testausta. Ensimmäinen opintovuosi on kaikille yhteinen. Suuntautumisvaihtoehdon mukaisia opintoja teet toisesta opintovuodesta alkaen.

Valittavanasi ovat seuraavat kolme suuntautumisvaihtoehtoa:

Konetekniikan insinööri työelämässä

Konetekniikan osasto tekee tiivistä yhteistyötä alan yritysten kanssa, ja olemme haluttu yhteistyökumppani yrityksille. Opiskelujen aikana pääset tekemään insinööritason kehitystehtäviä yrityksiin henkilökuntamme ohjauksessa. Opettajillamme on keskimäärin 15 vuoden teollinen kokemus, eli olemme tehneet käytännössä opettamiamme asioita. Kokemuksemme ja osaamisemme ovat tukenasi opiskelujesi ja yritysprojektien aikana. Tavoitteemme on, että sinä työllistyt jo opiskelujen aikana solmittujen yrityskontaktien avulla.

Teemme yritysten kanssa yhteisiä kehityshankkeita alan viimeisimmän teknologian ja laitekannan parissa. Euroopan unionin rahoittamissa yli 10 miljoonan euron kehityshakkeissamme investoimme laitteisiin ja osaamiseen, joita hyödynnämme sekä opetuksessa että yrityksiin tehtävissä kehitysprojekteissa. Laitekantamme niin yhteistoiminnallisine robotteineen kuin sähkö- ja hybridiajoneuvotekniikan tutkimus- ja tuotekehitysympäristöineen ovat alamme uusinta teknologiaa. Pääset kanssamme hyödyntämään uutta laitekantaamme alan yrityksiin. 

Konetekniikan hankkeita

Opiskelijamme ovat mukana monissa käynnissä olevissa hankkeissamme. TEHOJA - Tuottavuutta joustavalla automaatiolla keskittyy joustavan automaation, erityisesti yhteistoiminnallisen robotiikan käyttöönoton tukemiseen yrityksissä. Valmistumisvaiheessa olevat opiskelijaryhmät suunnittelevat, toteuttavat ja demonstroivat automaatiokokonaisuuksia yritysten tuotannossa ammattitaitoisen henkilökuntamme avustuksella. Robotiikkaa voi hyödyntää vaikkapa keramiikkatehtaassa. Muita automaation ja robotiikan hankkeitamme ovat RoboREEL, KOTU, ROKKA ja ROBOBOOST.

AutoKOULU- ja PoraKONE-hankkeissa on rakennettu koulutuksia koneinsinöörien erikoistehtävissä vaadittujen työelämäpätevyyksien saamiseksi.  AutoKOULU-hankkeessa kehitettiin ajoneuvojen katsastuksen alalletulokoulutus, raskaan kaluston katsastustoiminnan koulutus ja raskaan kaluston jarrujärjestelmien tarkastuskoulutus sekä autoalan yamk-koulutus Pohjois-Suomessa.  PoraKONE-hankkeessa rakensimme kansainvälisten hitsauspätevyyksien (IWS) koulutuksen Pohjois-Suomen teollisuuden tarpeisiin. 

Mobilab-, NUVE- ja eMobiili-hankkeissa kehitetään auto- ja työkonealan valmiuksia käynnissä olevaa teknistä murrosta varten. Maailmanluokan tutkimus-, tuotekehitys- ja testausympäristö tarjoaa erinomaiset edellytykset alan yrityksille ja opiskelijoillemme hybridi- ja sähkökäyttöisten, autonomisten ajoneuvojen ja työkonetekniikan opiskeluun, tutkimiseen ja kehittämiseen.  

Pelistä potkua yhdessä tekemiseen eli POTKUA-hankkeessa valmennamme simulaatiopelien avulla alueen yrityksiä lean-ajattelun hyödyntämiseen ja koulutamme Lean 6sigma -työkalupakettien osaajia. Näitä hankkeessa kehitettyjä “Tekemällä ymmärrät parhaiten” -oppimisympäristöjä hyödynnämme myös insinöörikoulutuksessamme. Hankkeessa tuemme myös leanin tekniikoiden käyttöönottoa yrityksissä yhdessä opiskelijoidemme ja henkilökuntamme kanssa.  Kilpailukyvyn avaimet -hankkeessa (KILKA) tuemme pienten ja keskisuurten teollisuusyritysten valmiuksia tuotehallinnan kustannustehokkaaseen toteuttamiseen tiedonhallintajärjestelmän avulla. 

Muita opetustamme kehittäviä ja yritysyhteistyötä lisääviä hankkeitamme ovat esimerkiksi KÄYPI-hanke, jossa kehitetään ja tuetaan uusien teknologioiden hyödyntämistä alueemme yritysten kunnossapidossa.  

Vaihto-opiskelu ja kansainvälisyys konetekniikan opinnoissa


Vaihtoon lähteminen on erinomainen tapa kartuttaa kansainvälistä kokemusta ja ottaa enemmän irti opiskeluajasta. Paitsi että saat unohtumattomia muistoja ja uusia ystäviä, kielitaitosi ja kulttuurintuntemuksesi lisääntyvät. Myös työnantajat arvostavat ulkomaan kokemusta, ja se onkin todella erinomainen lisä CV:ssäsi.

Konetekniikan osastolla on tasokkaita partnerikorkeakouluja ympäri maailman. Eniten kohteita on Euroopassa. Niihin pääset kurkistamaan täältä (valitse Exchange Program: Erasmus Studies ja Participating department at OUAS: Mechanical Engineering).

Aktiivisinta vaihtoyhteistyömme on tällä hetkellä saksalaisten Technische Hochschule Ulmin ja alankomaalaisen Hanzen sekä itävaltalaisen Joanneumin kanssa.  Vaihto-opiskelun suositeltu ajankohta on kolmannen opintovuoden syksyllä, ja hakuaika on toisen opintovuoden tammi-helmikuussa. Opiskelukieli vaihtokohteissa on englanti.

Perinteisen vaihto-opiskelun lisäksi voit suorittaa myös kaksoistutkinnon saksalaisessa tai hollantilaisessa korkeakoulussa. Se tarkoittaa, että neljän vuoden opinnoista teet yhden vuoden opinnot ulkomailla mutta opiskeluaikasi ei pitene. Kaksoistutkinto antaa sinulle sekä suomalaisen että saksalaisen tai hollantilaisen insinöörin pätevyyden.

Videosta näet, minkälaisia kokemuksia opiskelijoillamme on vaihdosta.


Katso myös Oulu Movie.

Lisätietoa kansainvälisistä opiskelu- ja harjoittelumahdollisuuksista löydät Opinto-oppaasta

Suuntautumisvaihtoehdot: 

Auto- ja työkonetekniikan suuntautumisvaihtoehto 

Auto- ja työkonetekniikan suuntautumisvaihtoehdon opinnoissa perehdyt autoalan jälkimarkkinointiin, auto- ja työkone-elektroniikkaan, polttomoottori- ja hybridivoimansiirtotekniikkaan sekä nykyaikaisiin ohjaus- ja säätöjärjestelmiin. Oppimisympäristöösi kuuluu yksi Suomen monipuolisimmista autolaboratorioista. 

Keskeisiä vahvuusalueitamme ovat moottorinohjaus- ja tiedonkeruujärjestelmät sekä testausmenetelmät laboratoriossa ja pohjoisissa olosuhteissa. Osan kolmannen vuoden opinnoista teet ohjattuina projektitöinä yrityksissä. Opintojen aikana osallistut ajoneuvokatsastajan alalletulokoulutukseen, jonka jälkeen voit suorittaa Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) järjestämän katsastajan loppututkinnon.

Valmistuttuasi insinööriksi auto- ja työkonetekniikan suuntautumisvaihtoehdosta voit työllistyä esimerkiksi seuraaviin tehtäviin:

 • autojen ja työkoneiden huoltoon, korjaukseen ja varaosamyyntiin liittyvät tehtävät, esimerkiksi korjaamon esimies
 • katsastaja
 • ajoneuvojen vahinkotarkastaja
 • auto- ja työkonealan kouluttajan tehtävät, esimerkiksi ammatillisen oppilaitoksen opettaja
 • auto- ja työkonetekniikan tuotekehitystehtävät, esimerkiksi kaivoskoneiden testausinsinööri.  

Katso video autotekniikan opiskelusta autolaboratoriossamme

Koneautomaation suuntautumisvaihtoehto


Koneautomaation insinöörinä suunnittelet laitteita, tuotteita ja esineitä: niiden ulkonäköä, materiaaleja, rakennetta ja toimintaa. Opinnoissa opettelet hyödyntämään robotteja esimerkiksi tuotteen valmistuksessa. Laboratorioissa pääset rakentamaan prototyyppejä nykyaikaisilla työkaluilla, kuten 3D-tulostimilla, vesileikkurilla, jyrsimellä ja sorvilla. Opinnoissasi käytät esimerkiksi tuotekehityksen eri vaiheisiin ja automaation ohjausjärjestelmien suunnitteluun nykyaikaisia suunnittelu- ja simulointityökaluja kuten 3D-mallinnusohjelmia. Osan kolmannen vuoden opinnoista teet ohjattuina projektitöinä alueen yrityksissä.

Valmistuttuasi insinööriksi koneautomaation suuntautumisvaihtoehdosta voit työllistyä esimerkiksi seuraaviin tehtäviin:

 • mekaniikkasuunnittelija
 • automaatiosuunnittelija
 • tuotesuunnittelija
 • rakennesuunnittelija
 • myynti-insinööri
 • projekti-insinööri
 • kehitysinsinööri
 • opettaja.

Tuotantotekniikan suuntautumisvaihtoehto

 

Tuotantotekniikan insinöörinä mietit, miten laitteita ja tuotteita olisi järkevintä valmistaa. Suunnittelet tehtaan layoutin eli sen, miten koneet on sijoiteltu ja miten valmistettavat tuotteet etenevät tehtaan tuotantolinjalla. Syvennyt myös kunnossapitoon sekä laatu-, turvallisuus- ja ympäristöjohtamiseen. Opiskelet tiiviissä yhteistyössä teollisuuden kanssa ja yhden lukukauden opinnot suoritat ohjattuina projektitöinä teollisuusyrityksissä.

 Tuotantotekniikassa opetetaan myös Lean-johtamista. Voit tutustua Leaniin materiaalimme avulla: lean-erikoisnumero.pdf

Valmistuttuasi työskentelet kone-, metalli- ja muun valmistavan teollisuuden eri tehtävissä, joita ovat esimerkiksi:

 • työnjohtaja ​
 • tuotantoinsinööri
 • tuotannonkehittämisinsinööri
 • ​tuotannonsuunnittelija​
 • kunnossapitoinsinööri​
 • laatuinsinööri
 • käyttöinsinööri​
 • myynti- ja tarjouslaskentainsinööri​
 • ostaja  ​
 • tarkastusinsinööri.

Tuotantotekniikka on monipuolista ja haasteellista monin eri tavoin. Se on paras vaihtoehto niille, jotka haluavat osallistua ja toteuttaa erilaisia projekteja opintojen parissa sekä yhteistyönä monien yrityksen kanssa. Mielenkiintoinen ja täynnä mahdollisuuksia oleva suuntautumisvaihtoehto! Mukavat opettajat, jotka auttavat, kannustavat ja opettavat tuotantotekniikan opiskelijoille alan tietoa ja käytännön asiaa. Erittäin hyvin varustetut labrat, joissa saa kokeilla teoriatasolla opitut asiat käytännön kautta. Ihan parasta, en vaihtaisi toiseen!

Tuotantotekniikan opiskelija Iuliia Hyväri

Avoin ammattikorkeakoulu

Jos et saa opiskelupaikkaa yhteishaussa, voit suorittaa alemman ammattikorkeakoulun opintoja myös Avoimessa ammattikorkeakoulussa. Ensimmäisen vuoden opinnot suoritettuasi voit hakea opiskeluoikeutta. 

Konetekniikan opiskelijatarinoita

Tarina tuotantotekniikan opiskeluideni takana

Lue konetekniikan opiskelijamme Vernerin tarina, kuinka hän päätyi opiskelemaan Oamkiin. Vernerin kirjoitus on julkaistu Kalevan verkkosivuilla olevassa Taidon ääni -blogissamme. Alkaisitko sinäkin konetekniikan insinööriksi?