Medianomi (AMK)

Kiinnostaako viestintä? Haaveiletko toimittajan tai graafisen suunnittelijan ammatista? Tervetuloa opiskelemaan medianomiksi Oulun ammattikorkeakouluun!

Medianomin koulutus Oulun ammattikorkeakoulussa

Medianomin koulutuksessa pääset itse tekemään, kokeilemaan sekä opiskelemaan teoriaa. Jo hakuvaiheessa valitset viestinnän koulutuksen suuntautumisvaihtoehdon eli journalismin tai visuaalisen suunnittelun. Meillä opiskellaan paljon työelämän aitoja tilanteita simuloiden. Opiskelijamme pääsevät esimerkiksi toimittamaan omaa uutismediaamme tai suunnittelemaan visuaalista ilmettä yrityksille.

Medianomin koulutuksessa kaksi ensimmäistä vuotta opiskellaan pitkälti yhdessä oman opiskelijaryhmän kanssa lukujärjestyksen mukaan (päiväopiskelu). Voit kuitenkin itse vaikuttaa paljon siihen, mihin suuntaudut opinnoissasi ja mitä taitoja erityisesti kehität. Jokaisen opiskelijan kanssa tehdään heti opiskelun alussa henkilökohtainen oppimissuunnitelma (HOPS), jota päivitetään oman opettajatuutorin kanssa koko opintojen ajan.

Erityisesti opintoihin kuuluva harjoittelu (yhteensä 5 kuukautta), vaihtoehtoiset ja vapaasti valittavat opinnot sekä opinnäytetyö antavat sinulle vapautta ja valinnanmahdollisuuksia suuntautua haluamaasi viestinnän osa-alueeseen. Karkeasti hieman vajaa puolet tutkintoon vaadittavista 240 opintopisteestä on tällaisia opintoja.

Pääseekö medianomin tutkinnolla töihin?

Olemme juuri vuodenvaihteessa 2018–2019 selvittäneet meiltä valmistuneiden medianomien työllistymistä, ja tulokset suorastaan häikäisevät! Oamkin medianomien työllisyysaste on 83 %, ja työttömänä ilmoittaa olevansa vain 4 %. Melko moni vastanneista on myös jatkanut opiskelua esimerkiksi ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (YAMK) tai maisteriohjelmaan.

Valmistuneet medianomit korostavat sitä, että työllistymisen ja oman urakehityksen kannalta ehdottoman tärkeitä asioita ovat opiskeluun kuuluva työharjoittelu, opintojen aikana tehdyt projektit ja opiskeluaikana syntyneet verkostot. Työllisyyskyselyn vastauksissa meiltä valmistuneet medianomit kertovat, että Oamk on tarjonnut laadukkaan koulutuksen, jonka avulla on saanut hyvän perusosaamisen viestinnän työhön. Kaikista meiltä valmistuneista medianomeista 10 % tekee töitä freelancerina tai yrittäjänä. Omaa yritystoimintaa voi alkaa suunnitella jo opiskeluaikana, saada siihen tukea Avanto-yrittäjyysohjelmasta ja samaan aikaan kartuttaa opintopisteitä.

Mitä medianomi tekee työkseen?

Journalismi

Kun valmistut medianomiksi (AMK) journalismin suuntautumisvaihtoehdosta, voit työskennellä esimerkiksi sanoma- tai aikakauslehdissä, radiossa, televisiossa tai verkkomediassa. Koulutuksemme antaa valmiudet myös tiedottajan tai vaikkapa copywriterin työhön sekä muihin viestintäalan asiantuntijatehtäviin.

Eniten meiltä työllistytään paikallislehtiin ja maakuntalehtiin, sähköiseen mediaan (erityisesti Yleen) sekä viestintätoimistoihin ja yritysten viestintäosastoille.

Visuaalinen suunnittelu

Kun valmistut medianomiksi (AMK) visuaalisen suunnittelun suuntautumisvaihtoehdosta, voit työskennellä hyvin monenlaisissa visuaalisen viestinnän tehtävissä. Meiltä valmistuneet työllistyvät pääasiallisesti mainos- ja viestintätoimistoihin, yritysten viestintäosastoille tai pelialan yrityksiin.

Tehtävänimikkeitä voivat olla esimeriksi graafinen suunnittelija, graafikko, AD (Art Director), web-suunnittelija, UI/UX-suunnittelija, visuaalinen suunnittelija, peligraafikko, animaattori, videosisällöntuottaja tai valokuvaaja.

Kansainvälisyys ja vaihtomahdollisuudet

Opiskelijavaihtoon voi lähteä lukuisiin eri yhteistyöoppilaitoksiin, joita on Euroopan lisäksi mm. Aasiassa ja Amerikassa. Suosituimpia vaihtokohteitamme viime vuosina ovat olleet Saksa, Hollanti, Japani ja Etelä-Korea. Vaihdossa suoritettavat opinnot suunnitellaan etukäteen niin, että ne ovat osa medianomin tutkintoa eikä valmistuminen viivästy vaihdon takia. Myös opiskeluun kuuluvaa harjoittelua voi suorittaa ulkomailla. Kansainvälistä kokemusta saa osana opintoja, vaikka ei itse päättäisikään lähteä vaihto-opiskelijaksi. Meille tulevat vaihto-opiskelijat ja vierailevat opettajat ovat mukana opetuksessa ja opiskelijaprojekteissa ja näin osana opiskeluarkea.

Medianomin valintakoe Oulun ammattikorkeakoulussa

Journalismin suuntautumisvaihtoehdon valintakokeilla arvioidaan hakijan median tuntemusta, kielellistä osaamista, yhteiskunnallista tietämystä, yleissivistystä, motivaatiota sekä esiintymisvalmiuksia, ryhmätyötaitoja ja muuta soveltuvuutta. Journalismin suuntautumisvaihtoehdon valintakokeeseen valmistaudutaan perehtymällä aineistoon, jonka tarkemmat tiedot julkaistaan valintakoe-osiossa maanantaina 15.4.2019. Aineisto ei saa olla mukana koetilanteessa.

Visuaalisen suunnittelun suuntautumisvaihtoehdon valintakokeella arvioidaan hakijan visuaalista osaamista, kulttuurista yleissivistystä, motivaatiota sekä esiintymisvalmiuksia, ryhmätyötaitoja ja muuta soveltuvuutta. Visuaalisen suunnittelun suuntautumisvaihtoehdon valintakokeeseen ei ole ennakkomateriaalia.

Viime kevään (2018) valintakokeisiin voi tutustua valintakoe-osiossa.

Avoin ammattikorkeakoulu

Voit suorittaa alemman ammattikorkeakoulun opintoja myös Avoimessa ammattikorkeakoulussa. Lisätietoja Avoimen amkin opinnoista.

Medianomin jatko-opiskelumahdollisuudet

Medianomi (AMK) -tutkinto on korkeakoulututkinto, joka on rinnasteinen yliopistojen ja korkeakoulujen kandidaatin tutkinnon kanssa (Bachelor) sekä Suomessa että ulkomailla. Tutkinto antaa hakukelpoisuuden ylempään korkeakoulututkintoon joko ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. Esimerkiksi Oamkissa on tarjolla ylempi ammattikorkeakoulututkinto (YAMK) Kulttuurituottaminen ja luova talous, johon voi hakeutua, kun on suorittanut medianomin (AMK) -tutkinnon ja työskennellyt kolme vuotta alalla. Valmistuneet medianomit voivat hakeutua myös yliopiston maisteriohjelmiin suorittamaan ylempää korkeakoulututkintoa.

Medianomiksi opiskelevien tarinoita

  • Viestinnän opiskelijoiden harjoittelu: Kesä täynnä tapahtumia

    Viestinnän opiskelijoiden harjoittelu: Kesä täynnä tapahtumia Viestinnän opiskelijat Aleksi Kari ja Salla Simonaho nauttivat kulttuurintäyteisestä harjoittelustaan. Verkostojen tärkeyttä tälläkään alalla ei voi aliarvioida, medianomiksi opiskeleva Salla...

  • Taide ja mainokset inspiroivat medianomia

    Taide ja mainokset inspiroivat medianomia Saara Savusalo opiskelee Oulun ammattikorkeakoulussa visuaalista suunnittelua. Saara on tykännyt taiteesta ja taiteen tekemisestä pienestä pitäen. Myös mainokset ovat aina kiinnostaneet häntä. Mainoksissa...

  • Medianomiksi opiskeleva Anttu rakastaa esiintymistä

    Medianomiksi opiskeleva Anttu rakastaa esiintymistä Visuaalista suunnittelua Oulun ammattikorkeakoulussa opiskelevan Anttu Hervan tie Oamkiin alkoi kiinnostuksesta media-alaan. Media-ala on Antusta itseilmaisuun sopiva ala eikä hän saa samanlaista iloa irti...

Medianomiopiskelijoiden projekteja

Vinkkamedia

Opiskelijoidemme kädenjälkeä pääset katsomaan Vinkkamedian sivulta. Vinkkamediaa voi seurata myös Instagramissa ja Facebookissa.

Keväällä 2018 ryhmä journalistiopiskelijoitamme teki osana opintojaan viisijaksoisen makasiiniohjelman Rätinä  

Yle tilasi journalistiopiskelijaltamme Linda Tammelalta viisiosaisen lyhytdokumenttisarjan

Tammela toteutti lyhytdokumenttisarjan opinnäytetyönään. “Gearddit” (suom. Kerrokset) kertoo kolmen nuoren saamelaisen ja yhden inuiitin kokemuksista identiteetistä, mielenterveysongelmista ja tulevaisuudesta. Katso lyhytdokumenttisarja Yle Areenasta.  

Visuaalisen suunnittelun opiskelijaprojekti Heroes of Venturia -mobiilipeli

Heroes of Venturia -mobiilipelin visuaalinen ilme, markkinointimateriaali, hahmosuunnittelu ja animoitu traileri on esitelty Vinkkamediassa.

Kuren visuaalisen ilmeen suunnittelu

Kuren, eli suomalaisen designin erikoisliikkeen, graafisen ilmeen suunnitteli visuaalisen suunnittelun opiskelijamme Lotta Pekkala opinnäytetyönään

Sosiaalinen media