sivuid: 83

Musiikkipedagogi (AMK), päivätoteutus

Taulukko: Tutkinto-ohjelman kuvaus
Tutkinto Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto
Tutkintonimike Musiikkipedagogi (AMK)
Laajuus/kesto 240 op / 4 vuotta
Tutkinto-ohjelma Musiikkipedagogin tutkinto-ohjelma
Aloituspaikat 30, joista vähintään 24 ensikertalaisille
Opetusjärjestelyt Opiskelu tapahtuu lähi- ja verkko-opintoina. Opinnot edellyttävät opiskelijalta sitoutumista ja aktiivista itsenäistä työskentelyä. Opiskelija saa ohjausta ja tukea opintojen aikana opettajatuutorilta, opintojaksojen opettajilta, opiskelijatuutoreilta, kampus-opoilta sekä koulutuspalveluilta (KOPA).
Kampus Linnanmaan kampus
Yliopistokatu 9, 90570 Oulu
Hakuaika 17.–31.3.2021 klo 15.00
Koulutus alkaa Elokuussa 2021
Dokumentit

Opiskelijan tietokoneen vaatimukset

Valintaperusteet

Aloituspaikoista 80 % on varattu ensikertalaisille. Ensikertalaiseksi katsotaan hakija, joka ei ole aiemmin suorittanut korkeakoulututkintoa tai ei ole vastaanottanut korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa syksyllä 2014 alkaneeseen koulutukseen tai tämän jälkeen.

Pohjakoulutusvaatimus 

Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on säädetty ammattikorkeakoululaissa 932/2014. Hakukelpoisuuden ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin antavat: 

  • suomalaisen lukion oppimäärä ja/tai ylioppilastutkinto
  • kansainvälinen ylioppilastutkinto (IB, EB ja RP)
  • ammatillinen perustutkinto tai sitä vastaava aiempi ammatillinen tutkinto
  • ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto
  • ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa hakukelpoisuuden korkeakouluopintoihin
  • korkeakoulututkinto.

Mikäli hakijan suorittama pohjakoulutus on vielä kesken hakuvaiheessa, tulee se olla suoritettuna niin, että suoritettu tutkinto on tarkistettavissa tietokannoista tai todistusjäljennöksistä opiskelupaikan vastaanottamisen määräaikaan mennessä.

Ennakkotehtävä ja valintakoe

Musiikkipedagogin tutkinto-ohjelman opiskelijavalinta koostuu kahdesta vaiheesta. Ensimmäinen vaihe sisältää karsivan ennakkotehtävän, joka on palautettava 7.4.2021 klo 15 mennessä. Ennakkotehtävä sisältää perustietolomakkeen tehtävineen, joilla kartoitetaan hakijan musiikillista taustaa, tietoisuutta Oamkin musiikkipedagogin koulutuksesta ja musiikkipedagogin työtehtävistä sekä motivaatiota. Ennakkotehtävä arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Ennakkotehtävä ei vaikuta toisen vaiheen eli varsinaisen valintakokeen pistemäärään, mutta valintakokeen haastattelu perustuu osittain hakijan ennakkotehtävässä antamiin vastauksiin. Ennakkotehtävä on saatavilla hakuaikana tällä sivulla.

Kaikki hyväksytyn ennakkotehtävän palauttaneet hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeisiin, jotka järjestetään 20.–28.5.2021. Valintakokeella mitataan hakijan koulutettavuutta, viestintä- ja vuorovaikutustaitoja, motivaatiota sekä soveltuvuutta. Valintakokeen osat ovat:

  • instrumenttikoe
  • haastattelu
  • musiikinteorian ja säveltapailun koe.

Valintakoe on hakijalle yksipäiväinen. Hyväksytyn valintakokeen yhteispistemäärän tulee olla vähintään 50 pistettä (max 100 pistettä). Kaikki valintakokeen osat on suoritettava hyväksytysti. Valintakokeessa esitettävän ohjelman tulee vastata Oulun ammattikorkeakoulun musiikin koulutuksen valintakoeoppaan mukaisia vaatimuksia. Hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen valintakokeen perusteella ja kulttuurin osaston resurssit huomioon ottaen.

Lisätietoa valintakokeista, kuten valintakokeen osien kuvaus, arviointikriteerit ja tarkka pisteytys, kerrotaan musiikin koulutuksen valintakoeoppaasta, joka julkaistaan hakuajan alkuun mennessä tällä sivulla.

Yhteystiedot

Lisätietoja hakemisesta ja valintaperusteista

Hakijapalvelut
puh. 010 192 000
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä ja opetusjärjestelyistä


Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:
Lehtori, Musiikki
040 1415037


Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:
Yksikönjohtaja, Kulttuuri, yhteiset
050 3082924