Tanssinopettaja (AMK)

Oletko sinä tulevaisuuden tanssintekijä? Haluaisitko jakaa tanssin iloa opettajana ja ohjaajana eli tanssialan asiantuntijana? Tervetuloa opiskelemaan tanssinopettajaksi Oulun ammattikorkeakouluun! Kevään 2022 yhteishaku järjestetään 16.–30.3.2022. 

Tanssinopettajakoulutuksessa opiskellaan paljon ryhmässä muiden samanhenkisten kanssa. Koko opintojen ajan harjoitellaan opettamista, tanssimista ja muita työelämässä tarvittavia taitoja yksin ja yhdessä. Taitoja kehitetään monipuolisesti: tutkimalla, opettamalla, tanssimalla, tekemällä koreografioita, keskustelemalla, lukemalla ja kirjoittamalla. Tanssinopettajana toimimista harjoitellaan ohjaamalla opetusta erilaisille ryhmille, seuraamalla toisten opetusta sekä pohtimalla porukalla erityisesti tanssinopetukseen liittyviä ilmiöitä. Opinnoissa hankitaan ja harjoitellaan myös muita hyödyllisiä ja työelämässä tarpeellisia taitoja kuten yrittäjyystaitoja, työelämän tuntemusta, tieto- ja viestintätaitoja ja kansainvälisyyttä.

Syksyllä 2021 alkava koulutus on suunnattu showtanssin ja paritanssin pääaineopiskelijoille. Showtanssi järjestetään päivätoteutuksena ja paritanssi monimuotona.

Monimuotokoulutus sisältää lukuvuosittain 10 lähiopetusviikkoa, viikoittaisen etäopetuksen sekä itsenäisen työskentelyn.

Koulutukseen voi hakea, vaikka oma päälaji ei olisi hakuvuorossa. Koulutukseen vuonna 2021 valitulle baletti- tai kansantanssiopiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma (Hops).

Yksilölliset opintopolut

Ensimmäisen lukuvuoden syyslukukauden aikana kaikki tanssinopettajaopiskelijat harjoittelevat sekä yksin, parin että ryhmässä tanssittavia tanssilajeja. Ensimmäisen lukuvuoden kevätlukukaudesta alkaen opiskelija voi jatkaa opintoja pääaineenaan joko showtanssi tai paritanssi. Henkilökohtaisen opintopolun avulla on myös mahdollista suunnata oman osaamisen kehittymistä. Työ- ja opetusharjoittelua koostetaan opiskelijan kiinnostuksen ja urasuunnitelman mukaan. Omaa osaamista voi lisätä ja syventää vapaasti valittavilla opinnoilla. Opintojen aikana urapolun hahmottamisessa ja omien vahvuuksien tunnistamisessa opiskelijaa tuetaan, jotta sopiva paikka työelämässä löytyisi.

Mitä tanssinopettaja tekee?

Tanssinopettajilla on Suomessa paljon töitä. Monen tanssinopettajan työ koostuu monipuolisista työtehtävistä useissa eri työpaikoissa: yksityisissä tanssikouluissa, taidekouluissa, tanssiseuroissa, yhdistyksissä ja opistoissa. Korkeakoulussa opiskelleen tanssinopettajan ammattitaidolla voi toimia myös tanssialan yrittäjänä esim. opettajana omalla toiminimellä tai työllistää myös muita omassa tanssikoulussa. Tanssinopettaja voi toimia myös eri-ikäisten opetuksen parissa esim. harrastus-, iltapäivä- ja seniorikerhojen vetäjänä, lyhytkurssien kouluttajana ja tanssin hyvinvointivaikutuksia tai soveltavaa käyttöä hyödyntävissä tehtävissä. Lisäksi tanssinopettajia työllistyy tapahtumatuottamiseen liittyvissä tehtävissä. 
 
Tanssinopettaja (AMK) -tutkinnolla saavuttaa yleisen ammatillisen opettajan pätevyyden. Tutkinto antaa kelpoisuuden toisen asteen tanssialan perustutkintokoulutuksen, taiteen perusopetuksen tai vapaan sivistystyön (kansalais- ja työväenopistot) opettajan virkaan tai toimeen.

 

Oamkin tanssinopettajakoulutuksessa voi opiskella tanssinopettajaksi lajeissa, joita ei ole muissa korkeakouluissa tarjolla. Tutkintovastaava

Kansainvälisyys ja vaihtomahdollisuudet

Ulkomaille lähtevän opiskelijan kansainväliset opinnot räätälöidään yksilöllisesti opiskelijan osaamistavoitteiden mukaisesti. Viime vuosina tanssinopettajaopiskelijat ovat suorittaneet opintojaan vaihto-opiskelijoina mm. Ruotsissa, Alankomaissa, Norjassa, Amerikassa, Espanjassa, Portugalissa ja Unkarissa. Vaihto-opintoja on tehty tanssikouluissa, taidekorkeakouluissa ja tanssiyhteisöissä opiskelijan henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti. Ulkomaisessa vaihdossa tehdyt opinnot sisällytetään osaksi tutkintoa eli vaihto-opiskelun voi tehdä sen pidentämättä opiskeluaikaa.

Miten tanssinopettajakoulutukseen haetaan?

Tanssinopettajaopintoihin voi hakea kevään yhteishaussa Opintopolku.fi -palvelussa. Tämän lisäksi hakijan tulee palauttaa ennakkotehtävä. Ennakkotehtävä on karsiva eli sen hyväksytty suorittaminen on ehto valintakokeisiin pääsemiselle. Valintakoe on kolmipäiväinen ja koostuu useasta eri vaiheesta. Hakijan on hyvä varautua pääsykokeisiin kolmeksi päiväksi. Karsiutuminen hakuprosessista on kuitenkin mahdollista jo ensimmäisen ja toisen päivän aikana.

Avoin ammattikorkeakoulu

Voit suorittaa alemman ammattikorkeakoulun opintoja myös Avoimessa ammattikorkeakoulussa. Lisätietoja Avoimen amkin opinnoista.

Jatko-opiskelumahdollisuudet

Tanssinopettaja (AMK)-tutkinto on alempi korkeakoulututkinto, joka on rinnasteinen yliopistojen ja korkeakoulujen kandidaatin tutkintoon (Bachelor) sekä Suomessa että ulkomailla. Tutkinto antaa hakukelpoisuuden tanssialan maisterikoulutukseen. Tanssinopettaja (AMK) -tutkinnon ja kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen voit hakeutua opiskelemaan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa (YAMK) esim. Oamkin Kulttuurituottaminen ja luova talous -, Taiteen tekijä ja kehittäjä - tai Education Entrepreneurship -tutkintoa. YAMK-tutkinto on rinnasteinen yliopistojen ja korkeakoulujen maisterin tutkintoon.

Opiskelijatarinoita

  • Oma paikka löytyi Oamkista

    Oma paikka löytyi Oamkista Oamkin vuoden opiskelijaksi valittu Lea Lorenz tiesi heti ensimmäisenä valintakoepäivänä haluavansa opiskelemaan juuri Oamkiin. Oamkin tanssinopettajakoulutuksessa balettia pääaineenaan opiskeleva Lea Lorenz aikoi alun...

  • Tanssinopettajan koulutus ponnahduslautana unelma-ammattiin

    Tanssinopettajan koulutus ponnahduslautana unelma-ammattiin Toista vuotta tanssinopettajaksi opiskeleva Lea Lorenz kokee saaneensa opinnoista jo kahden vuoden aikana paljon hyötyä. Tulevaisuudessa hän haaveilee koreografina työskentelystä. Lea...