kuvakorkeus:

Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely

Tietojenkäsittelyn koulutuksesta saat monipuoliset tiedot ja taidot digitalisoituvan työelämän ja yhteiskunnan tarpeisiin. Opiskelet yhden vuoden kokonaan englanniksi, jolloin saat valmiuksia työskennellä alan kansainvälisissä työtehtävissä. Tervetuloa opiskelemaan tietojenkäsittelyn tradenomiksi Oulun ammattikorkeakouluun!

Tietojenkäsittelyn tradenomin opintojen aikana opit suunnittelemaan, toteuttamaan ja testaamaan interaktiivisia verkkopalveluja, mobiilisovelluksia ja pelejä. Opiskelussa käytetään tiimityöskentelyä, projektimaista oppimista ja uusimpia laiteriippumattomia frontend-tekniikoita. Toimit eri rooleissa ja tehtävissä opiskelun aikaisissa projekteissa. Opiskelet liiketalouden ja markkinoinnin perusteita ja osaat soveltaa niitä organisaatioiden liiketoiminnan tarpeisiin. Osaat hyödyntää tietojenkäsittelyn sekä digitaalisen- ja sosiaalisen median mahdollisuuksia organisaatioiden ongelmien ratkaisuissa ja liiketoiminnan tukena. Opiskelu rytmittyy toisiaan seuraaviin moduuleihin, joissa ensin opit uusia tietoja ja taitoja ja sitten sovellat niitä käytäntöön erilaisissa projektitöissä.

Tietojenkäsittelyn suuntautumisvaihtoehdot Oulun ammattikorkeakoulussa

Tutkinto-ohjelmassa suuntaudutaan digitaalisten tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. Yhdessä ohjaushenkilöstön kanssa voit laatia omaa urasuunnitelmaa tukevan henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), joka mahdollistaa erikoistumisen haluamallesi alalle. Vapaasti valittavat opinnot, projektit, harjoittelu ja opinnäytetyö antavat hyvät mahdollisuudet opintojen syventämiseen esimerkiksi frontend-kehityksessä, digitaalisessa markkinoinnissa, verkkopalveluiden ja sosiaalisen median sisällöntuottamisessa tai pelialalla.

Mitä tietojenkäsittelyn tradenomi tekee?

Tietojenkäsittelyn koulutuksen saaneet sijoittuvat hyvin monenlaisiin asiantuntija-, palvelu- ja esimiestehtäviin sekä yritysmaailmassa että julkisella sektorilla. Heitä työskentelee erilaisten sovellusten ja digitaalisten palvelujen kehittämisessä ja testauksessa sekä myynti-, asiakaspalvelu- ja johtotehtävissä. Ammattinimikkeitä voivat olla esimerkiksi

 • sovellus-, ohjelmisto- tai pelisuunnittelija
 • web designer
 • järjestelmäasiantuntija
 • analyytikko
 • projektipäällikkö
 • it-tukihenkilö.

Kansainvälisyys, vaihto-opiskelu ja kaksoistutkinto tietojenkäsittelyssä

Tutkinto-ohjelman opinnoista 60 opintopistettä toteutetaan englanniksi. Voit myös lähteä kansainväliseen opiskelijavaihtoon johonkin Oamkin partnerikorkeakouluun. Lisäksi sinulla on mahdollisuus suorittaa kaksoistutkinto opiskelemalla vuosi Neu-Ulmissa, Saksassa. Suuntautuminen Neu-Ulmissa on tietohallintoon ja yhteisöviestintään, ja opetuskielenä on englanti. Valmistuessasi saat tutkintotodistuksen sekä Suomesta että Saksasta.

Avoin ammattikorkeakoulu

Voit suorittaa alemman ammattikorkeakoulun opintoja myös Avoimessa ammattikorkeakoulussa. Lisätietoja Avoimen ammattikorkeakoulun opinnoista.

Tradenomin jatko-opiskelumahdollisuudet

Voit jatkaa opintojasi vaaditun työelämäkokemuksen jälkeen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon koulutuksissa. Oamk tarjoaa useita tietojenkäsittelyn tradenomille sopivia YAMK-tutkintoja. Lisäksi voit hakea yliopistoon suorittamaan maisteritutkintoa. Ammatillisessa opettajankoulutuksessa voit pätevöityä ammatilliseksi opettajaksi.

Tietojenkäsittelyn opiskelijoiden kokemuksia ja tarinoita

 • Kone- ja tuotantotekniikan insinööristä tietojenkäsittelyn tradenomiksi

  Kone- ja tuotantotekniikan insinööristä tietojenkäsittelyn tradenomiksi Tietojenkäsittelyä Oulun ammattikorkeakoulussa opiskeleva Niina Nikunen sai vakituisen työpaikan alalta työharjoittelunsa kautta. Niina uskoo saavansa opinnoista enemmän...

 • Vaihtovuosi Saksassa ylitti odotukset

  Vaihtovuosi Saksassa ylitti odotukset Tietojenkäsittelyn tradenomiksi Oulun ammattikorkeakoulussa opiskeleva Petri Rämet oli vuoden vaihto-opiskelijana Saksassa ja suoritti siellä myös kaksoistutkinnon.   Oulun ammattikorkeakoulun jokaisesta...

Katso, mitä Mari kertoo tietojenkäsittelyn tradenomin opinnoista Oulun ammattikorkeakoulussa

Karoliina kertoo tietojenkäsittelyn tradenomin opinnoista Oulun ammattikorkeakoulussa

Katso, millaista on tietojenkäsittelyä Oulun ammattikorkeakoulussa opiskelevan Aben arki

Katso, millainen on tietojenkäsittelyn opiskelijoiden tekemä The Void Within -peliprojekti 

Katso Jussin alumnitarina

Katso lisää opiskelijoiden tarinoita

Mitä on tietojenkäsittely?

Lue Oamkin tietojenkäsittelyn blogia.