Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely

Tietojenkäsittelyn tradenomina pääset suunnittelemaan ja kehittämään digitalisaation mukanaan tuomia ratkaisuja, joita käytämme päivittäin. Tällaisia ovat esimerkiksi verkkopalvelut ja mobiilisovellukset. Koulutuksessa opit tietoja ja taitoja, joita voit hyödyntää digitalisoituvan yhteiskunnan rakentajana ja yritysten liiketoiminnan tehostajana. Tervetuloa opiskelemaan tietojenkäsittelyn tradenomiksi Oulun ammattikorkeakouluun!

 

Tietojenkäsittelyn tradenomi, kutsumanimeltään IT-tradenomi, on työelämässä oman osaamisalansa ammattilainen, joka ymmärtää monipuolisesti tietojenkäsittelyn mahdollisuuksia. IT-tradenomin opintojen aikana vahvistettavia osaamisaloja voivat olla esimerkiksi ohjelmointi, web-kehitys, käyttäjäkokemuksen suunnittelu, digitaalinen markkinointi tai pelikehitys, joita vahvistetaan opintojen aikana.

Opiskelussa käytetään tiimityöskentelyä, projektimaista oppimista ja uusimpia laiteriippumattomia frontend-tekniikoita. Toimit eri rooleissa ja tehtävissä opiskelun aikaisissa projekteissa. Osaat hyödyntää tietojenkäsittelyn digitaalisen ja sosiaalisen median mahdollisuuksia organisaatioiden ongelmien ratkaisuissa ja liiketoiminnan tukena.

Opiskelu rytmittyy toisiaan seuraaviin moduuleihin, joissa opit ensin uusia tietoja ja taitoja ja sitten sovellat niitä käytäntöön lukuvuosittain erilaisissa projektitöissä. Voit opiskella sekä päivä- että verkkoryhmän mukana ja suunnitella näin oman joustavan opintopolkusi.

Tietojenkäsittelyn koulutuksesta monipuolisia taitoja

Tietojenkäsittelyn koulutuksessa opit suunnittelemaan, kehittämään ja testaamaan erilaisia verkkopalveluja ja mobiilisovelluksia. Koulutus sisältää erilaisia ohjelmistokehitykseen liittyviä aihealueita nykyaikaisesta web-kehityksestä mobiilisovellusten kehittämiseen.

Opiskelu rytmittyy ensin opittaviin uusiin tietoihin ja taitoihin, joita hyödynnetään lukuvuosittain tiimeissä tehtävissä projekteissa. Opit ohjelmistoalan projektikäytänteitä ja pääset toimimaan erilaisissa rooleissa. Kehitettävät verkkopalvelut ja sovellukset ovat interaktiivisia, ja tärkeänä osana opiskeluun kuuluu myös käyttäjäkokemuksen ja käytettävyyden suunnittelua sekä käyttöliittymän suunnittelua ja toteutusta. Asiakkaiden tarpeiden ja asiakasymmärryksen keräämistä opiskellaan palvelumuotoilun työvälineitä käyttämällä. Opit myös hallitsemaan liiketoimintaan ja digitaaliseen markkinointiin liittyviä asioita, kuten hakukoneoptimointia, sosiaalisen median sovellusten kehittämistä sekä liiketoiminnan kannalta tärkeää datan analysointia. Opit tuottamaan erilaisia sisältöjä, kuvia, videoita ja animaatioita esimerkiksi digitaalisen markkinoinnin avuksi, verkkosivuille ja verkkokauppoihin. Pelialasta kiinnostuneet voivat profiloitua yhden lukukauden ajan osallistumalla kampuksella järjestettäviin päiväopintoihin.

Päivällä vai illalla, kampuksella vai verkossa?

Tietojenkäsittelyn opiskelua varten voit hakeutua joko päivä- tai verkko-opintoihin. Verkko-opinnot alkavat aina tammikuussa, ja opetus tapahtuu iltaisin ja verkossa. Opetusillat koostuvat sekä luennoista että ohjaustunneista. Luennot tallennetaan, mikä mahdollistaa hyvin opiskelun myös työn ohella.  Päiväopiskelu alkaa syksyisin, ja opetus tapahtuu pääosin Linnanmaan kampuksella. Hyvällä suunnittelulla myös opiskelumuotojen yhdistäminen on mahdollista ja antaa enemmän vaihtoehtoja opintojen sisältöihin. Kysy lisää työelämän ja opiskelumuotojen yhdistämisestä tutkintovastaavalta.

Monimuoto-opinnot antavat hyvät valmiudet itseohjautuvaan ja oma-aloitteiseen asenteeseen, josta on suunnattomasti hyötyä työelämässä. Oamkissa hankittu perustietämys alalta soveltuu hyväksi perustaksi, jonka päälle harjoittelusta ja työelämästä on hyvä hankkia asiantuntemus haluamalleen alalle.

Tradenomiksi valmistuneen palaute

Osaamisen syventäminen tietojenkäsittelyn koulutuksessa

Digitaalisten tuotteiden ja palvelujen kehittäminen sisältää erilaisia vaihtoehtoja osaamisen syventämiseen. Opintojen aikana voit profiloitua oman urasuunnitelmasi mukaan laatimalla henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) yhdessä ohjaushenkilöstön kanssa. Vapaasti valittavat opinnot, projektit, harjoittelu ja opinnäytetyö antavat hyvät mahdollisuudet opintojen syventämiseen esimerkiksi frontend-kehityksessä, ohjelmistotestauksessa, digitaalisessa markkinoinnissa, verkkopalveluiden ja sosiaalisen median sisällöntuottamisessa tai pelialalla. Tietojenkäsittelyn tradenomin opinnot on suunniteltu 3,5 vuoden mittaiseksi, mutta ohjaushenkilöstön avulla voit tehdä opintoja myös nopeammassa tahdissa ja valmistua työelämään jo aiemmin.

Mitä tietojenkäsittelyn tradenomi tekee?

Digitalisoitumisen myötä tietojenkäsittelyn tradenomeja työskentelee hyvin monenlaisissa yrityksissä ja julkisen sektorin organisaatioissa. Tietojenkäsittelyn tradenomien työ on luonteeltaan asiantuntijatyötä, ja työtehtävissään he sijoittuvat erilaisten sovellusten ja digitaalisten palvelujen kehittämis- ja testaustehtäviin sekä myynti-, asiakaspalvelu- ja johtotehtäviin. Ammattinimikkeitä voivat olla esimerkiksi

 • sovellus-, ohjelmisto- tai pelisuunnittelija
 • ohjelmistokehittäjä
 • sovelluskehittäjä
 • web designer
 • järjestelmäasiantuntija
 • analyytikko
 • projektipäällikkö
 • IT-asiantuntija
 • UX-suunnittelija.

Kansainvälisyys, vaihto-opiskelu ja kaksoistutkinto tietojenkäsittelyssä

Elokuussa alkavissa päiväopinnoissa toisen vuoden opinnot, 60 opintopistettä, toteutetaan englanniksi ja tiimityötä tehdään saksalaisten kaksoistutkinto-opiskelijoiden ja eri maista tulleiden vaihto-opiskelijoiden kanssa. Voit myös lähteä kansainväliseen opiskelijavaihtoon johonkin Oamkin partnerikorkeakouluun. Lisäksi sinulla on mahdollisuus suorittaa kaksoistutkinto opiskelemalla vuosi Neu-Ulmissa, Saksassa. Suuntautuminen Neu-Ulmissa on tietohallintoon ja yhteisöviestintään tai pelituotantoon ja hallinoinnintiin, ja opetuskielenä on englanti. Valmistuessasi saat tutkintotodistuksen sekä Suomesta että Saksasta.

Avoin ammattikorkeakoulu

Voit suorittaa ammattikorkeakoulun opintoja myös Avoimessa ammattikorkeakoulussa. Lisätietoja Avoimen ammattikorkeakoulun opinnoista.

Tradenomin jatko-opiskelumahdollisuudet

Voit jatkaa opintojasi vaaditun työelämäkokemuksen jälkeen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon koulutuksissa. Tarjoamme useita tietojenkäsittelyn tradenomille sopivia YAMK-tutkintoja. Lisäksi voit hakea yliopistoon suorittamaan maisteritutkintoa. Ammatillisessa opettajankoulutuksessa voit pätevöityä ammatilliseksi opettajaksi.

Tietojenkäsittelyn opiskelijoiden kokemuksia ja tarinoita

 • Tietojenkäsittelyn opinnot veivät yrittäjyyden tielle

  Tietojenkäsittelyn opinnot veivät yrittäjyyden tielle Käytettyjä tietokoneita myyvän Taitonetin yrittäjä Mikko Veijola on valmistunut Oamkista tietojenkäsittelyn tradenomiksi. Mikon yrityksen tarina sai alkunsa opintojen aikana. Yrittäjäksi Oulun...

 • Tiia Juntunen: ”Löysin oman polkuni”

  Tiia Juntunen: ”Löysin oman polkuni” Tiia valmistui Oamkista keväällä 2020 tietojenkäsittelyn tradenomiksi. Polku ensimmäiseen korkeakoulututkintoon löytyi uteliaisuuden ja opinhalun kautta. Uudet opinnot ja niiden yhdistäminen päivätyöhön...

 • Kone- ja tuotantotekniikan insinööristä tietojenkäsittelyn tradenomiksi

  Kone- ja tuotantotekniikan insinööristä tietojenkäsittelyn tradenomiksi Tietojenkäsittelyä Oulun ammattikorkeakoulussa opiskeleva Niina Nikunen sai vakituisen työpaikan alalta työharjoittelunsa kautta. Niina uskoo saavansa opinnoista enemmän...

 • Vaihtovuosi Saksassa ylitti odotukset

  Vaihtovuosi Saksassa ylitti odotukset Tietojenkäsittelyn tradenomiksi Oulun ammattikorkeakoulussa opiskeleva Petri Rämet oli vuoden vaihto-opiskelijana Saksassa ja suoritti siellä myös kaksoistutkinnon.   Oulun ammattikorkeakoulun jokaisesta...

Katso, mitä Mari kertoo tietojenkäsittelyn tradenomin opinnoista Oulun ammattikorkeakoulussa

Karoliina kertoo tietojenkäsittelyn tradenomin opinnoista Oulun ammattikorkeakoulussa

Katso, millaista on tietojenkäsittelyä Oulun ammattikorkeakoulussa opiskelevan Aben arki

Katso, millainen on tietojenkäsittelyn opiskelijoiden tekemä The Void Within -peliprojekti 

Katso Jussin alumnitarina

Katso lisää opiskelijoiden tarinoita

Mitä on tietojenkäsittely?

Lue Oamkin tietojenkäsittelyn blogia.