Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely

Tietojenkäsittelyn tradenomina pääset suunnittelemaan ja kehittämään digitalisaation mukanaan tuomia ratkaisuja, joita käytämme päivittäin kuten verkkopalveluita ja mobiilisovelluksia. Koulutuksessa opit tietoja ja taitoja, joita voit hyödyntää digitalisoituvan yhteiskunnan rakentajana ja yritysten liiketoiminnan tehostajana. Tervetuloa opiskelemaan tietojenkäsittelyn tradenomiksi Oulun ammattikorkeakouluun!

Tietojenkäsittelyn tradenomin opintojen aikana opit suunnittelemaan, toteuttamaan ja testaamaan interaktiivisia verkkopalveluja, mobiilisovelluksia ja pelejä. Opiskelussa käytetään tiimityöskentelyä, projektimaista oppimista ja uusimpia laiteriippumattomia frontend-tekniikoita. Toimit eri rooleissa ja tehtävissä opiskelun aikaisissa projekteissa. Opiskelet liiketalouden ja markkinoinnin perusteita ja osaat soveltaa niitä organisaatioiden liiketoiminnan tarpeisiin. Osaat hyödyntää tietojenkäsittelyn sekä digitaalisen- ja sosiaalisen median mahdollisuuksia organisaatioiden ongelmien ratkaisuissa ja liiketoiminnan tukena. Opiskelu rytmittyy toisiaan seuraaviin moduuleihin, joissa ensin opit uusia tietoja ja taitoja ja sitten sovellat niitä käytäntöön erilaisissa projektitöissä.

Tietojenkäsittelyn koulutuksesta monipuolisia taitoja

Tietojenkäsittelyn koulutuksessa opit suunnittelemaan, kehittämään ja testaamaan erilaisia verkkopalveluja ja mobiilisovelluksia. Koulutus sisältää erilaisia ohjelmistokehitykseen liittyviä aihealueita keskittyen ensimmäisen kolmen lukukauden aikana nykyaikaiseen web-kehitykseen, jonka jälkeen opitaan mobiilikehityksen tekniikoita.

Opiskelu rytmittyy ensin opittaviin uusiin tietoihin ja taitoihin, joita sitten hyödynnetään tiimeissä tehtävissä projekteissa. Samalla opit ohjelmistoalan projektikäytänteitä ja pääset toimimaan erilaisissa rooleissa. Kehitettävät verkkopalvelut ja sovellukset ovat interaktiivisia. Tärkeänä osana opiskeluun kuuluu käyttäjäkokemuksen ja käytettävyyden suunnittelua sekä käyttöliittymän suunnittelua ja toteutusta.  Asiakkaiden tarpeiden ja asiakasymmärryksen keräämistä opiskellaan palvelumuotoilun työvälineitä käyttämällä. Opit myös hallitsemaan liiketoimintaan ja digitaaliseen markkinointiin liittyviä asioita, kuten hakukoneoptimointia, sosiaalisen median sovellusten kehittämistä sekä liiketoiminnan kannalta tärkeää datan analysointia. Erilaisia sisältöjä, kuvia, videoita ja animaatioita opitaan tuottamaan esim. digitaalisen markkinoinnin avuksi, verkkosivuille ja verkkokauppoihin. Pelialasta kiinnostuneet voivat profiloitua yhden lukukauden ajan osallistumalla kampuksella järjestettäviin päiväopintoihin

Päivällä vai illalla, kampuksella vai verkossa?

Tietojenkäsittelyn opiskelua varten voi hakeutua joko päivä- tai monimuoto-opintoihin. Monimuoto-opinnot alkavat aina tammikuussa ja opetus tapahtuu iltaisin ja verkossa. Opetusillat koostuvat sekä luennoista että ohjaustunneista. Luennot tallennetaan, ja tämä mahdollistaa hyvin opiskelun myös työn ohella.  Päiväopiskelu alkaa syksyisin ja pääosin opetus tapahtuu Linnanmaan kampuksella. Hyvällä suunnittelulla myös opiskelumuotojen yhdistäminen on mahdollista. Kysy lisää työelämän ja opiskelumuotojen yhdistämisestä tutkintovastaavalta.

Monimuoto-opinnot antavat hyvät valmiudet itseohjautuvaan ja oma-aloitteiseen asenteeseen, josta on suunnattomasti hyötyä työelämässä. Oamkissa hankittu perustietämys alalta soveltuu hyväksi perustaksi, jonka päälle harjoittelusta ja työelämästä on hyvä hankkia asiantuntemus haluamalleen alalle

Tradenomiksi valmistuneen palaute

Osaamisen syventäminen tietojenkäsittelyn koulutuksessa

Digitaalisten tuotteiden ja palvelujen kehittäminen sisältää erilaisia vaihtoehtoja osaamisen syventämiseen. Opintojen aikana voit profiloitua oman urasuunnitelmasi mukaan laatimalla henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) yhdessä ohjaushenkilöstön kanssa. Vapaasti valittavat opinnot, projektit, harjoittelu ja opinnäytetyö antavat hyvät mahdollisuudet opintojen syventämiseen esimerkiksi frontend-kehityksessä, ohjelmistotestauksessa, digitaalisessa markkinoinnissa, verkkopalveluiden ja sosiaalisen median sisällöntuottamisessa tai pelialalla. Tietojenkäsittelyn tradenomin opinnot on suunniteltu 3,5 vuoden mittaiseksi, mutta ohjaushenkilöstön avulla voit tehdä opintoja myös nopeammassa tahdissa ja valmistua työelämään jo aiemmin.

Mitä tietojenkäsittelyn tradenomi tekee?

Digitalisoitumisen myötä tietojenkäsittelyn tradenomeja työskentelee hyvin monenlaisissa yrityksissä ja julkisen sektorin organisaatioissa. Tietojenkäsittelyn tradenomin työ on luonteeltaan asiantuntijatyötä ja he sijoittuvat erilaisten sovellusten ja digitaalisten palvelujen kehittämis- ja testaustehtäviin sekä myynti-, asiakaspalvelu- ja johtotehtäviin. Ammattinimikkeitä voivat olla esimerkiksi

 • sovellus-, ohjelmisto- tai pelisuunnittelija
 • ohjelmistokehittäjä
 • sovelluskehittäjä
 • web designer
 • järjestelmäasiantuntija
 • analyytikko
 • projektipäällikkö
 • it-asiantuntija.

Kansainvälisyys, vaihto-opiskelu ja kaksoistutkinto tietojenkäsittelyssä

Tutkinto-ohjelman opinnoista 60 opintopistettä toteutetaan englanniksi ja päiväopinnoissa tiimityötä tehdään saksalaisten kaksoistutkinto-opiskelijoiden ja eri maista tulleiden vaihto-opiskelijoiden kanssa. Voit myös lähteä kansainväliseen opiskelijavaihtoon johonkin Oamkin partnerikorkeakouluun. Lisäksi sinulla on mahdollisuus suorittaa kaksoistutkinto opiskelemalla vuosi Neu-Ulmissa, Saksassa. Suuntautuminen Neu-Ulmissa on tietohallintoon ja yhteisöviestintään, ja opetuskielenä on englanti. Valmistuessasi saat tutkintotodistuksen sekä Suomesta että Saksasta.

Avoin ammattikorkeakoulu

Voit suorittaa alemman ammattikorkeakoulun opintoja myös Avoimessa ammattikorkeakoulussa. Lisätietoja Avoimen ammattikorkeakoulun opinnoista.

Tradenomin jatko-opiskelumahdollisuudet

Voit jatkaa opintojasi vaaditun työelämäkokemuksen jälkeen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon koulutuksissa. Oamk tarjoaa useita tietojenkäsittelyn tradenomille sopivia YAMK-tutkintoja. Lisäksi voit hakea yliopistoon suorittamaan maisteritutkintoa. Ammatillisessa opettajankoulutuksessa voit pätevöityä ammatilliseksi opettajaksi.

Tietojenkäsittelyn opiskelijoiden kokemuksia ja tarinoita

 • Tietojenkäsittelyn opinnot veivät yrittäjyyden tielle

  Tietojenkäsittelyn opinnot veivät yrittäjyyden tielle Käytettyjä tietokoneita myyvän Taitonetin yrittäjä Mikko Veijola on valmistunut Oamkista tietojenkäsittelyn tradenomiksi. Mikon yrityksen tarina sai alkunsa opintojen aikana. Yrittäjäksi Oulun...

 • Tiia Juntunen: ”Löysin oman polkuni”

  Tiia Juntunen: ”Löysin oman polkuni” Tiia valmistui Oamkista keväällä 2020 tietojenkäsittelyn tradenomiksi. Polku ensimmäiseen korkeakoulututkintoon löytyi uteliaisuuden ja opinhalun kautta. Uudet opinnot ja niiden yhdistäminen päivätyöhön...

 • Kone- ja tuotantotekniikan insinööristä tietojenkäsittelyn tradenomiksi

  Kone- ja tuotantotekniikan insinööristä tietojenkäsittelyn tradenomiksi Tietojenkäsittelyä Oulun ammattikorkeakoulussa opiskeleva Niina Nikunen sai vakituisen työpaikan alalta työharjoittelunsa kautta. Niina uskoo saavansa opinnoista enemmän...

 • Vaihtovuosi Saksassa ylitti odotukset

  Vaihtovuosi Saksassa ylitti odotukset Tietojenkäsittelyn tradenomiksi Oulun ammattikorkeakoulussa opiskeleva Petri Rämet oli vuoden vaihto-opiskelijana Saksassa ja suoritti siellä myös kaksoistutkinnon.   Oulun ammattikorkeakoulun jokaisesta...

Katso, mitä Mari kertoo tietojenkäsittelyn tradenomin opinnoista Oulun ammattikorkeakoulussa

Karoliina kertoo tietojenkäsittelyn tradenomin opinnoista Oulun ammattikorkeakoulussa

Katso, millaista on tietojenkäsittelyä Oulun ammattikorkeakoulussa opiskelevan Aben arki

Katso, millainen on tietojenkäsittelyn opiskelijoiden tekemä The Void Within -peliprojekti 

Katso Jussin alumnitarina

Katso lisää opiskelijoiden tarinoita

Mitä on tietojenkäsittely?

Lue Oamkin tietojenkäsittelyn blogia.