Avoimesta ammattikorkeakoulusta tutkinto-opiskelijaksi

Voit hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen opintojesi perusteella ilman normaaliin opiskelijavalintaan osallistumista. Ammattikorkeakoulututkintoa varten tarvitset opintoja vähintään 55 opintopistettä. 60 opintopisteen laajuisiin ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin tarvitset vähintään 20 opintopistettä ja 90 opintopisteen laajuisiin puolestaan 25 opintopistettä.

Jos haet ammattikorkeakoulututkintoon, sinulla ei tarvitse olla ammattikorkeakoululaissa määriteltyä hakukelpoisuutta. 

Ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin hakiessasi sinun tulee täyttää pohjakoulutusvaatimus. Pohjakoulutusvaatimuksen voit tarkistaa Master-tutkintojemme sivuilta valitsemalla sivun alalaidasta haluamasi tutkinto-ohjelman kuvauksen ja sieltä kohdan "Valintaperusteet".

Valintaperusteet tutkinto-opiskelijaksi

Avoimen ammattikorkeakoulun opintojen perusteella tutkinto-opiskelijaksi hakevien valintaperusteet ovat seuraavat:

 1. Olet suorittanut avoimessa ammattikorkeakoulussa vähintään 55, 20 tai 25 opintopistettä haettavaan tutkinto-ohjelmaan hyväksiluettavissa olevia opintoja. Myös muissa ammattikorkeakouluissa suorittamasi avoimen ammattikorkeakoulun opinnot huomioidaan.
   • Vapaasti valittavia opintoja hyväksytään enintään haettavan tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman sisältämä vapaasti valittavien opintojen määrä.
   • Vaadituista avoimen ammattikorkeakoulun opinnoista suoraan hyväksiluettujen opintopisteiden määrä saa olla korkeintaan 18, 8 tai 7 opintopistettä.

   • Esimerkki 1: Hakija hakee ammattikorkeakoulututkintoon ja hän on jo suorittanut aiempia korkeakouluopintoja (esimerkiksi amk-tutkinto) tai hänellä on aiempaa osaamista. Avoimessa ammattikorkeakoulussa opiskellessaan, hän voi hakea hyväksilukuja aiemmalla osaamisellaan. Tässä erillishaussa suoraan hyväksiluettuja opintoja hyväksytään enintään 18 opintopistettä vaaditusta 55 opintopisteestä. 

   • Esimerkki 2: Hakija hakee 90 opintopisteen laajuiseen ylempään ammattikorkeakoulututkintoon ja hän on jo suorittanut aiempia korkeakouluopintoja tai hänellä on aiempaa osaamista. Avoimessa ammattikorkeakoulussa opiskellessaan, hän voi hakea hyväksilukuja aiemmalla osaamisellaan. Tässä erillishaussa suoraan hyväksiluettuja opintoja hyväksytään enintään 8 opintopistettä vaaditusta 25 opintopisteestä. (60 opintopisteen laajuiseen ylempään ammattikorkeakoulututkintoon haettaessa suoraan hyväksiluettuja avoimen ammattikorkeakoulun opintoja hyväksytään haussa 7 opintopistettä.)

 2. Opintojesi tulee olla suoritettu kevään haussa 31.7. (myös mahdollisessa lisähaussa) ja syksyn haussa 31.12. mennessä.
   
 3. Suoriudut hyväksytysti mahdollisesta valintakokeesta (muun muassa kielitaito) tai sinulla on riittävä opintomenestys
   
 4. Resurssimme ja opetustarjontamme mahdollistavat uuden opiskelijan ottamisen tutkinto-ohjelmaan/suuntautumisvaihtoehtoon.
   
 5. Jos hakijoita on enemmän kuin voimme valita, hakijat laitetaan paremmuusjärjestykseen seuraavien kriteerien perusteella:
  • mahdollinen valintakoe
  • opintomenestys sekä riittävä opetuskielen mukainen kielitaito
  • hakuajan loppuun mennessä suoritettujen opintopisteiden määrä.
 6. Edellä mainittujen kriteerien lisäksi huomioimme koulutuskohtaiset kriteerit
  • Sosiaali- ja terveysalan koulutuksissa on terveydellisiä vaatimuksia. Hakijoilta kysytään hakulomakkeessa terveydellisiä tekijöitä, jotka saattavat olla esteenä opinnoille. Lisäksi opiskelijavalinnan esteenä voi olla aiempi päätös opiskeluoikeuden peruuttamisesta. Hakijoilta kysytään hakulomakkeessa aiemmasta opiskeluoikeuden peruutuksesta terveydentilan tai muiden henkilöiden turvallisuuden vaarantamisen vuoksi. (L932/2014.)
Hakeminen tutkinto-opiskelijaksi

Avoimen ammattikorkeakoulun opintojen perusteella tutkinto-opiskelijaksi haetaan Opintopolku.fi -palvelussa. Liitteet (ajantasainen opintosuoritusote sekä mahdollinen suunnitelma hakuajan jälkeen 31.7. tai 31.12. mennessä suoritettavista opinnoista) toimitetaan hakemuksessa mainittuun päivämäärään mennessä hakemuksen liitteenä.  Myöhästyneitä liitteitä ei huomioida. Lisäksi ylempään ammattikorkeakoulututkintoon hakevien tulee toimittaa todistusjäljennökset ylempään ammattikorkeakoulututkintoon vaadittavasta pohjakoulutuksesta. Pohjakoulutusvaatimuksen voit tarkistaa Master-tutkintojemme sivuilta valitsemalla sivun alalaidasta haluamasi tutkinto-ohjelman kuvauksen ja sieltä kohdan "Valintaperusteet".

Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä kello 15.00, jolloin sähköinen hakemus tulee olla täytetty ja lähetetty. Hakija voi halutessaan täydentää hakemustaan hakuajan päättymiseen mennessä. Opiskelijavalinta suoritetaan niillä tiedoilla, jotka hakuajan päättyessä ovat käytettävissä.

Hakuaika syksyllä aloitettaviin opintoihin (kevään haku) on 2.–16.5 (tai sitä seuraavina arkipäivinä). 

Kevään lisähaku syksyllä alkaviin koulutuksiin on 1.-8.8. (tai sitä seuraavina arkipäivinä), mikäli tutkinto-ohjelma on mukana lisähaussa.

Keväällä aloitettaviin opintoihin (syksyn haku) hakuaika järjestetään 1.–15.11. (tai sitä seuraavina arkipäivinä), mikäli tutkinto-ohjelma on mukana syksyn haussa.

Lisähaussa ja syksyn haussa mukana olevat tutkinto-ohjelmat julkaistaan näillä sivuilla kesäkuussa. 

Kevään 2018 haku (syksyllä alkava koulutus) 

Hakuaika on 2.-16.5.2018. Haussa ovat mukana kaikki tutkinto-ohjelmat. Tutkinto-ohjelmakohtaiset valintakriteerit löytyvät sivun alaosasta. Liitteet (ajantasainen opintosuoritusote sekä mahdollinen suunnitelma hakuajan jälkeen 31.7. mennessä suoritettavista opinnoista) toimitetaan to 17.5. klo 15.00 mennessä hakemuksen liitteenä.

      Kevään 2018 haun lisähaku (syksyllä alkava koulutus) 

Hakuaika on 1.-8.8.2018. Haussa on mukana tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelma.  Tutkinto-ohjelmakohtaiset valintakriteerit löytyvät sivun alaosasta. Liite (ajantasainen opintosuoritusote)  toimitetaan ke 8.8.2018 klo 15.00 mennessä hakemuksen liitteenä.

   

Kevään 2018 haku tutkinto-opiskelijaksi (kulttuuriala)

Hakuaika syksyllä 2018 aloitettaviin opintoihin on 2.-16.5.2018. Haussa ovat mukana kaikki kulttuurialan tutkinto-ohjelmat.

Osassa hakukohteissa on yleisten valintaperusteiden lisäksi tutkinto-ohjelmakohtaisia valintakriteerejä. Nämä mainittu alla.

Viestinnän tutkinto-ohjelmaan hakeva valitsee, kumpaan suuntautumisvaihtoehtoon hän hakee (journalismi tai visuaalinen suunnittelu). Hakukelpoiset avoimen väylän hakijat osallistuvat suoraan viestinnän tutkinto-ohjelman valintakokeen toiseen vaiheeseen. Kutsu valintakokeeseen lähetetään sähköpostitse viimeistään viikkoa ennen valintakoetta.

Musiikin tutkinto-ohjelmaan hakeneet hakukelpoiset avoimen väylän hakijat osallistuvat musiikin tutkinto-ohjelman valintakokeisiin viikolla 21 (21.-25.5.2018). Tarkempi ajankohta lähetetään valintakokeeseen kutsuttavalle sähköpostitse. 

Tanssinopettajan tutkinto-ohjelmaan hakeneille hakukelpoisille avoimen väylän hakijoille järjestetään joko erillinen valintakoe tai he osallistuvat korkeakoulujen yhteishaun valintakokeeseen 22.-24.5.2018. Valintakoehaastattelu perustuu Osaamiskartoitus-ennakkotehtävään. Lisäksi hakijan tulee osoittaa riittävä tanssitaito kyetäkseen osallistumaan tanssin päiväopiskelijoiden tanssitunneille. Tanssitaidon näytöstä sovitaan tapauskohtaisesti. Kutsu valintakokeeseen lähetetään sähköpostitse.

Ohjeet osaamiskartoitus-ennakkotehtävään:

1. Tutustu Oamkin tanssinopettajakoulutuksen opetussuunnitelmaan (https://www.oamk.fi/opinto-opas/koulutusohjelmat/?koulutus=tan2017s&lk=s2017)

2. Kuvaile aiemmin hankkimaasi osaamista ja tavoitteitasi opiskelulle suhteessa opintojaksokuvauksien osaamistavoitteisiin. Osaamiskartoituksen aiheet lueteltuna alla. Pohdi aiheita kuvailemalla miten ja millaista osaamista sinulle on karttunut aiemmissa opinnoissa, työssä, harrastuksissa tai muussa toimintaympäristössä.

3. Kuvaile toimintaympäristöt, joissa osaaminen on kehittynyt.

Osaamiskartoituksen aiheet:

1. Tällaista tietoteknistä ja kieliosaamista minulla on.
2. Tällaista osaamista minulle on kertynyt yrittäjyydestä TAI mikäli toimit yrittäjänä: Minä yrittäjänä.
3. Tällä tavalla osaamiseni tanssitiedosta on karttunut tai tällaisia tanssin yleiseen tuntemukseen liittyviä kursseja olen käynyt (tanssin historiaan tai tanssialan musiikkiin liittyvä osaaminen, tanssialan työelämässä toimiminen ja työelämän tuntemus, kulttuurihistoriaan liittyvät kurssit tms.).
4. Näin olen kehittänyt kehonhuollollista osaamistani tai tällaisia anatomiaan, fysiologiaan tai kinesiologiaan tai hyvinvointiin liittyviä kursseja olen käynyt.
5. Tällaista tanssiteknistä osaamista minulle on kertynyt. 
6. Tällaisissa tanssiteoksissa olen tanssinut tai tällaisia teoksia olen tehnyt koreografina tai ohjaajana.
7. Näitä pedagogisia opintoja olen tehnyt tai näin osaamiseni opettajana on karttunut.
8. Voisin harjoitella tanssinopettamista seuraavanlaisissa ympäristöissä.
9. Tätä haluaisin tutkia opinnäytetyönäni.

Osaamiskartoitus palautetaan 16.5.2018 mennessä osoitteeseen niina.vahtola@oamk.fi.

 

 

Kevään 2018 haku tutkinto-opiskelijaksi (tekniikka ja luonnonvara-ala)

Hakuaika syksyllä 2018 aloitettaviin opintoihin on 2.-16.5.2018. Haussa ovat mukana kaikki tekniikan ja luonnonvara-alan tutkinto-ohjelmat.

Osassa hakukohteissa on yleisten valintaperusteiden lisäksi tutkinto-ohjelmakohtaisia valintakriteerejä. Nämä mainittu alla.

TEKNIIKKA

Kaikki tutkinto-ohjelmat tekniikan alalla:

Mikäli hakijan äidinkieli on eri kuin tutkinto-ohjelman opetuskieli, hakijalle järjestetään haastattelu/kielikoe riittävän kielitaidon varmistamiseksi. Haastattelu/kielikoe järjestetään viikoilla 22-23. Kutsu haastatteluun/kielikokeeseen toimitetaan kutsuttaville hakijoille sähköpostitse viimeistään viikkoa ennen haastattelua.

Vaadittuihin avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin ei voi sisällyttää harjoittelua.

Energiatekniikan ja talotekniikan tutkinto-ohjelmaan hakevilla tulee olla suoritettuna hyväksytysti tutkintoon sisältyvistä opinnoista vähintään 8 op matematiikkaa, 7 op fysiikkaa ja 2 op viestintää TAI vastaavat opinnot suomalaisesta avoimesta ammattikorkeakoulusta. Vastaavat opinnot voivat olla myös yliopistossa/ammattikorkeakoulussa tutkinto-opiskelijana suoritettuja, jos hakijalla on vähintään 55 op haettavaan tutkinto-ohjelmaan hyväksiluettavia avoimen ammattikorkeakoulun opintoja suoritettuna. Vastaavuudesta päättää tutkintovastaava tai opintojakson vastuuopettaja.

Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelmaan hakevilla tulee olla suoritettuna hyväksytysti tutkintoon sisältyvistä opinnoista vähintään 6 op matematiikkaa, 6 op fysiikkaa ja 3 op viestintää TAI vastaavat opinnot suomalaisesta avoimesta ammattikorkeakoulusta. Vastaavat opinnot voivat olla myös yliopistossa/ammattikorkeakoulussa tutkinto-opiskelijana suoritettuja, jos hakijalla on vähintään 55 op haettavaan tutkinto-ohjelmaan hyväksiluettavia avoimen ammattikorkeakoulun opintoja suoritettuna. Vastaavuudesta päättää tutkintovastaava tai opintojakson vastuuopettaja.

Tietotekniikan tutkinto-ohjelmaan hakeville järjestetään haastattelu. Haastattelu/kielikoe järjestetään viikoilla 22-23. Kutsu haastatteluun/kielikokeeseen toimitetaan kutsuttaville hakijoille sähköpostitse viimeistään viikkoa ennen haastattelua.

Information Technology tutkinto-ohjelmaan hakeville järjestetään haastattelu. Haastattelu/kielikoe järjestetään viikoilla 22-23. Kutsu haastatteluun/kielikokeeseen toimitetaan kutsuttaville hakijoille sähköpostitse viimeistään viikkoa ennen haastattelua. Lisäksi hakijoilla tulee olla suoritettuna hyväksytysti tutkintoon sisältyvistä opinnoista vähintään 3 op englantia TAI vastaavat opinnot suomalaisesta avoimesta ammattikorkeakoulusta. Vastaavat opinnot voivat olla myös yliopistossa/ammattikorkeakoulussa tutkinto-opiskelijana suoritettu, jos hakijalla on vähintään 55 op haettavaan tutkinto-ohjelmaan hyväksiluettavia avoimen ammattikorkeakoulun opintoja suoritettuna. Vastaavuudesta päättää tutkintovastaava tai opintojakson vastuuopettaja.

Rakennusarkkitehdin tutkinto-ohjelmaan hakevien on osallistuttava valtakunnalliseen rakennusarkkitehtikoulutuksen soveltuvuuskokeeseen ja suoritettava se hyväksytysti. Myös aikaisemmin (vuonna 2014 tai sen jälkeen) hyväksytysti suoritettu soveltuvuuskoe hyväksytään.

LUONNONVARA-ALA

Mikäli hakijan äidinkieli on eri kuin tutkinto-ohjelman opetuskieli, hakijalle järjestetään haastattelu/kielikoe riittävän kielitaidon varmistamiseksi. Haastattelu/kielikoe järjestetään viikoilla 22-23. Kutsu haastatteluun/kielikokeeseen toimitetaan kutsuttaville hakijoille sähköpostitse viimeistään viikkoa ennen haastattelua.

Vaadittuihin avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin ei voi sisällyttää harjoittelua.

 

Kevään 2018 haku tutkinto-opiskelijaksi (liiketalous)

Hakuaika syksyllä 2018 aloitettaviin opintoihin on 2.5.–16.5.2018. Osassa hakukohteissa on yleisten valintaperusteiden lisäksi tutkinto-ohjelmakohtaisia valintakriteerejä. Nämä mainittu alla. 

Kaikki tutkinto-ohjelmat

Vaadittuihin avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin ei voi sisällyttää harjoittelua.

Tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelma

Opiskelijavalinta perustuu haastatteluun ja opintomenestykseen (keskiarvo vähintään 3).

Haastattelussa opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma. Haastattelua varten opiskelija tekee kirjallisen tehtävän (pituus 2 sivua), jonka tulee sisältää seuraavat asiat:

 1. Lyhyt esittely itsestäsi ja työkokemuksesta
 2. Opiskelusuunnitelma ja -aikataulu tradenomin tutkinnon suorittamiseksi

Kirjallinen tehtävä tulee palauttaa 18.5.2018 klo 15:00 mennessä osoitteeseen avoin@oamk.fi. (Merkitse viestin aiheeksi "Tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelman kirjallinen tehtävä, oma nimesi"). Hakukelpoiset hakijat kutsutaan haastatteluun. Haastattelupäivä sovitaan hakijan kanssa toukokuulle 2018.

Lisähaussa 1.-8.8.2018 hakevien tulee palauttaa kirjallinen tehtävä 10.8.2018 klo 15:00 mennessä osoitteeseen avoin@oamk.fi. (Merkitse viestin aiheeksi "Tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelman kirjallinen tehtävä, oma nimesi"). Hakukelpoiset hakijat kutsutaan haastatteluun. Haastattelupäivä sovitaan hakijan kanssa elokuulle 2018.

Degree programme in International Business

Suoritettujen opintojen keskiarvo tulee olla vähintään 3. Hakijalla tulee olla suoritettuna opintojakso YY00BB67 Professional English Communication tai 3B00BB79 Business English tai moduulissa KB00BP22 suoritettava Proficiency in Business English (vähintään arvosanalla 3), ja/tai hakijalle järjestetään haastattelu.

Liiketalouden tutkinto-ohjelma

Opiskelijavalinta perustuu opintomenestykseen (keskiarvo vähintään 3) ja kirjalliseen tehtävään.

Kirjallinen tehtävä (pituus 2 sivua) sisältää tulee sisältää seuraavat asiat:

 1. Lyhyt esittely itsestäsi ja työkokemuksesta
 2. Haluamasi suuntautumisvaihtoehto ja perustelut valinnalle
 3. Opiskelusuunnitelma ja -aikataulu tradenomin tutkinnon suorittamiseksi
 4. Kuvaile motivaatiotasi tutkinnon suorittamiseen
 5. Urasuunnitelmasi koulutuksen jälkeen

Hakijalla tulee olla suoritettuna kieliopinnoissa Oamkin tai jonkin toisen korkeakoulun Liiketalouden tutkinto-ohjelman opintosuunnitelman mukainen, vähintään 3 op ruotsin opintojakso sekä liiketalouden englantia vähintään 3 op. Poikkeustapauksissa voidaan valita myös hakija, joka ei ole suorittanut näitä opintoja. Tällöin opiskelijan täytyy muulla tavoin perustella kirjallisessa tehtävässä riittävä kielitaito tradenomin tutkinnon suorittamiseksi (esimerkiksi opiskelu tai asuminen ulkomailla).

Kirjallinen tehtävä tulee palauttaa 18.5.2018 klo 15:00 mennessä osoitteeseen avoin@oamk.fi. (Merkitse viestin aiheeksi "Liiketalouden tutkinto-ohjelman kirjallinen tehtävä, oma nimesi"). 

Kevään 2018 haku tutkinto-opiskelijaksi (sosiaali- ja terveysala)

Hakuaika syksyllä 2018 aloitettaviin opintoihin on 2.-16.5.2018. Haussa ovat mukana kaikki sosiaali- ja terveysalan tutkinto-ohjelmat. 

Sosiaali- ja terveysalan tutkinto-ohjelmiin hakeville järjestetään valintakoe. Valintakoe koostuu hakijan ennakkotehtävään perustuvasta haastattelusta. Valintakokeella arvioidaan motivaatiota alalle, sosiaalisia valmiuksia sekä oppimis- ja työskentelyvalmiuksia. Valintakokeeseen kutsuttu hakija tuo haastatteluun kirjallisena ennakkotehtävän. Ennakkotehtävällä on merkittävä osuus valintakokeessa.

Valintakokeet pidetään viikolla 21 seuraavasti:

- ti 22.5.2018 fysioterapeutti

- to 24.5.2018 bioanalyytikko, ensihoitaja, kätilö, optometristi, sairaanhoitaja Oulu, sosionomi, suuhygienisti, terveydenhoitaja, toimintaterapeutti, Master-tutkinnot

- pe 25.5.2018 röntgenhoitaja, sairaanhoitaja Oulainen

Valintakoekutsu lähetetään sähköpostitse hakuajan päättymisen jälkeen. Valintakoekutsussa ilmoitettua valintakoeaikaa ei voi muuttaa.

Ennakkotehtävä (pituus 4–5 sivua) sisältää esimerkiksi seuraavia asioita:

 1. Lyhyt esittely itsestäsi, harrastuksista, työkokemuksesta ynnä muusta vastaavasta.
 2. Käsityksesi sosiaali-/terveysalan ammattikorkeakoulutuksen vaatimista opiskeluvalmiuksista ja omista opiskeluvalmiuksistasi.
 3. Käsityksesi hakemasi koulutuksen/koulutuksien ammattikorkeakouluopinnoista
 4. Käsityksesi hakemisen kohteena olevan alan työtehtävistä ja itsestäsi kyseessä olevan alan sosiaali-/terveysalan ammattilaisena (vahvuudet ja kehittämishaasteet)
 5. Kuvaile motivaatiotasi hakemaasi koulutukseen tai koulutuksiin.
 6. Urasuunnitelmasi koulutuksen jälkeen ja alan tulevaisuuden näkymät.
Opiskelijavalinta ja muutoksenhaku

Opiskelijavalintapäätöksen jälkeen opiskelijavalin­nasta ilmoitetaan kevään haussa 30.6., lisähaussa 31.8. ja syksyn haussa 15.12. mennessä. Opis­kelupaikka tulee ottaa vastaan hyväksymiskirjeessä mainittuun päivämäärään mennessä. Opintosuoritusote on toimitettava viimeistään opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä. Opiskelijavalinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes opiskelupaikan vastaanottaneen opintosuoritusrekisteriote on tarkistettu ja todettu sisältävän valinnan perusteena olevan määrän opintosuorituksia.

Lain 257/2015 mukaan hakija saa ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta. Opiskelijaksi hyväksytyn on ammattikorkeakoulun hyväksymisilmoituksessa mainittavan määräajan kuluessa ilmoitettava ammattikorkeakoululle opiskelupaikan vastaanottamisesta tai hän menettää opiskelupaikkansa. Ammattikorkeakoulun on viipymättä merkittävä tieto opiskelupaikan vastaanottamisesta opiskelijavalintarekisteristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 1 §:ssä tarkoitettuun korkeakoulujen hakurekisteriin.

Opiskelijaksi hakenut saa vaatia ammattikorkeakoulun toimielimeltä oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta. Opiskelijavalinnan tuloksia julkistettaessa on ilmoitettava, miten hakija voi saada tiedon valinnassa noudatettujen perusteiden soveltamisesta häneen ja miten valintaan voi vaatia oikaisua. Opiskelijavalinnan tulosta ei saa oikaisuvaatimuksen johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi. (L257/2015.) Oikaisuvaatimukset käsitellään menettelyohjeen 8.4.2015 § 84 mukaisesti.

Lisätietoja

Avoin ammattikorkeakoulu
avoin@oamk.fi
puhelinnumerot