Täydennyskoulutusta ulkomailla sairaanhoitajatutkinnon suorittaneille

Julkaistu: 19.2.2023 klo 20:01 Ammattikorkeakoulu tiedottaa

Sairaanhoitajaksi Suomessa on täydennyskoulutus, jossa EU:n ulkopuolella opistotasoisen sairaanhoitajatutkinnon (Diploma in Nursing) suorittaneiden on mahdollisuus täydentää osaamistaan ja hakea ammatinharjoittamisoikeutta Valviralta työskennelläkseen sairaanhoitajana Suomessa.  

Oamkin haku on avoinna 1.2.2023 – 15.5.2024 (lisätietoja ja hakulinkki Eduplan Ellassa

Lue lisää hankkeestahttps://sairaanhoitajaksisuomessa.fi  

Sairaanhoitajaksi Suomessa -hanketta toteuttavat Oamk, Laurea, Savonia, Tamk ja TurkuAMK ja sitä rahoittaa Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus (JOTPA). Palvelukeskuksen tehtävänä on edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta sekä vastata nopealla toiminnalla työmarkkinoiden äkillisiin rakennemuutoksiin. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö. Sairaanhoitajaksi Suomessa -täydennyskoulutuksen haku on avoinna.