Avoimesta tutkinto-opiskelijaksi

Voit hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen opintojesi perusteella ilman normaaliin opiskelijavalintaan osallistumista. Ammattikorkeakoulututkintoa varten tarvitset soveltuvia avoimen ammattikorkeakoulun opintoja vähintään 55 opintopistettä. 60 opintopisteen laajuisiin ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin tarvitset vähintään 20 opintopistettä ja 90 opintopisteen laajuisiin puolestaan 25 opintopistettä vaadittuja avoimen ammattikorkeakoulun suorituksia.

Jos haet ammattikorkeakoulututkintoon, sinulla ei tarvitse olla ammattikorkeakoululaissa määriteltyä hakukelpoisuutta. 

Ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin hakiessasi sinun tulee täyttää pohjakoulutusvaatimus. Pohjakoulutusvaatimuksen voit tarkistaa Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot -sivuilta valitsemalla haluamasi tutkinto-ohjelman kuvauksen ja sieltä kohdan "Valintaperusteet".  

Valintaperusteet tutkinto-opiskelijaksi

Avoimen ammattikorkeakoulun opintojen perusteella tutkinto-opiskelijaksi hakevien valintaperusteet ovat seuraavat:

Olet suorittanut avoimessa ammattikorkeakoulussa vähintään 55, 20 tai 25 opintopistettä haettavaan tutkinto-ohjelmaan hyväksiluettavissa olevia opintoja. Myös muissa ammattikorkeakouluissa suorittamasi avoimen ammattikorkeakoulun opinnot huomioidaan.

 • Vapaasti valittavia opintoja hyväksytään enintään haettavan tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman sisältämä vapaasti valittavien opintojen määrä.
 • Vaadituista avoimen ammattikorkeakoulun opinnoista suoraan hyväksiluettujen opintopisteiden määrä saa olla korkeintaan 18, 8 tai 7 opintopistettä.
 • Esimerkki 1: Hakija hakee ammattikorkeakoulututkintoon ja hän on jo suorittanut aiempia korkeakouluopintoja (esimerkiksi amk-tutkinto) tai hänellä on aiempaa osaamista. Avoimessa ammattikorkeakoulussa opiskellessaan, hän voi hakea hyväksilukuja aiemmalla osaamisellaan. Tässä erillishaussa suoraan hyväksiluettuja opintoja hyväksytään enintään 18 opintopistettä vaaditusta 55 opintopisteestä. 
 • Esimerkki 2: Hakija hakee 90 opintopisteen laajuiseen ylempään ammattikorkeakoulututkintoon ja hän on jo suorittanut aiempia korkeakouluopintoja tai hänellä on aiempaa osaamista. Avoimessa ammattikorkeakoulussa opiskellessaan, hän voi hakea hyväksilukuja aiemmalla osaamisellaan. Tässä erillishaussa suoraan hyväksiluettuja opintoja hyväksytään enintään 8 opintopistettä vaaditusta 25 opintopisteestä. (60 opintopisteen laajuiseen ylempään ammattikorkeakoulututkintoon haettaessa suoraan hyväksiluettuja avoimen ammattikorkeakoulun opintoja hyväksytään haussa 7 opintopistettä.)

Opintojesi tulee olla suoritettu kevään haussa 31.7. (myös mahdollisessa lisähaussa) ja syksyn haussa 31.12. mennessä.
 
Suoriudut hyväksytysti mahdollisesta valintakokeesta (muun muassa kielitaito) tai sinulla on riittävä opintomenestys
 
Resurssimme ja opetustarjontamme mahdollistavat uuden opiskelijan ottamisen tutkinto-ohjelmaan/suuntautumisvaihtoehtoon.
 
Jos hakijoita on enemmän kuin voimme valita, hakijat laitetaan paremmuusjärjestykseen seuraavien kriteerien perusteella:

 • mahdollinen valintakoe
 • opintomenestys sekä riittävä opetuskielen mukainen kielitaito
 • hakuajan loppuun mennessä suoritettujen opintopisteiden määrä.

Edellä mainittujen kriteerien lisäksi huomioimme koulutuskohtaiset kriteerit

 • Sosiaali- ja terveysalan koulutuksissa on terveydellisiä vaatimuksia. Hakijoilta kysytään hakulomakkeessa terveydellisiä tekijöitä, jotka saattavat olla esteenä opinnoille. Lisäksi opiskelijavalinnan esteenä voi olla aiempi päätös opiskeluoikeuden peruuttamisesta. Hakijoilta kysytään hakulomakkeessa aiemmasta opiskeluoikeuden peruutuksesta terveydentilan tai muiden henkilöiden turvallisuuden vaarantamisen vuoksi. (L932/2014.).

Hakeminen tutkinto-opiskelijaksi

Avoimen ammattikorkeakoulun opintojen perusteella tutkinto-opiskelijaksi haetaan Opintopolku.fi -palvelussa. 

Hakuaika syksyllä aloitettaviin opintoihin (kevään haku) on 2.–16.5 (tai sitä seuraavina arkipäivinä). 

Kevään lisähaku syksyllä alkaviin koulutuksiin on 1.-8.8. (tai sitä seuraavina arkipäivinä), mikäli tutkinto-ohjelma on mukana lisähaussa.

Keväällä aloitettaviin opintoihin (syksyn haku) hakuaika järjestetään 1.–15.11. (tai sitä seuraavina arkipäivinä), mikäli tutkinto-ohjelma on mukana syksyn haussa.

Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä kello 15.00, jolloin sähköinen hakemus tulee olla täytetty ja lähetetty. Hakija voi halutessaan täydentää hakemustaan hakuajan päättymiseen mennessä. Opiskelijavalinta suoritetaan niillä tiedoilla, jotka hakuajan päättyessä ovat käytettävissä.

Haussa on mahdollista hakea kahteen hakukohteeseen prioriteettijärjestyksessä.

Hakemuksen liitteet
Vaaditut liitteet toimitetaan hakuaikana hakemuksen liitteeksi. Myöhästyneitä liitteitä ei huomioida. Liitteeksi tulee toimittaa ajantasainen opintosuoritusote avoimen ammattikorkeakoulun opinnoista. Mikäli olet suorittanut opintosi Oulun ammattikorkeakoulussa, opintosuoritusotetta ei tarvitse toimittaa. Lisäksi sinun tulee liittää hakemukseesi vapaamuotoinen suunnitelma mahdollisista keskeneräisistä opinnoista, jotka suoritat 31.7. mennessä (kevään haku) / 31.12. mennessä (syksyn haku).  Tämä liite on pakollinen, mikäli et ole vielä hakuaikana suorittanut hakuun vaadittuja avoimen ammattikorkeakoulun opintoja. Mahdolliset hakukohdekohtaiset liitevaatimukset löydät sivun alaosasta alakohtaisesti. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon hakevien tulee toimittaa lisäksi todistusjäljennökset ylempään ammattikorkeakoulututkintoon vaadittavasta pohjakoulutuksesta ja työkokemuksesta. Pohjakoulutusvaatimuksen voit tarkistaa Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot valitsemalla haluamasi tutkinto-ohjelman kuvauksen ja sieltä kohdan "Valintaperusteet".

Syksyn 2020 haku (tammikuussa 2021 alkava koulutus)
Hakuaika on 2.-16.11.2020. Osassa hakukohteissa on yleisten valintaperusteiden lisäksi tutkinto-ohjelmakohtaisia valintakriteerejä. Nämä löydät sivun alaosasta alakohtaisesti. Liitteet toimitetaan hakuaikaan mennessä hakemuksen liitteenä. Syksyn 2020 haussa ovat mukana seuraavat koulutukset:

Kulttuuri
Musiikkipedagogi (AMK)
Tanssinopettaja (AMK)
Kulttuurituottaminen ja luova talous (ylempi AMK)
Taiteen tekijä ja kehittäjä (ylempi AMK)

Tekniikka ja luonnonvara-ala
Insinööri (AMK) energia- ja ympäristötekniikka
Insinööri (AMK) konetekniikka
Insinööri (AMK) rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
Insinööri (AMK) sähkö- ja automaatiotekniikka
Insinööri (AMK) talotekniikka
Rakennusarkkitehti (AMK)
Rakennusmestari (AMK)
Insinööri (ylempi AMK), teknologialiiketoiminta
Insinööri (ylempi AMK), autoala
Insinööri (ylempi AMK), hitsausala
Insinööri (ylempi AMK), talotekniikka
Insinööri (ylempi AMK), palveluliiketoiminnan kehittäminen
Insinööri (ylempi AMK), hyvinvointia edistävien digipalveluiden asiantuntija
Agrologi (AMK) maaseutuelinkeinot
Agrologi (ylempi AMK) maaseudun kehittäminen

Informaatioteknologia
Insinööri (AMK) tieto- ja viestintätekniikka
BEng Information Technology
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely
MEng Printed Intelligence

Liiketalous
Tradenomi (AMK) liiketalous
BBA International Business 
Tradenomi (ylempi AMK) liiketoiminnan kehittäminen
Tradenomi (ylempi AMK) palveluliiketoiminnan kehittäminen

Sosiaali- ja terveysala
Sairaanhoitaja (AMK)
Sairaanhoitaja (AMK), Oulainen
Sosionomi (AMK)
Terveydenhoitaja (AMK)
Ylempi (AMK), palveluliiketoiminnan kehittäminen

Kaikkia haussa olevia tutkinto-ohjelmia koskeva kielitaitovaatimus:

Mikäli hakija hakee suomenkieliseen koulutukseen, mutta hakijan koulusivistyskieli* ei ole suomi, hakijan kielitaito testataan Oamkissa erillisellä kielitaitokokeella, joka pidetään ma 30.11.2020 klo 13 alkaen Kontinkankaan kampuksella. Kielitaitokokeen sijaan voidaan näyttönä hyväksyä, jos hakija on suorittanut Yleisestä kielitutkinnosta vähintään taitotaso 4 (B2) tai Valtionhallinnon kielitutkinnosta vähintään taitotaso "hyvä".

*Koulusivistyskielellä tarkoitetaan peruskoulussa tai lukiossa opetuskielenä ollutta kieltä, josta hakijalla on todistuksessaan äidinkielen arvosana. Koulusivistyskieleksi katsotaan myös:

 • kieli, jolla hakija on ylioppilastutkinnossa suorittanut hyväksytyn kokeen äidinkielessä
 • kieli, josta hakija on saanut ylioppilastutkinnossa vähintään arvosanan magna cum laude approbatur suomi toisena kielenä -kokeessa.

Syksyn 2020 haku tutkinto-opiskelijaksi (kulttuuriala)

Hakuaika tammikuussa 2021 aloitettaviin opintoihin on 2.-16.11.2020. Haussa ovat mukana: Musiikkipedagogi (AMK), Tanssinopettaja (AMK), Kulttuurituottaminen ja luova talous (ylempi AMK) sekä Taiteen tekijä ja kehittäjä (ylempi AMK). Osassa hakukohteissa on yleisten valintaperusteiden lisäksi tutkinto-ohjelmakohtaisia valintakriteerejä. Nämä mainittu alla. 

Musiikkipedagogin tutkinto-ohjelmaan hakeneille hakukelpoisille hakijoille järjestetään valintakokeet. Valintakokeeseen kuuluu instrumenttikoe, teoriakoe ja haastattelu. Instrumenttikoe palautetaan videotallenteena 20.11. klo 16.00 mennessä. Teoriakoe ja haastattelu järjestetään 23.11. erikseen ilmoitettuna yksilöllisenä ajankohtana. Hakija voidaan valita tutkinto-opiskelijaksi ilman valintakokeeseen osallistumista, jos hän suorittaa vähintään 55 opintopistettä Oulun ammattikorkeakoulun musiikkipedagogikoulutuksessa avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijana 31.12.2020 mennessä ja opintojen keskiarvo on vähintään 3. 

Ohjeet instrumenttikokeen tekemiseen:

 1. Instrumenttikoe

Videotallenteen alkuun hakija esittelee itsensä lyhyesti suoraan kameralle niin, että kasvot ja ylävartalo näkyvät.

Soittoa ja/tai laulua tallennettaessa kamera tulee asettaa niin, että kuvattava henkilö näkyy kokonaan, selkeästi (kuvakulma instrumentti huomioiden). Käsien tulee olla hyvin näkyvissä soittaessasi. Älä kuvaa videota liian kaukaa.

Kuvan tai äänen laatu ei ratkaise valinnassa menestymistä, mutta hyvä laatu helpottaa lautakunnan työtä. Video voidaan kuvata älypuhelimella, tabletilla, videotallentimella tai tietokoneella. Älypuhelimen, tabletin tai kannettavan tietokoneen mikrofonin ja kameran äänen-/kuvanlaatu riittää, mutta soiton ja laulun tallentamiseen on paremman laadun aikaansaamiseksi mahdollista käyttää myös ulkoista mikrofonia tai videotallenninta.

 1. Tallenteiden toimitus

Videotallenne toimitetaan linkkinä sähköpostilla osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. pe 20.11.2020 klo 16.00 mennessä. Hakija saa perille tulleesta linkistä varmennuksen. Jos varmennusta ei tule saman vuorokauden aikana, tulee hakijan itse olla yhteydessä samaan sähköpostiosoitteeseen. Hakijan on itse varmistettava linkin toimivuus ennen lähettämistä. Linkin tulee aueta valitun palvelun ulkopuoliselle käyttäjälle. Sähköposti, jolla linkki lähetetään, tulee otsikoida seuraavasti:

suuntautuminen, pääinstrumentti, etunimi ja sukunimi eli esimerkiksi

Klassinen, laulu, Maija Meikäläinen

Pop-jazz, piano, Matti Meikäläinen

Kirkkomusiikki, piano, Merja Meikäläinen.

Huomioita linkin tekemiseen: Hakija voi itse valita videon tallennuspaikan, johon tekee linkin. Tällaisia ovat esimerkiksi youtube, google drive, onedrive, icloud jne. Voit halutessasi katsoa ohjeen youtube linkin tekemiseen täältä https://it.oamk.fi/4172

Linkki on pidettävä aktiivisena 31.12.2020 saakka. Linkin julkisuusasetukseksi suositellaan piilotettua.

 

Tanssinopettajan tutkinto-ohjelmaan hakeneille hakukelpoisille hakijoille järjestetään valintakoe, joka sisältää haastattelun ja tanssitaidon näytön. Valintakoehaastattelu perustuu ennakkotehtävään. Kutsu valintakokeeseen lähetetään sähköpostitse. Ennakkotehtävä tulee liittää sähköiseen hakemukseen pdf-muotoisena dokumenttina. Ennakkotehtävän (pituus 2 sivua) tulee sisältää seuraavat asiat: - Esittely itsestä, tanssitaustasta, tanssialan opinnoista ja työkokemuksesta - Opiskelusuunnitelma ja -aikataulu tanssinopettaja (AMK) -tutkinnon suorittamiseksi. Hakija voidaan valita tutkinto-opiskelijaksi ilman tanssitaidon näyttöä, jos hän suorittaa vähintään 55 opintopistettä Oulun ammattikorkeakoulun tanssinopettajan tutkinto-ohjelman opintoja avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijana 31.12.2020 mennessä. Hakijan on kuitenkin palautettava ennakkotehtävä ja osallistuttava valintakoehaastatteluun.

Kulttuurialan ylempi AMK-tutkinto: Kulttuurituottaminen ja luova talous -tutkinto-ohjelmaan hakevat hakijat tekevät ennakkotehtävän ja osallistuvat haastattelumuotoiseen valintakokeeseen. Jos hakija on osallistunut jo aiemmin Oamkissa kyseisen tutkinto-ohjelman valintakokeeseen (esimerkiksi polkuopintojen valintakoe) ja suorittanut sen hyväksytysti, hakijan ei tarvitse toimittaa ennakkotehtävää eikä osallistua valintakokeeseen. Valintakoehaastattelu suoritetaan etänä verkossa. Hakijalta edellytetään seuraavien ennakkotehtävien suorittamista:

 1. saatekirje
 2. ansioluettelo
 3. kehittämistehtävän alustava suunnitelma.

Lisäksi opiskelijan tulee ilmoittaa opinnäytetyön arvosana siitä tutkintotodistuksesta, jolla hän hakee tähän koulutukseen.

Ennakkotehtävät tulee liittää sähköiseen hakemukseen yhtenä pdf-muotoisena dokumenttina viimeistään 16.11. klo 15.00. Jos mukaan halutaan liittää video tms., tulee pdf-dokumentissa olla linkki kyseiseen tiedostoon (videon kohdalla esimerkiksi Youtubeen tai Vimeoon). Linkin toimivuus on hakijan vastuulla.

 1. Saatekirje
  Saatekirjeen tarkoitus on valottaa hakijan persoonaa ja kertoa hänen kiinnostuksen kohteistaan ja tavoitteistaan sekä valmiuksista yamk-tutkinnon opiskeluun. Käytännössä siinä kerrotaan perustelut, miksi juuri hakija tulisi hyväksyä opiskelijaksi. Hakija kertoo urastaan ja suunnitelmistaan ja miten opinnäytetyön kehittämistehtävä (ks. alempana) liittyy siihen. Hakija esittelee myös, miten hän aikoo järjestää opiskelunsa ottaen huomioon työnsä ja elämäntilanteensa. Hakija arvioi myös nykyistä osaamistaan suhteessa Kulttuurituottamisen ja luovan talouden –tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan

 2. Ansioluettelo

Ansioluettelo laaditaan erityisesti kulttuurialan toiminnan näkökulmasta. Ansioluettelossa asiat tulee esitellä tiiviissä muodossa. Siinä tulee näkyä mm. suoritetut opinnot, työhistoria sekä erityisansiot (kuten esimerkiksi merkittävien produktioiden vastuuhenkilönä toimiminen, omat tai oppilaan suuremmat menestykset kilpailuissa jne.). Myös mahdollinen julkaisuluettelo, teosluettelo tai vastaava on hyvä liittää mukaan. Luettelo on syytä tiivistää keskeisiin tuotoksiin. Esimerkiksi journalistin ei tarvitse listata normaaleja julkaisujaan, vaan julkaisuaktiivisuus näkyy työhistoriasta. Halutessaan hakija voi kirjoittaa asiasta lyhyen täydentävän selvityksen.

Jos työkokemus osoitetaan taiteellisella toiminnalla, liitetään taiteellinen portfolio ansioluettelon loppuun. Taiteellinen toiminta tulee esitellä sisällöltään ja kestoltaan niin, että valitsijatoimikunta voi sen pohjalta verrata toiminnan laajuutta ja kestoa täysipäiväiseen työntekoon.

Hakijoiden taustat voivat olla hyvin erilaisia. Siksi myös ansioluettelot voivat olla hyvin erityyppisiä ja sen tarkempi muoto jätetään hakijan harkittavaksi. Ansioluettelon pituus on enintään kuusi A4-sivua (pois lukien taiteellinen portfolio). Oleellista on, että ansioluettelo tuo selkeästi esille hakijan keskeiset ansiot.

 1. Kehittämistehtävän alustava suunnitelma

Ennakkotehtävänä hakija laatii myös alustavan suunnitelman opinnäytetyönsä kehittämistehtävästä. Ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyö on työelämää ja aluekehitystä edistävä tutkimus- ja kehittämistyö. Sillä on selkeä työ- ja/tai kulttuurielämän kehittämisen näkökulma. Tärkeää suunnitelman laadinnassa on tavoitteiden konkreettisuus.

Ennakkotehtävässä käsiteltävän teeman voi opiskelun aikana tarvittaessa vaihtaa. Suunnitelmalla mitataan opiskelijan taitoja lähestyä työelämälähtöistä kehittämistehtävää. Prosessi on aina likimain samanlainen teemasta riippumatta. Suunnitelmasta arvioidaan tavoitteiden konkreettisuuden lisäksi teorian ja sisällön asianmukaisuutta, menetelmien ja aikataulun realistisuutta sekä tulosten hyötyä opiskelijalle ja kulttuurialalle.

Suunnitelman tulee olla laajuudeltaan 2–4 sivua (sivukoko A4, fontti Arial 12, riviväli 1,5 ja marginaalit 2 cm). Siitä tulee ilmetä vähintään:

 • työn aihe ja mihin kysymykseen tai ongelmaan siinä haetaan vastausta
 • työn tausta, tavoitteet ja ajatus siitä kuinka työ tullaan tekemään
 • mitkä ovat työn keskeiset käsitteet ja tutkimusmenetelmät
 • mitä tuloksia haetaan ja miten työn kohdetta on tarkoitus kehittää
 • tällä hetkellä tiedossasi olevat keskeiset lähteet ja mahdolliset yhteistyötahot.

 

Kulttuurialan ylempi AMK-tutkinto, Taiteen tekijän ja kehittäjä -tutkinto-ohjelmaan hakevat hakijat tekevät ennakkotehtävän ja osallistuvat haastattelumuotoiseen valintakokeeseen. Jos hakija on osallistunut jo aiemmin Oamkissa kyseisen tutkinto-ohjelman valintakokeeseen (esimerkiksi polkuopintojen valintakoe) ja suorittanut sen hyväksytysti, hakijan ei tarvitse toimittaa ennakkotehtävää eikä osallistua valintakokeeseen. Valintakoehaastattelu suoritetaan etänä verkossa.

Ohjeistus ennakkotehtävään:

Hakijalta edellytetään seuraavien ennakkotehtävien suorittamista:

 1. saatekirje
 2. ansioluettelo
 3. työsuunnitelma: kehittämistehtävän tai/ja taiteellisen projektin alustava suunnitelma
 4. ehdotus haastattelussa annettavasta näytöstä.

 Ennakkotehtävien ohjeet:

 1. Saatekirje

Saatekirjeen tarkoitus on valottaa hakijan persoonaa ja kertoa hänen kiinnostuksen kohteistaan ja tavoitteistaan sekä valmiuksista Yamk-tutkinnon opiskeluun. Hakija kertoo urastaan ja suunnitelmistaan ja miten opinnäytetyön kehittämistehtävä (ks. alempana) liittyy siihen. Hakija arvioi lyhyesti nykyistä osaamistaan taiteen tekijänä ja kehittäjänä. Hakija esittelee myös, miten hän aikoo järjestää opiskelunsa ottaen huomioon työnsä ja elämäntilanteensa.

 Käytännössä saatekirjeessä kerrotaan perustelut, miksi juuri hakija kannattaisi hyväksyä opiskelijaksi.

 1. Ansioluettelo

Ansioluettelo laaditaan erityisesti kulttuurialan toiminnan näkökulmasta. Ansioluettelossa asiat tulee esitellä tiiviissä muodossa. Siinä tulee näkyä mm. suoritetut opinnot, työhistoria sekä erityisansiot (kuten esimerkiksi merkittävien produktioiden vastuuhenkilönä toimiminen, omat tai oppilaan suuremmat menestykset kilpailuissa jne.) Myös mahdollinen julkaisuluettelo, teosluettelo tai vastaava on hyvä liittää mukaan. Luettelo on syytä tiivistää keskeisiin tuotoksiin. Halutessaan hakija voi kirjoittaa asiasta lyhyen täydentävän selvityksen.

Jos työkokemus osoitetaan taiteellisella toiminnalla, tulee toiminta esitellä sisällöltään ja kestoltaan niin, että valitsijatoimikunta voi sen pohjalta verrata toiminnan laajuutta ja kestoa täysipäiväiseen työntekoon. Tämä esittely voi olla ansioluettelossa tai osana taiteellista portfoliota.

Hakijoiden taustat voivat olla hyvin erilaisia. Siksi myös ansioluettelot voivat olla hyvin erityyppisiä ja sen tarkempi muoto jätetään hakijan harkittavaksi. Ansioluettelon pituus on enintään kuusi A4-sivua (pois lukien taiteellinen portfolio). Oleellista on, että ansioluettelo tuo selkeästi esille hakijan keskeiset ansiot.

 1. Kehittämistehtävän tai / ja taiteellisen projektin alustava suunnitelma

Ennakkotehtävänä hakija laatii myös alustavan suunnitelman opinnäytetyönsä kehittämistehtävästä tai / ja taiteellisesta projektista. Huomaa, että opinnäytetyönä myös taiteellisella projektilla tulee olla jokin kehittämisnäkökulma. Ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyö on työelämää ja aluekehitystä edistävä tutkimus- ja kehittämistyö. Sillä on selkeä työ- ja/tai kulttuurielämän kehittämisen näkökulma. Tärkeää suunnitelman laadinnassa on tavoitteiden konkreettisuus.

Ennakkotehtävässä käsiteltävän teeman voi opiskelun aikana tarvittaessa vaihtaa. Suunnitelmalla mitataan opiskelijan taitoja lähestyä työelämälähtöistä ja/tai taiteellista kehittämistehtävää. Suunnitelmasta arvioidaan tavoitteiden konkreettisuuden lisäksi teorian ja sisällön asianmukaisuutta, menetelmien ja aikataulun realistisuutta sekä tulosten hyötyä opiskelijalle ja kulttuurialalle.

Suunnitelman tulee olla laajuudeltaan 2-4 sivua (sivukoko A4, fontti Arial 12, riviväli 1,5 ja marginaalit 2 cm). Siitä tulee ilmetä vähintään:

- työn aihe ja mihin kysymykseen tai ongelmaan siinä haetaan vastausta
- työn tausta, tavoitteet ja ajatus siitä kuinka työ tullaan tekemään
- mitkä ovat työn keskeiset käsitteet ja tutkimusmenetelmät
- mitä tuloksia haetaan ja miten työn kohdetta on tarkoitus kehittää
- tällä hetkellä tiedossasi olevat keskeiset lähteet ja mahdolliset yhteistyötahot.

Kaikkia haussa olevia tutkinto-ohjelmia koskeva kielitaitovaatimus:

Mikäli hakija hakee suomenkieliseen koulutukseen, mutta hakijan koulusivistyskieli* ei ole suomi, hakijan kielitaito testataan Oamkissa erillisellä kielitaitokokeella, joka pidetään ma 30.11.2020 klo 13 alkaen Kontinkankaan kampuksella. Kielitaitokokeen sijaan voidaan näyttönä hyväksyä, jos hakija on suorittanut Yleisestä kielitutkinnosta vähintään taitotaso 4 (B2) tai Valtionhallinnon kielitutkinnosta vähintään taitotaso "hyvä".

*Koulusivistyskielellä tarkoitetaan peruskoulussa tai lukiossa opetuskielenä ollutta kieltä, josta hakijalla on todistuksessaan äidinkielen arvosana. Koulusivistyskieleksi katsotaan myös:

 • kieli, jolla hakija on ylioppilastutkinnossa suorittanut hyväksytyn kokeen äidinkielessä
 • kieli, josta hakija on saanut ylioppilastutkinnossa vähintään arvosanan magna cum laude approbatur suomi toisena kielenä -kokeessa.

 

Syksyn 2020 haku tutkinto-opiskelijaksi (tekniikka ja luonnonvara-ala)

Hakuaika tammikuussa 2021 aloitettaviin opintoihin on 2.-16.11.2020. Haussa ovat mukana: Insinööri (AMK) energia- ja ympäristötekniikka, Insinööri (AMK) konetekniikka, Insinööri (AMK) rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, Insinööri (AMK) sähkö- ja automaatiotekniikka, Insinööri (AMK) talotekniikka,  Rakennusarkkitehti (AMK), Rakennusmestari (AMK), Insinööri (ylempi AMK) teknologialiiketoiminta, Insinööri (ylempi AMK) autoala, Insinööri (ylempi AMK) hitsausala, Insinööri (ylempi AMK) talotekniikka, Insinööri (ylempi AMK) palveluliiketoiminnan kehittäminen, Insinööri (ylempi AMK), hyvinvointia edistävien digipalveluiden asiantuntija,  Agrologi (AMK) maaseutuelinkeinot ja Agrologi (ylempi AMK) maaseudun kehittäminen. Osassa hakukohteissa on yleisten valintaperusteiden lisäksi tutkinto-ohjelmakohtaisia valintakriteerejä. Nämä mainittu alla.

Kaikki tekniikan alan tutkinto-ohjelmat: vaadittuihin avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin ei voi sisällyttää harjoittelua.

Talotekniikan, energiatekniikan ja sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelmiin hakevilla tulee olla suoritettuna hyväksytysti tutkintoon sisältyvistä opinnoista vähintään 5 op matematiikkaa ja 5 op fysiikkaa. Vastaavat opinnot voivat olla myös yliopistossa/ammattikorkeakoulussa tutkinto-opiskelijana suoritettuja, jos hakijalla on vähintään 55 op haettavaan tutkinto-ohjelmaan hyväksiluettavia avoimen ammattikorkeakoulun opintoja suoritettuna. Vastaavuudesta päättää tutkintovastaava tai opintojakson vastuuopettaja.

Rakennusarkkitehdin tutkinto-ohjelmaan hakevien on tullut suorittaa hyväksytysti valtakunnallinen rakennusarkkitehtikoulutuksen soveltuvuuskoe vuonna 2014 tai sen jälkeen. Keväältä 2017 tai sen jälkeen hyväksytysti suoritettu DIA-yhteisvalinnan arkkitehtuurin valintakoe hyväksytään myös.

Maaseudun kehittämisen tutkinto-ohjelma (ylempi AMK): Valinta perustuu ennakkotehtävään. Jos hakija on jo aiemmin tehnyt ja suorittanut hyväksytysti ennakkotehtävän (esim. tullessaan valituksi kyseiseen tutkinto-ohjelmaan polkuopiskelijaksi), hakijan ei tarvitse toimittaa ennakkotehtävää. Ennakkotehtävä tulee liittää yhtenä pdf-muotoisena dokumenttina sähköiseen hakulomakkeeseen 16.11.2020 klo 15.00 mennessä. Maksimipistemäärä 100 pistettä. Ennakkotehtävästä on saatava vähintään 20 pistettä voidakseen tulla valituksi.

Ohjeistus ennakkotehtävään: 

Laadi 600–700 sanan laajuinen esseemuotoinen suunnitelma opinnäytetyönä toteuttavasta maaseudun kehittämiseen liittyvästä kehittämistehtävästä. Käytä riviväliä 1,5, kirjasinkokoa 12, kirjasinta Times New Roman tai Arial sekä reunamarginaalia 2,5 cm. Merkitse käyttämäsi lähteet tekstiin ja laadi lähdeluettelo. 

Opinnäytetyö (30 op) toteutetaan hakijan työpaikkaan, hänen valitsemaansa kohdeorganisaatioon tai omaan yritykseen. Opinnäytetyö voidaan tehdä myös osana Oamkin kehittämishankkeita tai muuta maaseudun kehittämistyötä.

Hyödynnä suunnitelman laatimisessa teosta Ojasalo, K., Moilanen, T. & Ritalahti, J. 2014. Kehittämistyön menetelmät. Uudenlaista osaamista liiketoimintaan. Sanoma Pro. Käytä lisäksi vähintään kahta aiheeseesi sopivaa maaseudun kehittämisen artikkelia tai teosta.   

Ohjeet esseen kirjoittamista varten: 
- Rajaa ja otsikoi essee.
- Kuvaa, mitä asiaa haluaisit opinnäytetyönäsi kehittää. Perustele, miksi valitsemasi asian kehittäminen on sopiva opinnäytetyön aihe maaseudun kehittämisen kontekstissa. Perustele, miksi se on tärkeä sinulle, kohdeorganisaatiollesi tai hankkeelle. 
- Miten aiot toteuttaa kehittämistehtävän? Kuvaa lähestymistapaa (esim. tutkimusasetelma), kehittämismenetelmää, hankkeeseen osallistujia ja aikataulua. Miten työnantajasi tai toimeksiantajasi on sitoutunut kehittämistehtävän toteuttamiseen? Onko sinulla mahdollisuus käyttää kehittämistehtävän tekemiseen työaikaa vai teetkö sen kokonaan omalla ajallasi?

Arvioinnissa otetaan huomioon:  
- Kehittämistehtävän rajaus ja sen määrittely käsitteellisesti, hakijan perehtyneisyys kehittävään alueeseen kirjallisuuden avulla sekä kehittämistehtävän hyödyllisyys (maksimi 25 pistettä)  
- Aiheen soveltuvuus alan ja tutkinto-ohjelma opinnäytetyöksi (maksimi 10 pistettä)
- Lähestymistavan ja menetelmien kuvaaminen sekä kehittämistehtävän toteuttamiskelpoisuus (maksimi 30 pistettä) 
- Hakijan motivoituneisuus ja ajankäyttö (maksimi 15 pistettä) 
- Esseen rakenne ja oikeellisuus (maksimi 20 pistettä).

Palveluliiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelma (Insinööri ylempi AMK): Valinta perustuu ennakkotehtävään. Jos hakija on jo aiemmin tehnyt ja suorittanut hyväksytysti ennakkotehtävän (esim. tullessaan valituksi kyseiseen tutkinto-ohjelmaan polkuopiskelijaksi), hakijan ei tarvitse toimittaa ennakkotehtävää. Ennakkotehtävä tulee liittää yhtenä pdf-muotoisena dokumenttina sähköiseen hakulomakkeeseen 16.11.2020 klo 15.00 mennessä. Maksimipistemäärä 100 pistettä. Ennakkotehtävästä on saatava vähintään 20 pistettä voidakseen tulla valituksi.

Ohjeistus ennakkotehtävään:

Laadi suomenkielinen, 600–700 sanan laajuinen, esseemuotoinen suunnitelma opinnäytetyönä toteuttavasta palveluliiketoiminnan kehittämistehtävästä omalle alallesi. Käytä riviväliä 2, kirjasinkokoa 12, kirjasinta Times New Roman tai Arial sekä reunamarginaalia 3 cm. Merkitse käyttämäsi lähteet tekstiin ja laadi lähdeluettelo.  

Opinnäytetyö toteutetaan hakijan työpaikassa, hänen valitsemassaan kohdeorganisaatiossa tai omassa yrityksessä. Opinnäytetyö voidaan tehdä myös osana Oamkin kehittämishankkeita. 

Hyödynnä suunnitelman laatimisessa teosta ”Ojasalo, K., Moilanen, T. & Ritalahti, J. 2014. Kehittämistyön menetelmät. Uudenlaista osaamista liiketoimintaan. Sanoma Pro.” Käytä lisäksi vähintään kahta palveluliiketoiminnan artikkelia tai teosta.  

Ohjeet esseen kirjoittamista varten: 
- Rajaa ja otsikoi ennakkotehtäväsi osuvasti.
- Kuvaa, mitä asiaa haluaisit opinnäytetyönäsi kehittää. Perustele, miksi valitsemasi asian kehittäminen on sopiva palveluliiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelman opinnäytetyön aihe ja miksi se on tärkeää sinulle ja kohdeorganisaatiollesi tai hankkeelle. Perustele, miksi valitset tämän kehittämistehtävän opinnäytetyösi aiheeksi.
- Miten aiot toteuttaa kehittämistehtävän? Kuvaa lähestymistapaa, kehittämismenetelmää, hankkeeseen osallistujia ja aikataulua. Miten työnantajasi tai toimeksiantajasi on sitoutunut hankkeen toteuttamiseen? Onko sinulla mahdollisuus käyttää kehittämistehtävän suorittamiseen työaikaa vai teetkö sen kokonaan omalla ajallasi?

Arvioinnissa otetaan huomioon:
- kehittämiskohteen rajaus ja sen määrittely käsitteellisesti, hakijan perehtyneisyys kehitettävään alueeseen kirjallisuuden avulla ja kehittämistehtävän hyödyllisyys organisaation kannalta (maksimi 25 pistettä)
- aiheen soveltuvuus alan ja tutkinto-ohjelman opinnäytetyöksi (maksimi 10 pistettä)
- lähestymistavan ja menetelmien kuvaaminen sekä kehittämistehtävän toteuttamiskelpoisuus (maksimi 30 pistettä)
- hakijan motivoituneisuus ja ajankäyttö (maksimi 15 pistettä)
- esseen rakenne ja oikeakielisyys (maksimi 20 pistettä).

Hyvinvointia edistävien digipalveluiden asiantuntijan tutkinto-ohjelma (Insinööri ylempi AMK): Valinta perustuu ennakkotehtävään. Jos hakija on jo aiemmin tehnyt ja suorittanut hyväksytysti ennakkotehtävän (esim. tullessaan valituksi kyseiseen tutkinto-ohjelmaan polkuopiskelijaksi), hakijan ei tarvitse toimittaa ennakkotehtävää. Ennakkotehtävä tulee liittää yhtenä pdf-muotoisena dokumenttina sähköiseen hakulomakkeeseen 16.11.2020 klo 15.00 mennessä.

Ennakkotehtävänä on kirjoittaa essee ohjeiden mukaisesti. Essee on kirjoitus annetusta aiheesta perustuen kirjallisiin lähteisiin. Esseen esittämistapa on pohdiskeleva ja vertaileva. Tekstin tulee edetä loogisesti. Siinä yhdistyvät oma ajattelu ja lähteenä käytetty kirjallisuus. Esseessä on tärkeää esittää aiheen kannalta olennaista tietoa kirjallisia lähteitä ja omia ajatuksia yhdistellen. Olennaista on omakohtainen sanottava ja aiheen problematisointi, jotka erottavat esseen referaatista. Määrittele tutkimuksellista kehittämistoimintaa.

Tunnista ja kuvaa hakemaasi tutkinto-ohjelman alaan liittyvä tulevaisuuden kehittämishaaste ja määrittele sitä koskevat käsitteet. Suunnittele ja kuvaa lähdekirjallisuutta käyttäen kehittämisprosessi, jolla vastataan tunnistamaasi kehittämishaasteeseen.

Otsikoi aiheesi sisällön mukaan. Jäsennä tehtäväsi seuraavasti: Johdanto, Asian käsittely ylä- ja alaotsikoin, Pohdinta. Merkitse käyttämäsi lähteet tekstiin ja lähdeluetteloon hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti.

Tehtävän aiheen käsittelyn pituus enintään 6 sivua (fonttikoko 12, riviväli 1,5, mukaan ei lasketa kansilehteä, sisällysluetteloa ja lähdeluetteloa). Hyödynnä esseessäsi seuraavia lähteitä:
1. Toikko, T. & Rantanen, T. 2009. Tutkimuksellinen kehittämistoiminta. Tampere: Tampere yliopistopaino Oy - Juvenes Print.
2. Ojasalo, K., Moilanen, T. & Ritalahti, J. 2014. Kehittämistyön menetelmät. Uudenlaista osaamista liiketoimintaan. Helsinki: Sanoma Pro
3. Salonen, K., Eloranta, S., Hautala, T. & Kinos S. 2017. Kehittämistoiminta ja kehittämisen menetelmiä ammatillisessa korkeakoulutuksessa. Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja 108. Tampere: Tampere yliopistopaino Oy - Juvenes Print.
4. Aiheesi sisältöön soveltuva lähdekirjallisuus.

Kaikkia haussa olevia tutkinto-ohjelmia koskeva kielitaitovaatimus:
Mikäli hakija hakee suomenkieliseen koulutukseen, mutta hakijan koulusivistyskieli* ei ole suomi, hakijan kielitaito testataan Oamkissa erillisellä kielitaitokokeella, joka pidetään ma 30.11.2020 klo 13 alkaen Kontinkankaan kampuksella. Kielitaitokokeen sijaan voidaan näyttönä hyväksyä, jos hakija on suorittanut Yleisestä kielitutkinnosta vähintään taitotaso 4 (B2) tai Valtionhallinnon kielitutkinnosta vähintään taitotaso "hyvä".

*Koulusivistyskielellä tarkoitetaan peruskoulussa tai lukiossa opetuskielenä ollutta kieltä, josta hakijalla on todistuksessaan äidinkielen arvosana. Koulusivistyskieleksi katsotaan myös:
- kieli, jolla hakija on ylioppilastutkinnossa suorittanut hyväksytyn kokeen äidinkielessä
- kieli, josta hakija on saanut ylioppilastutkinnossa vähintään arvosanan magna cum laude approbatur suomi toisena kielenä -kokeessa.

Syksyn 2020 haku tutkinto-opiskelijaksi (informaatioteknologia)

Hakuaika tammikuussa 2021 aloitettaviin opintoihin on 2.-16.11.2020. Haussa ovat mukana: Insinööri (AMK) tieto- ja viestintätekniikka, BEng Information Technology, MEng Printed Intelligence ja Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely. Osassa hakukohteissa on yleisten valintaperusteiden lisäksi tutkinto-ohjelmakohtaisia valintakriteerejä. Nämä mainittu alla. 

Kaikki tutkinto-ohjelmat: vaadittuihin avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin ei voi sisällyttää harjoittelua. 

Tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelma, tradenomi (AMK) 
Opiskelijavalinta perustuu opintomenestykseen, kirjalliseen tehtävään ja tarvittaessa hakijan haastatteluun. Kirjallista tehtävää ei edellytetä Oamkissa polkuopiskelijoina opiskelevilta hakijoilta. Muut kuin Oamkin omat polkuhakijat tekevät kirjallisen tehtävän (pituus 2 sivua), jonka tulee sisältää seuraavat asiat:
- Lyhyt esittely itsestäsi ja työkokemuksestasi.
- Opiskelusuunnitelma ja -aikataulu tradenomin tutkinnon suorittamiseksi, ja tieto siitä haetko päivä- vai monimuoto-opiskelijaksi.

Kirjallinen tehtävä tulee palauttaa hakemuksen liitteeksi hakuaikana 16.11.2020 klo 15:00 mennessä. Merkitse tiedoston nimeksi "Tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelman kirjallinen tehtävä, oma nimesi".

Kaikkia haussa olevia tutkinto-ohjelmia koskeva kielitaitovaatimus:
Mikäli hakija hakee suomenkieliseen koulutukseen, mutta hakijan koulusivistyskieli* ei ole suomi, hakijan kielitaito testataan Oamkissa erillisellä kielitaitokokeella, joka pidetään ma 30.11.2020 klo 13 alkaen Kontinkankaan kampuksella. Kielitaitokokeen sijaan voidaan näyttönä hyväksyä, jos hakija on suorittanut Yleisestä kielitutkinnosta vähintään taitotaso 4 (B2) tai Valtionhallinnon kielitutkinnosta vähintään taitotaso "hyvä".

*Koulusivistyskielellä tarkoitetaan peruskoulussa tai lukiossa opetuskielenä ollutta kieltä, josta hakijalla on todistuksessaan äidinkielen arvosana. Koulusivistyskieleksi katsotaan myös:
- kieli, jolla hakija on ylioppilastutkinnossa suorittanut hyväksytyn kokeen äidinkielessä
- kieli, josta hakija on saanut ylioppilastutkinnossa vähintään arvosanan magna cum laude approbatur suomi toisena kielenä -kokeessa.

Syksyn 2020 haku tutkinto-opiskelijaksi (liiketalous)

Hakuaika tammikuussa 2021 aloitettaviin opintoihin on 2.-16.11.2020. Haussa ovat mukana: Tradenomi (AMK) liiketalous (osaamispolut: esimiestyö ja henkilöstöosaaminen, markkinointi ja myynti ja taloushallinto sekä Terwa-akatemia), BBA International Business, Tradenomi (ylempi AMK) liiketoiminnan kehittäminen ja Tradenomi (ylempi AMK) palveluliiketoiminnan kehittäminen. Osassa hakukohteissa on yleisten valintaperusteiden lisäksi tutkinto-ohjelmakohtaisia valintakriteerejä. Nämä mainittu alla. 

Kaikki liiketalouden tutkinto-ohjelmat: vaadittuihin avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin ei voi sisällyttää harjoittelua.

Liiketalouden tutkinto-ohjelma

Opiskelijavalinta perustuu opintomenestykseen ja kirjalliseen tehtävään. Kirjallista tehtävää ei edellytetä Oamkissa polkuopiskelijoina opiskelevilta hakijoilta. Kirjallinen tehtävä (pituus 2 sivua) sisältää tulee sisältää seuraavat asiat:
- Lyhyt esittely itsestäsi ja työkokemuksestasi.
- Haluamasi osaamispolku, haetko päivä- vai monimuoto-opiskeluun ja perustelut valinnalle.
- Opiskelusuunnitelma ja -aikataulu tradenomin tutkinnon suorittamiseksi.
- Kuvaile motivaatiotasi tutkinnon suorittamiseen. Urasuunnitelmasi koulutuksen jälkeen.

Hakijalla tulee olla suoritettuna kieliopinnoissa Oamkin tai jonkin toisen korkeakoulun Liiketalouden tutkinto-ohjelman opintosuunnitelman mukainen, vähintään 3 op ruotsin opintojakso sekä liiketalouden englantia vähintään 3 op. Poikkeustapauksissa voidaan valita myös hakija, joka ei ole suorittanut näitä opintoja. Tällöin hakijan täytyy muulla tavoin perustella kirjallisessa tehtävässä riittävä kielitaito tradenomin tutkinnon suorittamiseksi (esimerkiksi opiskelu tai asuminen ulkomailla). Kirjallinen tehtävä tulee palauttaa 16.11.2020 klo 15:00 mennessä hakemuksen liitteenä. (Merkitse liitetiedosto otsikolla "Liiketalouden tutkinto-ohjelman kirjallinen tehtävä, oma nimesi").

Degree programme in International Business

Suoritettujen opintojen keskiarvo tulee olla vähintään 3. Hakijalla tulee olla suoritettuna moduulissa KB00BP22 suoritettava Proficiency in Business English tai sama erillisenä opintojaksona KB00BU92 Proficiency in Business English (vähintään arvosanalla 3), ja/tai hakijalle järjestetään haastattelu.

Liiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelma, Tradenomi (Ylempi AMK):
 Valinta perustuu ennakkotehtävään. Jos hakija on jo aiemmin tehnyt ja suorittanut hyväksytysti ennakkotehtävän (esim. tullessaan valituksi kyseiseen tutkinto-ohjelmaan polkuopiskelijaksi), hakijan ei tarvitse toimittaa ennakkotehtävää. Ennakkotehtävä tulee liittää yhtenä pdf-muotoisena dokumenttina sähköiseen hakulomakkeeseen 16.11.2020 klo 15.00 mennessä. Maksimipistemäärä 100 pistettä. Ennakkotehtävästä on saatava vähintään 20 pistettä voidakseen tulla valituksi.  

Ohjeistus ennakkotehtävään:  
Laadi suomenkielinen, 600–700 sanan laajuinen, esseemuotoinen suunnitelma opinnäytetyönä toteuttavasta liiketalouden alan kehittämistehtävästä. Käytä riviväliä 2, kirjasinkokoa 12, kirjasinta Times New Roman tai Arial sekä reunamarginaalia 3 cm. Merkitse käyttämäsi lähteet tekstiin ja laadi lähdeluettelo.  

Opinnäytetyö toteutetaan hakijan työpaikassa, hänen valitsemassaan kohdeorganisaatiossa tai oman yritystoiminnan aloittamissuunnitelmana. Opinnäytetyö voidaan tehdä myös osana Oamkin kehittämishankkeita. 

Hyödynnä suunnitelman laatimisessa teosta ”Ojasalo, K., Moilanen, T. & Ritalahti, J. 2014. Kehittämistyön menetelmät. Uudenlaista osaamista liiketoimintaan. Sanoma Pro.” Hyödynnä myös aiheesi sisältöön soveltuvaa lähdekirjallisuutta. 

Ohjeet esseen kirjoittamista varten:  
- Rajaa ja otsikoi ennakkotehtäväsi osuvasti. 
- Kuvaa, mitä asiaa haluaisit opinnäytetyönäsi kehittää. Perustele, miksi valitsemasi asian kehittäminen on sopiva opinnäytetyön aihe ja miksi se on tärkeää sinulle ja kohdeorganisaatiollesi tai hankkeelle. Opinnäytetyönä on mahdollista kuvata myös omaan yritysideaan perustuvaa liiketoiminnan aloittamista. Perustele, miksi valitset tämän kehittämistehtävän opinnäytetyösi aiheeksi. 
- Miten aiot toteuttaa kehittämistehtävän? Kuvaa lähestymistapaa, kehittämismenetelmää, hankkeeseen osallistujia ja aikataulua. Miten työnantajasi tai toimeksiantajasi on sitoutunut hankkeen toteuttamiseen? Onko sinulla mahdollisuus käyttää kehittämistehtävän suorittamiseen työaikaa vai teetkö sen kokonaan omalla ajallasi?

Arvioinnissa otetaan huomioon:  
- kehittämiskohteen rajaus ja sen määrittely käsitteellisesti, hakijan perehtyneisyys kehitettävään alueeseen kirjallisuuden avulla ja kehittämistehtävän hyödyllisyys organisaation kannalta (maksimi 25 pistettä)
- lähestymistavan ja menetelmien kuvaaminen sekä kehittämistehtävän toteuttamiskelpoisuus (maksimi 35 pistettä)
- hakijan motivoituneisuus ja ajankäyttö (maksimi 10 pistettä)
- esseen rakenne ja oikeakielisyys (maksimi 30 pistettä).

Palveluliiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelma, Tradenomi (Ylempi AMK): Valinta perustuu ennakkotehtävään. Jos hakija on jo aiemmin tehnyt ja suorittanut hyväksytysti ennakkotehtävän (esim. tullessaan valituksi kyseiseen tutkinto-ohjelmaan polkuopiskelijaksi), hakijan ei tarvitse toimittaa ennakkotehtävää. Ennakkotehtävä tulee liittää yhtenä pdf-muotoisena dokumenttina sähköiseen hakulomakkeeseen 16.11.2020 klo 15.00 mennessä. Maksimipistemäärä 100 pistettä. Ennakkotehtävästä on saatava vähintään 20 pistettä voidakseen tulla valituksi.

Ohjeistus ennakkotehtävään:  
Laadi suomenkielinen, 600–700 sanan laajuinen, esseemuotoinen suunnitelma opinnäytetyönä toteuttavasta palveluliiketoiminnan kehittämistehtävästä omalle alallesi. Käytä riviväliä 2, kirjasinkokoa 12, kirjasinta Times New Roman tai Arial sekä reunamarginaalia 3 cm. Merkitse käyttämäsi lähteet tekstiin ja laadi lähdeluettelo.    

Opinnäytetyö toteutetaan hakijan työpaikassa, hänen valitsemassaan kohdeorganisaatiossa tai omassa yrityksessä. Opinnäytetyö voidaan tehdä myös osana Oamkin kehittämishankkeita.   

Hyödynnä suunnitelman laatimisessa teosta ”Ojasalo, K., Moilanen, T. & Ritalahti, J. 2014. Kehittämistyön menetelmät. Uudenlaista osaamista liiketoimintaan. Sanoma Pro.” Käytä lisäksi vähintään kahta palveluliiketoiminnan artikkelia tai teosta.    

Ohjeet esseen kirjoittamista varten:   
- Rajaa ja otsikoi ennakkotehtäväsi osuvasti. 
- Kuvaa, mitä asiaa haluaisit opinnäytetyönäsi kehittää. Perustele, miksi valitsemasi asian kehittäminen on sopiva palveluliiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelman opinnäytetyön aihe ja miksi se on tärkeää sinulle ja kohdeorganisaatiollesi tai hankkeelle. Perustele, miksi valitset tämän kehittämistehtävän opinnäytetyösi aiheeksi. 
- Miten aiot toteuttaa kehittämistehtävän? Kuvaa lähestymistapaa, kehittämismenetelmää, hankkeeseen osallistujia ja aikataulua. Miten työnantajasi tai toimeksiantajasi on sitoutunut hankkeen toteuttamiseen? Onko sinulla mahdollisuus käyttää kehittämistehtävän suorittamiseen työaikaa vai teetkö sen kokonaan omalla ajallasi?  

Arvioinnissa otetaan huomioon: 
- kehittämiskohteen rajaus ja sen määrittely käsitteellisesti, hakijan perehtyneisyys kehitettävään alueeseen kirjallisuuden avulla ja kehittämistehtävän hyödyllisyys organisaation kannalta (maksimi 25 pistettä) 
- aiheen soveltuvuus alan ja tutkinto-ohjelman opinnäytetyöksi (maksimi 10 pistettä)
- lähestymistavan ja menetelmien kuvaaminen sekä kehittämistehtävän toteuttamiskelpoisuus (maksimi 30 pistettä)
- hakijan motivoituneisuus ja ajankäyttö (maksimi 15 pistettä) 
- esseen rakenne ja oikeakielisyys (maksimi 20 pistettä).

Kaikkia haussa olevia tutkinto-ohjelmia koskeva kielitaitovaatimus:

Mikäli hakija hakee suomenkieliseen koulutukseen, mutta hakijan koulusivistyskieli* ei ole suomi, hakijan kielitaito testataan Oamkissa erillisellä kielitaitokokeella, joka pidetään ma 30.11.2020 klo 13 alkaen Kontinkankaan kampuksella. Kielitaitokokeen sijaan voidaan näyttönä hyväksyä, jos hakija on suorittanut Yleisestä kielitutkinnosta vähintään taitotaso 4 (B2) tai Valtionhallinnon kielitutkinnosta vähintään taitotaso "hyvä".

*Koulusivistyskielellä tarkoitetaan peruskoulussa tai lukiossa opetuskielenä ollutta kieltä, josta hakijalla on todistuksessaan äidinkielen arvosana. Koulusivistyskieleksi katsotaan myös:
- kieli, jolla hakija on ylioppilastutkinnossa suorittanut hyväksytyn kokeen äidinkielessä
- kieli, josta hakija on saanut ylioppilastutkinnossa vähintään arvosanan magna cum laude approbatur suomi toisena kielenä -kokeessa.

Syksyn 2020 haku tutkinto-opiskelijaksi (sosiaali- ja terveysala)

Hakuaika tammikuussa 2021 aloitettaviin opintoihin on 2.-16.11.2020. Haussa ovat mukana: Terveydenhoitaja (AMK), Sosionomi (AMK), Sairaanhoitaja (AMK), Sairaanhoitaja (AMK) Oulainen ja Ylempi AMK, palveluliiketoiminnan kehittäminen.

Terveydenhoitaja (AMK), Sosionomi (AMK), Sairaanhoitaja (AMK) ja Sairaanhoitaja (AMK), Oulainen tutkinto-ohjelmiin hakevien valinta tapahtuu ennakkotehtävän perusteella.  

AMK-tutkinto-ohjelmien ennakkotehtäväninstruktio: 

 1. Lyhyt esittely itsestäsi, harrastuksistasi, aiemmista opinnoistasi sekä työkokemuksestasi. 
 2. Miksi haet tähän tutkinto-ohjelmaan? 
 3. Millainen Oamkiin hakemasi tutkinto-ohjelman opetussuunnitelma on? Miten olet suunnitellut sen mukaan eteneväsi? Esim. opetussuunnitelman samanlaisuus/erilaisuus, opiskeletko päätoimisesti, opiskeluun käytettävissä oleva aika, tavoittelemasi valmistumisaika  
 4. Pohdi ja kirjaa esimerkeillä havainnollistaen: 
 • Miten käsityksesi itsestäsi on muuttunut viimeisen vuoden aikana 
  - opiskelijana  
  - hakemasi tutkinnon tulevana ammattilaisena  
 • Mitkä ovat vahvuuksiasi 
  - opiskelijana  
  - hakemasi tutkinnon tulevana ammattilaisena  
 • Mitä kehittymishaasteita tunnistat itsessäsi 
  - opiskelijana  
  - hakemasi tutkinnon tulevana ammattilaisena  
 1. Miksi juuri sinut pitäisi valita tutkinto-opiskelijaksi Oamkiin?  

Ennakkotehtävä tulee palauttaa hakuajan päättymiseen 16.11.2020 klo 15.00 mennessä pdf-tiedostona hakemuksen liitteeksi. 

 

Palveluliiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelma, (ylempi AMK): Valinta perustuu ennakkotehtävään. Jos hakija on jo aiemmin tehnyt ja suorittanut hyväksytysti ennakkotehtävän (esim. tullessaan valituksi kyseiseen tutkinto-ohjelmaan polkuopiskelijaksi), hakijan ei tarvitse toimittaa ennakkotehtävää. Ennakkotehtävä tulee liittää yhtenä pdf-muotoisena dokumenttina sähköiseen hakulomakkeeseen 16.11.2020 klo 15.00 mennessä. Maksimipistemäärä 100 pistettä. Ennakkotehtävästä on saatava vähintään 20 pistettä voidakseen tulla valituksi. Ohjeistus ennakkotehtävään alla.

Ennakkotehtävän ohjeet

Laadi suomenkielinen, 600–700 sanan laajuinen, esseemuotoinen suunnitelma opinnäytetyönä toteuttavasta palveluliiketoiminnan kehittämistehtävästä omalle alallesi. Käytä riviväliä 2, kirjasinkokoa 12, kirjasinta Times New Roman tai Arial sekä reunamarginaalia 3 cm. Merkitse käyttämäsi lähteet tekstiin ja laadi lähdeluettelo.  

Opinnäytetyö toteutetaan hakijan työpaikassa, hänen valitsemassaan kohdeorganisaatiossa tai omassa yrityksessä. Opinnäytetyö voidaan tehdä myös osana Oamkin kehittämishankkeita. 

Hyödynnä suunnitelman laatimisessa teosta ”Ojasalo, K., Moilanen, T. & Ritalahti, J. 2014. Kehittämistyön menetelmät. Uudenlaista osaamista liiketoimintaan. Sanoma Pro.” Käytä lisäksi vähintään kahta palveluliiketoiminnan artikkelia tai teosta.   

Ohjeet esseen kirjoittamista varten: 

 • Rajaa ja otsikoi ennakkotehtäväsi osuvasti.
 • Kuvaa, mitä asiaa haluaisit opinnäytetyönäsi kehittää. Perustele, miksi valitsemasi asian kehittäminen on sopiva palveluliiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelman opinnäytetyön aihe ja miksi se on tärkeää sinulle ja kohdeorganisaatiollesi tai hankkeelle. Perustele, miksi valitset tämän kehittämistehtävän opinnäytetyösi aiheeksi.
 • Miten aiot toteuttaa kehittämistehtävän? Kuvaa lähestymistapaa, kehittämismenetelmää, hankkeeseen osallistujia ja aikataulua. Miten työnantajasi tai toimeksiantajasi on sitoutunut hankkeen toteuttamiseen? Onko sinulla mahdollisuus käyttää kehittämistehtävän suorittamiseen työaikaa vai teetkö sen kokonaan omalla ajallasi?

Arvioinnissa otetaan huomioon:

 • kehittämiskohteen rajaus ja sen määrittely käsitteellisesti, hakijan perehtyneisyys kehitettävään alueeseen kirjallisuuden avulla ja kehittämistehtävän hyödyllisyys organisaation kannalta (maksimi 25 pistettä)
 • aiheen soveltuvuus alan ja tutkinto-ohjelman opinnäytetyöksi (maksimi 10 pistettä)
 • lähestymistavan ja menetelmien kuvaaminen sekä kehittämistehtävän toteuttamiskelpoisuus (maksimi 30 pistettä)
 • hakijan motivoituneisuus ja ajankäyttö (maksimi 15 pistettä)
 • esseen rakenne ja oikeakielisyys (maksimi 20 pistettä).

 

Kaikkia haussa olevia tutkinto-ohjelmia koskeva kielitaitovaatimus:

Mikäli hakija hakee suomenkieliseen koulutukseen, mutta hakijan koulusivistyskieli* ei ole suomi, hakijan kielitaito testataan Oamkissa erillisellä kielitaitokokeella, joka pidetään ma 30.11.2020 klo 13 alkaen Kontinkankaan kampuksella. Kielitaitokokeen sijaan voidaan näyttönä hyväksyä, jos hakija on suorittanut Yleisestä kielitutkinnosta vähintään taitotaso 4 (B2) tai Valtionhallinnon kielitutkinnosta vähintään taitotaso "hyvä".

*Koulusivistyskielellä tarkoitetaan peruskoulussa tai lukiossa opetuskielenä ollutta kieltä, josta hakijalla on todistuksessaan äidinkielen arvosana. Koulusivistyskieleksi katsotaan myös:

 • kieli, jolla hakija on ylioppilastutkinnossa suorittanut hyväksytyn kokeen äidinkielessä
 • kieli, josta hakija on saanut ylioppilastutkinnossa vähintään arvosanan magna cum laude approbatur suomi toisena kielenä -kokeessa.

Opiskelijavalinta ja muutoksenhaku

Opiskelijavalintapäätöksen jälkeen opiskelijavalin­nasta ilmoitetaan kevään haussa 30.6., lisähaussa 31.8. ja syksyn haussa 15.12. mennessä. Opis­kelupaikka tulee ottaa vastaan hyväksymiskirjeessä mainittuun päivämäärään mennessä. Opintosuoritusote on toimitettava viimeistään opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä. Opiskelijavalinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes opiskelupaikan vastaanottaneen opintosuoritusrekisteriote on tarkistettu ja todettu sisältävän valinnan perusteena olevan määrän opintosuorituksia.

Lain 257/2015 mukaan hakija saa ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta. Opiskelijaksi hyväksytyn on ammattikorkeakoulun hyväksymisilmoituksessa mainittavan määräajan kuluessa ilmoitettava ammattikorkeakoululle opiskelupaikan vastaanottamisesta tai hän menettää opiskelupaikkansa. Ammattikorkeakoulun on viipymättä merkittävä tieto opiskelupaikan vastaanottamisesta opiskelijavalintarekisteristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 1 §:ssä tarkoitettuun korkeakoulujen hakurekisteriin.

Opiskelijaksi hakenut saa vaatia ammattikorkeakoulun toimielimeltä oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta. Opiskelijavalinnan tuloksia julkistettaessa on ilmoitettava, miten hakija voi saada tiedon valinnassa noudatettujen perusteiden soveltamisesta häneen ja miten valintaan voi vaatia oikaisua. Opiskelijavalinnan tulosta ei saa oikaisuvaatimuksen johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi. (L257/2015.) Oikaisuvaatimukset käsitellään menettelyohjeen 8.4.2015 § 84 mukaisesti. 

Lisätietoja

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., 020611 0213