Avoimesta tutkinto-opiskelijaksi

Voit hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen opintojesi perusteella ilman normaaliin opiskelijavalintaan osallistumista. Ammattikorkeakoulututkintoa varten tarvitset soveltuvia avoimen ammattikorkeakoulun opintoja vähintään 55 opintopistettä. 60 opintopisteen laajuisiin ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin tarvitset vähintään 20 opintopistettä ja 90 opintopisteen laajuisiin puolestaan 25 opintopistettä vaadittuja avoimen ammattikorkeakoulun suorituksia.

Jos haet ammattikorkeakoulututkintoon, sinulla ei tarvitse olla ammattikorkeakoululaissa määriteltyä hakukelpoisuutta. 

Ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin hakiessasi sinun tulee täyttää pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimus. Pohjakoulutusvaatimuksen voit tarkistaa Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot -sivuilta valitsemalla haluamasi tutkinto-ohjelman kuvauksen ja sieltä kohdan "Valintaperusteet".  

Valintaperusteet tutkinto-opiskelijaksi

Avoimen ammattikorkeakoulun opintojen perusteella tutkinto-opiskelijaksi hakevien valintaperusteet ovat seuraavat:

Olet suorittanut avoimessa ammattikorkeakoulussa vähintään 55, 20 tai 25 opintopistettä haettavaan tutkinto-ohjelmaan hyväksiluettavissa olevia opintoja. Myös muissa ammattikorkeakouluissa suorittamasi avoimen ammattikorkeakoulun opinnot huomioidaan. 

 • Vapaasti valittavia opintoja hyväksytään enintään haettavan tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman sisältämä vapaasti valittavien opintojen määrä.
 • Vaadituista avoimen ammattikorkeakoulun opinnoista suoraan hyväksiluettujen opintopisteiden määrä saa olla korkeintaan 18, 8 tai 7 opintopistettä.
 • Esimerkki 1: Hakija hakee ammattikorkeakoulututkintoon ja hän on jo suorittanut aiempia korkeakouluopintoja (esimerkiksi amk-tutkinto) tai hänellä on aiempaa osaamista. Avoimessa ammattikorkeakoulussa opiskellessaan, hän voi hakea hyväksilukuja aiemmalla osaamisellaan. Tässä erillishaussa suoraan hyväksiluettuja opintoja hyväksytään enintään 18 opintopistettä vaaditusta 55 opintopisteestä. 
 • Esimerkki 2: Hakija hakee 90 opintopisteen laajuiseen ylempään ammattikorkeakoulututkintoon ja hän on jo suorittanut aiempia korkeakouluopintoja tai hänellä on aiempaa osaamista. Avoimessa ammattikorkeakoulussa opiskellessaan, hän voi hakea hyväksilukuja aiemmalla osaamisellaan. Tässä erillishaussa suoraan hyväksiluettuja opintoja hyväksytään enintään 8 opintopistettä vaaditusta 25 opintopisteestä. (60 opintopisteen laajuiseen ylempään ammattikorkeakoulututkintoon haettaessa suoraan hyväksiluettuja avoimen ammattikorkeakoulun opintoja hyväksytään haussa 7 opintopistettä.)

Opintojesi tulee olla suoritettu kevään haussa 31.7. (myös mahdollisessa lisähaussa) ja syksyn haussa 31.12. mennessä.
 
Suoriudut hyväksytysti mahdollisesta valintakokeesta (muun muassa kielitaito) tai sinulla on riittävä opintomenestys
 
Resurssimme ja opetustarjontamme mahdollistavat uuden opiskelijan ottamisen tutkinto-ohjelmaan/suuntautumisvaihtoehtoon.
 
Jos hakijoita on enemmän kuin voimme valita, hakijat laitetaan paremmuusjärjestykseen seuraavien kriteerien perusteella:

 • mahdollinen valintakoe
 • opintomenestys sekä riittävä opetuskielen mukainen kielitaito
 • hakuajan loppuun mennessä suoritettujen opintopisteiden määrä.

Edellä mainittujen kriteerien lisäksi huomioimme koulutuskohtaiset kriteerit

 • Sosiaali- ja terveysalan koulutuksissa on terveydellisiä vaatimuksia. Hakijoilta kysytään hakulomakkeessa terveydellisiä tekijöitä, jotka saattavat olla esteenä opinnoille. Lisäksi opiskelijavalinnan esteenä voi olla aiempi päätös opiskeluoikeuden peruuttamisesta. Hakijoilta kysytään hakulomakkeessa aiemmasta opiskeluoikeuden peruutuksesta terveydentilan tai muiden henkilöiden turvallisuuden vaarantamisen vuoksi. (L932/2014.).

Hakeminen tutkinto-opiskelijaksi

Avoimen ammattikorkeakoulun opintojen perusteella tutkinto-opiskelijaksi haetaan Opintopolku.fi -palvelussa. 

Hakuaika syksyllä aloitettaviin opintoihin (kevään haku) on 2.–16.5 (tai sitä seuraavina arkipäivinä). 

Kevään lisähaku syksyllä alkaviin koulutuksiin on 1.-8.8. (tai sitä seuraavina arkipäivinä), mikäli tutkinto-ohjelma on mukana lisähaussa.

Keväällä aloitettaviin opintoihin (syksyn haku) hakuaika järjestetään 1.–15.11. (tai sitä seuraavina arkipäivinä), mikäli tutkinto-ohjelma on mukana syksyn haussa.

Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä kello 15.00, jolloin sähköinen hakemus tulee olla täytetty ja lähetetty. Hakija voi halutessaan täydentää hakemustaan hakuajan päättymiseen mennessä. Opiskelijavalinta suoritetaan niillä tiedoilla, jotka hakuajan päättyessä ovat käytettävissä.

Haussa on mahdollista hakea kahteen hakukohteeseen prioriteettijärjestyksessä.

Hakemuksen liitteet
Vaaditut liitteet toimitetaan hakuaikana hakemuksen liitteeksi. Myöhästyneitä liitteitä ei huomioida. Liitteeksi tulee toimittaa ajantasainen opintosuoritusote avoimen ammattikorkeakoulun opinnoista. Mikäli olet suorittanut opintosi Oulun ammattikorkeakoulussa, opintosuoritusotetta ei tarvitse toimittaa. Lisäksi sinun tulee liittää hakemukseesi vapaamuotoinen suunnitelma mahdollisista keskeneräisistä opinnoista, jotka suoritat 31.7. mennessä (kevään haku) / 31.12. mennessä (syksyn haku).  Tämä liite on pakollinen, mikäli et ole vielä hakuaikana suorittanut hakuun vaadittuja avoimen ammattikorkeakoulun opintoja. Mahdolliset hakukohdekohtaiset liitevaatimukset löydät sivun alaosasta alakohtaisesti. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon hakevien tulee toimittaa lisäksi todistusjäljennökset ylempään ammattikorkeakoulututkintoon vaadittavasta pohjakoulutuksesta ja työkokemuksesta. Pohjakoulutusvaatimuksen voit tarkistaa Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot valitsemalla haluamasi tutkinto-ohjelman kuvauksen ja sieltä kohdan "Valintaperusteet".

Kevään 2022 haku (syksyllä 2022 alkava koulutus)
Hakuaika on 2.-16.5.2022. Osassa hakukohteissa on yleisten valintaperusteiden lisäksi tutkinto-ohjelmakohtaisia valintakriteerejä. Nämä löydät sivun alaosasta alakohtaisesti. Liitteet tulee toimittaa hakuajan loppuun mennessä hakemuksen liitteenä. Kevään 2022 haussa on mukana seuraavat koulutukset:

Kulttuuri
Musiikkipedagogi (AMK)
Tanssinopettaja (AMK)
Medianomi (AMK)
Kulttuurituottaminen ja luova talous (ylempi AMK)
Taiteen tekijä ja kehittäjä (ylempi AMK)

Tekniikka ja luonnonvara-ala
Insinööri (AMK) energia- ja ympäristötekniikka
Insinööri (AMK) konetekniikka
Insinööri (AMK) rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
Insinööri (AMK) sähkö- ja automaatiotekniikka
Insinööri (AMK) talotekniikka
Rakennusarkkitehti (AMK)
Rakennusmestari (AMK)
Insinööri (ylempi AMK), autoala
Insinööri (ylempi AMK), hitsausala
Insinööri (ylempi AMK), talotekniikka
Insinööri (ylempi AMK), Lean-johtaminen
Insinööri (ylempi AMK), robotiikka
Master's degree in Engineering (MEng), Water and Environmental Management
Agrologi (AMK) maaseutuelinkeinot
Agrologi (ylempi AMK) maaseudun kehittäminen

Informaatioteknologia
Insinööri (AMK) tieto- ja viestintätekniikka
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely
Bachelor of Engineering (BEng), Information Technology
Insinööri (ylempi AMK), hyvinvointia edistävien digipalveluiden asiantuntija
Master's degree in Engineering (MEng), Printed Intelligence
Master's degree in Engineering (MEng) / Master's degree in Business Administration (MBA), Data Analytics and Project Management

Liiketalous
Tradenomi (AMK) liiketalous
Bachelor of Business Administration (BBA),  International Business 
Tradenomi (ylempi AMK) liiketoiminnan kehittäminen
Tradenomi (ylempi AMK) taloushallinnon kehittäminen

Sosiaali- ja terveysala
Bioanalyytikko (AMK)
Ensihoitaja (AMK)
Fysioterapeutti (AMK)
Kätilö (AMK)
Optometristi (AMK)
Röntgenhoitaja (AMK)
Sairaanhoitaja (AMK)
Sairaanhoitaja (AMK), Oulainen
Sosionomi (AMK)
Suuhygienisti (AMK)
Terveydenhoitaja (AMK)
Toimintaterapeutti (AMK)
Kliininen asiantuntija (ylempi AMK)

Kaikkia haussa olevia tutkinto-ohjelmia koskeva kielitaitovaatimus:

Mikäli hakija hakee suomenkieliseen koulutukseen, mutta hakijan koulusivistyskieli* ei ole suomi, hakijan kielitaito testataan Oamkissa erillisellä kielitaitokokeella. Kielitaitokoe pidetään Kontinkankaan kampuksella. Ajankohta ilmoitetaan myöhemmin. Kielitaitokokeen sijaan voidaan näyttönä hyväksyä, jos hakija on suorittanut Yleisestä kielitutkinnosta vähintään taitotaso 4 (B2) tai Valtionhallinnon kielitutkinnosta vähintään taitotaso "hyvä".

*Koulusivistyskielellä tarkoitetaan peruskoulussa tai lukiossa opetuskielenä ollutta kieltä, josta hakijalla on todistuksessaan äidinkielen arvosana. Koulusivistyskieleksi katsotaan myös:

 • kieli, jolla hakija on ylioppilastutkinnossa suorittanut hyväksytyn kokeen äidinkielessä
 • kieli, josta hakija on saanut ylioppilastutkinnossa vähintään arvosanan magna cum laude approbatur suomi toisena kielenä -kokeessa.

Kevään 2022 haku tutkinto-opiskelijaksi (kulttuuriala)

Hakuaika syksyllä 2022 aloitettaviin opintoihin on 2.-16.5.2022. Haussa ovat mukana: Medianomi (AMK), Musiikkipedagogi (AMK), Tanssinopettaja (AMK), Kulttuurituottaminen ja luova talous (ylempi AMK) ja Taiteen tekijä ja kehittäjä (ylempi AMK). Osassa hakukohteissa on yleisten valintaperusteiden lisäksi tutkinto-ohjelmakohtaisia valintakriteerejä. Nämä mainittu alla. 

Musiikkipedagogin tutkinto-ohjelma: Hakija osallistuu yhteishaun valintakokeeseen 16.-25.5.2022. Hakijan tulee saada hyväksytty tulos yhteishaun valintakokeessa. Jos hakija on Oamkin polkuopiskelija ja on suorittanut vähintään 55 op Oamkin musiikkipedagogikoulutuksen opetussuunnitelman mukaisia opintoja hyvällä opintomenestyksellä ka. vähintään 3, hän voi tulla valituksi ilman osallistumista valintakokeeseen.

Viestinnän tutkinto-ohjelma: Jos opiskelija on suorittanut vähintään 55 op Oamkin medianomikoulutuksen opetussuunnitelman mukaisia opintoja hyvällä opintomenestyksellä (ka. väh. 3), hänen ei tarvitse osallistua valintakokeeseen. Muussa tapauksessa avoimen väylän hakija osallistuu kevään yhteishaun valintakokeen toiseen vaiheeseen.

Tanssinopettajan tutkinto-ohjelma: Hakija osallistuu yhteishaun valintakokeeseen 17.-19.5.2022. Hakijan tulee saada hyväksytty tulos yhteishaun valintakokeessa.

Kulttuurialan ylempi AMK-tutkinto: Kulttuurituottaminen ja luova talous. Hakijat tekevät ennakkotehtävän ja osallistuvat haastattelumuotoiseen valintakokeeseen (toteutetaan etänä). Jos hakija on osallistunut jo aiemmin Oamkissa kyseisen tutkinto-ohjelman valintakokeeseen (esimerkiksi polkuopintojen valintakoe) ja suorittanut sen hyväksytysti, hakijan ei tarvitse toimittaa ennakkotehtävää eikä osallistua valintakokeeseen. 

Haastatteluun kutsutaan kaikki ennakkotehtävän hyväksytysti suorittaneet hakukelpoiset hakijat. Haastattelun sisältö pohjautuu ennakkotehtäviin ja toteutetaan etänä. Ennakkotehtävä tulee palauttaa hakuajan päättymiseen 16.5.2022 klo 15.00 mennessä pdf-tiedostona hakemuksen liitteeksi. Jos mukaan halutaan liittää video tms., tulee pdf-dokumentissa olla linkki kyseiseen tiedostoon (videon kohdalla esimerkiksi Youtubeen tai Vimeoon). Linkin toimivuus on hakijan vastuulla.

Hakijalta edellytetään seuraavien ennakkotehtävien suorittamista:

 1. saatekirje
 2. ansioluettelo
 3. kehittämistehtävän alustava suunnitelma.

Lisäksi opiskelijan tulee ilmoittaa opinnäytetyön arvosana siitä tutkintotodistuksesta, jolla hän hakee tähän koulutukseen.

 1. Saatekirje
  Saatekirjeen tarkoitus on valottaa hakijan persoonaa ja kertoa hänen kiinnostuksen kohteistaan ja tavoitteistaan sekä valmiuksista yamk-tutkinnon opiskeluun. Käytännössä siinä kerrotaan perustelut, miksi juuri hakija tulisi hyväksyä opiskelijaksi. Hakija kertoo urastaan ja suunnitelmistaan ja miten opinnäytetyön kehittämistehtävä (ks. alempana) liittyy siihen. Hakija esittelee myös, miten hän aikoo järjestää opiskelunsa ottaen huomioon työnsä ja elämäntilanteensa. Hakija arvioi myös nykyistä osaamistaan suhteessa Kulttuurituottamisen ja luovan talouden –tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan.
 2. Ansioluettelo
  Ansioluettelo laaditaan erityisesti kulttuurialan toiminnan näkökulmasta. Ansioluettelossa asiat tulee esitellä tiiviissä muodossa. Siinä tulee näkyä mm. suoritetut opinnot, työhistoria sekä erityisansiot (kuten esimerkiksi merkittävien produktioiden vastuuhenkilönä toimiminen, omat tai oppilaan suuremmat menestykset kilpailuissa jne.). Myös mahdollinen julkaisuluettelo, teosluettelo tai vastaava on hyvä liittää mukaan. Luettelo on syytä tiivistää keskeisiin tuotoksiin. Esimerkiksi journalistin ei tarvitse listata normaaleja julkaisujaan, vaan julkaisuaktiivisuus näkyy työhistoriasta. Halutessaan hakija voi kirjoittaa asiasta lyhyen täydentävän selvityksen.

  Jos työkokemus osoitetaan taiteellisella toiminnalla, liitetään taiteellinen portfolio ansioluettelon loppuun. Taiteellinen toiminta tulee esitellä sisällöltään ja kestoltaan niin, että valitsijatoimikunta voi sen pohjalta verrata toiminnan laajuutta ja kestoa täysipäiväiseen työntekoon.

  Hakijoiden taustat voivat olla hyvin erilaisia. Siksi myös ansioluettelot voivat olla hyvin erityyppisiä ja sen tarkempi muoto jätetään hakijan harkittavaksi. Ansioluettelon pituus on enintään kuusi A4-sivua (poislukien taiteellinen portfolio). Oleellista on, että ansioluettelo tuo selkeästi esille hakijan keskeiset ansiot.
 1. Kehittämistehtävän alustava suunnitelma
  Ennakkotehtävänä hakija laatii myös alustavan suunnitelman opinnäytetyönsä kehittämistehtävästä. Ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyö on työelämää ja aluekehitystä edistävä tutkimus- ja kehittämistyö. Sillä on selkeä työ- ja/tai kulttuurielämän kehittämisen näkökulma. Tärkeää suunnitelman laadinnassa on tavoitteiden konkreettisuus.

  Ennakkotehtävässä käsiteltävän teeman voi opiskelun aikana tarvittaessa vaihtaa. Suunnitelmalla mitataan opiskelijan taitoja lähestyä työelämälähtöistä kehittämistehtävää. Prosessi on aina likimain samanlainen teemasta riippumatta. Suunnitelmasta arvioidaan tavoitteiden konkreettisuuden lisäksi teorian ja sisällön asianmukaisuutta, menetelmien ja aikataulun realistisuutta sekä tulosten hyötyä opiskelijalle ja kulttuurialalle.

  Suunnitelman tulee olla laajuudeltaan 2–4 sivua (sivukoko A4, fontti Arial 12, riviväli 1,5 ja marginaalit 2 cm). Siitä tulee ilmetä vähintään:
 • työn aihe ja mihin kysymykseen tai ongelmaan siinä haetaan vastausta
 • työn tausta, tavoitteet ja ajatus siitä kuinka työ tullaan tekemään
 • mitkä ovat työn keskeiset käsitteet ja tutkimusmenetelmät
 • mitä tuloksia haetaan ja miten työn kohdetta on tarkoitus kehittää
 • tällä hetkellä tiedossasi olevat keskeiset lähteet ja mahdolliset yhteistyötahot.

 

Kulttuuriala, ylempi AMK-tutkinto: Taiteen tekijä ja kehittäjäHakijat tekevät ennakkotehtävän ja osallistuvat haastattelumuotoiseen valintakokeeseen. Jos hakija on osallistunut jo aiemmin Oamkissa kyseisen tutkinto-ohjelman valintakokeeseen (esimerkiksi polkuopintojen valintakoe) ja suorittanut sen hyväksytysti, hakijan ei tarvitse toimittaa ennakkotehtävää eikä osallistua valintakokeeseen.

Ennakkotehtävä tulee palauttaa hakuajan päättymiseen 16.5.2022 klo 15.00 mennessä pdf-tiedostona hakemuksen liitteeksi.

Hakijalta edellytetään seuraavien ennakkotehtävien suorittamista:

1) Saatekirje
Saatekirjeen tarkoitus on valottaa hakijan persoonaa ja kertoa hänen kiinnostuksen kohteistaan ja tavoitteistaan sekä valmiuksista Yamk-tutkinnon opiskeluun. Hakija kertoo urastaan ja suunnitelmistaan ja miten opinnäytetyön kehittämistehtävä (ks. alempana) liittyy siihen. Hakija arvioi lyhyesti nykyistä osaamistaan taiteen tekijänä ja kehittäjänä. Hakija esittelee myös, miten hän aikoo järjestää opiskelunsa ottaen huomioon työnsä ja elämäntilanteensa.

Käytännössä saatekirjeessä kerrotaan perustelut, miksi juuri hakija kannattaisi hyväksyä opiskelijaksi.

2) Ansioluettelo
Ansioluettelo laaditaan erityisesti kulttuurialan toiminnan näkökulmasta. Ansioluettelossa asiat tulee esitellä tiiviissä muodossa. Siinä tulee näkyä mm. suoritetut opinnot, työhistoria sekä erityisansiot (kuten esimerkiksi merkittävien produktioiden vastuuhenkilönä toimiminen, omat tai oppilaan suuremmat menestykset kilpailuissa jne.) Myös mahdollinen julkaisuluettelo, teosluettelo tai vastaava on hyvä liittää mukaan. Luettelo on syytä tiivistää keskeisiin tuotoksiin. Halutessaan hakija voi kirjoittaa asiasta lyhyen täydentävän selvityksen.

Jos työkokemus osoitetaan taiteellisella toiminnalla, tulee toiminta esitellä sisällöltään ja kestoltaan niin, että valitsijatoimikunta voi sen pohjalta verrata toiminnan laajuutta ja kestoa täysipäiväiseen työntekoon. Tämä esittely voi olla ansioluettelossa tai osana taiteellista portfoliota.

Hakijoiden taustat voivat olla hyvin erilaisia. Siksi myös ansioluettelot voivat olla hyvin erityyppisiä ja sen tarkempi muoto jätetään hakijan harkittavaksi. Ansioluettelon pituus on enintään kuusi A4-sivua (poislukien taiteellinen portfolio). Oleellista on, että ansioluettelo tuo selkeästi esille hakijan keskeiset ansiot.

3) Kehittämistehtävän alustava suunnitelma
Ennakkotehtävänä hakija laatii myös alustavan suunnitelman opinnäytetyönsä kehittämistehtävästä. Kehittämistehtävä voi sisältää taiteellisen osion. Ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyö on työelämää ja aluekehitystä edistävä tutkimus- ja kehittämistyö. Sillä on selkeä työ- ja/tai kulttuurielämän kehittämisen näkökulma. Tärkeää suunnitelman laadinnassa on tavoitteiden konkreettisuus.

Ennakkotehtävässä käsiteltävän teeman voi opiskelun aikana tarvittaessa vaihtaa. Suunnitelmalla mitataan opiskelijan taitoja lähestyä työelämälähtöistä ja/tai taiteellista kehittämistehtävää. Suunnitelmasta arvioidaan tavoitteiden konkreettisuuden lisäksi teorian ja sisällön asianmukaisuutta, menetelmien ja aikataulun realistisuutta sekä tulosten hyötyä opiskelijalle ja kulttuurialalle.

Suunnitelman tulee olla laajuudeltaan 2–4 sivua (sivukoko A4, fontti Arial 12, riviväli 1,5 ja marginaalit 2 cm). Siitä tulee ilmetä vähintään:

 • työn aihe ja mihin kysymykseen tai ongelmaan siinä haetaan vastausta
 • työn tausta, tavoitteet ja ajatus siitä kuinka työ tullaan tekemään
 • mitkä ovat työn keskeiset käsitteet ja tutkimusmenetelmät
 • mitä tuloksia haetaan ja miten työn kohdetta on tarkoitus kehittää
 • tällä hetkellä tiedossasi olevat keskeiset lähteet ja mahdolliset yhteistyötahot.

Valintakoe

 • Valintakoe toteutetaan henkilökohtaisena etähaastatteluna ja siihen sisältyy etukäteen toimitettava taiteellinen tai taiteellispedagoginen näyttö. Taiteellinen näyttö voi olla esimerkiksi noin 10 minuutin mittainen, aiemmin videoitu ohjelma tai portfolio taiteellisesta toiminnasta.
 • Näyttö tulee toimittaa viimeistään kolme päivää ennen haastattelua (ja mielellään jo aiemmin) esimerkiksi portfoliona (PDF), linkkinä nettisivustolle tai videona. Mahdollinen video tulee ladata esimerkiksi YouTubeen ja lähettää siitä linkki. Linkin toimivuus on hakijan vastuulla.
 • Haastatteluun valituille ilmoitetaan sähköpostitse henkilökohtaisen haastattelun aika ja paikka (verkossa) viimeistään noin viikkoa ennen haastattelua. Haastattelun kesto on noin 20 minuuttia. Haastattelun pisteytys on 0-80 pistettä. 

 Kaikkia haussa olevia tutkinto-ohjelmia koskeva kielitaitovaatimus:
Mikäli hakija hakee suomenkieliseen koulutukseen, mutta hakijan koulusivistyskieli* ei ole suomi, hakijan kielitaito testataan Oamkissa erillisellä kielitaitokokeella. Kielitaitokoe pidetään Kontinkankaan kampuksella. Ajankohta ilmoitetaan myöhemmin. Kielitaitokokeen sijaan voidaan näyttönä hyväksyä, jos hakija on suorittanut Yleisestä kielitutkinnosta vähintään taitotaso 4 (B2) tai Valtionhallinnon kielitutkinnosta vähintään taitotaso "hyvä".

*Koulusivistyskielellä tarkoitetaan peruskoulussa tai lukiossa opetuskielenä ollutta kieltä, josta hakijalla on todistuksessaan äidinkielen arvosana. Koulusivistyskieleksi katsotaan myös:
- kieli, jolla hakija on ylioppilastutkinnossa suorittanut hyväksytyn kokeen äidinkielessä
- kieli, josta hakija on saanut ylioppilastutkinnossa vähintään arvosanan magna cum laude approbatur suomi toisena kielenä -kokeessa.

Kevään 2022 haku tutkinto-opiskelijaksi (tekniikka ja luonnonvara-ala)

Hakuaika syksyllä 2022 aloitettaviin opintoihin on 2.-16.5.2022. Haussa ovat mukana: Insinööri (AMK) energia- ja ympäristötekniikka, Insinööri (AMK) konetekniikka, Insinööri (AMK) rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, Insinööri (AMK) sähkö- ja automaatiotekniikka, Insinööri (AMK) talotekniikka, Rakennusarkkitehti (AMK), Rakennusmestari (AMK), Agrologi (AMK) maaseutuelinkeinot, Agrologi (ylempi AMK) maaseudun kehittäminen, Insinööri (ylempi AMK) autoala, Insinööri (ylempi AMK) hitsausala, Insinööri (ylempi AMK) talotekniikka, Insinööri (ylempi AMK) Lean-johtaminen, Insinööri (ylempi AMK) Robotiikka ja Master's degree in Engineering (MEng), Water and Environmental Management. Osassa hakukohteissa on yleisten valintaperusteiden lisäksi tutkinto-ohjelmakohtaisia valintakriteerejä. Nämä mainittu alla.

 

Kaikki tekniikan alan tutkinto-ohjelmat: vaadittuihin avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin ei voi sisällyttää harjoittelua.

 

Talotekniikan, energiatekniikan ja sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelmiin hakevilla tulee olla suoritettuna hyväksytysti tutkintoon sisältyvistä opinnoista vähintään 5 op matematiikkaa ja 5 op fysiikkaa. Vastaavat opinnot voivat olla myös yliopistossa/ammattikorkeakoulussa tutkinto-opiskelijana suoritettuja, jos hakijalla on vähintään 55 op haettavaan tutkinto-ohjelmaan hyväksiluettavia avoimen ammattikorkeakoulun opintoja suoritettuna. Vastaavuudesta päättää tutkintovastaava tai opintojakson vastuuopettaja.

 

Rakennusarkkitehdin tutkinto-ohjelmaan hakevien on tullut suorittaa hyväksytysti valtakunnallinen rakennusarkkitehtikoulutuksen soveltuvuuskoe vuonna 2014 tai sen jälkeen. Keväältä 2017 tai sen jälkeen hyväksytysti suoritettu DIA-yhteisvalinnan arkkitehtuurin valintakoe hyväksytään myös.

Luonnonvara-alan ylempi AMK-tutkinto, maaseudun kehittäminen

Valinta perustuu ennakkotehtävään. Jos hakija on jo aiemmin tehnyt ja suorittanut hyväksytysti ennakkotehtävän (esim. tullessaan valituksi kyseiseen tutkinto-ohjelmaan polkuopiskelijaksi), hakijan ei tarvitse toimittaa ennakkotehtävää. Ennakkotehtävä tulee liittää yhtenä pdf-muotoisena dokumenttina sähköiseen hakulomakkeeseen hakuajan päättymiseen 16.5.2022 klo 15:00 mennessä. Maksimipistemäärä 100 pistettä. Ennakkotehtävästä on saatava vähintään 20 pistettä voidakseen tulla valituksi.


Ennakkotehtävän ohjeet:
Esseemuotoisen ennakkotehtävän ohjeistus julkaistaan hakuajan alkuun mennessä.

Autoala (Yamk): Valinta perustuu ennakkotehtävään. Jos hakija on jo aiemmin tehnyt ja suorittanut hyväksytysti ennakkotehtävän (esim. tullessaan valituksi kyseiseen tutkinto-ohjelmaan polkuopiskelijaksi), hakijan ei tarvitse toimittaa ennakkotehtävää. 


Ennakkotehtävän ohjeistus:

Ennakkotehtävä sisältää kolme osa-aluetta:

 1. Motivaatiokirje
 2. Ansioluettelo
 3. Kehittämistehtävän alustava suunnitelma.

Ennakkotehtävä arvioidaan asteikolla 0-100 pistettä, minimivaatimus 20 pistettä. Hyväksytty ennakkotehtävä sisältää kaikki kolme osa-aluetta. Em. dokumentit liitetään sähköiselle hakulomakkeelle yhtenä pdf-muotoisena dokumenttina viimeistään 16.5.2022 klo 15.00.

Motivaatiokirje (max 500 sanaa)

Kirjeen tarkoitus on kertoa hakijasta, hänen kiinnostuksen kohteistaan ja tavoitteistaan sekä valmiuksista yamk-tutkinnon opiskeluun. Käytännössä siinä kerrotaan perustelut, miksi juuri hakija tulisi hyväksyä opiskelijaksi. Hakija kertoo urastaan ja suunnitelmistaan ja miten opinnot liittyisivät siihen. Hakija esittelee myös, miten hän aikoo järjestää opiskelunsa ottaen huomioon työnsä ja elämäntilanteensa. Hakija arvioi myös nykyistä osaamistaan suhteessa haetun koulutuksen opetussuunnitelmaan.

Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa katsastajan pätevyys ja tämä edellyttää luotettavuuden arvioimisen läpäisemistä (Lakiajoneuvojen katsastustoiminnasta 3. Luku, 15 § ).

Ansioluettelo

Ansioluettelossa asiat tulee esitellä tiiviissä muodossa. Siinä tulee näkyä mm. suoritetut opinnot, työhistoria sekä erityisansiot. Myös mahdollinen julkaisuluettelo, teosluettelo tai vastaava on hyvä liittää mukaan.

Kehittämistehtävän alustava suunnitelma (max 1000 sanaa)

Hakija kuvaa kehittämistehtävän muodossa yhden työhönsä liittyvän kehityskohteen, jota hän voi työstää opintojensa aikana. Kehityskohteen tulee liittyä autoalan toiminnan kehittämiseen. Tärkeää suunnitelman laadinnassa on tavoitteiden konkreettisuus. Suunnitelmalla mitataan opiskelijan taitoja lähestyä työelämälähtöistä kehittämistehtävää. Kehittämistehtävä voi olla myös opiskelijan tulevan opinnäytetyön aihe. Ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyö on työelämää ja aluekehitystä edistävä tutkimus- ja kehittämistyö.

Hitsausala (Yamk): Valinta perustuu ennakkotehtävään. Jos hakija on jo aiemmin tehnyt ja suorittanut hyväksytysti ennakkotehtävän (esim. tullessaan valituksi kyseiseen tutkinto-ohjelmaan polkuopiskelijaksi), hakijan ei tarvitse toimittaa ennakkotehtävää. 

Ennakkotehtävän ohjeistus:

Ennakkotehtävä sisältää kolme osa-aluetta:

 1. Motivaatiokirje
 2. Ansioluettelo
 3. Kehittämistehtävän alustava suunnitelma.

Ennakkotehtävä arvioidaan asteikolla 0-100 pistettä, minimivaatimus 20 pistettä. Hyväksytty ennakkotehtävä sisältää kaikki kolme osa-aluetta. Em. dokumentit liitetään sähköiselle hakulomakkeelle yhtenä pdf-muotoisena dokumenttina viimeistään 16.5.2022 klo 15.00.

Motivaatiokirje (max 500 sanaa)

Kirjeen tarkoitus on kertoa hakijasta, hänen kiinnostuksen kohteistaan ja tavoitteistaan sekä valmiuksista yamk-tutkinnon opiskeluun. Käytännössä siinä kerrotaan perustelut, miksi juuri hakija tulisi hyväksyä opiskelijaksi. Hakija kertoo urastaan ja suunnitelmistaan ja miten opinnot liittyisivät siihen. Hakija esittelee myös, miten hän aikoo järjestää opiskelunsa ottaen huomioon työnsä ja elämäntilanteensa. Hakija arvioi myös nykyistä osaamistaan suhteessa haetun koulutuksen opetussuunnitelmaan.

Ansioluettelo

Ansioluettelossa asiat tulee esitellä tiiviissä muodossa. Siinä tulee näkyä mm. suoritetut opinnot, työhistoria sekä erityisansiot. Myös mahdollinen julkaisuluettelo, teosluettelo tai vastaava on hyvä liittää mukaan.

Kehittämistehtävän alustava suunnitelma (max 1000 sanaa)

Hakija kuvaa kehittämistehtävän muodossa yhden työhönsä liittyvän kehityskohteen, jota hän voi työstää opintojensa aikana. Kehityskohteen tulee liittyä hitsausalan toiminnan kehittämiseen. Tärkeää suunnitelman laadinnassa on tavoitteiden konkreettisuus. Suunnitelmalla mitataan opiskelijan taitoja lähestyä työelämälähtöistä kehittämistehtävää. Kehittämistehtävä voi olla myös opiskelijan tulevan opinnäytetyön aihe. Ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyö on työelämää ja aluekehitystä edistävä tutkimus- ja kehittämistyö.

Talotekniikka (Yamk): Valinta perustuu ennakkotehtävään. Jos hakija on jo aiemmin tehnyt ja suorittanut hyväksytysti ennakkotehtävän (esim. tullessaan valituksi kyseiseen tutkinto-ohjelmaan polkuopiskelijaksi), hakijan ei tarvitse toimittaa ennakkotehtävää.  Ennakkotehtävän ohjeet päivitetään myöhemmin.

Lean-johtaminen (Yamk): Valinta perustuu ennakkotehtävään. Jos hakija on jo aiemmin tehnyt ja suorittanut hyväksytysti ennakkotehtävän (esim. tullessaan valituksi kyseiseen tutkinto-ohjelmaan polkuopiskelijaksi), hakijan ei tarvitse toimittaa ennakkotehtävää. 

Ennakkotehtävän ohjeistus:

Ennakkotehtävä sisältää kolme osa-aluetta:

 1. Motivaatiokirje
 2. Ansioluettelo
 3. Kehittämistehtävän alustava suunnitelma.

Ennakkotehtävä arvioidaan asteikolla 0-100 pistettä, minimivaatimus 20 pistettä. Hyväksytty ennakkotehtävä sisältää kaikki kolme osa-aluetta. Em. dokumentit liitetään sähköiselle hakulomakkeelle yhtenä pdf-muotoisena dokumenttina viimeistään 16.5.2022 klo 15.00.

Motivaatiokirje (max 500 sanaa)

Kirjeen tarkoitus on kertoa hakijasta, hänen kiinnostuksen kohteistaan ja tavoitteistaan sekä valmiuksista yamk-tutkinnon opiskeluun. Käytännössä siinä kerrotaan perustelut, miksi juuri hakija tulisi hyväksyä opiskelijaksi. Hakija kertoo urastaan ja suunnitelmistaan ja miten opinnot liittyisivät siihen. Hakija esittelee myös, miten hän aikoo järjestää opiskelunsa ottaen huomioon työnsä ja elämäntilanteensa. Hakija arvioi myös nykyistä osaamistaan suhteessa haetun koulutuksen opetussuunnitelmaan

Ansioluettelo

Ansioluettelossa asiat tulee esitellä tiiviissä muodossa. Siinä tulee näkyä mm. suoritetut opinnot, työhistoria sekä erityisansiot. Myös mahdollinen julkaisuluettelo, teosluettelo tai vastaava on hyvä liittää mukaan.

Kehittämistehtävän alustava suunnitelma (max 1000 sanaa)

Hakija kuvaa kehittämistehtävän muodossa yhden työhönsä liittyvän kehityskohteen, jota hän voi työstää opintojensa aikana. Tärkeää suunnitelman laadinnassa on tavoitteiden konkreettisuus. Suunnitelmalla mitataan opiskelijan taitoja lähestyä työelämälähtöistä kehittämistehtävää. Kehittämistehtävä voi olla myös opiskelijan tulevan opinnäytetyön aihe. Ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyö on työelämää ja aluekehitystä edistävä tutkimus- ja kehittämistyö.

Robotiikka (Yamk): Valinta perustuu ennakkotehtävään. Jos hakija on jo aiemmin tehnyt ja suorittanut hyväksytysti ennakkotehtävän (esim. tullessaan valituksi kyseiseen tutkinto-ohjelmaan polkuopiskelijaksi), hakijan ei tarvitse toimittaa ennakkotehtävää. 

Ennakkotehtävän ohjeistus:

Ennakkotehtävä sisältää kolme osa-aluetta:

 1. Motivaatiokirje
 2. Ansioluettelo
 3. Kehittämistehtävän alustava suunnitelma.

Ennakkotehtävä arvioidaan asteikolla 0-100 pistettä, minimivaatimus 20 pistettä. Hyväksytty ennakkotehtävä sisältää kaikki kolme osa-aluetta. Em. dokumentit liitetään sähköiselle hakulomakkeelle yhtenä pdf-muotoisena dokumenttina viimeistään 16.5.2022 klo 15.00.

Motivaatiokirje (max 500 sanaa)

Kirjeen tarkoitus on kertoa hakijasta, hänen kiinnostuksen kohteistaan ja tavoitteistaan sekä valmiuksista yamk-tutkinnon opiskeluun. Käytännössä siinä kerrotaan perustelut, miksi juuri hakija tulisi hyväksyä opiskelijaksi. Hakija kertoo urastaan ja suunnitelmistaan ja miten opinnot liittyisivät siihen. Hakija esittelee myös, miten hän aikoo järjestää opiskelunsa ottaen huomioon työnsä ja elämäntilanteensa. Hakija arvioi myös nykyistä osaamistaan suhteessa haetun koulutuksen opetussuunnitelmaan.

Ansioluettelo

Ansioluettelossa asiat tulee esitellä tiiviissä muodossa. Siinä tulee näkyä mm. suoritetut opinnot, työhistoria sekä erityisansiot. Myös mahdollinen julkaisuluettelo, teosluettelo tai vastaava on hyvä liittää mukaan.

Kehittämistehtävän alustava suunnitelma (max 1000 sanaa)

Hakija kuvaa kehittämistehtävän muodossa yhden työhönsä liittyvän kehityskohteen, jota hän voi työstää opintojensa aikana. Tärkeää suunnitelman laadinnassa on tavoitteiden konkreettisuus. Suunnitelmalla mitataan opiskelijan taitoja lähestyä työelämälähtöistä kehittämistehtävää. Kehittämistehtävä voi olla myös opiskelijan tulevan opinnäytetyön aihe. Ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyö on työelämää ja aluekehitystä edistävä tutkimus- ja kehittämistyö.

Water and Environmental Management (Yamk):
Opiskelijavalinta tehdään ennakkotehtävän perusteella. Ennakkotehtävä sisältää seuraavat osiot:

 1. Saatekirje
  2. Ansioluettelo
  3. Kehittämistehtävän alustava suunnitelma.

Ennakkotehtävä laaditaan englannin kielellä ja kielitaito arvioidaan näiden ennakkotehtävien perusteella. Ennakkotehtävä arvioidaan asteikolla 0–100 pistettä (alin hyväksytty pistemäärä 20 pistettä).

Ennakkotehtävä liitetään yhtenä pdf-muotoisena tiedostona sähköiseen hakulomakkeeseen 16.5.2022 klo 15 mennessä.

Saatekirje (max 500 sanaa)

Saatekirjeen tarkoitus on valottaa hakijan persoonaa ja kertoa hänen kiinnostuksen kohteistaan ja tavoitteistaan sekä valmiuksista Yamk-tutkinnon opiskeluun. Käytännössä siinä kerrotaan perustelut, miksi juuri hakija tulisi hyväksyä opiskelijaksi. Hakija kertoo urastaan ja suunnitelmistaan ja miten opinnot liittyisivät siihen. Hakija esittelee myös, miten hän aikoo järjestää opiskelunsa ottaen huomioon työnsä ja elämäntilanteensa. Hakija arvioi myös nykyistä osaamistaan suhteessa haetun koulutuksen opetussuunnitelmaan.

Ansioluettelo

Ansioluettelossa asiat tulee esitellä tiiviissä muodossa. Siinä tulee näkyä mm. suoritetut opinnot, työhistoria sekä erityisansiot. Myös mahdollinen julkaisuluettelo, teosluettelo tai vastaava on hyvä liittää mukaan.

Kehittämistehtävän alustava suunnitelma (max 1000 sanaa)

Hakija kuvaa kehittämistehtävän muodossa yhden tai useamman työhönsä liittyvän kehityskohteen, jota hän voi työstää opintojensa aikana. Kehityskohteen tulee liittyä asianomaisen toimialan toiminnan kehittämiseen. Tärkeää suunnitelman laadinnassa on tavoitteiden konkreettisuus. Suunnitelmalla mitataan opiskelijan taitoja lähestyä työelämälähtöistä kehittämistehtävää. Kehittämistehtävä voi olla myös opiskelijan tulevan opinnäytetyön aihe.


Kaikkia haussa olevia tutkinto-ohjelmia koskeva kielitaitovaatimus:
Mikäli hakija hakee suomenkieliseen koulutukseen, mutta hakijan koulusivistyskieli* ei ole suomi, hakijan kielitaito testataan Oamkissa erillisellä kielitaitokokeella. Kielitaitokoe pidetään Kontinkankaan kampuksella. Ajankohta ilmoitetaan myöhemmin. Kielitaitokokeen sijaan voidaan näyttönä hyväksyä, jos hakija on suorittanut Yleisestä kielitutkinnosta vähintään taitotaso 4 (B2) tai Valtionhallinnon kielitutkinnosta vähintään taitotaso "hyvä".

*Koulusivistyskielellä tarkoitetaan peruskoulussa tai lukiossa opetuskielenä ollutta kieltä, josta hakijalla on todistuksessaan äidinkielen arvosana. Koulusivistyskieleksi katsotaan myös:
- kieli, jolla hakija on ylioppilastutkinnossa suorittanut hyväksytyn kokeen äidinkielessä
- kieli, josta hakija on saanut ylioppilastutkinnossa vähintään arvosanan magna cum laude approbatur suomi toisena kielenä -kokeessa.

Kevään 2022 haku tutkinto-opiskelijaksi (informaatioteknologia)

Hakuaika syksyllä 2022 aloitettaviin opintoihin on 2.-16.5.2022. Haussa ovat mukana: Insinööri (AMK) tieto- ja viestintätekniikka, BEng Information Technology, Master’s degree in Data Analytics and Project Management (MEng/MBA), Insinööri (Ylempi AMK) hyvinvointia edistävien digipalveluiden asiantuntija, Master in Engineering (MEng) Printed Intelligence, Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely. Osassa hakukohteissa on yleisten valintaperusteiden lisäksi tutkinto-ohjelmakohtaisia valintakriteerejä. Nämä mainittu alla.

 

Kaikki tutkinto-ohjelmat: vaadittuihin avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin ei voi sisällyttää harjoittelua.

Master’s degree in Data Analytics and Project Management (MEng/MBA)
The students are selected on the basis of the advance assignment. If the student has returned the assignment e.g. when applying to the Path Studies, the assignment doesn’t have to be returned again.

The document is evaluated on a scale of 0 to 100 points (min. points 20) and should be submitted in English in pdf-format by uploading it to the online application by 16th of May 2022 at 3 pm Finnish time at the latest. In cases of equal admission scores all applicants with the equal admission scores are selected. English language skills of applicants will be evaluated from advance assignment. Advanced assignment consists of the following documents:

 1. Cover letter (max 500 words)
  The purpose of the cover letter is to outline the applicant's motivation and to share his / her interests and goals and the readiness to study in the program. In practice, it explains the reason why the applicant should be accepted as a student. The applicant describes his / her career and plans and how the studies are related to it. The applicant also presents how he / she intends to organize the studies taking into account his/her work and life situation. The applicant also evaluates his / her current skills in relation to the curriculum of the applied education.
 2. Curriculum vitae (CV)
  The curriculum vitae should be presented in tight format. It should show, among other things, completed studies, work history and a list of publications if applicable.
 3. Preliminary plan describing a development challenge (max 1000 words)
  The preliminary plan should demonstrate at least one key challenge from the applicant's previous (or current) work place environment related to the relevant industry. The development task must be related to a development of data analytics or management by knowledge. One of the most important evaluation criteria of the preliminary plan is the concreteness of the plan. The plan demonstrates applicant´s capability to approach a working-life based development assignment. The development assignment can be the theme of the Master´s thesis.

Hyvinvointia edistävien digipalveluiden asiantuntijan tutkinto-ohjelma / Hyvinvoinnin digitaaliset ratkaisut (Insinööri, ylempi AMK):
Valinta perustuu ennakkotehtävään. Jos hakija on jo aiemmin tehnyt ja suorittanut hyväksytysti ennakkotehtävän (esim. tullessaan valituksi kyseiseen tutkinto-ohjelmaan polkuopiskelijaksi), hakijan ei tarvitse toimittaa ennakkotehtävää. Ennakkotehtävä on sama kuin kevään 2022 yhteishaussa. Ennakkotehtävän ohjeet päivitetään myöhemmin. Ennakkotehtävä tulee palauttaa hakuajan päättymiseen 16.5.2022 klo 15.00 mennessä pdf-tiedostona hakemuksen liitteeksi.

Master in Engineering (MEng) Printed Intelligence:
The students are selected on the basis of the advance assignment. If the student has returned the assignment e.g. when applying to the Path Studies, the assignment doesn’t have to be returned again.

The document is evaluated on a scale of 0 to 100 points (min. points 20) and should be submitted in English in pdf-format by uploading it to the online application on 16th May 2022 at 3 pm Finnish time at the latest. In cases of equal admission scores all applicants with the equal admission scores are selected. English language skills of applicants will be evaluated from advance assignment. Advanced assignment should consist the following three (3) documents:

 1. Cover letter (max 500 words)
  The purpose of the cover letter is to outline the applicant's motivation and to share his / her interests and goals and the readiness to study in the program. In practice, it explains the reason why the applicant should be accepted as a student. The applicant describes his / her career and plans and how the studies are related to it. The applicant also presents how he / she intends to organize the studies taking into account his/her work and life situation. The applicant also evaluates his / her current skills in relation to the curriculum of the applied education.
 2. Curriculum vitae (CV)
  The curriculum vitae should be presented in tight format. It should show, among other things, completed studies, work history and a list of publications if applicable.
 3. Preliminary plan describing a development challenge (max 1000 words)
  The preliminary plan should demonstrate at least one key challenge from the applicant's previous (or current) work place environment which is in need of a relevant industry. One of the most important evaluation criteria of the preliminary plan is the concreteness of the plan. The plan demonstrate applicant's capability to approach working life based development assignment. The development assignment can be the theme of the master thesis.


Kaikkia haussa olevia tutkinto-ohjelmia koskeva kielitaitovaatimus:
Mikäli hakija hakee suomenkieliseen koulutukseen, mutta hakijan koulusivistyskieli* ei ole suomi, hakijan kielitaito testataan Oamkissa erillisellä kielitaitokokeella. Kielitaitokoe pidetään Kontinkankaan kampuksella. Ajankohta ilmoitetaan myöhemmin. Kielitaitokokeen sijaan voidaan näyttönä hyväksyä, jos hakija on suorittanut Yleisestä kielitutkinnosta vähintään taitotaso 4 (B2) tai Valtionhallinnon kielitutkinnosta vähintään taitotaso "hyvä".

*Koulusivistyskielellä tarkoitetaan peruskoulussa tai lukiossa opetuskielenä ollutta kieltä, josta hakijalla on todistuksessaan äidinkielen arvosana. Koulusivistyskieleksi katsotaan myös:
- kieli, jolla hakija on ylioppilastutkinnossa suorittanut hyväksytyn kokeen äidinkielessä
- kieli, josta hakija on saanut ylioppilastutkinnossa vähintään arvosanan magna cum laude approbatur suomi toisena kielenä -kokeessa.

Kevään 2022 haku tutkinto-opiskelijaksi (liiketalous)

Hakuaika syksyllä 2022 aloitettaviin opintoihin on 2.-16.5.2022Haussa ovat mukana: Tradenomi (AMK) liiketalous (osaamispolut: esimiestyö ja henkilöstöosaaminen, markkinointi ja myynti ja taloushallinto sekä Terwa-akatemia), BBA International Business, Tradenomi (ylempi AMK) liiketoiminnan kehittäminen ja Tradenomi (ylempi AMK) Taloushallinnon kehittämisen tutkinto-ohjelma. Osassa hakukohteissa on yleisten valintaperusteiden lisäksi tutkinto-ohjelmakohtaisia valintakriteerejä. Nämä mainittu alla. 

 

Kaikki liiketalouden tutkinto-ohjelmat: vaadittuihin avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin ei voi sisällyttää harjoittelua.

Liiketalouden tutkinto-ohjelma

Opiskelijavalinta perustuu opintomenestykseen ja kirjalliseen tehtävään. Kirjallista tehtävää ei edellytetä Oamkissa polkuopiskelijoina opiskelevilta hakijoilta. Kirjallinen tehtävä (pituus 2 sivua) sisältää tulee sisältää seuraavat asiat:

 • Lyhyt esittely itsestäsi ja työkokemuksesta.
 • Haluamasi osaamispolku, haetko päivä- vai monimuoto-opiskeluun ja perustelut valinnalle.
 • Opiskelusuunnitelma ja -aikataulu tradenomin tutkinnon suorittamiseksi.
 • Kuvaile motivaatiotasi tutkinnon suorittamiseen.
 • Urasuunnitelmasi koulutuksen jälkeen.

Hakijalla tulee olla suoritettuna kieliopinnoissa Oamkin tai jonkin toisen korkeakoulun Liiketalouden tutkinto-ohjelman opintosuunnitelman mukainen, vähintään 3 op ruotsin opintojakso sekä liiketalouden englantia vähintään 3 op. Poikkeustapauksissa voidaan valita myös hakija, joka ei ole suorittanut näitä opintoja. Tällöin hakijan täytyy muulla tavoin perustella kirjallisessa tehtävässä riittävä kielitaito tradenomin tutkinnon suorittamiseksi (esimerkiksi opiskelu tai asuminen ulkomailla). Kirjallinen tehtävä tulee palauttaa 16.5.2022 klo 15:00 mennessä hakemuksen liitteenä. (Merkitse tiedoston nimeksi "Liiketalouden tutkinto-ohjelman kirjallinen tehtävä, oma nimesi").

Degree programme in International Business

Suoritettujen opintojen keskiarvo tulee olla vähintään 3. Hakijalla tulee olla suoritettuna moduulissa KB00BP22 suoritettava Proficiency in Business English tai sama erillisenä opintojaksona KB00BU92 Proficiency in Business English (vähintään arvosanalla 3), ja/tai hakijalle järjestetään haastattelu.

 

Liiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelma, Tradenomi (ylempi AMK): Valinta perustuu ennakkotehtävään. Jos hakija on jo aiemmin tehnyt ja suorittanut hyväksytysti ennakkotehtävän (esim. tullessaan valituksi kyseiseen tutkinto-ohjelmaan polkuopiskelijaksi), hakijan ei tarvitse toimittaa ennakkotehtävää. Ohjeistus ja tehtävät ovat samat kuin kevään 2022 haussa tutkinto-ohjelmaan hakeneilla. Ohjeet päivitetään myöhemmin. Ennakkotehtävä tulee palauttaa hakuajan päättymiseen 16.5.2022 klo 15.00 mennessä pdf-tiedostona hakemuksen liitteeksi.

Taloushallinnon kehittämisen tutkinto-ohjelma, Tradenomi (ylempi AMK): Valinta perustuu ennakkotehtävään. Jos hakija on jo aiemmin tehnyt ja suorittanut hyväksytysti ennakkotehtävän (esim. tullessaan valituksi kyseiseen tutkinto-ohjelmaan polkuopiskelijaksi), hakijan ei tarvitse toimittaa ennakkotehtävää. Ohjeistus ja tehtävät ovat samat kuin kevään 2022 haussa tutkinto-ohjelmaan hakeneilla. Ohjeet päivitetään myöhemmin. Ennakkotehtävä tulee palauttaa hakuajan päättymiseen 16.5.2022 klo 15.00 mennessä pdf-tiedostona hakemuksen liitteeksi.Kaikkia haussa olevia tutkinto-ohjelmia koskeva kielitaitovaatimus:
Mikäli hakija hakee suomenkieliseen koulutukseen, mutta hakijan koulusivistyskieli* ei ole suomi, hakijan kielitaito testataan Oamkissa erillisellä kielitaitokokeella. Kielitaitokoe pidetään Kontinkankaan kampuksella. Ajankohta ilmoitetaan myöhemmin. Kielitaitokokeen sijaan voidaan näyttönä hyväksyä, jos hakija on suorittanut Yleisestä kielitutkinnosta vähintään taitotaso 4 (B2) tai Valtionhallinnon kielitutkinnosta vähintään taitotaso "hyvä".

*Koulusivistyskielellä tarkoitetaan peruskoulussa tai lukiossa opetuskielenä ollutta kieltä, josta hakijalla on todistuksessaan äidinkielen arvosana. Koulusivistyskieleksi katsotaan myös:
- kieli, jolla hakija on ylioppilastutkinnossa suorittanut hyväksytyn kokeen äidinkielessä
- kieli, josta hakija on saanut ylioppilastutkinnossa vähintään arvosanan magna cum laude approbatur suomi toisena kielenä -kokeessa.

Kevään 2022 haku tutkinto-opiskelijaksi (sosiaali- ja terveysala)

Hakuaika syksyllä 2022 aloitettaviin opintoihin on 2.-16.5.2022. Haussa ovat mukana: Bioanalyytikko (AMK), Ensihoitaja (AMK), Fysioterapeutti (AMK), Kätilö (AMK), Optometristi (AMK), Röntgenhoitaja (AMK), Sairaanhoitaja (AMK), Sairaanhoitaja (AMK), Oulainen, Sosionomi (AMK), Suuhygienisti (AMK), Terveydenhoitaja (AMK), Toimintaterapeutti (AMK) ja Kliinisen asiantuntijan tutkinto-ohjelma (ylempi AMK). Osassa hakukohteissa on yleisten valintaperusteiden lisäksi tutkinto-ohjelmakohtaisia valintakriteerejä. Nämä mainittu alla.


Sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinto-ohjelmiin hakevien valinta tapahtuu ennakkotehtävän perusteella.

AMK-tutkinto-ohjelmien ennakkotehtävän instruktio: 

 1. Lyhyt esittely itsestäsi, harrastuksistasi, aiemmista opinnoistasi sekä työkokemuksestasi.
 2. Miksi haet tähän tutkinto-ohjelmaan? 
 3. Millainen Oamkiin hakemasi tutkinto-ohjelman opetussuunnitelma on? Miten olet suunnitellut sen mukaan eteneväsi? Esim. opetussuunnitelman samanlaisuus/erilaisuus, opiskeletko päätoimisesti, opiskeluun käytettävissä oleva aika, tavoittelemasi valmistumisaika  
 4. Pohdi ja kirjaa esimerkeillä havainnollistaen: 
  • Miten käsityksesi itsestäsi on muuttunut viimeisen vuoden aikana 
   - opiskelijana 
   - hakemasi tutkinnon tulevana ammattilaisena 
  • Mitkä ovat vahvuuksiasi 
   - opiskelijana 
   - hakemasi tutkinnon tulevana ammattilaisena 
  • Mitä kehittymishaasteita tunnistat itsessäsi 
   - opiskelijana 
   - hakemasi tutkinnon tulevana ammattilaisena 
 5. Miksi juuri sinut pitäisi valita tutkinto-opiskelijaksi Oamkiin? 

Ennakkotehtävä tulee palauttaa hakuajan päättymiseen 16.5.2022 klo 15.00 mennessä pdf-tiedostona hakemuksen liitteeksi.

Kliinisen asiantuntijan tutkinto-ohjelma (ylempi AMK)

Valinta perustuu ennakkotehtävään. Jos hakija on jo aiemmin tehnyt ja suorittanut hyväksytysti ennakkotehtävän (esim. tullessaan valituksi kys. tutkinto-ohjelmaan polkuopiskelijaksi), hakijan ei tarvitse toimittaa ennakkotehtävää. Ennakkotehtävä on sama kuin kevään 2022 yhteishaussa. Ennakkotehtävän ohjeistus päivitetään myöhemmin.

Ennakkotehtävä tulee palauttaa hakuajan päättymiseen 16.5.2022 klo 15.00 mennessä pdf-tiedostona hakemuksen liitteeksi.

 
Kaikkia haussa olevia tutkinto-ohjelmia koskeva kielitaitovaatimus:
Mikäli hakija hakee suomenkieliseen koulutukseen, mutta hakijan koulusivistyskieli* ei ole suomi, hakijan kielitaito testataan Oamkissa erillisellä kielitaitokokeella. Kielitaitokoe pidetään Kontinkankaan kampuksella. Ajankohta ilmoitetaan myöhemmin. Kielitaitokokeen sijaan voidaan näyttönä hyväksyä, jos hakija on suorittanut Yleisestä kielitutkinnosta vähintään taitotaso 4 (B2) tai Valtionhallinnon kielitutkinnosta vähintään taitotaso "hyvä".

*Koulusivistyskielellä tarkoitetaan peruskoulussa tai lukiossa opetuskielenä ollutta kieltä, josta hakijalla on todistuksessaan äidinkielen arvosana. Koulusivistyskieleksi katsotaan myös:
- kieli, jolla hakija on ylioppilastutkinnossa suorittanut hyväksytyn kokeen äidinkielessä
- kieli, josta hakija on saanut ylioppilastutkinnossa vähintään arvosanan magna cum laude approbatur suomi toisena kielenä -kokeessa.

Opiskelijavalinta ja muutoksenhaku

Opiskelijavalintapäätöksen jälkeen opiskelijavalin­nasta ilmoitetaan kevään haussa 30.6., lisähaussa 31.8. ja syksyn haussa 15.12. mennessä. Opis­kelupaikka tulee ottaa vastaan hyväksymiskirjeessä mainittuun päivämäärään mennessä. Opintosuoritusote on toimitettava viimeistään opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä. Opiskelijavalinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes opiskelupaikan vastaanottaneen opintosuoritusrekisteriote on tarkistettu ja todettu sisältävän valinnan perusteena olevan määrän opintosuorituksia.

Lain 257/2015 mukaan hakija saa ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta. Opiskelijaksi hyväksytyn on ammattikorkeakoulun hyväksymisilmoituksessa mainittavan määräajan kuluessa ilmoitettava ammattikorkeakoululle opiskelupaikan vastaanottamisesta tai hän menettää opiskelupaikkansa. Ammattikorkeakoulun on viipymättä merkittävä tieto opiskelupaikan vastaanottamisesta opiskelijavalintarekisteristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 1 §:ssä tarkoitettuun korkeakoulujen hakurekisteriin.

Opiskelijaksi hakenut saa vaatia ammattikorkeakoulun toimielimeltä oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta. Opiskelijavalinnan tuloksia julkistettaessa on ilmoitettava, miten hakija voi saada tiedon valinnassa noudatettujen perusteiden soveltamisesta häneen ja miten valintaan voi vaatia oikaisua. Opiskelijavalinnan tulosta ei saa oikaisuvaatimuksen johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi. (L257/2015.) Oikaisuvaatimukset käsitellään menettelyohjeen 7.9.2020 § 76 mukaisesti. 

Lisätietoja

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., 029 448 9213