K1302LI  | 

Työoikeuden perusteita esimiehille

Tavoitteet:Opiskelija osaa määritellä työoikeuden keskeiset lähtökohdat, peruskäsitteet ja periaatteet. Opiskelija osaa kuvata työoikeuden normijärjestelmän ja tunnistaa työoikeuden ja virkamiesoikeuden välisen eron. Opiskelija osaa soveltaa yksityisyyden suojasta työelämässä annettua normistoa rekrytointitilanteessa ja työsuhteen aikana. Opiskelija osaa määritellä työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet. Opiskelija osaa erotella työsuhteen eri päättämisperusteet ja osaa selittää työsuhteen perusteettoman päättämisen seuraamukset. Opiskelija tunnistaa henkilöstön osallistumisoikeuden perusperiaatteet. Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija osaa sisältökuvauksen mukaiset kokonaisuudet opintojakson edellyttämässä laajuudessa.
Paikkakunta:Oulu
Opetusmuoto:Lähiopetus iltaisin
Verkko-opetus
Opetuskieli:suomi
Laajuus:3 op
Hinta:Ilmoittautuminen ja hinnat
Toteutusaika:28.10.2019 - 20.12.2019
Tarkempi ajankohta:Lähiopetuksen tarkemmat ajankohdat varmistuvat lukujärjestyksen valmistuttua. Voit tarkistaa suoritusaikataulun osoitteessa https://lukkarit.oamk.fi viimeistään viikkoa ennen opintojen alkua.
Taso:amk-tutkinto
Ilmoittautumisaika:30.07.2019 - 10.10.2019
Aloituspaikkoja:5
Lisätietoja:Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
puh. 020 611 0213

Opintojen sisältö

Työsuhdetta koskevat asiakokonaisuudet: työsopimuksen solmiminen, työntekijän ja työnantajan velvollisuudet, työsopimuksen lakkaaminen, työsuhdeturva, henkilöstön osallistumisoikeus. Yksityisyyden suoja työelämässä. Työsuojelua koskevat asiakokonaisuudet: hallinto ja lait, työaika, vuosiloma. Työehtosopimusjärjestelmä.

Vaadittavat esitiedot

Yritysjuridiikan perusteet.

Opintotuki

Avoimen opinnot eivät oikeuta opintotukeen.