AT00CJ49  |  Tanssinopettaja / Paritanssilaboratorio Tampereella

Tanssin pedagogiikka 1

Tavoitteet:Opiskelija osaa analysoida tanssilajikohtaisia tanssitunnin rakenteeseen vaikuttavia tekijöitä ja käyttää soveltuvaa terminologiaa. Opiskelija osaa analysoida tanssilajikohtaisia tanssituntien suunnitteluun liittyviä tekijöitä. Opiskelija tunnistaa tanssilajikohtaisia tanssinopettamiseen vaikuttavia musiikin elementtejä
Paikkakunta:Oulu
Opetusmuoto:Lähiopetus viikonloppuisin
Opetuskieli:suomi
Laajuus:3 op
Hinta:Ilmoittautuminen ja hinnat
Toteutusaika:25.04.2020 - 24.05.2020
Tarkempi ajankohta:Suomeksi
Lähiopetus seuraavina viikonloppuina (la-su):
- 25.-26.4.2020
- 23.-24.5.2020
Kellonajat: lauantai 9-18, sunnuntai 9-16
Opetustila:Tampere, Tesomankatu 33, Hurmion tanssisali 1
Taso:amk-tutkinto
Tutkinto-ohjelma:Tanssinopettaja / Paritanssilaboratorio Tampereella
Opettaja(t):Anssi Kirkonpelto
Liisa Kontturi-Paasikko
Ilmoittautumisaika:27.01.2020 - 06.04.2020
Aloituspaikkoja:40
Lisätietoja:Kati Koutonen

puh. 050 563 2626

Opintojen sisältö

Tanssin perusteiden opetus ja terminologia. 

Vaadittavat esitiedot

Seuratanssien harrastuneisuus

Opintotuki

Avoimen opinnot eivät oikeuta opintotukeen.

Muuta opintoihin liittyvää tietoa

Tule mukaan Oamkin avoimen ammattikorkeakoulun järjestämään paritanssilabraan, jossa syvennytään paritanssin mahdollisuuksiin kokeillen, tanssien, keskustellen, yhdessä tehden. Molemmat viikonloput pitävät sisällään seuraavat kolme teemaa:
- Keholliset oheisharjoitteet osaksi tanssia.
- Hitaan valssin, hitaan foksin, foksin ja samban kuviopankki sekä variointi.
- Suljetun otteen tanssien linjavariaatiot.

Kurssin tavoitteena on kehittää osallistujien tanssitaitoa ja sen eteenpäin opettamista syventämällä sekä laajentamalla tanssijoiden ymmärrystä ja kokemusmaailmaa tanssista.

Opiskelu tapahtuu ryhmissä ja pienryhmissä sekä itsenäisesti, että opettajan ohjaamana. Opetus koostuu luento-osuuksista ja käytännön harjoituksista. Kurssiin sisältyy itsenäistä opiskelua ja osaaminen osoitetaan oppimistehtävillä sekä aktiivisella osallistumisella kontaktiopetukseen.

Suositeltava kirjallisuus: Kontturi-Paasikko, L. 2012. Parin kanssa paremmin: ajatuksia paritanssin opettamisesta. Eura: Tanssi Tahti.
Muu oppimateriaali annetaan opintojakson alussa ja aikana.