Sairaanhoitotyön syventävät opinnot (lukuvuoden 2023-2024 opinnot päivitetään kesäkuussa, viimeistään 22.6. mennessä)

Sairaanhoitotyön syventävät opinnot ovat tarkoitettu sellaisille sairaanhoitajatutkinnon jo suorittaneille henkilöille, jotka haluavat tutkintoonsa kuuluneen suuntautumisvaihtoehdon lisäksi suorittaa toiset suuntaavat opinnot. Syventävät opinnot ovat myös hyvä keino päivittää osaamista tämän päivän tarpeita vastaavaksi, mikäli haluat palata pitemmän tauon jälkeen sairaanhoitajan tehtäviin. Syventävien opintojen opintosuunnitelman mukainen kokonaislaajuus on 30 op, mutta suoritettava laajuus voi vaihdella opiskelijan henkilökohtaisista opiskelutarpeista riippuen. Henkilökohtaisesta opintosuunnitelmasta voi keskustella avoimen ammattikorkeakoulun yhteyshenkilön kanssa (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.). Myös syventävien opintojen vastuuopettajat voivat olla apuna opintojen suunnittelussa.

Opinnot koostuvat teoriaopinnoista, lääketieteellisistä opinnoista ja harjoittelusta. Lisäksi opintoihin voi sisällyttää tarvittaessa myös muita opintojaksoja. Esimerkiksi perioperatiivisia opintoja suorittaville suositellaan lisäksi Säteilyturvallisuus C-kaaren käytössä -opintojaksoa, mikäli opiskelija ei ole sitä aiemmin suorittanut.

Lukuvuonna 2022–2023 opinnot toteutuvat sairaanhoitotyön lukuvuoden 2020–2021 opetussuunnitelman mukaisesti. Ks. otsikon  Sairaanhoitotyön syventävä osaaminen alta.

Opintojen rakenne:
1. teoriaopintojaksot 5 + 5 op
2. lääketieteelliset opinnot, 1 + 1 op
3. harjoittelu 18 op
4. Mahdolliset muut opintojaksot, jos tarpeen suorittaa. Opiskelija voi suorittaa halutessaan myös useamman kuin kaksi teoriaopintojaksoa ja lääketieteellistä osiota, mikäli opintojaksoilla on tilaa ja ne saa sovitettua lukujärjestykseen.

Teoriaopintoja alkaa syksyllä 2022 elo-syyskuun vaihteessa ja keväällä 2023 tammikuussa. Osa teoriaopintojaksoista toteutuu sekä syksyllä että keväällä ja opiskelija tekee ilmoittautuessaan valinnan kumpana ajankohtana opinnot suorittaa. Teoriaopintojaksojen lukujärjestykset julkaistaan lukkarikoneessa jaksoittain viimeistään 1–2 viikkoa ennen kunkin jakson alkua. Jaksojen ajoitukset lukuvuodelle 2022–2023 löytyvät opinto-oppaasta.

Teoriaopinnot sisältävät yleensä luento-opetusta, harjoitustunteja, simulaatioita, kirjallisia tehtäviä ja itsenäistä opiskelua. Tietyt opintojaksot voi suorittaa kokonaan verkossa. Kontaktiopetus on pääsääntöisesti pakollista, mutta opiskelijan voi olla aiemman osaamisensa ja kokemuksensa perusteella mahdollista henkilökohtaistaa opetukseen osallistumista. Tästä on keskusteltava ja sovittava vastuuopettajan kanssa erikseen. Huomaathan, että eri teoriaopinnoissa käytäntö ja toteutustapa voi kuitenkin vaihdella. Katso tarkempi toteutustapa opintojaksokuvauksista ja/tai kysy vastuuopettajalta. 

Teoriaopintojen jälkeen on mahdollista suorittaa harjoittelut, mikäli harjoittelupaikka/paikat järjestyvät. Harjoittelu voi olla mahdollista tehdä myös työsuhteessa. Harjoittelun voi pääsääntöisesti tehdä joustavasti oman aikataulunsa mukaan teoriaopintojaksojen jälkeen ja sen suorittamisesta voi keskustella tarkemmin opintojen vastuuopettajan kanssa.  Huomaathan, että emme pysty takaamaan kaikille mahdollisuutta suorittaa harjoittelua. Mahdollisuus riippuu harjoittelupaikkojen saatavuudesta. Harjoittelun kokonaisuuslaajuus on 18 op = 12 viikkoa.  

Lääketieteelliset opintojaksot toteutuvat aikavälillä syksy 2022 - kevät 2023 riippuen opiskelijan tekemistä valinnoista. Lääketieteellisten opintojen suunnitellut ajoitukset (opettajan kanssa voi tarvittaessa keskustella henkilökohtaistetusta aikataulusta): 

Syyslukukausi 2022:

pediatria, lastenpsykiatria, päihdelääketiede, sisätaudit, syöpätaudit

Kevätlukukausi 2023:

anestesiologia, geriatria, kirurgia, psykiatria, teholääketiede

Kesälukukausi 2023:

mahdolliset kesäopintoina suoritettavat osiot ilmoitetaan myöhemmin

Opintojen hinta


Opintojen hinta määräytyy laajuuden mukaan. Maksu on 15 euroa/ opintopiste tai max 300 euroa lukuvuodessa (=lukuvuosimaksu). Koko syventävän opintokokonaisuuden hinta on 300 euroa. Jos suoritat vain osia kokonaisuudesta, hinnoitteluperiaate on 15 euroa/ opintopiste, mutta kuitenkin max 300 euroa lukuvuodessa. Ilmoittautumisen yhteydessä voit valita, maksatko opinnot opintojaksoittain, vai maksatko kerralla lukuvuosimaksun. Lukuvuosimaksulla saat suorittaa niin paljon opintoja yhden lukuvuoden aikana kuin haluat. Jos tiedät suorittavasi 20 opintopistettä tai enemmän lukuvuonna 2022-2023, kannattaa maksaa kerralla 300 euron maksu. Muussa tapauksessa huolehdithan itse, ettei 300 euron maksukatto ylity. Tarvittaessa avoimen amkin tiimi voi säätää opintojaksomaksuja kohdaltasi, jotta maksut eivät ylitä 300 euron rajaa. Maksuasioihin liittyvissä kysymyksissä voit laittaa viestin Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..  

Todistus suoritetuista opinnoista


Hyväksytyistä opinnoista annetaan opintosuoritusote. Opiskelija voi tulostaa opintosuoritusotteen itse opiskelijahallintojärjestelmästä tai pyytää sen avoimen ammattikorkeakoulun tiimiltä osoitteesta Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. .

Ilmoittautuminen


Opiskelija ilmoittautuu valitsemilleen teoriaopintojaksoille sekä lääketieteellisiin opintoihin ja harjoitteluun avoimen ammattikorkeakoulun ilmoittautumispalvelussa Ellassa.

Lääketieteellisten opintojen tarkemmat valinnat (väh. 2 op) ilmoitetaan tiedoksi avoimen ammattikorkeakoulun tiimille osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Ilmoittautumisaika alkaa maanantaina 1.8. klo 10:00. Huomioithan, että paikkoja opintoihin on rajallisesti, joten suosittelemme ilmoittautumista heti ilmoittautumisajan alkaessa. Kannattaa käydä tutustumassa ilmoittautumispalvelu Ellaan jo etukäteen.

 

Syventävien kokonaisuuksien opinnot ja opintojaksojen vastuuopettajat

Sisätauti-kirurgisen hoitotyön syventävät opinnot
Sisätautipotilaan hoitotyö/ Pia Mäenpää (kevät 2023, ilmoittautuminen päättynyt) 
Kirurginen hoitotyö/Nina Männistö (syksy 2022, ilmoittautuminen päättynyt)
Sisätautikirurgisen hoitotyön harjoittelu  / Pia Mäenpää, ilmoittautuminen päättynyt
 
Perioperatiiviset syventävät opinnot
Perioperatiivinen hoitotyö I / Helka Ervasti (kevät 2023, ilmoittautuminen päättynyt) 
Perioperatiivinen hoitotyö II/ Helka Ervasti (kevät 2023, ilmoittautuminen päättynyt)
Perioperatiivisen hoitotyön harjoittelu / Helka Ervasti, ilmoittautuminen päättynyt 
Säteilyturvallisuus C-kaaren käytössä suositeltava opintojakso, jos et ole aiemmin suorittanut sitä. Opintojakso alkaa tammikuussa 2023 (opintojakso tulee näkyviin Ellaan kevään 2023 tarjonnan julkaisun yhteydessä marras-joulukuun vaihteessa). Jos maksat lukuvuosimaksun syksyllä 2022 ja haluat suorittaa em. opintojakson keväällä 2023, laita viesti osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., niin teemme ilmoittautumisen opintojaksolle suoraan. Muussa tapauksessa ilmoittaudu Ellan kautta ja maksa maksu ilmoittautumisen yhteydessä. 

Palliatiivisen hoitotyön syventävät opinnot 
Palliatiivinen ja saattohoitotyö/Mari Vihelä (syksy 2022, ilmoittautuminen päättynyt)
Lisäksi sopii esim. gerontologinen hoitotyö tai sisätautipotilaan hoitotyö.  

Lasten hoitotyön syventävät opinnot 
Lasten ja nuorten hoitotyö I / Virpi Mäkikangas (kevät 2023, ilmoittautuminen päättynyt)
Lasten ja nuorten hoitotyö II/ Virpi Mäkikangas (kevät 2023, ilmoittautuminen päättynyt)
Lasten ja nuorten hoitotyön harjoittelu / Virpi Mäkikangas, ilmoittautuminen päättynyt 

Tehohoitotyön syventävät opinnot
Tehohoitotyö I/ Sanna Ronkainen (kevät 2023, ilmoittautuminen päättynyt)
Tehohoitotyö II/ Sanna Ronkainen (kevät 2023, ilmoittautuminen päättynyt)
Tehohoitotyön harjoittelu  / Sanna Ronkainen, ilmoittautuminen päättynyt

Mielenterveys- ja päihdehoitotyön syventävät opinnot
Päihdehoitotyö/Juha Alakulppi (syksy 2022 ja kevät 2023: huolehdithan, että valitset ilmoittautuessasi oikean toteutuksen! Ilmoittautuminen päättynyt. )
Mielenterveyshoitotyö/ Pirkko Suua, Sirpa Tölli (syksy 2022 ja kevät 2023: huolehdithan, että valitset ilmoittautuessasi oikean toteutuksen! Ilmoittautuminen päättynyt)
Lasten, nuorten ja perheiden mielenterveystyö/ Juha Alakulppi  (syksy 2022, ilmoittautuminen päättynyt)
Mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelu / Pirkko Suua (syksy 2022 ja kevät 2023, ilmoittautuminen päättynyt) 

Gerontologisen hoitotyön syventävät opinnot
Gerontologinen hoitotyö/Reetta Saarnio (kevät 2023, ilmoittautuminen päättynyt)
Opiskelija voi yhdistää esimerkiksi Sisätautipotilaan hoitotyön, Kirurgisen potilaan hoitotyön tai Mielenterveyshoitotyön kanssa.
Gerontologisen hoitotyön harjoittelu / Reetta Saarnio, ilmoittautuminen päättynyt

Avohoitotyön syventävät opinnot (Oulainen/ osin verkko-opinnot)
Akuutti avohoitotyö / Henna Aaltonen, OULAINEN (syksy 2022 ja kevät 2023: huolehdithan, että valitset ilmoittautuessasi oikean toteutuksen! Ilmoittautuminen päättynyt)
Kiireetön avohoitotyö / Merja Jylkkä OULAINEN (syksy 2022 ja kevät 2023: huolehdithan, että valitset ilmoittautuessasi oikean toteutuksen! Ilmoittautuminen päättynyt)
Avohoitotyön harjoittelu / Henna Aaltonen, ilmoittautuminen päättynyt

Lääketieteen syventävät opinnot (Tiina Jaatinen, ilmoittautuminen päättynyt)
•Anestesiologia 1 op
•Teholääketiede 1 op
•Kirurgia 1 op
•Pediatria 1 op
•Lasten psykiatria 1 op
•Sisätaudit 1 op
•Psykiatria 1 op
•Päihdelääketiede 1 op
•Geriatria 1 op
•Syöpätaudit 1 op