Syksyllä alkavien yamk-opintojen tarjonnan näet alla. Ilmoittautumiset yksittäisille yamk-opinnoille alkavat 30.7.2019 klo 10.00. Ilmoittautumisaika polkuopintoihin on 24.6.-30.7.2019.

Ilmoittautuminen tulossa

Ilm. alkaaKoulutus alkaa
 
Luonnonvara- ja ympäristöala
Luonnonvara-alan innovaatio- ja kehittämistoiminta Maaseudun kehittämisen tutkinto-ohjelma (Yamk)30.07.1911.10.19
 
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Asiakkaan hoidon tarpeen arviointi, kliininen tutkiminen ja hoitaminen Laajavastuisen asiantuntijasairaanhoitajan tutkinto-ohjelma (yamk)30.07.1930.08.19
Ensihoidon palvelutason johtaminen ja kehittäminen Ensihoidon kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma (Yamk)30.07.1920.09.19
Johtajuus ja johtaminen ensihoidossa Ensihoidon kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma (Yamk)30.07.1913.12.19
Kuntoutuksen monitieteinen tietoperusta ja lähtökohdat Kuntoutuksen erityisasiantuntijan tutkinto-ohjelma (Yamk)30.07.1920.09.19
Kuntoutuksen palvelujärjestelmät, yhteistyöverkostot ja asiakastyön prosessit Kuntoutuksen erityisasiantuntijan tutkinto-ohjelma (Yamk)30.07.1920.09.19
Näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko Laajavastuisen asiantuntijasairaanhoitajan tutkinto-ohjelma (yamk)30.07.1930.08.19
Strategialähtöinen asiakkuuksien ja prosessien johtaminen Sosiaali- ja terveysalan johtamisen tutkinto-ohjelma (yamk)30.07.1920.09.19
Yhteiskunnan muutos ja haasteet hyvinvoinnille ja palveluille Sosiaali- ja terveysalan yamk-tutkinto-ohjelmat, ks. Muuta opintoihin liittyvää tietoa30.07.1911.10.19
 
Yhteiset opinnot
Palvelumuotoilu Monialainen opintojakso (Yamk)30.07.1911.10.19
Pilvipalvelut modernissa tieto- ja tiimityössä Monialainen opintojakso (Yamk)30.07.1909.09.19
Project Management 30.07.1902.09.19
Social Media as a Tool in Work Communities 30.07.1902.09.19
Sosiaalinen media työyhteisöjen työvälineenä Monialainen opintojakso (Yamk)30.07.1916.09.19
Strategia ja henkilöstöjohtaminen Monialainen opintojakso (Yamk)30.07.1920.09.19
Videot ja digitarinat osaamisen osoittamisen välineinä Monialainen opintojakso (Yamk)30.07.1916.09.19
Yhteistoiminnallisen kehittämisen menetelmät Monialainen opintojakso (Yamk)30.07.1915.11.19
 
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Kansainvälisen kasvuyrityksen markkinointi Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen tutkinto-ohjelma (Yamk)30.07.1904.10.19
Liiketoiminnan kehittämistyö Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen tutkinto-ohjelma (Yamk)30.07.1930.08.19
Strategia ja henkilöstöjohtaminen Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen tutkinto-ohjelma (Yamk)30.07.1920.09.19
Strategia käytännössä Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen tutkinto-ohjelma (Yamk)30.07.1928.10.19
Työyhteisö- ja esimiesviestintä Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen tutkinto-ohjelma (Yamk)30.07.1922.11.19
Yrityksen strategialähtöisten liiketoimintaprosessien kehittäminen Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen tutkinto-ohjelma (Yamk)30.07.1906.09.19

Ilmoittautuminen käynnissä

Ilm. päättyyIlmoittautuneita
 
Kulttuuriala
Taiteen tekijän ja kehittäjän polkuopinnot (Yamk), monimuotototeutus30.07.2019 Tilaa
 
Luonnonvara- ja ympäristöala
Maaseudun kehittämisen polkuopinnot (Yamk), monimuotototeutus30.07.2019 Tilaa
 
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Ensihoidon kehittämisen ja johtamisen polkuopinnot (Yamk), monimuotototeutus30.07.2019 Tilaa
Kuntoutuksen erityisasiantuntijan polkuopinnot (Yamk), monimuotototeutus30.07.2019 Tilaa
Laajavastuisen asiantuntijasairaanhoitajan polkuopinnot (Yamk), monimuotototeutus30.07.2019 Tilaa
Sosiaali- ja terveysalan johtamisen polkuopinnot (Yamk), monimuotototeutus30.07.2019 Tilaa
 
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen polkuopinnot (Yamk), monimuotototeutus30.07.2019 Tilaa