Ilmoittautuminen tulossa

Ilm. alkaaKoulutus alkaa
 
Kulttuuriala
Ainedidaktiikka 1 Musiikkipedagogi30.07.1926.08.19
Ainedidaktiikka 2 Musiikkipedagogi30.07.1926.08.19
Ainedidaktiikka 3 Musiikkipedagogi30.07.1926.08.19
Basic Studies in Dance 4 Social ballroom dance / Dance Teacher30.07.1926.08.19
Body Care of a Musician Music Pedagogue30.07.1926.08.19
Chamber Music/Orchestra/Lied/Ensemble 1 Music Pedagogue30.07.1926.08.19
Chamber Music/Orchestra/Lied/Ensemble 2 Music Pedagogue30.07.1926.08.19
Complementary Dance Studies Ballet / Dance Teacher30.07.1926.08.19
Ear Training 1 Music Pedagogue30.07.1926.08.19
Ear Training 2 Music Pedagogue30.07.1926.08.19
English for Music Pedagogues Music Pedagogue30.07.1926.08.19
Introduction to Music Technology Music Pedagogue30.07.1926.08.19
Johdatus musiikin tiedolliseen hahmottamiseen Musiikkipedagogi (klassinen)30.07.1902.09.19
Johdatus musiikin tiedolliseen hahmottamiseen Musiikkipedagogi (popjazz)30.07.1902.09.19
Kirjallinen viestintä Musiikkipedagogi30.07.1928.10.19
Music Theory 3 Music Pedagogue30.07.1926.08.19
Musiikin historia 1 Musiikkipedagogi30.07.1926.08.19
Musiikin historia 2 Musiikkipedagogi30.07.1926.08.19
Musiikin teoria 1 Musiikkipedagogi30.07.1928.10.19
Musiikin teoria 2 Musiikkipedagogi30.07.1926.08.19
Muusikon käytännön valmiudet 1 Musiikkipedagogi30.07.1926.08.19
Muusikon käytännön valmiudet 2 Musiikkipedagogi30.07.1926.08.19
Opetussuunnitelma Musiikkipedagogi30.07.1926.08.19
Pedagoginen perusta Musiikkipedagogi30.07.1926.08.19
Pianonsoiton käytännön valmiudet Musiikkipedagogi30.07.1926.08.19
Svenska för musikpedagoger Musiikkipedagogi30.07.1926.08.19
Tanssijan hyvinvointi 1 Anatomia ja kehonhuolto / Tanssinopettaja30.07.1926.08.19
Tanssin perusopinnot 1 Baletti / Tanssinopettaja30.07.1926.08.19
Tanssin syventävät opinnot 1 Showtanssi / Tanssinopettaja30.07.1926.08.19
Tanssin täydentävät opinnot 1 Limón / Tanssinopettaja30.07.1926.08.19
Tanssin täydentävät opinnot 1 Baletti / Tanssinopettaja30.07.1926.08.19
Työyhteisötaidot Musiikkipedagogi30.07.1926.08.19
Yrittäjyys Musiikkipedagogi30.07.1926.08.19
 
Luonnonvara- ja ympäristöala
Calf Management and Welfare Agricultural and Rural Industries30.07.1901.10.19
Energiatalouden suunnittelu Maaseutuelinkeinot30.07.1926.08.19
Maaseudun monialayrittämisen suunnittelu Maaseutuelinkeinot30.07.1926.08.19
Maaseutuympäristön arviointi Maaseutuelinkeinot30.07.1926.08.19
Metsätalouden suunnittelu Maaseutuelinkeinot30.07.1926.08.19
Nautakarjatalouden suunnittelu Maaseutuelinkeinot30.07.1926.08.19
Peltoviljelyn suunnittelu Maaseutuelinkeinot30.07.1926.08.19
Sheep Farming and Biodiversity Agricultural and Rural Industries30.07.1917.09.19
 
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Aikuinen magneetti- ja tietokonetomografiatutkimuksessa ja -toimenpiteissä Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma31.07.1926.08.19
Ammatillinen ruotsin kieli ja viestintä Fysioterapian tutkinto-ohjelma31.07.1928.10.19
Ammatillinen ruotsin kieli ja viestintä Sosiaalialan tutkinto-ohjelma31.07.1926.08.19
Ammatillinen ruotsin kieli ja viestintä Sosiaalialan tutkinto-ohjelma31.07.1928.10.19
Ammatillinen ruotsin kieli ja viestintä Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma31.07.1926.08.19
Ammatillinen ruotsin kieli ja viestintä Kaikki tutkinto-ohjelmat31.07.1926.08.19
Anatomia, fysiologia ja ravitsemus Fysioterapian tutkinto-ohjelma31.07.1919.08.19
Anatomiaa, fysiologiaa ja neurologiaa optometristeille Optometrian tutkinto-ohjelma31.07.1919.08.19
Anatomian ja fysiologian perusteet Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma31.07.1904.11.19
Asiakkaan hoidon tarpeen moniammatillinen arviointi Hoitotyön tutkinto-ohjelma (sairaanhoitotyö)31.07.1923.09.19
Asiantuntijaviestintä Optometrian tutkinto-ohjelma31.07.1928.10.19
Asiantuntijaviestintä Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma31.07.1919.08.19
Asiantuntijaviestintä Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma31.07.1919.08.19
Ensiapu Ks. kohta Muuta opintoihin liittyvää tietoa31.07.1928.10.19
Ergonomic Patient Handling Degree Programme in Physiotherapy31.07.1907.10.19
Ergonomic Patient Handling Degree Programme in Physiotherapy31.07.1926.08.19
Expert Skills in MRI and MRI Procedures Degree Programme in Radiography and Radiation Therapy (Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma)31.07.1926.08.19
Farmakologia ja toksikologia Bioanalytiikan, suun terveydenhuollon ja radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelmat31.07.1928.10.19
First Aid See Notes31.07.1926.08.19
Kuntoutuksen teoriaperusta Toimintaterapian tutkinto-ohjelma31.07.1928.10.19
Lääketieteen perusteet Ks. kohta Muuta opintoihin liittyvää tietoa31.07.1926.08.19
Mikrobiologian ja patologian perusteet Optometrian ja suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelmat31.07.1904.11.19
Mikrobiologian perusteet ja infektioiden torjunta Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma31.07.1919.08.19
Monialainen yhteistyö sosiaalialalla Sosiaalialan tutkinto-ohjelma31.07.1928.10.19
Monialainen yhteistyö sosiaalialalla Sosiaalialan tutkinto-ohjelma31.07.1926.08.19
Moniammatillinen sosiaali- ja terveysala Toimintaterapian tutkinto-ohjelma31.07.1907.10.19
Näytteenottotoiminnan harjoitukset Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma31.07.1919.08.19
Näytteenottotoiminta Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma31.07.1919.08.19
Näyttöön perustuva hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Vapaasti valittavat opinnot31.07.1902.09.19
Optometrian orientaatio ja silmälasiopin perusteet Optometrian tutkinto-ohjelma31.07.1926.08.19
Optometristin matematiikka ja fysiikka Optometrian tutkinto-ohjelma31.07.1919.08.19
Palveluohjaus Sosiaalialan tutkinto-ohjelma31.07.1928.10.19
Professional English Communication Degree Programme in Physiotherapy31.07.1926.08.19
Professional English Communication Degree Programme in Radiography and Radiation Therapy (Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma)31.07.1914.10.19
Radiografia- ja sädehoitotyön perusteet Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma31.07.1919.08.19
Ravitsemus ja terveys Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma31.07.1926.08.19
Seksuaalisuus eri ikäkausina Vapaasti valittavat opinnot31.07.1909.09.19
Seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kokeneen hoito Vapaasti valittavat opinnot31.07.1930.09.19
Solubiologian, biokemian ja perinnöllisyyden perusteet Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma31.07.1928.10.19
Sosiaalialan dokumentointi ja tietosuoja Sosiaalialan tutkinto-ohjelma31.07.1926.08.19
Suun terveydenhoitotyön kehittäminen Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma31.07.1926.08.19
Säteilyturvallisuus C-kaaren käytössä Ks. kohta Muuta opintoihin liittyvää tietoa31.07.1902.09.19
Toiminnallinen terveys ja hyvinvointi Toimintaterapian tutkinto-ohjelma31.07.1919.08.19
Toimintaterapian tietoperusta, etiikka ja filosofia Toimintaterapian tutkinto-ohjelma31.07.1919.08.19
Tulevaisuuden tuotteet ja palvelut - testaa ja kehitä Vapaasti valittavat opinnot31.07.1928.10.19
Turvallinen säteilyn käyttö hammasröntgentutkimuksissa Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma31.07.1926.08.19
Työsuojelu ja työhyvinvointi Vapaasti valittavat opinnot31.07.1926.08.19
 
Tekniikan ja liikenteen ala
Cloud Services Information Technology30.07.1909.09.19
Developer Basic Skills Information Technology30.07.1928.10.19
Energiatekniikka Energiatekniikka30.07.1902.09.19
Fysiikka Talotekniikka30.07.1926.08.19
Introduction to Web Development Information Technology30.07.1926.08.19
Johdatus tietotekniikan opintoihin Tietotekniikka30.07.1926.08.19
Matematiikka Energiatekniikka30.07.1926.08.19
Matematiikka Talotekniikka30.07.1926.08.19
Mobile Data Communications Information Technology30.07.1902.09.19
Moottoriajoneuvojen katsastus Katsastajakoulutuksen yleisjakso / Konetekniikka30.07.1926.08.19
Perusmekaniikka ja lämpöfysiikka Energiatekniikka30.07.1926.08.19
Pumppaustekniikka Talotekniikka30.07.1902.09.19
Rakennuksen LVIS-järjestelmät Talotekniikka30.07.1926.08.19
Talotekniikan perusteet Energiatekniikka30.07.1926.08.19
Tietotekniikan sovellusprojekti Tietotekniikka30.07.1928.10.19
Työelämätaidot Talotekniikka30.07.1926.08.19
Virtaustekniikka Talotekniikka30.07.1902.09.19
 
Yhteiset opinnot
Pilvipalvelut modernissa tieto- ja tiimityössä 30.07.1909.09.19
Social Media as a Tool in Work Communities 30.07.1902.09.19
Sosiaalinen media työyhteisöjen työvälineenä 30.07.1916.09.19
Videot ja digitarinat osaamisen osoittamisen välineinä 30.07.1916.09.19
 
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Excelin jatkokurssi 30.07.1926.08.19
Henkilöverotus 30.07.1928.10.19
Julkistalous ja laskentatoimi 30.07.1926.08.19
Kehittyvät organisaatiot 30.07.1926.08.19
Kirjanpidon peruskurssi 30.07.1926.08.19
Laatujärjestelmät, testaus ja katselmointi 30.07.1902.09.19
Lähiesimiehenä toimiminen 30.07.1926.08.19
Organisaatiokäyttäytyminen 30.07.1928.10.19
Palkanlaskennan jatkokurssi 30.07.1926.08.19
Palkanlaskennan perusteet 30.07.1926.08.19
SAP-toiminnanohjausjärjestelmä 30.07.1928.10.19
Sisäinen tarkastus 30.07.1926.08.19
Strateginen johtaminen 30.07.1926.08.19
Työoikeuden perusteita esimiehille 30.07.1928.10.19
Työoikeuden perusteita taloushallinnolle 30.07.1926.08.19
Yhdistyksen ja asunto-osakeyhtiön talous 30.07.1926.08.19