Syksyn 2019 yksittäiset opintojaksot

Ilmoittautuminen syksyn 2019 opintojaksoille alkaa 30.7. tai 31.7. klo 10.

Ilmoittautuminen käynnissä

Koulutus alkaaIlm. päättyyIlmoittautuneita
 
Kulttuuriala
Kirjallinen viestintä Musiikkipedagogi28.10.19 13.10.19 Tilaa
Musiikin teoria 1 Musiikkipedagogi28.10.19 13.10.19 Täynnä info
 
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Ammatillinen ruotsin kieli ja viestintä Sosiaalialan tutkinto-ohjelma28.10.19 23.09.19 Täynnä info
Ammatillinen ruotsin kieli ja viestintä Fysioterapian tutkinto-ohjelma28.10.19 23.09.19 Tilaa
Anatomian ja fysiologian perusteet Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma04.11.19 23.09.19 Täynnä info
Asiantuntijaviestintä Optometrian tutkinto-ohjelma28.10.19 23.09.19 Täynnä info
Ensiapu Ks. kohta Muuta opintoihin liittyvää tietoa28.10.19 23.09.19 Täynnä info
Ergonomic Patient Handling Degree Programme in Physiotherapy07.10.19 23.09.19 Tilaa
Farmakologia ja toksikologia Bioanalytiikan, suun terveydenhuollon ja radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelmat28.10.19 23.09.19 Tilaa
Kuntoutuksen teoriaperusta Toimintaterapian tutkinto-ohjelma28.10.19 23.09.19 Täynnä info
Mikrobiologian ja patologian perusteet Optometrian ja suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelmat04.11.19 23.09.19 Tilaa
Monialainen yhteistyö sosiaalialalla Sosiaalialan tutkinto-ohjelma28.10.19 23.09.19 Täynnä info
Palveluohjaus Sosiaalialan tutkinto-ohjelma28.10.19 23.09.19 Täynnä info
Professional English Communication Degree Programme in Radiography and Radiation Therapy (Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma)14.10.19 23.09.19 Tilaa
Solubiologian, biokemian ja perinnöllisyyden perusteet Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma28.10.19 23.09.19 Täynnä info
Tulevaisuuden tuotteet ja palvelut – testaa ja kehitÿ Vapaasti valittavat opinnot28.10.19 23.09.19 Tilaa
 
Tekniikan ja liikenteen ala
Developer Basic Skills Information Technology28.10.19 13.10.19 Tilaa
Mobile Data Communications Information Technology02.09.19 01.07.20 Tilaa
Tietotekniikan sovellusprojekti Tietotekniikka28.10.19 13.10.19 Tilaa
 
Yhteiset opinnot
Pilvipalvelut modernissa tieto- ja tiimityössä 09.09.19 01.07.20 Tilaa
Social Media as a Tool in Work Communities 02.09.19 30.06.20 Tilaa
Sosiaalinen media työyhteisöjen työvälineenä 16.09.19 29.04.20 Tilaa
Videot ja digitarinat osaamisen osoittamisen välineinä 16.09.19 01.06.20 Tilaa
 
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Henkilöverotus 28.10.19 10.10.19 Täynnä info
Organisaatiokäyttäytyminen 28.10.19 10.10.19 Täynnä info
SAP-toiminnanohjausjärjestelmä 28.10.19 10.10.19 Täynnä info
Työoikeuden perusteita esimiehille 28.10.19 10.10.19 Täynnä info