sivuid: 697

Syksyllä 2020 alkavat AMK-opinnot

Opintokokonaisuudet ja opintopolut

Ilmoittautuminen käynnissä

Ilm. päättyyIlmoittautuneita
 
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet opinnot sosionomeille (AMK)31.10.2020 Tilaa
 
Tekniikan ja liikenteen ala
Oamk Highway31.12.2020 Tilaa
 
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Avanto-yrittäjyysohjelma 31.07.2021 Tilaa
Juridiikan opintokokonaisuus02.10.2020 Täynnä info

Yksittäiset opintojaksot

Ilmoittautuminen käynnissä

Koulutus alkaaIlm. päättyyIlmoittautuneita
 
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Ammatillinen ruotsin kieli ja viestintä Fysioterapian tutkinto-ohjelma 26.10.20 30.09.20 Tilaa
Anatomian ja fysiologian perusteet Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma 26.10.20 30.09.20 Täynnä info
Asiantuntijaviestintä Optometrian tutkinto-ohjelma 26.10.20 30.09.20 Tilaa
Ensiapu Ks. kohta Muuta opintoihin liittyvää tietoa 26.10.20 30.09.20 Täynnä info
Ergonomic Patient Handling Fysioterapian tutkinto-ohjelma (Degree Programme in Physiotherapy)  26.10.20 30.09.20 Täynnä info
Farmakologia ja toksikologia Bioanalytiikan, suun terveydenhuollon ja radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelmat 26.10.20 30.09.20 Täynnä info
General Microbiology and Immunology and Biochemistry Degree Programme in Optometry 26.10.20 30.09.20 Tilaa
Kansallinen sosiaalipolitiikka ja EU-linjaukset Sosiaalialan tutkinto-ohjelma (Degree Programme in Social Services) 26.10.20 30.09.20 Täynnä info
Kuntoutuksen teoriaperusta Toimintaterapian tutkinto-ohjelma 26.10.20 30.09.20 Täynnä info
Mikrobiologian ja patologian perusteet Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma 26.10.20 30.09.20 Tilaa
Professional English Communication Degree Programme in Radiography and Radiation Therapy (Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma)  26.10.20 30.09.20 Tilaa
Solubiologian, biokemian ja perinnöllisyyden perusteet Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma 26.10.20 30.09.20 Täynnä info
Sosiaalialan hallinto ja johtaminen Sosiaalialan tutkinto-ohjelma 26.10.20 30.09.20 Täynnä info
 
Yhteiset opinnot
Pilvipalvelut modernissa tieto- ja tiimityössä Yhteiset opinnot, Nonstop 14.09.20 01.07.21 Tilaa
Social Media Opportunities for Work and Leisure Common Studies, nonstop 01.09.20 01.07.21 Tilaa
Sosiaalisen median mahdollisuudet töissä ja vapaa-ajalla Yhteiset opinnot, nonstop 01.09.20 01.07.21 Tilaa
Videos and Digital Stories Demonstrating Competence Yhteiset opinnot, Nonstop 01.06.20 01.07.21 Tilaa
Videot ja digitarinat osaamisen osoittamisen välineinä Yhteiset opinnot, Nonstop 01.09.20 01.07.21 Tilaa
 
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Insolvenssioikeuden perusteet Liiketalouden tutkinto-ohjelma 26.10.20 12.10.20 Täynnä info
Perhe- ja perintöoikeuden perusteet Liiketalouden tutkinto-ohjelma 02.11.20 12.10.20 Täynnä info