Syksyllä 2020 alkavat AMK-opinnot

Opintokokonaisuudet ja opintopolut

Ilmoittautuminen käynnissä

Ilm. päättyyIlmoittautuneita
 
Luonnontieteiden ala
Tietojenkäsittelyn polkuopinnot, päivätoteutus30.07.2020 Tilaa
 
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Bioanalytiikan polkuopinnot, monimuotototeutus30.07.2020 Tilaa
Ensihoidon polkuopinnot, päivätoteutus30.07.2020 Tilaa
Fysioterapian polkuopinnot, päivätoteutus30.07.2020 Tilaa
Kätilötyön polkuopinnot, päivätoteutus30.07.2020 Tilaa
Optometrian polkuopinnot, päivätoteutus30.07.2020 Tilaa
Radiografian ja sädehoidon polkuopinnot, monimuotototeutus30.07.2020 Tilaa
Sairaanhoitajatyön polkuopinnot, Oulainen (monimuotototeutus)30.07.2020 Tilaa
Sairaanhoitajatyön polkuopinnot, päivätoteutus30.07.2020 Tilaa
Sosiaalialan polkuopinnot, päivätoteutus30.07.2020 Tilaa
Suun terveydenhuollon polkuopinnot, päivätoteutus30.07.2020 Tilaa
Terveydenhoitajatyön polkuopinnot sairaanhoitajille ja kätilöille, monimuotototeutus30.07.2020 Tilaa
Toimintaterapian polkuopinnot, monimuotototeutus30.07.2020 Tilaa
Varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet opinnot sosionomeille (AMK)31.10.2020 Tilaa
 
Tekniikan ja liikenteen ala
Oamk Highway31.12.2020 Tilaa
Oulu Game Lab -studies12.08.2020 Tilaa
 
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
International Business Study Path, daytime contact teaching (Kansainvälinen liiketalous)30.07.2020 Tilaa
Liiketalouden polkuopinnot, esimiestyön osaamispolku, monimuotototeutus30.07.2020 Tilaa
Liiketalouden polkuopinnot, päivätoteutus30.07.2020 Tilaa
Liiketalouden polkuopinnot (taloushallinto), monimuotototeutus 30.07.2020 Tilaa
Liiketalouden polkuopinnot, terwa-akatemian osaamispolku, päivätoteutus30.07.2020 Tilaa

Ilmoittautuminen tulossa

Ilm. alkaa
 
Kulttuuriala
Musiikkipedagogin polkuopinnot, päivätoteutus30.07.2020
Tanssinopettajan polkuopinnot, päivätoteutus30.07.2020
 
Luonnonvara- ja ympäristöala
Maaseutuelinkeinojen polkuopinnot, päivätoteutus30.07.2020
 
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Akuutti- ja tehohoitotyön syventävät opinnot sairaanhoitajille31.07.2020
Asiakasvastuisen hoitotyön ja mielenterveys- ja päihdehoitotyön syventävät opinnot sairaanhoitajille31.07.2020
Avohoitotyön syventävät opinnot sairaanhoitajille31.07.2020
Gerontologisen hoitotyön syventävät opinnot sairaanhoitajille31.07.2020
Lasten hoitotyön syventävät opinnot sairaanhoitajille31.07.2020
Mielenterveys- ja päihdehoitotyön syventävät opinnot sairaanhoitajille31.07.2020
Perioperatiiviset syventävät opinnot sairaanhoitajille31.07.2020
Sisätauti-kirurgisen hoitotyön syventävät opinnot sairaanhoitajille31.07.2020
 
Tekniikan ja liikenteen ala
Energiatekniikan polkuopinnot, päivä- tai monimuotototeutus30.07.2020
Konetekniikan polkuopinnot, auto- ja työkonetekniikan sv., päivätoteutus30.07.2020
Konetekniikan polkuopinnot, koneautomaation sv, päivätoteutus30.07.2020
Konetekniikan polkuopinnot, tuotantotekniikan sv., päivätoteutus30.07.2020
Rakennusalan työnjohdon polkuopinnot, päivätoteutus30.07.2020
Rakennusarkkitehdin polkuopinnot, päivätoteutus30.07.2020
Rakennustekniikan polkuopinnot, päivätoteutus30.07.2020
Rakennustekniikan polkuopinnot, yhdyskuntatekniikan sv, monimuotototeutus30.07.2020
Study Path to Degree Programme in Information Technology, Daytime teaching30.07.2020
Sähkö- ja automaatiotekniikan polkuopinnot, päivätoteutus30.07.2020
Talotekniikan polkuopinnot, päivä- tai monimuotototeutus30.07.2020
Tietotekniikan polkuopinnot, laite- ja tuotesuunnittelu, päivätoteutus30.07.2020
Tietotekniikan polkuopinnot, ohjelmistokehitys, päivätoteutus30.07.2020
 
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Avanto-yrittäjyysohjelma 02.08.2020
Henkilöstöosaamisen opintokokonaisuus30.07.2020
Juridiikan opintokokonaisuus30.07.2020
Taloushallinnon erityisosaamisen opintokokonaisuus30.07.2020

Yksittäiset opintojaksot

Ilmoittautuminen käynnissä

Koulutus alkaaIlm. päättyyIlmoittautuneita
 
Luonnontieteiden ala
Concept Creation  24.08.20 12.08.20 Täynnä info
Demo Creation  26.10.20 12.08.20 Täynnä info

Ilmoittautuminen tulossa

Ilm. alkaaKoulutus alkaa
 
Kulttuuriala
Ainedidaktiikka 2 Musiikkipedagogin tutkinto-ohjelma30.07.20  24.08.19
Ainedidaktiikka 3 Musiikkipedagogin tutkinto-ohjelma30.07.20  24.08.20
Chamber Music/Orchestra/Lied/Ensemble 2 Degree Programme in Music pedagogue30.07.20  24.08.20
Chamber Music/Orchestra/Lied/Ensemble 3 Degree Programme in Music pedagogue30.07.20  24.08.20
Chamber Music/Orchestra/Lied/Ensemble 4 Degree Programme in Music pedagogue30.07.20  24.08.20
Ear Training 2 Degree Programme in Music pedagogue30.07.20  24.08.20
English for Music Pedagogues Degree Programme in Music pedagogue30.07.20  09.09.20
Erikseen sovittavat musiikkiopinnot 1 Musiikkipedagogin tutkinto-ohjelma30.07.20  24.08.20
Music Theory 3 Degree Programme in Music pedagogue30.07.20  24.08.20
Musician's Practical Skills 2 Degree Programme in Music pedagogue30.07.20  24.08.20
Musiikin historia 2 Musiikkipedagogin tutkinto-ohjelma30.07.20  24.08.20
Musiikin opiskelijasta alan ammattilaiseksi Musiikkipedagogin tutkinto-ohjelma30.07.20  24.08.20
Musiikin teoria 2 Musiikkipedagogin tutkinto-ohjelma30.07.20  24.08.20
Musiikkiteknologian syventävät opinnot 1 Musiikkipedagogin tutkinto-ohjelma30.07.20  24.08.20
Musiikkiteknologian syventävät opinnot 2 Musiikkipedagogin tutkinto-ohjelma30.07.20  24.08.20
Muusikon käytännön valmiudet 2 Musiikkipedagogin tutkinto-ohjelma30.07.20  26.10.20
Opettajan osaamisportfolio Musiikkipedagogin tutkinto-ohjelma30.07.20  24.08.20
Opetusharjoittelu 2 Musiikkipedagogin tutkinto-ohjelma30.07.20  24.08.20
Opetusharjoittelu 3 Musiikkipedagogin tutkinto-ohjelma30.07.20  24.08.20
Opetussuunnitelma Musiikkipedagogin tutkinto-ohjelma30.07.20  26.10.20
Pedagogical Project Degree Programme in Music pedagogue30.07.20  24.08.20
Pianonsoiton käytännön valmiudet Musiikkipedagogin tutkinto-ohjelma30.07.20  24.08.20
Svenska för musikpedagoger Musiikkipedagogin tutkinto-ohjelma30.07.20  24.08.20
Tutkimus- ja kehittämistoiminta Musiikkipedagogin tutkinto-ohjelma30.07.20  09.09.20
Työelämäharjoittelu Musiikkipedagogin tutkinto-ohjelma30.07.20  24.08.20
Yrittäjyys Musiikkipedagogin tutkinto-ohjelma30.07.20  24.08.20
 
Luonnonvara- ja ympäristöala
Energiatalouden suunnittelu Maaseutuelinkeinojen tutkinto-ohjelma 30.07.20  24.08.20
Maaseudun monialayrittämisen suunnittelu Maaseutuelinkeinojen tutkinto-ohjelma 30.07.20  24.08.20
Metsätalouden suunnittelu Maaseutuelinkeinojen tutkinto-ohjelma 30.07.20  24.08.20
Nautakarjatalouden suunnittelu Maaseutuelinkeinojen tutkinto-ohjelma 30.07.20  24.08.20
Peltoviljelyn suunnittelu Maaseutuelinkeinojen tutkinto-ohjelma 30.07.20  24.08.20
Vasikan hoito ja hyvinvointi Maaseutuelinkeinojen tutkinto-ohjelma 30.07.20  01.10.20
 
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Ammatillinen ruotsin kieli ja viestintä Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma31.07.20  24.08.20
Ammatillinen ruotsin kieli ja viestintä Fysioterapian tutkinto-ohjelma31.07.20  26.10.20
Ammatillinen ruotsin kieli ja viestintä Kaikki tutkinto-ohjelmat31.07.20  24.08.20
Anatomia, fysiologia ja ravitsemus Fysioterapian tutkinto-ohjelma31.07.20  17.08.20
Anatomian ja fysiologian perusteet Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma31.07.20  26.10.20
Anatomy, Histology and Physiology Optometrian tutkinto-ohjelma31.07.20  17.08.20
Asiantuntijaviestintä Optometrian tutkinto-ohjelma31.07.20  26.10.20
Asiantuntijaviestintä Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma31.07.20  17.08.20
Asiantuntijaviestintä Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma31.07.20  17.08.20
Ensiapu Ks. kohta Muuta opintoihin liittyvää tietoa31.07.20  26.10.20
Ergonomic Patient Handling Fysioterapian tutkinto-ohjelma (Degree Programme in Physiotherapy)31.07.20  24.08.20
Ergonomic Patient Handling Fysioterapian tutkinto-ohjelma (Degree Programme in Physiotherapy) 31.07.20  26.10.20
Farmakologia ja toksikologia Bioanalytiikan, suun terveydenhuollon ja radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelmat31.07.20  26.10.20
First Aid See Notes31.07.20  24.08.20
General Microbiology and Immunology and Biochemistry Degree Programme in Optometry31.07.20  26.10.20
Hoitotyön ja lääkehoidon perusvalmiudet Sosiaalialan tutkinto-ohjelma31.07.20  24.08.20
Kansallinen sosiaalipolitiikka ja EU-linjaukset Sosiaalialan tutkinto-ohjelma (Degree Programme in Social Services)31.07.20  26.10.20
Kemian perusteet Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma31.07.20  17.08.20
Kriisipsykologia Vapaasti valittavat opinnot31.07.20  24.08.20
Kuntoutuksen teoriaperusta Toimintaterapian tutkinto-ohjelma31.07.20  26.10.20
Lääketieteen perusteet Ks. kohta Muuta opintoihin liittyvää tietoa31.07.20  24.08.20
Matematiikkaa ja fysiikkaa optometristeille Optometrian tutkinto-ohjelma31.07.20  17.08.20
Mikrobiologian ja patologian perusteet Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma31.07.20  26.10.20
Mikrobiologian perusteet ja infektioiden torjunta Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma31.07.20  17.08.20
Monialainen yhteistyö sosiaalialalla Sosiaalialan tutkinto-ohjelma31.07.20  24.08.20
Moniammatillinen sosiaali- ja terveysala Toimintaterapian tutkinto-ohjelma31.07.20  05.10.20
Näytteenottotoiminnan harjoitukset Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma31.07.20  24.08.20
Näytteenottotoiminta Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma31.07.20  17.08.20
Optometrian orientaatio ja silmälasiopin perusteet Optometrian tutkinto-ohjelma31.07.20  17.08.20
Orientaatio sosiaali- ja terveysalaan Toimintaterapian tutkinto-ohjelma31.07.20  17.08.20
Professional English Communication Degree Programme in Radiography and Radiation Therapy (Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma) 31.07.20  26.10.20
Radiografia- ja sädehoitotyö ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma31.07.20  17.08.20
Ravitsemus ja terveys Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma31.07.20  24.08.20
Seksuaalisuus eri ikäkausina Vapaasti valittavat opinnot31.07.20  07.09.20
Seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kokeneen hoito Vapaasti valittavat opinnot31.07.20  21.09.20
Solubiologian, biokemian ja perinnöllisyyden perusteet Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma31.07.20  26.10.20
Sosiaalialan hallinto ja johtaminen Sosiaalialan tutkinto-ohjelma31.07.20  26.10.20
Suun terveydenhoidon toimintaympäristö Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma31.07.20  17.08.20
Säteilyturvallisuus C-kaaren käytössä Ks. kohta Muuta opintoihin liittyvää tietoa31.07.20  24.08.20
Terveydenhuollon digitaalinen toimintaympäristö ja tietosuoja Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma31.07.20  17.08.20
Toiminnallinen terveys ja hyvinvointi Toimintaterapian tutkinto-ohjelma31.07.20  17.08.20
Toimintaterapian tietoperusta, etiikka ja filosofia Toimintaterapian tutkinto-ohjelma31.07.20  17.08.20
Varhaiskasvatuksen pedagogiikka Sosiaalialan tutkinto-ohjelma31.07.20  17.08.20
 
Tekniikan ja liikenteen ala
Advanced Web Applications Degree Programme in Information Technology30.07.20  31.08.20
Advanced Web Applications Project Degree Programme in Information Technology30.07.20  26.10.20
Basics of Machine Learning Degree Programme in Information Technology30.07.20  17.08.20
Basics of Mathematics and Physics for Programmers Degree Programme in Information Technology30.07.20  24.08.20
Cloud Services Degree Programme in Information Technology30.07.20  01.08.20
Computer Devices and Operating Systems Degree Programme in Information Technology30.07.20  26.10.20
Energiatekniikka Energiatekniikan tutkinto-ohjelma30.07.20  24.08.20
Engineering English Degree Programme in Information Technology30.07.20  24.08.20
Finnish Language and Culture 1 Degree Programme in Information Technology30.07.20  26.10.20
Fysiikka Talotekniikan tutkinto-ohjelma 30.07.20  31.08.20
HTML and CSS Programming Degree Programme in Information Technology30.07.20  26.10.20
Introduction to Programming and Software Development Degree Programme in Information Technology30.07.20  24.08.20
Johdatus ohjelmointiin Tietotekniikan tutkinto-ohjelma30.07.20  24.08.20
Louhintatekniikka Rakennustekniikan tutkinto-ohjelma30.07.20  27.08.20
Lämmitystehontarpeen laskenta ja 2-putkijärjestelmän suunnittelu Talotekniikan tutkinto-ohjelma 30.07.20  31.08.20
Lämmönjakoverkostot Tietotekniikan tutkinto-ohjelma30.07.20  26.10.20
Matematiikan ja digitaalitekniikan perusteet tietotekniikassa Tietotekniikan tutkinto-ohjelma30.07.20  24.08.20
Matematiikka Talotekniikan tutkinto-ohjelma 30.07.20  28.08.20
Mittaustekniikka Energiatekniikan tutkinto-ohjelma30.07.20  26.10.20
Mittaustekniikka Talotekniikan tutkinto-ohjelma 30.07.20  31.08.20
Perusmekaniikka ja lämpöfysiikka Energiatekniikan tutkinto-ohjelma30.07.20  24.08.20
Pumppaustekniikka Talotekniikan tutkinto-ohjelma 30.07.20  31.08.20
Rakennuksen LVIS-järjestelmät Talotekniikan tutkinto-ohjelma 30.07.20  31.08.20
Soil Construction Rakennustekniikan tutkinto-ohjelma30.07.20  01.09.20
Sovelluskehitys Tietotekniikan tutkinto-ohjelma30.07.20  24.08.20
Sulautetun järjestelmän sovellusprojekti Tietotekniikan tutkinto-ohjelma30.07.20  26.10.20
Sähköturvallisuus ja elektroniikan perusteet Tietotekniikan tutkinto-ohjelma30.07.20  24.08.20
Talotekniikan perusteet Talotekniikan tutkinto-ohjelma 30.07.20  26.10.20
Tietoliikenteen perusteet Tietotekniikan tutkinto-ohjelma30.07.20  24.08.20
Tietoliikenteen sovellusprojekti Tietotekniikan tutkinto-ohjelma30.07.20  26.10.20
Tietotekniikan sovellusprojekti Tietotekniikan tutkinto-ohjelma30.07.20  26.10.20
 
Yhteiset opinnot
Pilvipalvelut modernissa tieto- ja tiimityössä Yhteiset opinnot, Nonstop30.07.20  01.09.20
Videos and Digital Stories Demonstrating Competence Yhteiset opinnot, Nonstop30.07.20  01.06.20
Videot ja digitarinat osaamisen osoittamisen välineinä Yhteiset opinnot, Nonstop30.07.20  01.09.20
 
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Asiantuntijapalveluiden myynti Liiketalouden tutkinto-ohjelma30.07.20  26.10.20
English for Team Leaders Liiketalouden tutkinto-ohjelma30.07.20  26.10.20
Henkilöstöjohtaminen Liiketalouden tutkinto-ohjelma30.07.20  24.08.20
Insolvenssioikeuden perusteet Liiketalouden tutkinto-ohjelma30.07.20  26.10.20
Julkistalous ja laskentatoimi Liiketalouden tutkinto-ohjelma30.07.20  24.08.20
Konsernitilinpäätös Liiketalouden tutkinto-ohjelma30.07.20  24.08.20
Palkanlaskennan jatkokurssi Liiketalouden tutkinto-ohjelma30.07.20  24.08.20
Palkanlaskennan perusteet Liiketalouden tutkinto-ohjelma30.07.20  24.08.20
Perhe- ja perintöoikeuden perusteet Liiketalouden tutkinto-ohjelma30.07.20  02.11.20
Sisäinen tarkastus Liiketalouden tutkinto-ohjelma30.07.20  24.08.20
Yhdistyksen ja asunto-osakeyhtiön talous Liiketalouden tutkinto-ohjelma30.07.20  24.08.20