Syksyn 2020 YAMK-opinnot

Opintokokonaisuudet ja opintopolut

Ilmoittautuminen käynnissä

Ilm. päättyyIlmoittautuneita
 
Kulttuuriala
Kulttuurintuottamisen ja luovan talouden polkuopinnot (Yamk), monimuotototeutus30.07.2020 Tilaa
 
Luonnonvara- ja ympäristöala
Maaseudun kehittämisen polkuopinnot (Yamk), monimuotototeutus30.07.2020 Tilaa
 
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Akuutti- ja ensihoidon kehittämisen ja johtamisen polkuopinnot (Yamk), monimuotototeutus30.07.2020 Tilaa
Clinical Optometry, Path Studies, Blended Programme30.07.2020 Tilaa
Kliininen asiantuntijan polkuopinnot (Yamk), monimuotototeutus30.07.2020 Tilaa
Kuntoutuksen asiantuntijan polkuopinnot, monimuotototeutus (Yamk)30.07.2020 Tilaa
Sosiaali- ja terveysalan johtamisen polkuopinnot (Yamk), monimuotototeutus30.07.2020 Tilaa
 
Yhteiset opinnot
Hyvinvointia edistävien digipalveluiden asiantuntijan polkuopinnot (Yamk), monimuotototeutus 33-50 op30.07.2020 Tilaa
Palveluliiketoiminnan kehittämisen polkuopinnot (Yamk), monimuotototeutus30.07.2020 Tilaa
 
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Liiketoiminnan kehittämisen polkuopinnot (Yamk), monimuotototeutus30.07.2020 Tilaa

Ilmoittautuminen tulossa

Ilm. alkaa
 
Tekniikan ja liikenteen ala
Printed Intelligence (MEng), Path Studies, Blended Programme30.07.2020
Water and Environmental Management (MEng) Path Studies, Blended Programme30.07.2020

Yksittäiset opintojaksot

Ilmoittautuminen tulossa

Ilm. alkaaKoulutus alkaa
 
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Asiakkaan hoidon tarpeen arviointi ja kliininen tutkiminen Sosiaali- ja terveysalan tutkinto-ohjelmat (Yamk) ks. muuta30.07.20  28.08.20
Ensihoidon ja akuuttihoitotyön palvelutason kehittäminen ja johtaminen Akuutti- ja ensihoidon kehittäminen ja johtamisen tutkinto-ohjelma (Yamk)30.07.20  28.08.20
Kuntoutuksen monitieteinen tietoperusta ja lähtökohdat Kuntoutuksen asiantuntijan tutkinto-ohjelma (Yamk)30.07.20  29.08.20
Laajavastuinen kliininen hoitotyö Sosiaali- ja terveysalan yamk-tutkinto-ohjelmat, ks. Muuta opintoihin liittyvää tietoa30.07.20  11.09.20
Monitieteinen tietoperusta ja moniammatillinen yhteistyö palliatiivisessa hoidossa Kliinisen asiantuntijan tutkinto-ohjelma (Yamk)30.07.20  11.09.20
Strategialähtöinen asiakkuuksien ja prosessien johtaminen Sosiaali- ja terveysalan johtamisen tutkinto-ohjelma (yamk)30.07.20  29.08.20
Yhteiskunnan muutos ja haasteet hyvinvoinnille ja palveluille Sosiaali- ja terveysalan yamk-tutkinto-ohjelmat, ks. Muuta opintoihin liittyvää tietoa30.07.20  09.10.20
 
Tekniikan ja liikenteen ala
Printed Electronics Degree Programme in Printed Intelligence30.07.20  INFO
Printed Electronics Methods and Applications Degree Programme in Printed Intelligence30.07.20  26.10.20
 
Yhteiset opinnot
Digitaalisten ja teknologisten ratkaisujen soveltaminen ja hyödyntäminen Hyvinvointia edistävien digipalveluiden asiantuntijan tutkinto-ohjelma30.07.20  24.09.20
Digitaalisten ja teknologisten ratkaisujen tunnistaminen ja innovointi Hyvinvointia edistävien digipalveluiden asiantuntijan tutkinto-ohjelma30.07.20  29.08.20
Palvelumuotoilu Monialainen opintojakso (Yamk)30.07.20  09.10.20
Pilvipalvelut modernissa tieto- ja tiimityössä Monialainen opintojakso (Yamk), Nonstop30.07.20  01.09.20
Project Management Multidisciplinary course (Master-level)30.07.20  01.08.20
Strateginen henkilöstöjohtaminen Monialainen opintojakso (Yamk)30.07.20  11.09.20
Terveys- ja hyvinvointiteknologia ja palvelunohjaus digitaalisessa ympäristössä Hyvinvointia edistävien digipalveluiden asiantuntijan tutkinto-ohjelma 30.07.20  11.12.20
Tietosuoja ja turvallisuus sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmässä Hyvinvointia edistävien digipalveluiden asiantuntijan tutkinto-ohjelma30.07.20  29.08.20
Tutkimus- ja tiedontuottamismenetelmät 30.07.20  28.08.20
Videot ja digitarinat osaamisen osoittamisen välineinä Monialainen opintojakso (Yamk)30.07.20  01.09.20
Yhteistoiminnallisen kehittämisen menetelmät Monialainen opintojakso (Yamk)30.07.20  05.10.20
 
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Kansainvälisen kasvuyrityksen markkinointi Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen tutkinto-ohjelma (Yamk)30.07.20  25.09.20
Liiketoiminnan kehittämismenetelmät ja tutkimusviestintä Liiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelma (Yamk)30.07.20  24.08.20
Strategia käytännössä Liiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelma (LTK20SY)30.07.20  26.10.20
Työyhteisö- ja esimiesviestintä Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen tutkinto-ohjelma (Yamk)30.07.20  16.10.20
Yrityksen strategialähtöisten liiketoimintaprosessien kehittäminen Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen tutkinto-ohjelma (Yamk)30.07.20  24.08.20