Syksyn 2021 AMK-opinnot

Ilmoittautumiset alkavat opintojakson kuvauksessa ilmoitettuna päivänä klo 10:00.

Ilmoittautuminen käynnissä

Koulutus alkaaIlm. päättyyIlmoittautuneita
 
Kulttuuriala
Ainedidaktiikka 3 Musiikkipedagogin tutkinto-ohjelma 30.08.21 12.08.21 Tilaa
Body Care of a Musician Degree Programme in Music pedagogue 03.09.21 12.08.21 Tilaa
Chamber Music/Orchestra/Lied/Ensemble 3 Degree Programme in Music pedagogue 23.08.21 12.08.21 Tilaa
Chamber Music/Orchestra/Lied/Ensemble 4 Degree Programme in Music pedagogue 23.08.21 12.08.21 Tilaa
Music Theory 3 Degree Programme in Music pedagogue 08.09.21 12.08.21 Tilaa
Musiikkiteknologian soveltavat opinnot Musiikkipedagogin tutkinto-ohjelma 16.09.21 12.08.21 Tilaa
Musiikkiteknologian syventävät opinnot 2 Musiikkipedagogin tutkinto-ohjelma 16.09.21 12.08.21 Tilaa
Opettajan osaamisportfolio Musiikkipedagogin tutkinto-ohjelma 23.08.21 12.08.21 Tilaa
Opin ja ohjaan eri tavoin Musiikkipedagogin tutkinto-ohjelma 01.11.21 12.08.21 Tilaa
Pedagogical Project Degree Programme in Music pedagogue 06.10.21 12.08.21 Tilaa
Svenska för musikpedagoger Musiikkipedagogin tutkinto-ohjelma 01.09.21 12.08.21 Tilaa
Tutkimus- ja kehittämistoiminta Musiikkipedagogin tutkinto-ohjelma 06.09.21 12.08.21 Tilaa
Yrittäjyys Musiikkipedagogin tutkinto-ohjelma 31.08.21 12.08.21 Tilaa
 
Luonnontieteiden ala
Concept Creation  30.08.21 12.08.21 Tilaa
Demo Creation  01.11.21 12.08.21 Tilaa
 
Luonnonvara- ja ympäristöala
Vastuullinen ruoantuotanto Maaseutuelinkeinojen tutkinto-ohjelma, nonstop 17.05.21 31.05.22 Tilaa
 
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Akuutti avohoitotyö Hoitotyö, sairaanhoitaja (syventävät opinnot) 02.09.21 10.08.21 Tilaa
Akuutti avohoitotyö Hoitotyö, sairaanhoitaja (syventävät opinnot) 07.01.22 17.09.21 Tilaa
Ammatillinen ruotsin kieli ja viestintä Kaikki tutkinto-ohjelmat 30.08.21 10.08.21 Täynnä info
Ammatillinen ruotsin kieli ja viestintä Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma 30.08.21 10.08.21 Tilaa
Anatomia, fysiologia ja ravitsemus Fysioterapian tutkinto-ohjelma 30.08.21 10.08.21 Täynnä info
Anatomian ja fysiologian perusteet Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma 01.11.21 30.09.21 Täynnä info
Asiakkaan monitoimijaiset verkostot Sosiaalialan tutkinto-ohjelma 30.08.21 10.08.21 Tilaa
Asiantuntijaviestintä Sosiaalialan tutkinto-ohjelma 23.08.21 10.08.21 Tilaa
Asiantuntijaviestintä Optometrian tutkinto-ohjelma 23.08.21 10.08.21 Tilaa
Asiantuntijaviestintä Toimintaterapian tutkinto-ohjelma 01.11.21 30.09.21 Täynnä info
Asiantuntijaviestintä Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma 23.08.21 10.08.21 Tilaa
Asiantuntijaviestintä Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma 23.08.21 10.08.21 Tilaa
Avohoitotyön harjoittelu Hoitotyö, sairaanhoitaja (syventävät opinnot) 01.11.21 17.09.21 Tilaa
Digiohjaaja - MOOC Vapaasti valittavat opinnot 30.08.21 10.12.21 Tilaa
Ensiapu Ks. kohta Muuta opintoihin liittyvää tietoa 01.11.21 30.09.21 Täynnä info
Ergonomic Patient Handling Fysioterapian tutkinto-ohjelma (Degree Programme in Physiotherapy)  23.08.21 10.08.21 Täynnä info
Ergonomic Patient Handling Fysioterapian tutkinto-ohjelma (Degree Programme in Physiotherapy)  04.10.21 20.09.21 Tilaa
Farmakologia ja toksikologia Bioanalytiikan, suun terveydenhuollon ja radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelmat 15.10.21 30.09.21 Tilaa
First Aid See Notes 30.08.21 10.08.21 Täynnä info
Gerontologinen hoitotyö Hoitotyö, sairaanhoitaja (syventävät opinnot) 07.01.22 17.09.21 Tilaa
Gerontologisen hoitotyön harjoittelu Hoitotyö, sairaanhoitaja (syventävät opinnot) 14.03.22 17.09.21 Tilaa
Hoitotyön ja lääkehoidon perusvalmiudet Ks. kohta Muuta opintoihin liittyvää tietoa 01.11.21 30.09.21 Tilaa
Hyvän elämän arvopohja Sosiaalialan tutkinto-ohjelma 23.08.21 10.08.21 Täynnä info
Ihmisen kasvu, kehitys ja elämänkulku Sosiaalialan tutkinto-ohjelma 01.11.21 30.09.21 Täynnä info
Kemian perusteet Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma 23.08.21 10.08.21 Tilaa
Kiireetön avohoitotyö Hoitotyö, sairaanhoitaja (syventävät opinnot) 07.01.22 17.09.21 Tilaa
Kiireetön avohoitotyö Hoitotyö, sairaanhoitaja (syventävät opinnot) 31.08.21 10.08.21 Tilaa
Kirurginen hoitotyö Hoitotyö, sairaanhoitaja (syventävät opinnot) 30.08.21 10.08.21 Tilaa
Kirurginen hoitotyö Hoitotyö, sairaanhoitaja (syventävät opinnot) 07.01.22 17.09.21 Tilaa
Kriisipsykologia Vapaasti valittavat opinnot 30.08.21 10.08.21 Tilaa
Lapset puheeksi -menetelmät Vapaasti valittavat opinnot 30.08.21 10.08.21 Tilaa
Lasten ja nuorten hoitotyö I Hoitotyö, sairaanhoitaja (syventävät opinnot) 07.01.22 17.09.21 Tilaa
Lasten ja nuorten hoitotyö II Hoitotyö, sairaanhoitaja (syventävät opinnot) 07.01.22 17.09.21 Tilaa
Lasten ja nuorten hoitotyön harjoittelu Hoitotyö, sairaanhoitaja (syventävät opinnot) 14.03.22 17.09.21 Tilaa
Lasten, nuorten ja perheiden mielenterveystyö Hoitotyö, sairaanhoitaja (syventävät opinnot) 30.08.21 10.08.21 Tilaa
Lääketieteen perusteet Ks. kohta Muuta opintoihin liittyvää tietoa 23.08.21 10.08.21 Tilaa
Lääketieteen syventävät opinnot Hoitotyö, sairaanhoitaja (syventävät opinnot) 30.08.21 17.09.21 Tilaa
Matematiikkaa ja fysiikkaa optometristeille Optometrian tutkinto-ohjelma 23.08.21 10.08.21 Tilaa
Mielenterveyshoitotyö Hoitotyö, sairaanhoitaja (syventävät opinnot) 07.01.22 17.09.21 Tilaa
Mieleterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelu Hoitotyö, sairaanhoitaja (syventävät opinnot) 14.03.22 17.09.21 Tilaa
Mikrobiologian ja patologian perusteet Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma 01.11.21 30.09.21 Tilaa
Mikrobiologian perusteet ja infektioiden torjunta Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma 23.08.21 10.08.21 Tilaa
Mikrobiologian, immunologian ja patologian perusteet Optometrian tutkinto-ohjelma 01.11.21 30.09.21 Tilaa
Moniammatillinen kuntoutuksen teoriaperusta Toimintaterapian tutkinto-ohjelma 01.11.21 30.09.21 Täynnä info
Näytteenottotoiminnan harjoitukset Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma 01.09.21 10.08.21 Tilaa
Näytteenottotoiminta Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma 23.08.21 10.08.21 Tilaa
Näyttöön perustuva tieto terveyspalveluissa Nonstop 08.06.21 10.06.22 Tilaa
Optometrian perusteet Optometrian tutkinto-ohjelma 23.08.21 10.08.21 Tilaa
Palliatiivinen ja saattohoitotyö Hoitotyö, sairaanhoitaja (syventävät opinnot) 02.09.21 10.08.21 Tilaa
Perioperatiivinen hoitotyö I Hoitotyö, sairaanhoitaja (syventävät opinnot) 07.01.22 17.09.21 Tilaa
Perioperatiivinen hoitotyö II Hoitotyö, sairaanhoitaja (syventävät opinnot) 07.01.22 17.09.21 Tilaa
Perioperatiivisen hoitotyön harjoittelu Hoitotyö, sairaanhoitaja (syventävät opinnot) 14.03.22 17.09.21 Tilaa
Professional English Communication Degree Programme in Radiography and Radiation Therapy (Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma)  30.08.21 10.08.21 Tilaa
Professional English Communication All degree programmes (Kaikki tutkinto-ohjelmat) 30.08.21 10.08.21 Täynnä info
Professional English Communication Sosiaalialan tutkinto-ohjelma 01.11.21 30.09.21 Tilaa
Päihdehoitotyö Hoitotyö, sairaanhoitaja (syventävät opinnot) 07.01.22 17.09.21 Tilaa
Radiografia- ja sädehoitotyö ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma 23.08.21 10.08.21 Tilaa
Ravitsemus ja terveys Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma 23.08.21 10.08.21 Tilaa
Seksuaalisuus eri ikäkausina Vapaasti valittavat opinnot 06.09.21 27.08.21 Tilaa
Seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kokeneen hoito Vapaasti valittavat opinnot 20.09.21 03.09.21 Tilaa
Sisätautikirurgisen hoitotyön harjoittelu Hoitotyö, sairaanhoitaja (syventävät opinnot) 01.11.21 17.09.21 Tilaa
Sisätautipotilaan hoitotyö Hoitotyö, sairaanhoitaja (syventävät opinnot) 07.01.22 17.09.21 Tilaa
Sisätautipotilaan hoitotyö Hoitotyö, sairaanhoitaja (syventävät opinnot) 30.08.21 10.08.21 Tilaa
Solubiologian, biokemian ja perinnöllisyyden perusteet Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma 01.11.21 30.09.21 Tilaa
Sosiaalialan ammattilaiseksi kehittyminen Sosiaalialan tutkinto-ohjelma 23.08.21 10.08.21 Täynnä info
Sosiaalipedagoginen asiakastyö ja sosiokulttuurinen innostaminen Sosiaalialan tutkinto-ohjelma 01.11.21 30.09.21 Täynnä info
Suun terveydenhoidon toimintaympäristö Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma 23.08.21 10.08.21 Tilaa
Säteilyturvallisuus C-kaaren käytössä Ks. kohta Muuta opintoihin liittyvää tietoa 30.08.21 10.08.21 Tilaa
Säteilyturvallisuusvastaava Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma 27.08.21 10.08.21 Tilaa
Tehohoitotyö I Hoitotyö, sairaanhoitaja (syventävät opinnot) 07.01.22 17.09.21 Tilaa
Tehohoitotyö II Hoitotyö, sairaanhoitaja (syventävät opinnot) 07.01.22 17.09.21 Tilaa
Tehohoitotyön harjoittelu Hoitotyö, sairaanhoitaja (syventävät opinnot) 14.03.22 17.09.21 Tilaa
Terveydenhuollon digitaalinen toimintaympäristö ja tietosuoja Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma 23.08.21 10.08.21 Täynnä info
Tiedolla johtamisen perusteet Nonstop 08.06.21 10.06.22 Tilaa
Tiedon toissijainen käyttö Nonstop 08.06.21 10.06.22 Tilaa
Toiminnallinen terveys ja hyvinvointi Toimintaterapian tutkinto-ohjelma 23.08.21 10.08.21 Täynnä info
Toimintaterapian tietoperusta, etiikka ja filosofia Toimintaterapian tutkinto-ohjelma 23.08.21 10.08.21 Täynnä info
Työsuojelu ja työhyvinvointi Vapaasti valittavat opinnot 30.08.21 10.08.21 Tilaa
Varhainen vuorovaikutus ja imetysohjauksen perusteet Hoitotyön tutkinto-ohjelma 30.08.21 10.08.21 Tilaa
Yleinen anatomia ja fysiologia Optometrian tutkinto-ohjelma 23.08.21 10.08.21 Tilaa
 
Tekniikan ja liikenteen ala
Advanced Studies of Software Development Degree Programme in Information Technology 30.08.21 12.08.21 Tilaa
Energiatekniikka Energiatekniikan tutkinto-ohjelma 30.08.21 12.08.21 Tilaa
Engineering English Degree programme in Information Technology 01.09.21 12.08.21 Tilaa
Engineering English Degree Programme in Energy Technology 30.08.21 12.08.21 Tilaa
Internet-ohjelmointi ja tietokannat Tietotekniikan tutkinto-ohjelma 30.08.21 12.08.21 Tilaa
Java-ohjelmointi Tietotekniikan tutkinto-ohjelma 30.08.21 12.08.21 Tilaa
Johdatus ohjelmointiin Tietotekniikan tutkinto-ohjelma 30.08.21 12.08.21 Tilaa
Koneoppimisen perusteet Tietotekniikan tutkinto-ohjelma 01.09.21 12.08.21 Tilaa
Laite- ja tuotesuunnittelun syventävät opinnot Tietotekniikan tutkinto-ohjelma 30.08.21 12.08.21 Tilaa
Lean-johtaminen Konetekniikan tutkinto-ohjelma 06.09.21 12.08.21 Tilaa
Louhintatekniikka Rakennustekniikan tutkinto-ohjelma, nonstop 30.08.21 01.06.22 Tilaa
Louhintatekniikka ja maarakennusmateriaalit Rakennustekniikan tutkinto-ohjelma, nonstop 30.08.21 01.06.22 Tilaa
Matematiikan ja digitaalitekniikan perusteet tietotekniikassa Tietotekniikan tutkinto-ohjelma 30.08.21 12.08.21 Tilaa
Mittaustekniikka Energiatekniikan tutkinto-ohjelma 01.11.21 12.08.21 Tilaa
Mittaustekniikka Talotekniikan tutkinto-ohjelma  01.09.21 12.08.21 Täynnä info
Olio-ohjelmointi ja oliopohjainen suunnittelu Tietotekniikan tutkinto-ohjelma 30.08.21 12.08.21 Tilaa
Pilvipalvelut Tietotekniikan tutkinto-ohjelma 30.08.21 12.08.21 Tilaa
Pumppaustekniikka Talotekniikan tutkinto-ohjelma  03.09.21 12.08.21 Tilaa
Rakennuksen LVIS-järjestelmät Talotekniikan tutkinto-ohjelma 31.08.21 12.08.21 Tilaa
Robotiikan perusteet Konetekniikan tutkinto-ohjelma 06.09.21 12.08.21 Tilaa
Soil Construction Degree Program in Civil Engineering, nonstop 30.08.21 01.06.22 Tilaa
Soveltava fysiikka ja matematiikka mittauksissa Tietotekniikan tutkinto-ohjelma 31.08.21 12.08.21 Tilaa
Suunnittelutyökalujen perusteet Energiatekniikan tutkinto-ohjelma 30.08.21 12.08.21 Tilaa
Sähköturvallisuus ja elektroniikan perusteet Tietotekniikan tutkinto-ohjelma 30.08.21 12.08.21 Tilaa
Talotekniikan perusteet Talotekniikan tutkinto-ohjelma  01.11.21 12.08.21 Tilaa
Tekniikan fysiikka 1 Energiatekniikan tutkinto-ohjelma 30.08.21 12.08.21 Tilaa
Tekniikan fysiikka 1 Talotekniikan tutkinto-ohjelma  30.08.21 12.08.21 Täynnä info
Tekniikan matematiikka 1 Talotekniikan tutkinto-ohjelma  30.08.21 12.08.21 Täynnä info
Tekniikan matematiikka 1 Energiatekniikan tutkinto-ohjelma 26.08.21 12.08.21 Tilaa
Tekniikan ruotsi ja englanti Talotekniikan tutkinto-ohjelma  30.08.21 12.08.21 Tilaa
Tekniikan ruotsi ja englanti Energiatekniikan tutkinto-ohjelma  30.08.21 12.08.21 Tilaa
Tekniikan viestinnän ja opiskelun perusvalmiudet Talotekniikan tutkinto-ohjelma  23.08.21 12.08.21 Tilaa
Tekniikan viestinnän ja opiskelun perusvalmiudet Energiatekniikan tutkinto-ohjelma 30.08.21 12.08.21 Tilaa
Tietoliikenneprotokollat IoT-järjestelmissä Tietotekniikan tutkinto-ohjelma 31.08.21 12.08.21 Tilaa
Tietoliikenteen perusteet Tietotekniikan tutkinto-ohjelma 01.09.21 12.08.21 Tilaa
Tietoliikenteen sovellusprojekti Tietotekniikan tutkinto-ohjelma 01.11.21 12.08.21 Tilaa
Tietotekniikan sovellusprojekti Tietotekniikan tutkinto-ohjelma 01.11.21 12.08.21 Tilaa
Web-ohjelmoinnin sovelluskehykset Tietotekniikan tutkinto-ohjelma 31.08.21 12.08.21 Tilaa
Web-ohjelmoinnin sovellusprojekti Tietotekniikan tutkinto-ohjelma 01.11.21 12.08.21 Tilaa
Ydintekniikka Energiatekniikan tutkinto-ohjelma 30.08.21 12.08.21 Tilaa
 
Yhteiset opinnot
Activate your English Liiketalouden tutkinto-ohjelma 23.08.21 12.08.21 Tilaa
Intermediate German  30.08.21 12.08.21 Tilaa
Tiimivalmennuksen ABC Liiketalouden tutkinto-ohjelma 01.11.21 14.10.21 Tilaa
 
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Content Management Systems Degree Programme in Business Information Systems 30.08.21 12.08.21 Tilaa
Hallinto-oikeuden perusteet  30.08.21 12.08.21 Tilaa
Images and Animations Degree Programme in Business Information Systems 30.08.21 12.08.21 Tilaa
Insolvenssioikeuden perusteet  01.11.21 12.08.21 Tilaa
Johdatus innovaatioihin ja yrittäjyyteen Liiketalouden tutkinto-ohjelma 30.08.21 12.08.21 Tilaa
Julkistalous ja laskentatoimi  23.08.21 12.08.21 Tilaa
Konsernitilinpäätös  23.08.21 12.08.21 Tilaa
Palkanlaskennan jatkokurssi  23.08.21 12.08.21 Tilaa
Perhe- ja perintöoikeuden perusteet  30.08.21 12.08.21 Tilaa
Prosessioikeuden perusteet  01.11.21 12.08.21 Tilaa
Relaatiotietokannat Tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelma 23.08.21 12.08.21 Tilaa
Rikosoikeuden perusteet  30.08.21 12.08.21 Tilaa
Sisäinen tarkastus  23.08.21 12.08.21 Tilaa
Verkkopalvelu Tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelma 23.08.21 12.08.21 Tilaa
Yhdistyksen ja asunto-osakeyhtiön talous  23.08.21 12.08.21 Tilaa

Ilmoittautuminen tulossa

Ilm. alkaaKoulutus alkaa
 
Yhteiset opinnot
Pilvipalvelut modernissa tieto- ja tiimityössä Nonstop16.08.21  13.09.21
Social Media Opportunities for Work and Leisure Nonstop16.08.21  01.08.21
Sosiaalisen median mahdollisuudet töissä ja vapaa-ajalla Nonstop16.08.21  01.08.21
Tiimivalmennuksen ABC Insinööriliiton jäsenille16.08.21  01.11.21
Videos and Digital Stories Demonstrating Competence For Engineers Union Members16.08.21  01.09.21
Videos and Digital Stories Demonstrating Competence Nonstop16.08.21  01.08.21
Videot ja digitarinat osaamisen osoittamisen välineinä AMK-tasoinen toteutus, nonstop16.08.21  01.08.21
Videot ja digitarinat osaamisen osoittamisen välineinä Insinööriliiton jäsenille (AMK-taso)16.08.21  01.09.21