kuvakorkeus: 400

Tietoa avoimen väylähaussa ja Oamk Highway haussa tutkinto-opiskelijaksi valitulle

Tammikuussa alkavia opintoja koskevat tiedot päivitetään sivuille joulukuussa.

Opiskelupaikan vastaanottaminen ja ilmoittautuminen lukuvuodelle

Opiskelupaikan vastaanottaminen sekä ilmoittautuminen tehdään kirjautumalla Opintopolku-palveluun. Varmistaaksesi saamasi opiskelupaikan sinun tulee vastaanottaa opiskelupaikka ja ilmoittautua kevätlukukaudelle Opintopolku-palvelussa 15.12.2021 klo 15.00 mennessä.

Ilmoittautumisen vaihtoehdot

Lukuvuoden alussa opintonsa aloittava opiskelija:

 • läsnäoleva koko lukuvuoden
 • poissaoleva koko lukuvuoden
 • läsnäoleva syyslukukauden, poissaoleva kevätlukukauden
 • poissaoleva syyslukukauden, läsnäoleva kevätlukukauden

Kevätlukukauden alussa opintonsa aloittava opiskelija:

 • läsnäoleva kevätlukukauden
 • poissaoleva kevätlukukauden

Vain läsnäolevaksi ilmoittautuneella opiskelijalla on oikeus opintojaksojen suorittamiseen, opinto- ja ateriatukeen sekä opiskelijakunnan jäsenyyteen liittyviin etuihin (mm. matka-alennuksiin).

Ensimmäisen lukuvuoden (1.8.-31.7./keväällä aloittava 1.1.-31.7.) poissaolo on mahdollista vain seuraavista lakisääteisistä syistä:

 • suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua;
 • on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla; tai
 • on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan.

Asiakirjat, joilla voit todistaa poissaolosi lakisääteisen syyn:

 • palvelukseenastumismääräys tai palvelustodistus,
 • Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakaudesta tai jos todistusta ei vielä ole, lääkärintodistus raskaudesta tai muiden maiden viranomaisten vastaavat todistukset lakisääteisestä vanhempainvapaasta
 • sairauspäivärahapäätös tai mikäli sellaista ei ole, lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta on ilmettävä, mikä sairaus tai vamma on kyseessä ja että kyseinen sairaus tai vamma estää opintojen aloittamisen. Opiskelijan oma ilmoitus ei ole riittävä selvitys.

Voit toimittaa asiakirjoista jäljennöksen tai käydä näyttämässä alkuperäisen asiakirjan hakijapalveluissa. Toimitetut kopiot tuhotaan tarkistuksen jälkeen. Asiakirjat on toimitettava suomen-, ruotsin- tai englanninkielisinä. Mikäli et toimita asiakirjoja määräaikaan mennessä tai ne ovat puutteellisia, opiskelija kirjataan läsnä olevaksi opiskelijaksi.

Jos ilmoittaudut poissaolevaksi ensimmäisenä lukuvuonna sairauden tai vamman vuoksi, se kuluttaa kahden lukukauden poissaolo-oikeuttasi. Poissaolo asevelvollisuuden, siviilipalveluksen, naisten vapaaehtoisen asepalvelun, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan vuoksi on mahdollista missä tahansa vaiheessa opintoja, eikä se kuluta kahden lukukauden poissaolo-oikeutta. Edellytyksenä on, että toimitat poissaolosta asiakirjan.

Huomioithan, että opiskelijavalinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes opintosuoritusotteesi on tarkistettu ja todettu sisältävän valinnan perusteena olevat opintosuoritukset. Vaaditut avoimen ammattikorkeakoulun opintosuoritukset tulee olla suoritettu 31.12.2021 mennessä. Mikäli olet suorittanut avoimen opintosi Oamkissa, suoritukset tarkistetaan Pepistä, jolloin sinun ei tarvitse toimittaa opintosuoritusotetta. (Huom! Tämä ei koske Oamk Highway-haun kautta valittuja opiskelijoita).

Mikäli et ole suorittanut avoimen opintojasi Oamkissa, toimita virallinen opintosuoritusote avoimen ammattikorkeakoulun suorituksistasi osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. viimeistään 14.1.2022.

Mikäli tarvitset todistusta saamastasi opiskelupaikasta, voit ottaa Oma Opintopolku -palvelusta kuvakaappauksen. Mikäli kuvakaappaus ei riitä, voit pyytää todistuksen osoitteesta Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Lain 257/2015 mukaan hakija saa ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta. Kun otat opiskelupaikan vastaan, et ole tulevissa hauissa ensikertalainen.

Käyttäjätunnukset

Oamkissa avoimen opintonsa / Oamk Highway -opintonsa suorittaneiden students–tunnukset eivät muutu siirtyessä tutkinto-opiskelijaksi. Mikäli et saa käyttäjätunnuksiasi toimimaan, otathan yhteyttä ICT-palveluihin.

Mikäli sinulla ei ole Oamkin students-tunnuksia, saat haettua tunnukset Suomi.fi -palvelusta viimeistään opintojen alkaessa. Kun otat tunnuksen käyttöön, sitoudut samalla noudattamaan Oamkin tietojärjestelmien käyttösääntöjä ja hyväksyt samalla käyttöehdot. Hae tunnuksesi Suomi.fi -palvelusta ohjeen mukaan. Tunnusta hakiessasi sinun pitää todistaa henkilöllisyytesi suomalaisella verkkopankkitunnuksella (tai suomalaisen operaattorin mobiilivarmeenteella). Testaa tunnuksesi toimivuus: Kokeile esimerkiksi kirjautua Oamkissa käytössä olevaan MS 365 -pilvipalveluun (kirjautumisohje). Ongelmatilanteissa ole yhteydessä ICT-palveluihin. Pääset nyt kirjautumaan myös opiskelijaintra Oivaan ja Oamkin Moodleen (verkko-opiskeluympäristö). Huom! Office 365 -palveluun kirjaudutaan sähköpostiosoitteella (käyttäjätunnus(at)students.oamk.fi), kun taas esimerkiksi Moodleen ja Oivaan kirjaudutaan pelkällä käyttäjätunnuksella (jätetään siis sähköpostin loppuosa @students.oamk.fi pois).

Peppi on Oamkissa käytössä oleva järjestelmä, jossa on kaikki opiskeluusi liittyvät perustiedot eli esim. läsnäolo- ja ilmoittautumistiedot, opintosuunnitelmat ja opintosuoritukset. Opiskelijana sinulla on oma työpöytä Pepissä, jonka kautta voit mm. tarkastella omia tietojasi, suunnitella opintojasi, tehdä hyväksilukuhakemuksen ja hakea opiskelutodistuksen. On tärkeää, että pidät yhteystietosi ajantasalla Pepissä, voit itse muuttaa niitä siellä. Pääset kirjautumaan Peppiin opiskelijatunnuksellasi heti opiskeluoikeutesi alettua, eli ensimmäisestä opiskelupäivästä lähtien.

Jos sinulla ei ole suomalaista verkkopankkitunnusta (tai suomalaisen operaattorin mobiilivarmennetta), voit hakea students-tunnuksen koulutuspalveluista. Jos haet tunnuksen koulutuspalveluista, sinun pitää todistaa henkilöllisyytesi, eli ota mukaan voimassa oleva passi, henkilökortti tai ajokortti.

 

Digistarttipaketti

 

Opiskelu ammattikorkeakoulussa edellyttää hyviä digitaalisia opiskelutaitoja sekä opiskelua hyödyttävien ja mahdollistavien digitaalisten palveluiden hallintaa. Digitaalisten opiskelutaitojen ja digitaalisten palvelujen hallinnan tueksi on rakennettu Digistarttipaketti, jonka avulla opit käyttämään opiskelun kannalta välttämättömiä digitaalisia ohjelmia ja palveluita. Voit suorittaa digistarttipaketin tehtävät omaan tahtiisi, sinulle sopivana ajankohtana, kuitenkin niin, että olet suorittanut kaikki tehtävät lukukauden ensimmäisen opiskelujakson (n.10 vkoa) loppuun mennessä. Voit tarvittaessa palata tälle alustalle kertaamaan asioita koko ensimmäisen lukuvuoden ajan. Digistarttipaketti suoritettaan Moodlessa. Ohjeet Digistarttipaketin suorittamiseen päivitetään tälle sivustolle kesän aikana.

Mikäli olet jo suorittanut Oamkin Digistarttipaketin avoimen opintojesi aikana, sinun ei tarvitse tehdä Digistarttipakettia uudelleen.

Opintojaksoilmoittautumiset ja hyväksiluvut

Tutkinto-opiskelijana teet opintojaksoilmoittautumiset Pepissä opintojen alkaessa. Huom! Opintojaksoilmoittautumiset voit tehdä vain uudella tutkinto-opiskelijan opiskeluoikeudella (eri opiskelijanumero Pepissä). Ilmoittautumiset pääset tekemään sen jälkeen, kun Koulutuspalveluissa on luotu sinulle tutkinto-opiskelijan opiskeluoikeus Peppiin.

Opintojaksoilmoittautumiset tehdään Pepissä HOPSin Ilmoittautumiset -välilehdellä ilmoittautumisaikana. Ohjeita ilmoittautumisten tekemiseen ja Pepin käyttöön.

Avoimessa AMKissa suorittamasi opinnot eivät automaattisesti siirry uudelle opiskeluoikeudelle Pepissä, vaan sinun tulee anoa suorittamistasi avoimen opinnoista hyväksiluvut tutkinto-opiskelijan opiskeluoikeudellesi. Ohjeet Pepissä tehtävään HOT-hyväksilukuhakemukseen. Tee hyväksilukuhakemus Pepissä opintojesi alkaessa. Oamk Highway-haun kautta valitut opiskelijat katsovat hyväksiluvut yhdessä tutkintovastaavan kanssa opintojen alkaessa.

Jos olet suorittanut avoimen opintosi Oamkissa, ota talteen avoimen opintosuorituksesi Pepin Tilaukset-välilehdeltä viimeistään tammikuun alussa, sillä avoimen opiskeluoikeutesi päätetään tutkinto-opiskeluoikeutesi alkaessa, etkä pääse sen jälkeen katsomaan avoimen suorituksiasi Pepistä. Opintosuoritukset pääset katsomaan tämänkin ajankohdan jälkeen Oma Opintopolusta.

YTHS-palvelut ja terveydenhoitomaksu

Vuodesta 2021 alkaen ammattikorkeakoulututkintoa tai ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavat opiskelijat ovat oikeutettuja Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön eli YTHS:n palveluihin. Jos ilmoittaudut läsnä olevaksi syyslukukaudelle 2022, sinun pitää maksaa terveydenhoitomaksu Kelalle viimeistään 31.1. Sinulle ei lähetetä laskua, vaan maksu pitää maksaa oma-aloitteisesti. Näin maksat korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksun. Lue lisää YTHS:n palveluista.

Opintotuki

Opintotuen ja yleisen asumistuen myöntämisestä ja maksamisesta vastaa Kela. Kela ei lähetä uusille opiskelijoille erillistä muistutusta tuen hakemisesta. Opintotukeen kuuluu opintoraha ja opintolainan valtiontakaus. Opintotuen lisäksi voit hakea yleistä asumistukea. Tee opinto- ja asumistukihakemus Kelan asiointipalvelussa (www.kela.fi/asiointi).

Yleinen asumistuki myönnetään ruokakunnalle. Voit hakea yleistä asumistukea, kun tiedät asumismenosi ja asumisolosuhteesi. Asumistukea voit saada takautuvasti hakemiskuukautta edeltävältä kuukaudelta.

Tee opintotukihakemus vasta sen jälkeen, kun olet ottanut opiskelupaikan vastaan ja uuden opiskelupaikkasi tiedot tulevat näkyviin Kelan verkkohakemukseen pohjatiedoiksi. Opintotuki myönnetään hakemuksesta opintojen alussa yleensä koko tavoitteelliselle suorittamisajalle. Lukuvuosittainen tukiaika on syyskuusta toukokuuhun. Yleistä asumistukea voi saada ympäri vuoden riippuen ruokakunnan tuloista.

Huom! Opintotukea ei voi hakea takautuvasti, vaan opintotuki myönnetään aikaisintaan hakemiskuukauden alusta lukien.

Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma on kokonaiskuvaus tutkinto-ohjelmasta, osaamistavoitteista ja vaadittavista opintosuorituksista. Löydät oman tutkinto-ohjelmasi opetussuunnitelman Opinto-oppaasta.

Opiskelijakunta OSAKOn Uuden opiskelijan opas

Opiskelijakunta OSAKOn Uuden opiskelijan opas löytyy osoitteesta http://www.osakoweb.fi/uudenopiskelijanopas/

Tuudo-mobiilisovellus

Oulun ammattikorkeakoulussa on käytössä Tuudo-mobiilisovellus opintojen ja opiskelijan arjen hallintaan. Pääset jo ilman Oamkin käyttäjätunnusta tutustumaan ammattikorkeakouluun ja opiskeluun mobiilisti, sekä seuraamaan uudelle opiskelijalle suunnattua hyödyllistä sisältöä. Sovelluksesta löytyvät myös kampuskartat, jotka ohjaavat oikeisiin tiloihin.

App Store: https://itunes.apple.com/app/tuudo/id1128326282

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=fi.caleidon.tuudo&hl=fi

Selvitykset ja opiskelutodistukset

Mikäli tarvitset selvityksen / todistuksen tutkinto-opiskelustasi esim. TE-toimistoa varten, voit pyytää sen Oamkin Koulutuspalveluista: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Kulttuuri, Tekniikka ja luonnonvara-ala, Informaatioteknologia

Jos olet opiskellut polkuopinnot Oamkissa lukuvuonna 2020–2021, jatkat syksyllä opintoja siinä ryhmässä, jossa suoritit polkuopintosikin (ellei sähköpostitse ole toisin ilmoitettu). Voit tarvittaessa tarkistaa ryhmäkiinnityksesi Pepistä. Opintosi jatkuvat viikolla 35 lukujärjestyksen mukaisesti. Lukkarit valmistuvat viimeistään viikolla 34 ja ovat nähtävillä lukkarikoneessa. Ota yhteyttä ennen opintojen alkamista oman koulutuksesi tutkintovastaavaan. Tutkintovastaavan kanssa käyt läpi hyväksiluettavat opinnot ja henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi (HOPS). Valmistaudu tutustumalla tutkinto-ohjelmasi opetussuunnitelmaan ja HOT-hyväksilukuprosessiin. Opetussuunnitelmat löydät osoitteesta: http://www.oamk.fi/opinto-opas/ Huom! Valitse sen lukuvuoden opetussuunnitelma, jolloin olet aloittanut opintosi avoimessa ammattikorkeakoulussa. Ohjeet opintojen hyväksilukuun löydät osoitteesta (kohta 6): https://it.oamk.fi/7603. Tutkintovastaavat ovat pääsääntöisesti tavoitettavissa 9.8. alkaen.

Jos olet opiskellut Oamkissa yksittäisiä opintojaksoja, sinun tulee osallistua uusien opiskelijoiden orientaatioviikolle (viikko 34) soveltuvin osin. Osallistuthan ainakin niille tunneille, joille et ole avoimen opintojesi aikana osallistunut. Lukujärjestys on nähtävillä lukkarikoneessa viimeistään opintojen alkua edeltävällä viikolla. Orientaatioviikon jälkeen opinnot jatkuvat tutkintovastaavan määrittelemässä ryhmässä. Tämä ryhmä on ilmoitettu sinulle sähköpostilla. Ota yhteyttä ennen opintojen alkamista oman koulutuksesi tutkintovastaavaan. Tutkintovastaavan kanssa käyt läpi hyväksiluettavat opinnot ja henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi (HOPS). Valmistaudu tutustumalla tutkinto-ohjelmasi opetussuunnitelmaan ja HOT-hyväksilukuprosessiin. Opetussuunnitelmat löydät osoitteesta: http://www.oamk.fi/opinto-opas/. Ohjeet opintojen hyväksilukuun löydät osoitteesta (kohta 6): https://it.oamk.fi/7603. Tutkintovastaavat ovat pääsääntöisesti tavoitettavissa 9.8. alkaen.

Opiskeluun liittyvissä asioissa voit jatkossa olla yhteydessä Oamkin lähipalveluihin: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 

Liiketalous

Tervetuloa jatkamaan opintoja liiketalouden tutkinto-opiskelijana! 

Opintosi jatkuvat joko vanhassa tai valitsemassasi osaamispolun mukaisessa ryhmässä lukujärjestyksen mukaisesti. Voit tarvittaessa tarkistaa ryhmäkiinnityksesi Pepistä. Lukujärjestykset julkaistaan Lukkarikoneessa viimeistään vuoden vaihteessa. Lukujärjestyksen mukainen opetus alkaa ma 10.1.2021 (vko 2). 

Mikäli sinulla on kysymyksiä opintojen jatkoon tai hopsin päivittämiseen liittyen, voit olla yhteydessä tutkintovastaavaasi tai uuden ryhmäsi tutoropettajaan kevätlukukauden alussa.  

Muistathan, että tutkinto-opiskelijana sinun täytyy itse huolehtia opintojaksoilmoittautumiset Peppiin. Opintojaksoilmoittautumiset tehdään HOPSin Ilmoittautumiset –välilehdellä. Huom! Opintojaksoilmoittautumiset täytyy uudella tutkinto-opiskelijan opiskeluoikeudella (eri opiskelijanumero Pepissä). Ohjeita Pepin käyttöön. 
 
Opiskeluun liittyvissä asioissa voit jatkossa olla yhteydessä Oamkin lähipalveluihin: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 
 
Huom! Avoimen amkin suoritukset eivät siirry automaattisesti tutkinto-opiskelijan profiilille. Tutkinto-opiskelijana sinun tulee hoitaa opintojen hyväksilukeminen tammikuun aikana uudelle tutkinto-opiskelijan opiskeluoikeudelle (kts. tutkintovastaavan erillinen ohjeistus).  

Ohje avoimen amkin opintojen hyväksilukuhakemuksen tekemiseen 

Huomioithan, että hyväksilukuhakemus pitää tehdä tutkinto-opiskelijan opiskelijatunnuksella!
 Näin opinnot tulevat näkyviin oikealle opintokortille. Tarkista siis, että et ole Pepissä avoimen amkin opiskelijana, vaan olet valinnut tutkinto-opiskelijan profiilin, kun aloitat hyväksilukujen anomisen. 

Oamkin Students–tunnuksesi ei muutu siirtyessäsi tutkinto-opiskelijaksi. Ongelmien ilmetessä, olethan yhteydessä Helpdeskiin: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. / 0294 483 124. IT-ohjeita löydät osoitteesta: http://it.oamk.fi 
Jos tarvitset selvityksen / todistuksen tutkinto-opiskelustasi esim. TE-toimistoa varten, voit pyytää sen Oamkin Koulutuspalveluista: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.. Koulutuspalveluista saat tarvittaessa apua useimpiin opintoihin liittyvissä kysymyksissäsi. 
 
Tsemppiä opintoihisi! 

Sosiaali- ja terveysala

Jos olet opiskellut polkuopinnot Oamkissa vuonna 2021, jatkat keväällä opintoja siinä ryhmässä, jossa suoritit polkuopintosikin. Opintosi jatkuvat pääsääntöisesti viikolla 2 lukujärjestyksen mukaisesti. Lukkarit alkuvuodeksi valmistuvat jouluun mennessä ja ovat nähtävillä lukkarikoneessa. Mahdollisissa opintojen jatkamiseen liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä tutkintovastaavaan. Katso myös mahdolliset tutkinto-ohjelmakohtaiset tiedot tältä sivulta. 

Jos olet opiskellut Oamkissa terveydenhoitajatyön syventäviä opintoja, voit jatkaa mahdolliset jäljellä olevat opintosi loppuun. Tarvittaessa voit olla yhteydessä tutkintovastaavaan opintoihin liittyvissä asioissa. Valmistumisvaiheessa ollessasi löydät täältä lisätietoja tutkinnon hakemisesta. Tarvittaessa voi olla yhteydessä tutkintovastaavaan valmistumiseen liittyvissä asioissa. Huomaathan, että ennen valmistumistasi sinun tulee hakea hyväksiluvut aiemmista opinnoistasi tutkintokortillesi (avoimen amkin opinnot sekä aiemmat tutkinto-opintosi).

Aloittavien tutkintotyhmien ryhmätunnukset ja tutkintovastaavat:

Fysioterapia (ei aloittavaa tutkintoryhmää), Eija Mämmelä
Sairaanhoitotyö, Oulainen: OHS22KM, Maarit Rajaniemi
Sairaanhoitotyö, Oulu: SAI22KM, Raija Rajala
Sosiaaliala: SOS22KM, Päivi Onkalo
Terveydenhoitajatyö TEH22KM, Merja Männistö

Tutkintovastaavien sähköpostiosoitteet ovat muotoa Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.


Tutkinto-ohjelmakohtaisia tietoja

Kaikista tutkinto-ohjelmista ei ole ilmoitettuna lisätietoja. Tarvittaessa voit olla yhteydessä tutkintovastaavaan.

Sairaanhoitaja, Oulu:
Lue lisätietoa opintojen aloituksesta täältä: Infokirje aloittaville sairaanhoitotyön opiskelijoille (Oulu)
Mahdollisissa lisäkysymyksissä voit olla yhteydessä tutkintovastaavaan.

Sairaanhoitaja, Oulainen:
Mahdollisissa lisäkysymyksissä voit ottaa yhteyttä seuraavasti:

Tutkintovastaava Maarit Rajaniemi, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. p. 050 596 8162 (tavoitettavissa alk. 3.1.2022)

Opettajatuutori/tekninen tuki, aikataulut, Satu Pinola Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. p. 050 4419 349 (tavoitettavissa alk. 3.1.2022)

Opinto-ohjaus, Mari Vihelä, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. p.040 6309132 (tavoitettavissa alk. 3.1.2022)

Sosiaaliala:
Lue lisätietoa opintojen aloituksesta sosiaalialan infokirjeestä.

Tarvittaessa voit olla yhteydessä tutkintovastaavaan.

Terveydenhoitaja:
Lisätietoa voit lukea aloittavien tutkinto-opiskelijoiden infokirjeestä.

Tarvittaessa voit olla yhteydessä tutkintovastaavaan.

 

YAMK

Tervetuloa aloittamaan YAMK-opinnot tutkinto-opiskelijana! 
 
Opintosi jatkuvat kevätlukukaudella omassa tutkintoryhmässäsi lukujärjestyksen mukaisesti. 3.jakso käynnistyy 10.1.2022. Mikäli sinulla on kysymyksiä opintojen jatkoon tai hopsin päivittämiseen liittyen, voit olla yhteydessä tutkintovastaavaasi tai uuden ryhmäsi tutoropettajaan kevätlukukauden alussa. 
 
Sinulle luodaan uusi opiskeluoikeus Peppiin viimeistään tammikuun alussa vastaanotettuasi opiskelupaikan.Muistathan, että tutkinto-opiskelijana sinun täytyy itse huolehtia opintojaksoilmoittautumiset Peppiin. Opintojaksoilmoittautumiset tehdään HOPSin Ilmoittautumiset –välilehdellä. Huom! Opintojaksoilmoittautumiset täytyy uudella tutkinto-opiskelijan opiskeluoikeudella (eri opiskelijanumero Pepissä). Ohjeita Pepin käyttöön. 

Huom! Avoimen amkin suoritukset eivät siirry automaattisesti tutkinto-opiskelijan profiilille.
 Tutkinto-opiskelijana sinun tulee hoitaa opintojen hyväksilukeminen tammikuun aikana uudelle tutkinto-opiskelijan opiskeluoikeudelle. Ohjeistus hyväksilukemiseen löytyy IT:n sivuilta: https://it.oamk.fi/7603  

Huomioithan, että hyväksilukuhakemus pitää tehdä tutkinto-opiskelijan opiskelijatunnuksella! Näin opinnot tulevat näkyviin oikealle opintokortille. Tarkista siis, että et ole Pepissä avoimen amkin opiskelijana, vaan olet valinnut tutkinto-opiskelijan profiilin, kun aloitat hyväksilukujen anomisen.

Oamkin Students–tunnuksesi ei muutu siirtyessäsi tutkinto-opiskelijaksi.
 Ongelmien ilmetessä, olethan yhteydessä Helpdeskiin: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. / 0294 483 124. IT-ohjeita löydät osoitteesta: http://it.oamk.fi 

Jos tarvitset selvityksen / todistuksen tutkinto-opiskelustasi esim. TE-toimistoa varten, voit pyytää sen Oamkin Koulutuspalveluista: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.. Koulutuspalveluista saat tarvittaessa apua useimpiin opintoihin liittyvissä kysymyksissäsi. 
 

Tsemppiä opintoihisi! 

Oamk Highway erillishaun kautta valitut opiskelijat

Hakukohdekohtaiset materiaalit opintojen aloitukseen: 

Hyväksiluvut: 

Avoimessa AMKissa suorittamasi Highway-opinnot eivät automaattisesti siirry uudelle opiskeluoikeudelle Pepissä, vaan katsotte yhdessä tutkintovastaavan kanssa hyväksiluvut opintojen alkaessa. 

Konetekniikan tutkintovastaava: Timo Väyrynen 
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan tutkintovastaava: Pekka Kilpinen 
Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkintovastaava: Satu Vähänikkilä
Tutkintovastaavien sähköpostit ovat muotoa Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Koulutuspalvelut: 
Koulutuspalveluiden Oamk-lähipalvelut tavoitat osoitteesta Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.  
Puhelinnumerot: 
Linnanmaan kampus puh. 029 448 9210 (Tekniikka ja luonnonvara-ala, Informaatioteknologia, Kulttuuri ja Liiketalous)  
Kontinkankaan ja Oulaisten kampus puh. 029 448 9211 (Sosiaali- ja terveysala) 
Puhelinpalveluajat: ma - pe klo 10-12. 
Palvelupisteet sijaitsevat Linnanmaan ja Kontinkankaan kampuksilla. 
Palvelupisteiden aukioloajat 

Oamkin kampukset: 
Linnanmaan kampuksella on informaatioteknologian, tekniikan, liiketalouden, kulttuurin ja luonnonvara-alan koulutuksemme sekä ammatillinen opettajankoulutus. Oamkin opiskelijana voit hankkia Linnanmaan kampukselle ympärivuorokautisen 24/7-kulkuoikeuden. Lisätietoja kulkukortista 
Sosiaali- ja terveysalan kampukset sijaitsevat Oulussa (Kontinkangas) ja Oulaisissa.   

Oulu Campus Navigator:
Oulu Campus Navigator on sisätilanavigointiin tarkoitettu mobiilisovellus Linnanmaan kampuksella, joka on ladattavissa Google Playsta ja App Storesta. Campus Nav Sovellus mahdollistaa kampuksen käyttäjille oman sijainnin paikantamisen, tilojen hakemisen sekä oikean reitin löytämisen haluttuun tilaan. Sovellus ei vaadi kirjautumista, eikä sillä seurata yksittäisten käyttäjien sijaintia. Sovelluksen toiminta perustuu kampuksen käytäville asennettujen Bluetooth-lähettimien signaaleihin.