sivuid: 11

Erikoistumiskoulutukset

Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutukset ovat uusi täydennyskoulutusmuoto. Ne on suunnattu korkeakoulututkinnon suorittaneille, työelämässä jo toimiville ja edistävät ammatillista kehittymistä ja erikoistumista. Koulutukset suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Opinnot voi suorittaa työn ohessa.

Syksyllä 2020 alkavat erikoistumiskoulutukset

Sosiaali- ja terveysala

 

Keväällä 2021 alkavat erikoistumiskoulutukset

Sosiaali- ja terveysala