Erikoistumiskoulutukset

Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutukset ovat uusi täydennyskoulutusmuoto. Erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon suorittaneille ja työelämässä jo toimiville suunnattuja ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä koulutuksia.

Erikoistumiskoulutuksia suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Opinnot voi suorittaa työn ohessa.

Syksyllä 2019 alkavat erikoistumiskoulutukset

Luonnonvara-ala
» Biotalous, hakuaika 1.4.−31.5.

Sosiaali- ja terveysala
» Haavahoidon asiantuntija, hakuaika 11.2.−15.5.
» Mielenterveys- ja päihdetyö, hakuaika 8.4.−5.5.
» Moniammatillinen kotikuntoutus, hakuaika 1.4.−17.5.
» Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta, hakuaika 25.2.−15.5. 
» Syöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketju, hakuaika 1.4.−31.5.

Tulossa 2020

Sosiaali- ja terveysala
» Asiakas ja palveluohjaus