Erikoistumiskoulutukset

Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutukset ovat uusi täydennyskoulutusmuoto. Erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon suorittaneille ja työelämässä jo toimiville suunnattuja ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä koulutuksia.

Erikoistumiskoulutuksia suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Opinnot voi suorittaa työn ohessa.

Syksyllä 2019 alkavat erikoistumiskoulutukset


Luonnonvara-ala

» Biotalous, 30 op

Sosiaali- ja terveysala
» Asiakas ja palveluohjaus, 30 op
» Haavahoidon asiantuntija, 30 op
» Mielenterveys- ja päihdetyö, 30 op
» Moniammatillinen kotikuntoutus, 30 op
» Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta, 30 op 
» Syöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketju, 30 op


Lisätietoja syksyllä 2019 alkavista erikoistumiskoulutuksista sekä niihin hakemisesta päivitetään alkuvuoden aikana.