Erikoistumiskoulutukset

Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutukset ovat uusi täydennyskoulutusmuoto. Erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon suorittaneille ja työelämässä jo toimiville suunnattuja ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä koulutuksia.

Erikoistumiskoulutuksia suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Opinnot voi suorittaa työn ohessa.

Vuonna 2018 alkavat

» Biotalouden erikoistumiskoulutus, 30 op, hakuaika 2.4.–1.6.2018
» Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä –erikoistumiskoulutus, 30 op, hakuaika 15.8.–16.9.
» DIGIOPE - erikoistumiskoulutus, 30 op, hakuaika 31.8.2018 mennessä.
» Haavahoidon asiantuntija –erikoistumiskoulutus, 30 op, hakuaika 14.2.–18.5.2018
» Korjausrakentamisen erikoistumiskoulutus, 30 op, hakuaika 2.–30.4.2018
» Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta –erikoistumiskoulutus, 30 op, hakuaika 19.3.–18.5.2018
» Uraohjauksen erikoistumiskoulutus 30 op (jamk.fi)