kuvakorkeus:

Akuuttihoitotyön erikoistumiskoulutus, 30 opintopistettä

20 aloituspaikkaa
Lisähaku 15.–29.11.2021, hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivä klo 15

Akuuttihoitotyö kehittyy ja alan osaamisvaatimukset muuttuvat nopeasti. Koulutuksessa ammattilainen vahvistaa tietoja ja taitoja, joita tarvitaan akuuttihoitotyön eri alueilla. Akuuttihoitotyön erikoistumiskoulutus on suunniteltu suomalaisten terveysalan koulutusta tarjoavien ammattikorkeakoulujen yhteistyönä.

Koulutuksen tavoite

Erikoistumiskoulutuksessa hankittu osaaminen vahvistaa terveydenhuollon ammattilaisten valmiuksia työskennellä asiantuntijana erilaisissa akuuttihoitotyön tilanteissa. Koulutuksen suorittanut:

 • osaa hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa akuutisti ja kriittisesti sairaan potilaan hoidossa
 • hallitsee akuuttihoidon edellyttämät laaja-alaiset ja edistyneet kliiniset tiedot ja osaa kriittisesti sairaan potilaan edellyttämän kokonaishoidon
 • käyttää akuuttihoidossa eri alojen tietoa ja kykenee tarkastelemaan sitä kriittisesti potilaan tilan arvioinnissa
 • osaa priorisoida potilaan hoidossa tehtäviä ja työskentelee potilasturvallisesti
 • osaa toimia akuuttihoidon asiantuntijana moniammatillisissa työryhmissä, potilaan ja hänen läheistensä ohjaamisessa ja tukemisessa
 • osaa viestiä akuuttihoidosta suullisesti ja kirjallisesti
 • hyödyntää valmiuksiaan jatkuvan oppimisen ja itsensä kehittämisessä. 

Koulutuksen sisältö

 • Akuutisti sairaan potilaan kliinisen tilan arviointi, tarkkailu ja hoito, 10 op
 • Akuuttihoitotyön erityispiirteet, 5 op
 • Eri ikäisten päivystyshoitotyö TAI Eri ikäisten teho- ja valvontahoitotyö, 5 op
 • Näyttöön perustuva tieto akuuttihoitotyössä, 5 op
 • Näyttöön perustuvan tiedon soveltaminen akuuttihoitotyössä, 5 op

Pohjakoulutusvaatimus

Sairaanhoitaja (AMK), terveydenhoitaja (AMK), kätilö (AMK), ensihoitaja (AMK) tai vastaava opistoasteen tutkinto.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Hakuaika koulutukseen on 1.–31.10.2021. Lisähaku on 15.–29.11.2021. Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15.00. Linkki sähköiseen hakulomakkeeseen on tällä sivulla hakuaikana.  

Valinnan pisteytys määräytyy seuraavasti:

Työkokemus sosiaali- ja terveysalalta (max. 2 p.).
Työkokemus tulee olla hankittu hakuajan päättymiseen mennessä.
Alle 2 vuotta työkokemusta = 0 pistettä
2-5 vuotta työkokemusta = 1 piste
Yli 5 vuotta työkokemusta = 2 pistettä

Kuvaa miksi haet kyseiseen erikoistumiskoulutukseen? (max. 3 p.)

Miten voit nykyisessä työssäsi hyödyntää akuuttihoitotyön erikoistumiskoulutuksessa hankittua osaamista? (max. 3 p.)

Pohdi opiskelun, työelämän ja muun elämäsi yhteensovittamista ja kerro miten työnantajasi suhtautuu koulutukseen hakeutumiseen. (max. 2 p.)

Osallistumismaksu

Koulutuksen hinta on 1500 euroa (ALV 0 %). Erikoistumiskoulutukset ovat arvonlisäverottomia (Arvonlisäverolaki 1993/1501, Verohallinnon ohjeistus koulutuspalvelujen arvonlisäverotuksesta A81/200/2015). Osallistumismaksu laskutetaan kahdessa erässä (alkuvuodesta ja syyslukukaudella 2022).

Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen koulutukseen osallistuminen on sitova. Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koko hinta, myös sairaustapauksissa.

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan 17.1.–12.12.2022. Lähiopetusta on 1-2 päivää kuukaudessa. Lähiopetus tarkoittaa kontaktiopetusta koululla (simulaatio, taitopajat ym.) tai reaaliaikaista luentoa (esimerkiksi webinaari). Kesäajalle on itsenäistä opiskelua.

Lähiopetuspäivät (muutokset mahdollisia):

 • 17.1.2022 Orientaatio ja opintojen aloitus, ryhmäytyminen, oppimismenetelmiin perehtyminen
 • 18.1.2022
 • 14.2.2022
 • 4.4.2022
 • 5.4.2022
 • 16.5.2022
 • 17.5.2022 Kesäajan työskentelyn ohjeistus
 • 29.8.2022 Orientoituminen syksyn opiskeluun ja opintojen loppuun saattamiseen
 • 30.8.2022
 • 3.10.2022
 • 14.11.2022
 • 12.12.2022 Opintojen päättyminen.

Yhteyshenkilöt


Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:
Lehtori, Hoitoalat
040 6282567


Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:
Lehtori, Hoitoalat
050 5715191