Asiakas- ja palveluohjaus –erikoistumiskoulutus, 30 opintopistettä

Hakuaika 1.–31.10.2019, 5 aloituspaikkaa

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus laajentaa ja syventää sosiaali- ja terveysalan ammatillista osaamista siten, että koulutuksen suorittaneilla on vahva ammatillinen osaaminen asiakas- ja palveluohjauksen asiakastyöhön, palvelujen ja palveluketjujen kehittämiseen sekä palveluinnovaatioiden rakentamiseen. Koulutuksen suorittanut henkilö voi toimia vaativissa palveluohjauksen ja palveluiden yhteensovittamisen tehtävissä muun muassa palveluohjaajana, case managerina ja palveluiden integroijana

Pohjakoulutusvaatimus

Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinnon tai ammatillisen korkea-asteen/opistoasteen tutkinnon suorittaneille. 

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Hakuaika koulutukseen on 1.-31.10.2019. Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15.00. Linkki sähköiseen hakemukseen on tällä sivulla hakuaikana. Hakijoille ilmoitetaan opiskelijavalinnan tuloksesta sähköpostitse 15.11.2019 mennessä. Valittujen opiskelijoiden tulee vahvistaa koulutuspaikan vastaanotto 5.12.2019 mennessä. Vahvistaminen on sitova.

Valinnan pisteytys määräytyy motivaatiokirjeen (enintään 8 pistettä) ja sosiaali- ja terveysalan työkokemuksen (enintään 4 pistettä) perusteella.

Motivaatiokirje (laajuus enintään 2 sivua):

 • Kuvaa miksi haet koulutukseen? (max. 2 p.)
 • Pohdi, millaista asiakas- ja palveluohjauksen osaamista tarvitset tulevaisuudessa? (max. 2 p.)
 • Kerro, miten voit työssäsi ja/tai työurallasi hyödyntää koulutuksessa hankittua osaamista? (max. 2 p.)
 • Pohdi opiskelun, työelämän ja muun elämäsi yhteensovittamista? (max. 2 p.)

Motivaatiokirje tulee liittää sähköiseen hakemukseen hakuajan loppuun mennessä.

Sosiaali- ja terveysalan työkokemus:

 • ei työkokemusta = 0 pistettä
 • alle 2 vuotta = 1 piste
 • 2–5 vuotta = 2 pistettä
 • 6–10 vuotta = 3 pistettä
 • yli 10 vuotta = 4 pistettä 

Työkokemus tulee olla hankittu 31.10.2019 mennessä.  

Osallistumismaksu

Vuoden 2020 toteutus on maksuton opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän avustuksen vuoksi.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksessa on kuusi opintojaksoa. Opintojaksoittain on määritelty osaamistavoitteet, jotka huomioon ottaen erikoistuja laajentaa ja syventää ammatillista osaamistaan.

 • Asiakas- ja palveluohjauksen lähtökohdat (5 op)
 • Palvelutarpeiden arviointi ja työkäytännöt (5 op)
 • Moniammatillisen yhteistyön asiantuntijuus (5 op)
 • Vuorovaikutus ja osallisuus moniammatillisessa asiakastyössä (5 op)
 • Sosiaalisesti ja eettisesti kestävä asiakas- ja palveluohjaus (5 op)
 • Kehittävä ja vaikuttava asiakas- ja palveluohjaus (5 op)

» Opetussuunnitelma opinto-oppaassa

Koulutuksen toteutus

Koulutukseen kuuluu kymmenen 3–4 tunnin mittaista verkossa toteutuvaa webinaaria, joihin osallistutaan 100 % läsnäololla etäyhteyden kautta. Ensimmäinen webinaari toteutetaan 16.1.2020.

Pohjoisen alueen ammattikorkeakoulut (Lapin, Kajaanin, Centrian ja Oulun ammattikorkeakoulut) toteuttavat koulutuksen yhdessä. Eri ammattikorkeakouluihin valitut opiskelijat muodostavat yhden ryhmän.

Yhteyshenkilöt


Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:
Lehtori, Sosiaaliala
040 1945102


Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:
Lehtori, Terveydenhoitotyö
040 6372719