Biotalouden erikoistumiskoulutus,
30 opintopistettä, 10 aloituspaikkaa

Hakuaika 2.4.-1.6.2018

shutterstock_726998323.jpg

Biotalouden erikoistumiskoulutus tuottaa asiantuntijoita biotalouden ja siihen liittyvän yritystoiminnan kehittäjiksi.

Biotalousala on kansainvälinen kasvuala, joka yhdistää perinteisiä aloja uudella tavalla. Biotalouden tavoitteena on vähentää riippuvuutta fossiilisista luonnonvaroista ja ehkäistä ekosysteemin köyhtymistä. Biotalouteen siirtyminen vaatii valmiuksia synnyttää uutta biotaloutta yhdistelemällä jo olemassa olevia prosesseja, raaka-aineita ja sivuvirtoja.

Biotalousala on kovassa kasvussa ja sen kehittymiseksi tarvitaan asiantuntijoita ja yrittäjiä, jotka hallitsevat biomassojen käyttö-, jalostus-, liiketoiminta- ja vientimahdollisuudet. Biotalouden erikoistumiskoulutus vastaa tähän haasteeseen kahdeksan ammattikorkeakoulun ja kahden yliopiston suunnittelemalla koulutuksella.

Erikoistumiskoulutus sopii henkilöille, jotka toimivat tai tulevat toimimaan biotalouden alalla, yrityksissä, neuvonta- tai edistämistehtävissä, ammatillisina opettajina tai ovat biotaloutta edistäviä julkisia toimijoita. Koulutus sopii yrittäjille tai yrittäjiksi aikoville, jotka toimivat esimerkiksi biotuotannossa ja sen raaka-ainehankinnassa. Koulutus toteutetaan henkilökohtaisena projektina, mikä tarjoaa yrityksessä toimivalle mahdollisuuden kehittää yrityksen biotalouden liiketoimintaa.

Koulutuksen esite

Lue lisää valtakunnallisesta biotalouden erikoistumiskoulutuksesta.

Seuraa meitä Facebookissa ja Twitterissä!

Pohjakoulutusvaatimus

Maa- ja metsätalousalan, luonnonvara- tai luonnontieteen alan tai tekniikan alan yliopisto- tai ammattikorkeakoulutasoinen koulutus tai muu biotalouden alalle soveltuva koulutus.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Erikoistumiskoulutuksen hakuaika on 2.4.-1.6.2018. Hakuaika koulutukseen on päättynyt viimeisenä hakupäivänä klo 15.00.

Valinta opintoihin perustuu hakemuksen pisteytykseen, jolloin korkein pistemäärä on 15 pistettä ja alin hyväksytty pistemäärä on 2 pistettä:

1. Osaamis- ja koulutustausta 0-5 p

2. Erikoistumiskoulutuksen hyödyt omalle ammatilliselle kehittymiselle ja/tai oman työpaikan/yrityksen kehittymiselle 0-5 p sekä 

3. Yrityksen tai muun organisaation mahdollinen sitoutuminen kehittämistehtävien suorittamiselle 0-5 p

Tasapisteisiin tulleet arvotetaan ensisijaisesti erikoistumiskoulutuksen hyöty (em. kohta 2) -pisteytyksen perusteella niin, että korkeamman pistemäärän saanut sijoittuu korkeammalle valintajärjestyksessä. Toissijaisesti arvotetaan osaamistaustan perusteella (kohta 1). Jos tasapisteisiin tulleet saavat arvottamisen jälkeen edelleen samat pistemäärät niin valintajärjestys arvotaan.

Osallistumismaksu

Koulutus on pääosin opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa. Opiskelijamaksu on 900 € (alv 0%, maksu on ALV-vapaa). Opiskelijamaksu laskutetaan kahdessa erässä: koulutuksen alussa ja vuoden 2019 alussa. Maksuehto laskuille on 21 pv netto laskun päiväyksestä. Opiskelupaikan vahvistamisen jälkeen ennen koulutuksen alkua tehdyistä perumisista peritään 50 % koulutusmaksusta valinta- ja hallintokuluina. Jos opiskelija keskeyttää opintonsa syyslukukauden aikana, veloitetaan myös jälkimmäinen erä koulutusmaksusta (poikkeuksena lääkärintodistuksella osoitettu vakava sairaus, joka estää koulutuksen jatkamisen). 

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen käytyään opiskelija:

• osaa tunnistaa, arvioida ja kehittää uusia, liiketaloudellisesti kannattavia biotalouden palveluita ja tuotteita kuluttajien nykyisten ja ennakoitujen tarpeiden pohjalta

• hallitsee tuotantoon liittyvät pääbiomassavirrat sekä biotalouden sivujakeet ja niiden tarjoamat käyttöpotentiaalit ottaen huomioon biomassojen ominaispiirteet ja hyödyntäen kiertotalouden ja digitalisaation mahdollisuuksia.

• kykenee yhdistämään olemassa olevia biomassojen tuotanto- ja käyttöprosesseja sekä tunnistamaan uusien prosessien mahdollisuuksia

• osaa johtaa biotalouden innovaatioprosesseja erityisesti arvoverkkojen synnyttämiseksi,

• kykenee verkostoitumaan alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti muiden toimijoiden kanssa ja kykenee synnyttämään uusia verkostoja

• osaa ottaa huomioon biotalouden eri toimien yhteiskunnallisia, ekologisia, kulttuurisia ja sosiaalisia vaikutuksia.

• tuntee biomassojen tuotantoon ja käyttöön liittyvän lainsäädännön ja muut kestävän hallinnan keskeiset periaatteet ja keinot.

Koulutuksen rakenne

Yhteiset opinnot 20 op

Biotalouden prosessit ja tuotteet 10 op
Biotalouden innovaatioprosessi 5 op
Biotalouden liiketoiminta ja sääntely 5 op

Osaamista täydentävät opinnot 10 op

Opiskelija valitsee henkilökohtaista biotalouden osaamistaan täydentäviä opintoja korkeakoulujen tarjonnasta.  

Koulutus toteutetaan Oulun ja Lapin ammattikorkeakoulujen alueellisena yhteistyönä hyödyntäen myös alan valtakunnallista korkeakouluverkostoa. Koulutuksen ytimenä on opiskelijakohtainen ohjattu projekti, jota tuetaan pääosin verkossa annettavalla opetuksella sekä eri korkeakoulujen erityisosaamisalueeltaan tarjoamilla webinaareilla.

» Opetussuunnitelma opinto-oppaassa

Koulutuksen aikataulu

Koulutus alkaa syyskuussa 2018 ja kestää noin vuoden.

Yhteyshenkilö

Lehtori Antti Hirvonen

s-posti antti.hirvonen@oamk.fi ja puhelin 050 317 4870

Rahoittajalogo https://www.oamk.fi/Rahoittajalogo https://www.lapinamk.fiRahoittajalogo https://portal.savonia.fiRahoittajalogo https://www.jamk.fi/fi/Etusivu/Rahoittajalogo https://www.hamk.fiRahoittajalogo https://www.uef.fiRahoittajalogo https://www.seamk.fi/Rahoittajalogo https://www.karelia.fi/Rahoittajalogo https://www.helsinki.fiRahoittajalogo https://www.novia.fi/