DIGIOPE - erikoistumiskoulutus 30 op

Hakuaika 14.2.-31.8.2018

Erikoistumiskoulutukset (erko) ovat korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi tarkoitettuja, jo työelämässä toimineille suunnattuja ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä pitkäkestoisia koulutuksia.

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen tavoite on lisätä oppilaitosten pedagogista asiantuntemusta työelämälähtöisten digitaalisten oppimisympäristöjen kehittämisessä vahvistamalla koulutukseen osallistuvien erityisosaamista.

Koulutuksen kohderyhmänä ovat Ammatilliset opettajat, ammatillisen opettajan tehtävässä toimivat ja muu oppilaitosten henkilöstö. Edellytyksenä ovat hyvät tvt-opetuskäytön perustaidot.

Koulutuksen rakenne

Moduuli 1: Tulevaisuuden työelämä ja koulutus 2 op
Moduuli 2: Oppimisprosessin ohjaaminen digitaalisissa ympäristöissä 15 op
Moduuli 3: Medialukutaito 3 op 
Moduuli 4: Toimintakulttuurin kehittäminen 10 op

» Koulutuksen rakenne opinto-oppaassa

Koulutuksen aikataulu

Koulutus toteutetaan ajalla 10/2018 - 5/2019.

Ennakkowebinaari järjestetään 18.4. klo 14.00 ja siihen pääset osallistumaan täältä. Webinaarissa tutustut koulutuksen sisältöihin, tapaat kouluttajia ja voit kysyä koulutukseen liittyvistä asioista. Lisäksi webinaarissa tarjotaan myös vinkki siihen, miten voit suunnitella ja toteuttaa hakuprosessiin kuuluvan videotehtävän.

Kouluttajina toimivat Sanna Brauer, Kati Korento ja Janne Länsitie Oamkin Ammatilliselta opettajakorkeakoululta.

Osallistumismaksu

500 €/osallistuja (alv 0 %). Osallistumismaksu laskutetaan yhdessä erässä koulutuksen alkaessa.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Koulutukseen hakeudutaan 31.8. mennessä ilmoittautumislomakkeen kautta: hakulomake. Koulutukseen hakeutuminen/ilmoittautuminen on sitova. Valinnassa painotetaan hakijan ePortfoliota ja videohakemusta.

Hakemuksessa vaadittavat liitteet: tutkintotodistus/-todistukset sekä CV ja/tai ePortfolio. Lisäksi hakijan vapaamuotoiset perustelut lyhyellä, max. 2 min. videolla. Osallistumisen edellytyksenä on työnantajan sitoutuminen kehittämistehtävien toteuttamiseen. 

Osallistujilta edellytetään vähintään OPE.FI I -osaamistason vaatimia taitoja.

Yhteyshenkilö

Oulun ammatillinen opettajakorkeakoulu

Elina Juntunen, suunnittelija
elina.juntunen@oamk.fi, 040 5845127
Sanna Brauer, kouluttaja
sanna.brauer@oamk.fi, 0400 444668