Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä -erikoistumiskoulutus,
30 opintopistettä, 8 aloituspaikkaa

Hakuaika 15.8.–16.9.2018 klo 15.00

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä –koulutus antaa valmiudet hyödyntää digitaalisuuden tuomia mahdollisuuksia vaativissa pk-yrityksen liiketoiminnan tehtävissä ja kehittää liiketoimintaa digitaalisessa toimintaympäristössä markkinoinnin, taloushallinnon ja logistiikan näkökulmista.

Koulutuksen kohderyhmänä on kasvu- ja kehittymishaluisten pk-yritysten vastuullisissa tai asiantuntijatehtävissä toimivat henkilöt ja yrittäjät, joilla on mahdollisuus sitoututa koulutukseen

digiliike_koulutusrakenne_130818.png

Pohjakoulutusvaatimus

Korkeakoulututkinto tai opistoasteen tutkinto. Korkeakoulututkinnon suorittaneet ovat etusijalla valinnassa. Tutkinnon tulee olla suoritettu viimeistään hakuajan päättymiseen mennessä.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Hakuaika koulutukseen järjestettiin 15.8.–16.9.2018. Hakuaika päättyi viimeisenä hakupäivänä klo 15.00.

Hakulomake sisältää valintakoetehtävän, joka koostuu alla olevista kysymyksistä. Tutustu ja valmistaudu kysymyksiin ennakkoon, sillä niihin tulee vastata hakemuksen täyttämisen yhteydessä. 

1. Miten aiempi osaamisesi toimii perustana tälle erikoistumiskoulutukselle? Perustele miksi tämä koulutus olisi tarpeellinen juuri sinulle. (max 5 pistettä, max 2000 merkkiä)

2. Miten aiot hyödyntää tässä erikoistumiskoulutuksessa hankkimaasi osaamista työelämässä? (max 5 pistettä, max 2000 merkkiä)

3. Mitä haasteita opiskelun, työssäkäynnin ja vapaa-aikasi yhteen sovittaminen aiheuttaa? Miten ratkaiset haasteet? (max 5 pistettä, max 2000 merkkiä) 

Valintakoetehtävien yhteispistemäärä on maksimissaan 15 pistettä. Tullakseen valituksi hakijan tulee saada kustakin vastauksesta vähintään 1 piste, yhteensä vähintään 3 pistettä. Tasapistetilanteessa valinta ratkaistaan arpomalla.

Osallistumismaksu

Koulutuksen hinta on 950 euroa. Peruuttaminen hakuaikana on maksutonta. Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen tehdystä peruutuksesta perimme 50 % koulutuksen hinnasta. Koulutuksen alkamisen jälkeen tehdystä peruutuksesta (=keskeyttäminen) perimme koko koulutuksen hinnan. 

Koulutuksen tavoite

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä – koulutus antaa valmiudet hyödyntää digitaalisuuden tuomia mahdollisuuksia vaativissa pk-yrityksen liiketoiminnan tehtävissä ja kehittää liiketoimintaa digitaalisessa toimintaympäristössä markkinoinnin, taloushallinnon ja logistiikan näkökulmista.  Koulutuksen kohderyhmänä on kasvu- ja kehittymishaluisten pk-yritysten vastuullisissa tai asiantuntijatehtävissä toimivat henkilöt ja yrittäjät, joilla on mahdollisuus sitoutua koulutukseen.

Koulutuksen järjestävät Oulun ammattikorkeakokulu (Oamk), Kajaanin ammattikorkeakoulu (Kamk), Savonia ammattirkorkeakoulu, Centria -ammattikorkeakoulu ja Karelia -ammattikorkeakoulu.

Koulutuksen rakenne
  • Kaikille yhteiset opinnot 10 op (Strategiana digitaalinen liiketoiminta 5 op ja Kehittämistehtävä 5 op)
  • Markkinoinnin ja viestinnän -moduuli 15 op (Digitaalisten palvelukanavien kehittäminen 5 op, Sisältöstrategia ja sisällöntuotanto 5 op ja Digitaalinen palvelukohtaaminen 5 op) tai
  • Talouden ja logistiikan -moduuli 15 op (Toimitusketjun hallinta ja digitalisaatio 5 op, Taloustiedon analyysi ja hyödyntäminen 5 op ja Sisäinen tehokkuus ja kustannusten hallinta 5 op)
  • Valinnainen kurssi 5 op toisesta moduulista

Huomaathan, että koulutuksen kautta saamasi 30 op voi hyödyntää osana ylempiä ammattikorkeakouluopintoja.

Koulutuksen opetussuunnitelma opinto-oppaassa

Tarkemmat tiedot opintojaksokuvauksissa

Koulutuksen aikataulu

Kolme lähiopetuspäivää + verkko-opetus
1. lähiopetuspäivä: 9.11.2018 Kuopiossa
2. lähiopetuspäivä: vko 5/2019 Kajaanissa (päivämäärä tarkentuu myöhemmin)
3. lähiopetuspäivä: vko 6/2019 Kokkolassa (päivämäärä tarkentuu myöhemmin)

Koulutuksen kesto on 12 kuukautta.

Yhteyshenkilö

Yliopettaja Jaakko Sinisalo
P. 050 593 8587
jaakko.sinisalo@oamk.fi