Haavahoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutus,
30 opintopistettä

20 aloituspaikkaa
Hakuaika on päättynyt.

Koulutuksen tavoitteena on laaja-alaisen haavahoidon erikoisosaamisen kehittäminen. Koulutus antaa valmiudet toimia haavahoidon asiantuntijana sisältäen välittömän haavahoidon, ohjaamis-, konsultaatio-, tutkimus- ja kehittämisosaamisen. Koulutus hyväksytään Suomen Haavanhoitoyhdistys ry:n auktorisoidun haavahoitajan nimikkeen hakemiseen edellyttäväksi koulutukseksi.

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen suorittanut: 

 • hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa haavapotilaan hoidossa ja kykenee edelleen kehittämään haavahoitoa, 
 • hallitsee haavapotilaan erityisosaamisen edellyttämät laaja-alaiset ja edistyneet kliiniset tiedot ja ymmärtää haavapotilaan edellyttämän kokonaishoidon, 
 • ymmärtää haavahoitoon liittyvää eri alojen tietoa ja kykenee tarkastelemaan sitä kriittisesti, 
 • kykenee käyttämään eri alojen tietoja sekä tarvittaessa osaa tehdä luovia ja potilasturvallisia ratkaisuja haavahoidossa, 
 • ymmärtää ennaltaehkäisyn merkityksen haavahoidossa ja osaa soveltaa tietoa potilaan ja hänen omaisensa ohjaamisessa, 
 • ymmärtää haavahoidon yhteiskunnallisen ja taloudellisen merkityksen, 
 • kykenee toimimaan haavahoidon asiantuntijana ja konsulttina sekä potilaan omahoidon ja hänen omaisensa ohjaamisessa että moniammatillisissa ja verkostoituneissa työryhmissä,
 • saa valmiuksia jatkuvaan oppimiseen ja itsensä kehittämiseen,
 • osaa viestiä haavahoidosta niin suullisesti kuin kirjallisestikin.

Koulutuksen sisältö

Näyttöön perustuva haavahoidon kehittämisosaaminen 10 op 

 • Haavahoidon laadunhallinta ja vaikuttavuus
 • Haavahoido kehittäminen työyhteisössä

Näyttöön perustuva haavahoidon kliininen osaaminen 20 op

 • Erilaiset haavat ja niiden hoitoperiaatteet 
 • Haavan paraneminen, sen arviointi ja dokumentointi
 • Haavapotilaan elämänlaatu, omahoidon tukeminen ja ohjaaminen

Pohjakoulutusvaatimus

Sairaanhoitaja (AMK), terveydenhoitaja (AMK), kätilö (AMK), ensihoitaja (AMK), fysioterapeutti (AMK) tai jalkaterapeutti (AMK).

Koulutukseen voivat hakea myös aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneet, joilla on riittävät tiedot ja taidot opintoja varten, ja jotka ovat kiinnostuneita kehittämään haavahoidon osaamistaan.

Tutkinto tulee olla suoritettu viimeistään hakuajan päättymiseen mennessä.

Opinnot edellyttävät toimimista kliinisessä potilaan hoitotyössä.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Hakuaika koulutukseen on 1.3.–17.5.2021. Hakuaika on päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15.00. 

Valinnan pisteytys määräytyy seuraavasti:

 1. Miten voit työssäsi ja työyhteisössäsi hyödyntää Haavahoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutuksessa hankittua osaamista? (enintään 5 pistettä) 
 2. Arvioi ja perustele, miten organisoit/sovitat opiskelun, työelämän ja muun elämäsi? (enintään 3 pistettä) 
 3. Arvioi ja kuvaa oppimis- ja tiedonhakuvalmiuksiasi (esim. erilaisten oppimisympäristöjen käyttö, tiedonhakutaidot, erilaisten tietokantojen käyttö, näyttöön perustuva toiminta, tiedon hyödyntäminen jne.) (enintään 2 pistettä) 

Työkokemus:

 • alle 1 vuosi = 0 pistettä
 • 1–2 vuotta = 1 piste
 • yli 2 vuotta = 2 pistettä. 

Työkokemuksena huomioidaan sosiaali- ja terveysalan työkokemus. Työkokemus tulee olla hankittu hakuajan päättymiseen mennessä. Huom. Opinnot edellyttävät toimimista kliinisessä potilaan hoitotyössä.

Valinnassa voi saada yhteensä enintään 12 pistettä; ei alarajaa. Tasapistetilanteessa valinta ratkaistaan arpomalla.

Hakijoille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse 28.5.2021 mennessä. Valittujen opiskelijoiden tulee vahvistaa koulutuspaikan vastaanotto 9.6.2021 mennessä. 

Osallistumismaksu

Koulutuksen hinta on 1500 euroa (ALV 0 %). Erikoistumiskoulutukset ovat arvonlisäverottomia (Arvonlisäverolaki 1993/1501, Verohallinnon ohjeistus koulutuspalvelujen arvonlisäverotuksesta A81/200/2015).

Osallistumismaksu laskutetaan kahdessa erässä; koulutuksen alussa ja vuoden 2022 alussa.

Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen koulutukseen osallistuminen on sitova. Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koko hinta, myös sairaustapauksissa.

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan 15.9.2021-24.5.2022. Opiskelu toteutetaan monimuoto-opetuksena, jossa opiskelijan oppiminen liitetään oman työyhteisön haavahoidon osaamisen kehittämiseen.

Lähiopetuspäivät toteutetaan Oulun tai Oulaisten kampuksella. Osa lähiopetuspäivistä voi olla myös verkkovälitteisesti. 

 • 15.9.–16.9.2021 Oulainen
 • 20.10.2021 Oulu
 • 10.11.2021 Oulainen
 • 9.12.2021 Oulu
 • 26.1.2022 Oulainen
 • 1.3.2022 Oulu
 • 31.3.2022 Oulainen
 • 27.–28.4.2022 Oulu
 • 24.5.2022 Oulainen

Yhteyshenkilöt


Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:
Lehtori, Hoitoalat 2
040 1415679
 

Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:
Lehtori, Hoitoalat 1
040 1415696