Haavahoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutus,
30 opintopistettä

Hakuaika 28.2.–13.5.2022, hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15
20 aloituspaikkaa

Esite (pdf)
Koulutuksen tavoitteena on laaja-alaisen haavahoidon erikoisosaamisen kehittäminen. Koulutus antaa valmiudet toimia haavahoidon asiantuntijana sisältäen välittömän haavahoidon, ohjaamis-, konsultaatio-, tutkimus- ja kehittämisosaamisen. Koulutus hyväksytään Suomen Haavanhoitoyhdistys ry:n auktorisoidun haavahoitajan nimikkeen hakemiseen edellyttäväksi koulutukseksi.

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen suorittanut: 

 • hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa haavapotilaan hoidossa ja kykenee edelleen kehittämään haavahoitoa, 
 • hallitsee haavapotilaan erityisosaamisen edellyttämät laaja-alaiset ja edistyneet kliiniset tiedot ja ymmärtää haavapotilaan edellyttämän kokonaishoidon, 
 • ymmärtää haavahoitoon liittyvää eri alojen tietoa ja kykenee tarkastelemaan sitä kriittisesti, 
 • kykenee käyttämään eri alojen tietoja sekä tarvittaessa osaa tehdä luovia ja potilasturvallisia ratkaisuja haavahoidossa, 
 • ymmärtää ennaltaehkäisyn merkityksen haavahoidossa ja osaa soveltaa tietoa potilaan ja hänen omaisensa ohjaamisessa, 
 • ymmärtää haavahoidon yhteiskunnallisen ja taloudellisen merkityksen, 
 • kykenee toimimaan haavahoidon asiantuntijana ja konsulttina sekä potilaan omahoidon ja hänen omaisensa ohjaamisessa että moniammatillisissa ja verkostoituneissa työryhmissä,
 • saa valmiuksia jatkuvaan oppimiseen ja itsensä kehittämiseen,
 • osaa viestiä haavahoidosta niin suullisesti kuin kirjallisestikin.

Koulutuksen sisältö

Näyttöön perustuva haavahoidon kehittämisosaaminen 10 op 

 • Haavahoidon laadunhallinta ja vaikuttavuus
 • Haavahoido kehittäminen työyhteisössä

Näyttöön perustuva haavahoidon kliininen osaaminen 20 op

 • Erilaiset haavat ja niiden hoitoperiaatteet 
 • Haavan paraneminen, sen arviointi ja dokumentointi
 • Haavapotilaan elämänlaatu, omahoidon tukeminen ja ohjaaminen

Opetussuunnitelma Opinto-oppaassa

Pohjakoulutusvaatimus

Sairaanhoitaja (AMK), terveydenhoitaja (AMK), kätilö (AMK), ensihoitaja (AMK), fysioterapeutti (AMK) tai jalkaterapeutti (AMK) tai vastaava aiempi opistoasteen tutkinto.

Tutkinto tulee olla suoritettu viimeistään hakuajan päättymiseen mennessä.

Opiskelijan tulee toimia kliinisessä hoitotyössä koulutuksen aikana. Voimassaolevasta työsuhteesta on toimitettava todistus koulutuksen alkaessa.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Hakuaika koulutukseen on 28.2.–13.5.2022. Hakuaika on päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15.00. Linkki sähköiseen hakemukseen on tällä sivulla hakuaikana.

Valinnan pisteytys määräytyy seuraavasti:

 1. Miten voit työssäsi ja työyhteisössäsi hyödyntää Haavahoidon asiantuntija –erikoistumiskoulutuksessa hankittua osaamista? (enintään 5 pistettä) 
 2. Arvioi ja perustele, miten organisoit/sovitat opiskelun, työelämän ja muun elämäsi? (enintään 3 pistettä) 
 3. Arvioi ja kuvaa oppimis- ja tiedonhakuvalmiuksiasi (esim. erilaisten oppimisympäristöjen käyttö, tiedonhakutaidot, erilaisten tietokantojen käyttö, näyttöön perustuva toiminta, tiedon hyödyntäminen jne.) (enintään 2 pistettä) 

Työkokemus:

 • alle 1 vuosi = 0 pistettä
 • 1–2 vuotta = 1 piste
 • yli 2 vuotta = 2 pistettä. 

Työkokemuksena huomioidaan sosiaali- ja terveysalan työkokemus. Työkokemus tulee olla hankittu hakuajan päättymiseen mennessä. Huom. Opinnot edellyttävät toimimista kliinisessä hoitotyössä koulutuksen aikana.

Valinnassa voi saada yhteensä enintään 12 pistettä; ei alarajaa. Mikäli hakijat ovat tasapistetilanteessa, hyväksytään kaikki tasapisteillä olevat opiskelijat.

Osallistumismaksu

Koulutuksen hinta on 1500 euroa (ALV 0 %). Erikoistumiskoulutukset ovat arvonlisäverottomia (Arvonlisäverolaki 1993/1501, Verohallinnon ohjeistus koulutuspalvelujen arvonlisäverotuksesta A81/200/2015).

Osallistumismaksu laskutetaan kahdessa erässä; koulutuksen alussa ja vuoden 2023 alussa.

Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen koulutukseen osallistuminen on sitova. Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen tehdystä koulutuksen perumisesta tai koulutuksen keskeyttämisestä laskutetaan koko hinta. Poikkeuksena ed. mainittuun ovat lääkärintodistuksella osoitetut sairaudet, jotka estävät koulutuksen aloittamisen / jatkamisen. Maksettuja maksuja ei palauteta.

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan 14.9.2022–23.5.2023. Opiskelu toteutetaan monimuoto-opetuksena, jossa opiskelijan oppiminen liitetään oman työyhteisön haavahoidon osaamisen kehittämiseen.

Lähiopetuspäivät toteutetaan Oulun tai Oulaisten kampuksella. Osa lähiopetuspäivistä voi olla myös verkkovälitteisesti. 

 • 14.9.-15.9.2022 Oulainen
 • 12.10.2022 Oulu
 • 10.11.2022 Oulainen
 • 8.12.2022 Oulu
 • 12.1.2023 Oulainen
 • 14.2.2023 Oulu
 • 15.3.2023 Oulainen
 • 25.-26.4.2023 Oulu
 • 23.5.2023 Oulainen.

Yhteyshenkilöt


Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:
Lehtori, Hoitoalat
040 1415679
 

Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:
Lehtori, Hoitoalat
040 1415696