Korjausrakentamisen erikoistumiskoulutus,
30 opintopistettä, 20 aloituspaikkaa

Hakuaika 2.–30.4.2018

Koulutuksen esite 

Korjausrakentamisen merkitys on kasvanut. Sen vuoksi korjaushankkeen asiantuntijoiden välinen saumaton ja laaja-alainen yhteistyö sekä ammattitaito ovat avainasemassa parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi. Korjausrakentamiseen tarvitaan lisää syventävää osaamista koko rakentamisen ketjuun.

Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohella monimuoto-opiskeluna. Oppimista tukevat lähi- ja verkko-opetus sekä kouluttajien antama ohjaus. Työelämälähtöinen projektityö integroituu opiskelijan omaan työhön ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen. Koulutus toteutetaan valtakunnallisesti ammattikorkeakoulujen ja työelämän yhteistyönä.

Koulutus toteutetaan 21.9.2018 - 31.12.2019 yhteistyössä Hämeen, Jyväskylän, Oulun, Satakunnan, Savonian, Tampereen ja Turun ammattikorkeakoulujen kanssa.

Pohjakoulutusvaatimus

Rakennus-, kiinteistö- tai LVI-alan ylempi korkeakoulututkinto, ammattikorkeakoulu- tai opistoasteen tutkinto. Lisäksi hakijoilta edellytetään vähintään kahden vuoden työkokemusta rakennus- ja kiinteistöalalla.

Haussa käytettävä tutkinto sekä työkokemus tulee olla hankittu hakuajan päättymiseen mennessä.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Hakuaika koulutukseen on 2.-30.4.2018. Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15.00.

Valinnan pisteytys määräytyy seuraavasti

1. Koulutustarpeen kuvaus ja motivaatio (enintään 50 pistettä)

 - toimitetaan hakemuksena yhteydessä hakuajan päättymiseen mennessä.

2. Työkokemus (enintään 40 pistettä)

Rakennus- ja kiinteistöalalla hankittu työkokemus

  • yli 10 vuotta = 40 pistettä
  • 5-9 vuotta = 20 pistettä
  • 2-4 vuotta = 10 pistettä

3. Tutkintotodistus (soveltuva tutkinto = 10 pistettä)

Alin hyväksyttävä pistemäärä on 25 pistettä, johon on sisällyttävä työkokemuspisteitä vähintään 10 pistettä, tutkintotodistuksesta 10 pistettä sekä hyväksytty koulutustarpeen kuvaus ja motivaatiokirje (5 pistettä). Tasatilanteessa vertaillaan ensisijaisesti työkokemuspisteitä ja toissijaisesti motivaatiokirjeen pisteitä.

Osallistumismaksu

Koulutus on osittain opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa. Opiskelijamaksu on 1000 € (alv 0%). Opiskelijamaksu laskutetaan kahdessa erässä: koulutuksen alussa ja vuoden 2019 alussa. Maksuehto laskuille on 21 pv netto laskun päiväyksestä. Opiskelupaikan vahvistamisen jälkeen ennen koulutuksen alkua tehdyistä perumisista peritään 50 % koulutusmaksusta valinta- ja hallintokuluina. Jos opiskelija keskeyttää opintonsa, veloitetaan koko koulutusmaksu. 

Koulutuksen tavoite

Korjausrakentamisen erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on lisätä kaikkien korjaushankkeen osapuolten, niin tilaaja-rakennuttajan kuin suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden, keskinäistä yhteistyötä hankkeiden toteutuksessa. Tavoitteena on kerryttää yhteistä tietämystä toimivista suunnitteluratkaisuista ja rakentamisen aikaisista toimintatavoista.

Koulutus tarjoaa työkaluja korjausprosessin hallitsemiseen kokonaisuutena, jotta varmistetaan terveellinen ja turvallinen rakennushankkeen lopputulos. Koulutus sopii korjaushankkeiden suunnittelijoille, urakoitsijoille ja kiinteistöjen ylläpidosta vastaaville.

Koulutuksen rakenne

• Korjausrakentamisen suunnittelu 6 op
• Korjausrakentamisen toteutuksen hallinta 5 op
• Sisäilman epäpuhtaudet ja terveysvaikutukset 3 op
• Rakennusfysiikka korjausrakentamisessa 3 op
• Kosteusvaurio- ja sisäilmaongelmien korjaus 3 op
• Työelämälähtöinen projektityö 10 op

Koulutuksen sisällöt on mahdollista hyväksilukea soveltuvin osin haettaessa esimerkiksi suunnittelun, rakennusterveyden tai kuntotutkimuksen alueen pätevyyksiä. Hyväksynnät tekee aina pätevyyteen kouluttava organisaatio määriteltyjen pätevyysvaatimusten mukaisesti.

Koulutukseen sisältyy todellisiin korjaushankkeisiin (rakennuttamiseen, korjaussuunnitteluun tai rakentamisvaiheen toteuttamiseen) liittyvä työelämälähtöinen projektityö. Kouluttaja hyväksyy projektityön aiheen ja laajuuden. Keskusteluun ja arviointiin osallistuvat opiskelija, työnantajan edustaja ja kouluttaja.

» Opetussuunnitelma opinto-oppaassa

Koulutuksen aikataulu

Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohella monimuoto-opiskeluna. Oppimista tukevat lähi- ja verkko-opetus sekä kouluttajien antama ohjaus. Työelämälähtöinen projektityö integroituu opiskelijan omaan työhön ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen. Koulutus toteutetaan valtakunnallisesti ammattikorkeakoulujen ja työelämän yhteistyönä.

Koulutuksen kesto on 1,5 vuotta 21.9.2018 - 31.12.2019. Erikoistumiskoulutuksen laajuus on 30 opintopistettä, joka vastaa noin 810 opiskelijan työtuntia.

Alustavat lähipäivät

2018:
21.9.
4.-5.10.
15.-16.11.
13.-14.12.

2019:
24.-25.1.
7.-8.2.
21.-22.3.
11.-12.4.
16.-17.5.
19.-20.9.
7.-8.11.