Mielenterveys- ja päihdetyö –erikoistumiskoulutus, 30 opintopistettä

Hakuaika 4.4.–15.5.2022, lisähaku 6.6.–22.8.2022 klo 15
20 aloituspaikkaa

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamista tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa monipuolisesti sosiaali- ja terveysalalla. Erikoistumiskoulutuksessa voit lisätä ja vahvistaa osaamistasi. Voit hyödyntää koulutusta mielenterveys- ja päihdeongelmien hoidossa, kuntoutuksessa sekä mielenterveyden edistämisessä ja ennaltaehkäisevässä päihdetyössä.

Koulutuksen sisältö

 • Mielenterveys- ja päihdetyön lähtökohdat
 • Asiakaslähtöisyys mielenterveys- ja päihdetyössä
 • Tuen tarpeen arviointi ja mielenterveys- ja päihdeongelmien hoito
 • Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmät
 • Mielenterveys- ja päihdetyön palvelujärjestelmä
 • Kehittyvä mielenterveys- ja päihdetyö

Opetussuunnitelma opinto-oppaassa

Pohjakoulutusvaatimus

Sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinto tai aiempi opistoasteen tutkinto. Tutkinto tulee olla suoritettu hakuajan päättymiseen mennessä.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Hakuaika koulutukseen on 4.4.–15.5.2022, lisähaku 6.6.–22.8.2022. Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15. Linkki sähköiseen hakemukseen on tällä sivulla hakuaikana.

Valinnan pisteytys määräytyy seuraavasti:

 • Kuvaa miksi haet kyseiseen erikoistumiskoulutukseen? (enintään 3 pistettä)
 • Miten voit nykyisessä työssäsi hyödyntää Mielenterveys- ja päihdetyö –erikoistumiskoulutuksessa hankittua osaamista? (enintään 3 pistettä)
 • Pohdi opiskelun, työelämän ja muun elämäsi yhteensovittamista ja kerro miten työnantajasi suhtautuu koulutukseen hakeutumiseen. (enintään 2 pistettä)

Sosiaali- ja terveysalan työkokemus:

 • alle 1 vuosi = 0 pistettä
 • 1-3 vuotta = 1 piste
 • yli 3 vuotta = 2 pistettä

Työkokemus tulee olla hankittu hakuajan päättymiseen mennessä.

Valinnassa voi saada yhteensä enintään 10 pistettä, ei alarajaa. Mikäli hakijat ovat tasapistetilanteessa, hyväksytään kaikki tasapisteillä olevat hakijat.

Osallistumismaksu

Koulutuksen hinta on 1500 euroa (ALV 0 %). Erikoistumiskoulutukset ovat arvonlisäverottomia (Arvonlisäverolaki 1993/1501, Verohallinnon ohjeistus koulutuspalvelujen arvonlisäverotuksesta A81/200/2015).

Osallistumismaksu laskutetaan kahdessa erässä; koulutuksen alussa ja vuoden 2023 alussa.

Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen koulutukseen osallistuminen on sitova. Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen tehdystä koulutuksen perumisesta tai koulutuksen keskeyttämisestä laskutetaan koko hinta. Poikkeuksena edellä mainittuun ovat lääkärintodistuksella osoitetut sairaudet, jotka estävät koulutuksen aloittamisen/jatkamisen. Maksettuja maksuja ei palauteta.

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, johon kuuluu lähiopetuspäiviä (2 pv/kk) ja itsenäistä opiskelua. 

Lähiopetuspäivät:

8.-9.9.2022, 13.-14.10.2022 (viikko 41), 10.-11.11.2022, 8.-9.12.2022
12.-13.1.2023, 9.-10.2.2023, 16.-17.3.2023, 20.-21.4.2023, 25.-26.5.2023.

Koulutus toteutetaan yhteistyöverkostossa usean eri ammattikorkeakoulun kanssa.

Yhteyshenkilö


Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:
Yliopettaja, Hoitoalat
050 3046698

Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:
Lehtori, Hoitoalat
040 1415706