Mielenterveys- ja päihdetyö –erikoistumiskoulutus,
30 opintopistettä

Hakuaika 8.4.–5.5.2019

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamista tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa monipuolisesti sosiaali- ja terveysalalla. Erikoistumiskoulutuksessa voit lisätä ja vahvistaa tämän alan osaamistasi. Voit hyödyntää koulutuksen antia sekä edistävässä ja ennaltaehkäisevässä työssä, että mielenterveys- ja päihdeongelmien hoidossa ja kuntoutuksessa.

Pohjakoulutusvaatimus

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinnon suorittaneille. Myös aiemman opistotason tutkinnon suorittaneet voivat hakea koulutukseen.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Hakuaika koulutukseen on 8.4.-5.5.2019. Hakuaika on päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15.00. Linkki sähköiseen hakemukseen on tällä sivulla hakuaikana.

Valintaperusteet ilmoitetaan ennen hakuajan alkamista tällä sivulla.

Osallistumismaksu

Koulutuksen hinta on 1 500 €. Erikoistumiskoulutukset ovat arvonlisäverottomia (Arvonlisäverolaki 1993/1501, Verohallinnon ohjeistus koulutuspalvelujen arvonlisäverotuksesta A81/200/2015).

Koulutuksen sisältö
  • Mielenterveys- ja päihdetyön lähtökohdat
  • Asiakaslähtöisyys mielenterveys- ja päihdetyössä
  • Tuen tarpeen arviointi ja mielenterveys- ja päihdeongelmien hoito
  • Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmät
  • Mielenterveys- ja päihdetyön palvelujärjestelmä
  • Kehittyvä mielenterveys- ja päihdetyö
Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, johon kuuluu lähiopetuspäiviä ja itsenäistä opiskelua. Lähijaksot ovat  torstaisin ja perjantaisin klo 9-16 seuraavasti:
syksy 2019: 12.–13.9., 10.–11.10. (viikko 41), 14.–15.11., 12.–13.12.
kevät 2020: 16.–17.1.,  13.–14.2.,  19.–20.3.,  23.–24.4., 14.–15.5.

Koulutus toteutetaan Diakonia-ammattikorkeakoulun, Satakunnan ammattikorkeakoulun, Tampereen ammattikorkeakoulun, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun, Oulun ammattikorkeakoulun, Vaasan ammattikorkeakoulun ja ammattikorkeakoulu Novian yhteistyössä.

Yhteyshenkilöt