Mielenterveys ja päihdetyö -erikoistumiskoulutus, 30 opintopistettä

Hakuaika 8.4.–5.5.2019

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamista tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa monipuolisesti sosiaali- ja terveysalalla. Erikoistumiskoulutuksessa voit lisätä ja vahvistaa tämän alan osaamistasi. Voit hyödyntää koulutuksen antia sekä edistävässä ja ennaltaehkäisevässä työssä, että mielenterveys- ja päihdeongelmien hoidossa ja kuntoutuksessa.

Pohjakoulutusvaatimus

Sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinto tai opistoasteen tutkinto. Tutkinto tulee olla suoritettu viimeistään hakuajan päättymiseen mennessä.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Hakuaika koulutukseen on 8.4.–5.5.2019. Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15.00. Linkki sähköiseen hakemukseen on tällä sivulla hakuaikana.

Hakukelpoiset hakijat laitetaan valintajärjestykseen työkokemuksen ja seuraavien hakemuksessa olevien kysymysten perusteella:

 • Kuvaa miksi haet kyseiseen erikoistumiskoulutukseen? (max. 3 p.)
 • Miten voit nykyisessä työssäsi hyödyntää mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutuksessa hankittua osaamista? (max. 3 p.)
 • Pohdi opiskelun, työelämän ja muun elämäsi yhteensovittamista ja kerro miten työnantajasi suhtautuu koulutukseen hakeutumiseen. (max. 2 p.)

Työkokemus sosiaali- ja terveysalalta (max. 2 p.)

 • alle 2 vuotta työkokemusta = 0 pistettä
 • 2-5 vuotta työkokemusta = 1 piste
 • yli 5 vuotta työkokemusta = 2 pistettä

Valinnassa voi saada yhteensä enintään 10 pistettä, ei alarajaa. Tasapistetilanteessa valinta ratkaistaan arpomalla.

Osallistumismaksu

Koulutuksen hinta on 1 500 €. Erikoistumiskoulutukset ovat arvonlisäverottomia (Arvonlisäverolaki 1993/1501, Verohallinnon ohjeistus koulutuspalvelujen arvonlisäverotuksesta A81/200/2015).

Opiskelijamaksu laskutetaan kahdessa erässä: koulutuksen alussa ja vuoden 2020 alussa. Maksuehto laskuille on 21 pv netto laskun päiväyksestä. Opiskelupaikan vahvistamisen jälkeen ennen koulutuksen alkua tehdyistä perumisista peritään 50 % koulutusmaksusta valinta- ja hallintokuluina. Jos opiskelija keskeyttää opintonsa syyslukukauden aikana, veloitetaan myös jälkimmäinen erä koulutusmaksusta (poikkeuksena lääkärintodistuksella osoitettu vakava sairaus, joka estää koulutuksen jatkamisen).

Koulutuksen sisältö

 • Mielenterveys- ja päihdetyön lähtökohdat
 • Asiakaslähtöisyys mielenterveys- ja päihdetyössä
 • Tuen tarpeen arviointi ja mielenterveys- ja päihdeongelmien hoito
 • Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmät
 • Mielenterveys- ja päihdetyön palvelujärjestelmä
 • Kehittyvä mielenterveys- ja päihdetyö

» Opetussuunnitelma opinto-oppaassa

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, johon kuuluu lähiopetuspäiviä ja itsenäistä opiskelua. Lähijaksot ovat  torstaisin ja perjantaisin klo 9-16 seuraavasti:

12.–13.9.2019
10.–11.10.2019 (viikko 41)
14.–15.11.2019
12.–13.12.2019
16.–17.1.2020
13.–14.2.2020
19.–20.3.2020
23.–24.4.2020
14.–15.5.2020

Koulutus toteutetaan Diakonia-ammattikorkeakoulun, Satakunnan ammattikorkeakoulun, Tampereen ammattikorkeakoulun, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun, Oulun ammattikorkeakoulun, Vaasan ammattikorkeakoulun ja ammattikorkeakoulu Novian yhteistyössä.

Yhteyshenkilö


Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:
Yliopettaja, Hoitotyö
050 4008782