Palliatiivisen hoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutus, 30 opintopistettä

20 aloituspaikkaa
Hakuaika on päättynyt.

Palliatiivisen hoidon asiantuntijana autat parantumattomasti sairaita ihmisiä, joita on sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa asiakkaana ja potilaana yhä enemmän väestön ikääntymisen ja pitkäaikaissairauksien yleistymisen myötä.

Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksen (2019:14) mukaan palliatiivisen hoidon osaajia tarvitaan lisää hyvän palliatiivisen hoidon järjestämiseksi tasapuolisesti kaikille suomalaisille. Tällä erikoistumiskoulutuksella saavutat osaamisen, jota tarvitset toimiessasi palliatiivisen hoidon erityistasolla (B/C) tai perustason (A) vastuutehtävissä.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen rakenne sisältää kolme kaikille yhteistä moduulia sekä yhden vapaasti valittavan kokonaisuuden, joiden avulla opiskelija syventää omaa asiantuntijuuttaan.

Moduuli 1: Palliatiivisen hoidon asiakaslähtöinen prosessi
Moduuli 2: Oirehoito ja kuolevan potilaan hoito
Moduuli 3: Psykososiaalinen tuki, vuorovaikutus ja tiimityö
Moduuli 4: Vapaasti valittava kokonaisuus

Pohjakoulutusvaatimus

Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu työelämässä toimiville sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai opistoasteen tutkinnon suorittaneille. Kohderyhmänä ovat sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, kätilön, ensihoitajan, fysioterapeutin, toimintaterapeutin, kuntoutuksen ohjaajan, geronomin tai sosionomin ammattikorkeakoulututkinnon tai aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneet, joilla on riittävät tiedot ja taidot opintoja varten ja jotka ovat motivoituneita kehittämään palliatiivisen hoidon osaamistaan. 

Erikoistumiskoulutukseen osallistuvalta edellytetään työkokemusta sosiaali- ja terveysalan työtehtävistä.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Hakuaika koulutukseen on 1.3.–16.5.2021. Hakuaika on päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15.00. 

Valinnan pisteytys määräytyy seuraavien hakemuksessa olevien tehtävien (enintään 7 pistettä) sekä sosiaali- ja terveysalan työkokemuksen (enintään 3 pistettä) perusteella:

  • Miten voit työssäsi / työyhteisössäsi hyödyntää Palliatiivisen hoidon asiantuntija –erikoistumiskoulutuksessa hankittua osaamista, nyt ja tulevaisuudessa?
  • Kuvaa ja arvioi opiskelun, työelämän ja muun elämäsi yhteensovittamista.
  • Kuvaa ja arvioi oppimis- ja tiedonhakuvalmiuksiasi.

Sosiaali- ja terveysalan työkokemus:

  • ei työkokemusta = 0 pistettä
  • alle 2 vuotta = 1 piste
  • 2–5 vuotta työkokemusta = 2 pistettä
  • 5 vuotta tai enemmän työkokemusta = 3 pistettä. 

Työkokemus tulee olla hankittu hakuajan päättymiseen mennessä. Työkokemuksesta tulee saada vähintään 1 piste.

Valinnassa voi saada yhteensä enintään 10 pistettä.

Osallistumismaksu

Koulutuksen hinta on 1500 euroa (ALV 0 %). Erikoistumiskoulutukset ovat arvonlisäverottomia (Arvonlisäverolaki 1993/1501, Verohallinnon ohjeistus koulutuspalvelujen arvonlisäverotuksesta A81/200/2015). 

Osallistumismaksu laskutetaan kahdessa erässä; koulutuksen alussa ja vuoden 2022 alussa.

Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen koulutukseen osallistuminen on sitova. Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koko hinta, myös sairaustapauksissa. 

Koulutuksen toteutus

Erikoistumiskoulutus toteutetaan noin yhdeksän kuukauden aikana monimuoto-opiskeluna, johon sisältyy 12 lähiopetuspäivää, itsenäistä työskentelyä, vertaisryhmätyöskentelyä, tehtäviä ja verkko-opiskelua. 

Lähiopetuspäivät ovat vuonna 2021 viikoilla 38, 44 ja 48 sekä vuonna 2022 viikoilla 5, 11 ja 17. Lähiopetusta on 1–2 päivää/vko.

Lue opiskelijatarina

Yhteyshenkilöt


Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:
Lehtori, Hoitoalat 2
040 6309132


Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:
Lehtori, Hoitoalat 1
040 1415725